Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Skristi (to fly) conjugation

Lithuanian
39 examples
This verb takes on the case: kur?

Conjugation of skristi

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
skrendu
I fly
skrendi
you fly
skrenda
he/she flies
skrendame
we fly
skrendate
you all fly
skrenda
they fly
Past tense
skridau
I flew
skridai
you flew
skrido
he/she flew
skridome
we flew
skridote
you all flew
skrido
they flew
Future tense
skrisiu
I will fly
skrisi
you will fly
skris
he/she will fly
skrisime
we will fly
skrisite
you all will fly
skris
they will fly
Conditional mood
skrisčiau
I would fly
skristum
you would fly
skristų
he/she would fly
skristume
we would fly
skristute
you all would fly
skristų
they would fly
Tu
Jūs
Imperative mood
skrisk
you fly
skriskite
you all fly
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
skrisdavau
I used to fly
skrisdavai
you fly
skrisdavo
he/she used to fly
skrisdavome
we used to fly
skrisdavote
you all used to fly
skrisdavo
they used to fly

Examples of skristi

Example in LithuanianTranslation in English
degalai, reikalingi skristi papildomas 45 minutes (stūmokliniams varikliams) arba 30 minučių (turbininiams varikliams), irfuel to fly for an additional period of 45 minutes (piston engines) or 30 minutes (turbine engines); and
Numatoma lėktuvo masė tame taške, kuriame laikoma, kad suges abu varikliai, negali būti mažesnė nei ta, kurią sudarytų pakankamas degalų kiekis skristi iki tūpimo aerodromo ir atskristi ten ne žemiau nei 1500 pėdų aukštyje tiesiog virš tūpimo zonos ir po to horizontaliai skristi 15 minučių.The expected mass of the aeroplane at the point where the two engines are assumed to fail must not be less than that which would include sufficient fuel to proceed to an aerodrome where the landing is assumed to be made, and to arrive there at least 1500 ft directly over the landing area and thereafter to fly level for 15 minutes.
Skrydžio leidimai pagal šį poskyrį orlaiviams išduodami, jei orlaivis neatitinka galiojančių tinkamumo skraidyti reikalavimų, arba jei nebuvo pademonstruota, kad orlaivis juos atitinka, tačiau gali saugiai skristi apibrėžtomis sąlygomis, ir šiais tikslais:Permits to fly shall be issued in accordance with this Subpart to aircraft that do not meet, or have not been shown to meet, applicable airworthiness requirements but are capable of safe flight under defined conditions and for the following purposes:
Šis skrydžio leidimas išduotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 5 straipsnio 3 dalies a punktą ir juo patvirtinama, kad minėtas orlaivis gali saugiai skristi toliau nurodytu tikslu bei laikantis nurodytų sąlygų. Leidimas galioja visose valstybėse narėse.This permit to fly is issued pursuant to Regulation (EC) No 1592/2002, Article 5(3)(a) and certifies that the aircraft is capable of safe flight for the purpose and within the conditions listed below and is valid in all Member States
Aš skrendu.I'm flying!
Kartais, kai aš skrendu keletą valandų iš eilės man taip pat rodosi įvairūs dalykai.Sometimes, when I´d be flying for hours on end I´d think I´d see stuff too.
Gimęs iš savo nepasitenkinimo Aš skrendu,aš skrenduI'm flying, I'm flying!
Kartais įsivaizduoju, kad pro jį išskrendu, kaip ir tu, virš Barselonos, prie jūros, ir skrendu tol, kol mane supa tik horizontas.Sometimes I imagine that I go through it and fly, like you, over Barcelona I reach the sea and keep flying until I can only see that endless line of water
Tu skrendi.Dot, you're flying!
Kai skrendi su manimi, vykdai mano nurodymus!When you fly with me you do what I tell you, when I tell you.
Kai tavo širdis pradeda plakti sambos ritmu, tu skrendi!It's like samba. You fly.
Puiku, Žydriau, tu skrendi!Alright Blu, you're flying. Sort of.
Nesąmonė. Krenta lėktuvas, kuriuo skrendi?The plane you're flying goes down?
Taip, na... Serbai turėtų plaukioti senais kariniais laivais, nes mes skrendame virš ežero.Yeah, well, uh... the Serbs must've bought some old U-boats, cos we're flyin' over a lake.
- Mes skrendame koridoriumi.- We're flying down the hall.
Mes skrendame į Saulę.Cassie? We're flying into the sun.
Šiuo metu vykstame pagal tvarkaraštį, skrendame labai patogiu 30,000 pėdų aukštyje.We're right on schedule, flying at a very comfortable 30,000 feet. - So sit back, relax and enjoy...
Mes skrendame į 5 kategorijos uraganą!Sean, we're about to fly into category 5 hurricane.
Keturi skrydžiai iš eilės, skridau 27 valandas praktiškai aplink pasaulį, o dabar tu sakai, kad praleisi Liepos 4-ą su savo žmona?I take four back-to-back flights, fly 27 hours straight literally around the world, and now you tell me you're going to spend July 4th with your wife?
- Skambinau ir dariau tą dalyką su traukiniu, skridau kaip lėktuvas, o jis vis vien verkia jau visą valandą!-You did mobile. -I did mobile, and the train thing, and fly like an airplane and he's been crying like this for an hour!
Aš skridau!I was flying!
Dabar aš skridau...Now, I was flying.
Taigi, aš tiesiog sėdau į lėktuvą ir nuskridau į kitą pasaulio kraštą, aš vis skridau tolyn ir bėgau... Tuomet...So I got on a plane and flew half way around the world and just kept of flying and kept on running... and then...
Tu skridai su amerikiečių savanoriais į Nadžinga, aš dariau pranešimą apie Šanhajaus evakuacija.You were flying with the American volunteers in Nanjing, I was covering the evacuation of Shanghai.
Ar žinojai, kad Kler skrido į Los AndželąDid you know Claire was flying to LA to give him up for adoption?
Jis skrido į Ženevą kaip airis vardu Tedas O'Learis.We had him flying into Geneva as an Irishman named Ted O'Leary.
Mūsų lėktuvas skrido virš debesų.Our plane was flying above the clouds.
aš skrisiu su tavimi.I will fly with you.
Taigi prašom. Taigi tu arba skrisi su E.D.I., arba nuo šiol skraidysi lėktuvu, kuris turės tik propelerį.You will fly with EDI, or the next thing you drive might just have a propeller.
Pagaliau "Gioterdamerungas" skris.Finally, the Götterdämmerung will fly!
Götterdämmerungas skris.- The Götterdämmerung will fly! - Heil Adler!
Jis skris, fiureri.- The Götterdämmerung will fly.
"O, kad turėčiau balandžio sparnus, sakau, skrisčiau toli ir rasčiau ramybę!""Oh, that I had wings like a dove, I would fly away and be at rest."
Jei turėčiau sparnus, skrisčiau pas tave.If I had wings, I would fly to you.
Kaip "Boružéle, skrisk, skrisk."As in "Ladybug, ladybug, fly away home. "
Vabalyte, Vabalyte, ... skrisk namo.Ladybug, ladybug, fly away home
Tu geriau jau skrisk.You better start flying!
Nustatyk 0-3-4 ir skrisk kaip numatyta.Steady up 0-3-4 and fly the director.
Skrisk, mažyti, skrisk!Fly, baby, fly!

More Lithuanian verbs

Related

atskristi
fly in
išskristi
fly out
nuskristi
fly away
parskristi
fly back

Similar

įgristi
bore
skersti
slaughter
skiesti
dilute
sklęsti
glide
sklisti
spread
skrieti
fly
skrosti
dissect
skursti
be poor
supisti
fuck (something) up

Similar but longer

atskristi
fly in
išskristi
fly out
nuskristi
fly away
skriausti
wrong (somebody or something)

Random

fantazuoti
fantasize
išmanyti
have a good grasp (of something)
kedenti
tousle
nusikalsti
commit a crime
nusipirkti
purchase
padovanoti
present
susirašinėti
communicate by mail
šluoti
sweep
teptis
lubricate
užkalbinti
approach

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'fly':

None found.