Nusipirkti (to purchase) conjugation

Lithuanian
14 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
nusiperku
I purchase
nusiperki
you purchase
nusiperka
he/she purchases
nusiperkame
we purchase
nusiperkate
you all purchase
nusiperka
they purchase
Past tense
nusipirkau
I purchased
nusipirkai
you purchased
nusipirko
he/she purchased
nusipirkome
we purchased
nusipirkote
you all purchased
nusipirko
they purchased
Past freq. tense
nusipirkdavau
I used to purchase
nusipirkdavai
you purchase
nusipirkdavo
he/she used to purchase
nusipirkdavome
we used to purchase
nusipirkdavote
you all used to purchase
nusipirkdavo
they used to purchase
Future tense
nusipirksiu
I will purchase
nusipirksi
you will purchase
nusipirks
he/she will purchase
nusipirksime
we will purchase
nusipirksite
you all will purchase
nusipirks
they will purchase
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
nusipirkčiau
I would purchase
nusipirktum
you would purchase
nusipirktų
he/she would purchase
nusipirktume
we would purchase
nusipirktute
you all would purchase
nusipirktų
they would purchase
Imperative mood
-
nusipirk
you purchase
-
-
nusipirkite
you all purchase
-

Examples of nusipirkti

Example in LithuanianTranslation in English
Po privatizavimo BE JAV nusipirko 50 % bendros įmonės (kuri vadinasi „Amergen“) akcijų, kad galėtų nusipirkti ir eksploatuoti atomines elektrines JAV, ir įsigijo 82,4 % Kanados Ontarijo provincijoje esančios „Bruce Power LP“ nuomos akcijų dalį.Since privatisation, BE has entered a 50:50 joint venture in the USA (called Amergen) to purchase and operate US nuclear generating plants and acquired an 82,4 % interest in the lease of Bruce Power LP in Ontario, Canada.
Tačiau Komisija turi omenyje, kad pagal restruktūrizavimo planą bankų sindikatas, suteikęs finansavimą „Eggborough“ projektui, išlaikys galimybę nusipirkti „Eggborough“ iš BE.However, the Commission is aware that, under the restructuring plan, the bank syndicate that provided finance for the Eggborough project will retain the option to purchase Eggborough from BE.
Leidimo tekste Prancūzijos valdžios institucijos aiškiai pažymėjo tam tikrus su operacija susijusius dalykus, visų pirma tai, kad CIP ir Bankas „užtikrins … bendrovių, įsteigtų siekiant nusipirkti akcijų, akcijų turėtojams turimų akcijų išpirkimą po penkerių eksploatavimo metų už 56,756 mln. FRF“.In the text of the approval decision the French authorities expressly noted certain elements of the operation, in particular that CIP and the Bank would ‘guarantee … holders of shares in the companies set up to purchase the shares that they would buy back their shares at the end of the 5th year of operation at a value of FRF 56756 million’.
Statistikos tikslais finansinis lizingas laikomas nuomotojo nuomininkui suteiktomis paskolomis, suteikiančiomis galimybę nuomininkui nusipirkti ilgalaikę prekę.For statistical purposes, financial leases are treated as loans from the lessor to the lessee enabling the lessee to purchase the durable good.
Statistikos tikslais finansinis lizingas laikomas nuomotojo nuomininkui suteiktomis paskolomis (suteikiančiomis galimybę nuomininkui nusipirkti ilgalaikę prekę).For statistical purposes, financial leases are treated as loans from the lessor to the lessee (enabling the lessee to purchase the durable good).
Aš juos nusipirkau tam, kad būčiau tikrai, kad jais gerai rūpinamasi.I purchased them to make certain that they were cared for properly.
Po privatizavimo BE JAV nusipirko 50 % bendros įmonės (kuri vadinasi „Amergen“) akcijų, kad galėtų nusipirkti ir eksploatuoti atomines elektrines JAV, ir įsigijo 82,4 % Kanados Ontarijo provincijoje esančios „Bruce Power LP“ nuomos akcijų dalį.Since privatisation, BE has entered a 50:50 joint venture in the USA (called Amergen) to purchase and operate US nuclear generating plants and acquired an 82,4 % interest in the lease of Bruce Power LP in Ontario, Canada.
Kai valstybės, kuri yra Šiaurės Atlanto sutarties narė, karinės pajėgos prekes, kurias jos nusipirko nesilaikydamos bendrųjų apmokestinimo valstybės narės vidaus rinkoje taisyklių, panaudoja savo tikslais arba šias prekes panaudoja juos lydintis civilinis personalas, šis naudojimas yra laikomas prekių įsigijimu Bendrijos viduje už atlygį, kai tų prekių importas negalėtų būti neapmokestinamas pagal 143 straipsnio h punktą.The application by the armed forces of a State party to the North Atlantic Treaty, for their use or for the use of the civilian staff accompanying them, of goods which they have not purchased subject to the general rules governing taxation on the domestic market of a Member State shall be treated as an intra-Community acquisition of goods for consideration, where the importation of those goods would not be eligible for the exemption provided for in point (h) of Article 143.
Jei neįgalus ar ribotos judėsenos asmuo išvyksta iš aprūpintos personalu geležinkelio stoties, vyksta per ją ar atvyksta į ją, geležinkelio stoties valdytojas, nepažeisdamas 19 straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimosi taisyklių, nemokamai suteikia tokią pagalbą, kad asmuo galėtų įsėsti į išvyksiantį traukinį, persėsti į kitą traukinį ar išlipti iš atvykusio traukinio, į kurį jis ar ji nusipirko bilietą.On departure from, transit through or arrival at, a staffed railway station of a disabled person or a person with reduced mobility, the station manager shall provide assistance free of charge in such a way that that person is able to board the departing service, or to disembark from the arriving service for which he or she purchased a ticket, without prejudice to the access rules referred to in Article 19(1).
Nors GECB ir GECIH, kaip paskutiniai bankinės struktūros AGB1 savininkai, patys savaime nepatyrė ekonominių sunkumų, GECB nebuvo AGB1 savininkas tada, kai įmonė turėjo ekonominių sunkumų, ir nebuvo atsakingas už AGB1 situacijos pablogėjimą. Kaip tik atvirkščiai, tai, kad GECB nusipirko bankinę struktūrą, įgalino atlikti jos restruktūrizavimą, o to nebūtų įvykę, jeigu GECB ir GECIH pastangos, susijusios su restruktūrizacija, nebūtų paremtos priemonėmis, įtrauktomis į susitarimą dėl žalos atlyginimo ir pardavimo teisės galimybę.Although GECB/GECIH, as the ultimate owner of AGB1’s banking business, was not itself an undertaking in difficulty, GECB was not the owner of AGB1 when it encountered difficulties and was not responsible for the deterioration of AGB1; rather, GECB’s purchase of the business enabled it to be restructured, but this would not have happened had GECB’s/GECIH’s own restructuring efforts not also been backed by the measures comprised in the Indemnity Agreement and the Put Option.
Kai valstybės, kuri yra Šiaurės Atlanto sutarties narė, ginkluotosios pajėgos prekes, kurias jos nusipirko nesilaikydamos bendrųjų apmokestinimo valstybės narės vidaus rinkoje taisyklių, panaudoja savo tikslais arba šias prekes panaudoja jas lydintis civilinis personalas, šis panaudojimas yra laikomas prekių įsigijimu Bendrijos viduje už atlygį, kai tų prekių importas negalėtų būti neapmokestinamas pagal 143 straipsnio 1 dalies h punktą.“;The application by the armed forces of a State party to the North Atlantic Treaty, for their use or for the use of the civilian staff accompanying them, of goods which they have not purchased subject to the general rules governing taxation on the domestic market of a Member State shall be treated as an intra-Community acquisition of goods for consideration, where the importation of those goods would not be eligible for the exemption provided for in Article 143(1)(h).’;
Mes nusipirkome teises į didelį žemės plotą tavo apygardoje pastatysime ten 3 dideles gamyklas, kurios sukurs 8000 darbo vietų ir per metus uždirbs milijardus dolerių.We have purchased all the rights and large tracts of land in your district and we will be building three factories that will generate 8000 jobs and over a billion dollars of revenue per annum.
Tuo pat metu BNFL nusipirks BEG urano atsargas, kurių apskaičiuota buhalterinė vertė sudaro iki 67 mln. GBP.At the same time, BNFL will purchase BEG’s uranics stocks, the estimated book value of which is up to GBP 67 million.
Tiesiog eik ir nusipirk sau vieną.You just go out and purchase one for yourself.

More Lithuanian verbs

Related

apsipirkti
shop
atsipirkti
pay off
išpirkti
buy out
nupirkti
buy
papirkti
bribe
perpirkti
buy away
pirkti
buy
prisipirkti
buy
supirkti
buy up

Similar

apsipirkti
shop
atsipirkti
pay off

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

degintis
tan
dergti
befoul
glaustis
snuggle up
grobstyti
embezzle
nutylėti
be silent (about something)
padovanoti
present
pakelti
raise
snerkšti
snort
sulysti
lose weight
tardyti
interrogate

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'purchase':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In