Jár (to walk) conjugation

Hungarian
150 examples
This verb can also have the following meanings: to be that far, to be somewhere, no english equivalent, to date, to happen to be, move, to come off somehow, to go somewhere, come, to be going on, to bring about, happen, to accompany, to attend, to appertain, used to describe how an event affects the subject, to go regularly, to go out with somebody, to happen to go, is meant to be, to entail, go, to visit, to move, see examples, accompany

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
járok
I walk
jársz
you walk
jár
he/she to walk
járunk
we walk
jártok
you all walk
járnak
they walk
Present definite tense
járom
I walk
járod
you walk
járja
he/she walks
járjuk
we walk
járjátok
you all walk
járják
they walk
Past indefinite tense
jártam
I walked
jártál
you walked
járt
he/she walked
jártunk
we walked
jártatok
you all walked
jártak
they walked
Past definite tense
jártam
I walked
jártad
you walked
járta
he/she walked
jártuk
we walked
jártátok
you all walked
járták
they walked
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
járnék
I would walk
járnál
you would walk
járna
he/she would walk
járnánk
we would walk
járnátok
you all would walk
járnának
they would walk
Conditional present definite tense
járnám
I would walk
járnád
you would walk
járná
he/she would walk
járnánk
we would walk
járnátok
you all would walk
járnák
they would walk
Conditional past indefinite tense
jártam volna
I would have walked
jártál volna
you would have walked
járt volna
he/she would have walked
jártunk volna
we would have walked
jártatok volna
you all would have walked
jártak volna
they would have walked
Conditional past definite tense
jártam volna
I would have walked
jártad volna
you would have walked
járta volna
he/she would have walked
jártuk volna
we would have walked
jártátok volna
you all would have walked
járták volna
they would have walked
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok járni
I will walk
fogsz járni
you will walk
fog járni
he/she will walk
fogunk járni
we will walk
fogtok járni
you all will walk
fognak járni
they will walk
Future definite tense
fogom járni
I will walk
fogod járni
you will walk
fogja járni
he/she will walk
fogjuk járni
we will walk
fogjátok járni
you all will walk
fogják járni
they will walk
Subjunctive present definite tense
járjam
(if/so that) I walk
járd
(if/so that) you walk
járja
(if/so that) he/she walk
járjuk
(if/so that) we walk
járjátok
(if/so that) you all walk
járják
(if/so that) they walk
Subjunctive present indefinite tense
járjak
(if/so that) I walk
járj
(if/so that) you walk
járjon
(if/so that) he/she walk
járjunk
(if/so that) we walk
járjatok
(if/so that) you all walk
járjanak
(if/so that) they walk
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
járnom
I to walk
járnod
you to walk
járnia
he/she to walk
járnunk
we to walk
járnotok
you all to walk
járniuk
they to walk

Examples of jár

Example in HungarianTranslation in English
! Hogyan tudsz egyáltalán járni? !How are you able to walk?
"Ha egy kutyát megtanítasz két lábon járni, attól még kutya marad.""You could teach a dog to walk on its hind legs, it's still a dog."
"Hogy lennék képes járni?""How is it possible for me to walk?"
"Képtelen lesz járni"?"Unlikely to walk again"? !
"Stanley Dolan közrendőr szerint a munkájában az volt a legnehezebb, mikor magas cipőben tanult járni.""Officer Stanley Dolan said that the hardest part of police work was learning how to walk in high heels, man. "
"A földön járok és éhségem nem ismer határokat" de folyton fogyókúrás oldalakat kapok!"I shall walk the Earth and my hunger will know bounds", but I keep getting redirected to Weight Watchers!
"Aztán találkoztam Bryan Medicivel, és most a vízen járok."We're climbing up the tower. And I met Bryan Medici, walking on water.
"Elzárkózott, passzív-agresszív, mintha neheztelne rám, hogy én járok.""...withdrawn, passive aggressive, won't communicate, "like he resents me because I can walk."
"Ha szólsz a néphez, s tisztesség a vérted, királyokkal jársz, s józan az eszed,"if you can talk with crowds and keep your virtue "or walk with kings, nor lose the common touch,
"Jobb ha könnyen veszed Mert vékony jégen jársz"Better take it easy 'Cause you're walking on thin ice
"Ma is itt jársz velünk"You're walking beside us
- Elég későre jár.You want me to walk you to your car? - I mean, it's kind of late.
- Nehéz, ezt megmondani, de bármi idézte is elő, az agya messze jár a testétől.- Hard to say, but whatever it was, his mind's had to walk away from it.
- Nem jár.- Refusal to walk.
Az alpaka nevelés, lehetővé teszi, hogy szakítsak a céges karrierrel, és a stresszel, meg minden szarral, ami ezzel jár.Raising alpacas has allowed me to walk away from a corporate career and all the stress and bullcrap that went along with it.
Az ember is csak "jár" előbb, minthogy "futna".l mean, we've got to walk before we can run, you know.
" Mi valójában egy cipőben járunk. "# We're really all just walking in each other's shoes. #
"Az út, amin járunk kövekből épül, hogy kisebesedjen a lábunk.""the road we walk Was built with the stones that scar our feet."
"Kéz a kézben, együtt járunk""Hand in hand, we'll walk together,"
"Mióta kéz a kézben járunk."♪ Since we walked hand in hand. ♪
- Uram arrébb tudna menni? Ez nem egy széles út, és ti nem vagytok harcosok, akik hadrendben menetelnek. Miért jártok egymás mellett, eltorlaszolva az utat?Why must you walk two abreast through such an alley
A kőlap megfagy, és ha mezítláb jártok, a lábatok elfeketedik és elsorvad.Stone panel freezes... And if you walk barefoot, pocrneæe and atrofiraæe be.
A padlóhoz, amin jártok, bolíviai ürömfát választottam.Now, for the floor that you're walking on, I chose this Bolivian wormwood.
Alva jártok, emberek?Are your guys sleepwalking over there?
Bár mások között jártok, a szívetek csak a törzzsel lesz.Though you may walk among others, your heart is only with the tribe.
"Az emberek mindig felemelt fővel járnak." [1. díj: Terashima Mikako] [1. díj:[First Prize] [Mikako Terashima] People always hold their heads high when walking forwards,
"Ha nincs több hely a pokolban .... ... halottak ... járnak majd a Földön.When there's no more room in hell... -The dead... - Will walk the Earth.
"Hatoda Miniszter Úr" Amég ök két lában járnak, addig emberek!"Prime Minister Hatoda" As long as they walk on two legs, they're human!
"Úgy döntöttem, hogy az Ő útját járom""I have decided to walk on His path"
- Nem is kértem rá. Egyedül járom utamat ezen a kerek világon...The path I walk, I walk alone.
A folyosókat járom.I've been walking the halls.
A háború után... azon kaptam magam, hogy Washington utcáit járom.- After the war, I found myself walking the streets of d.C.
A végtelenséget járom.I walk in eternity.
"Akkor bátorsággal járod a te útadat."Then thy shall walk in thy way safely.
"Nem mindegy, hogy tudod az utat, vagy járod az utat."No, there is a difference between knowing the path, and walking the path.
- Még mindig járod az utcákat éjjelente?Still walking the streets at night?
Azt vallom, járjon mindenki a maga útján, de hát te nem járod.I believe everybody needs to walk their own path, but just you're not walking yours.
- ...egyedül járja.- He walks alone.
A boszorkány, akit megöltél, Salem utcáit járja.The witch you killed walks the streets of Salem.
A sorsa által választott utat járja.He walks a path of fate's choosing.
Aki nem tud, az egyedül járja az útját a világban."He who cannot, walks the world alone."
Akkor hallgasd őt, aki országodat járja.Then listen to him who walks your kingdom.
"Hadd járjuk az igazság ösvényét, és emeljük az arcunkat a jóságotok felé!"Let us walk the path of righteousness and lift our faces unto your goodness.
A bosszú útját járjuk, többé nem vagyunk normális emberek.We will walk the way of hell, we aren't normal human beings any longer.
A feladatunk, hogy járjuk e földet és biztosítsuk, hogy senki ne tegyen benne kárt.Your job and mine is to walk this land and make sure no one harms it.
A férjemmel járjuk a környéket, hogy megkérjük a lakókat, hogy idén jelzőfényt tegyenek a töklámpásaikba a gyertyák helyett.Well, listen, my husband and I are out walking and just--we're passing these out to neighbors to maybe put in their Jack-o' -Lanterns this year instead of candles.
- Hallgass már! Ti ketten járjátok körbe a peremsávot.- I want you two walking perimeter.
Ti, ki a pokol útját járjátok, lépjétek hát át annak határát.You, who walks the way of hell, pass the border...
- Attól, hogy ugyanazt az utat járják.Because you both walk the same path.
A Nap irgalmatlanul tűz, a perzselő földön porördögök járják kavargó táncukat.Some just give up and stop walking.
A lányaim az utcát járják, de a mesterségüket itt űzik.My girls might walk the streets, but they ply their trade here.
A te utadat, mely a pokolba vezet, ártatlanok járják.The evil you do is like a highway the innocent have to walk down.
A tér épületeit járják odakint.They walk the buildings in the square outside.
""Régebben gyakran jártam errefelé## I have often walked down this street before #
# Előbb jártam, mint másztam, # # és előbb énekeltem, mint beszéltem #♪ I never crawled before I walked ♪ ♪ and I was singinged before I talked ♪
'Tizenkét évig jártam az utat, amit mutattál...' 'egyedül a sötétségben.'"For twelve years I walked the path you showed me..." "alone in the darkness."
- A földet is imádták, amin jártam.Used to worship the bloody ground I walked on.
- Mármint, ennyi idősen én is magam jártam az iskolába, ezért... - Én is.I an, I walked myself to school when I was her age, so--
11 évesen, 9 hónapig lábujjhegyen jártál.When you were 11, you walked on your tiptoes for nine months.
Alva jártál.You had sleepwalked.
Amíg nem jártál a cipőmben, nincs jogod elítélni.Until you've walked in my shoes, You have no right to judge me.
Biztos már ezerszer jártál erre, és nem tudtad, hogy egy aranybánya van itt.You probably walked by here a thousand times and didn't know you were looking at a gold mine.
"A fiam már nyolc hónapos korában járt." "A fiam ismeri az összes betűt.""My son walked at eight months." "My son knows all his letters."
"Aki nappal az emberek közt járt de éjszaka visszatért a tengerbe aludni. ...Who walked among men by day... but at night... she would retreat to the great sea to... sleep.
"Az eljövendő nemzedékek aligha fogják elhinni, hogy olyas valaki, mint ő valaha is hús-vér emberként járt ezen a Földön.""Generations to come will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth."
,A sátán atyja egykor isten volt, járt a földön is, de száműzték a sötétségbe. ""the father of Satan, "a god who once walked the earth before man... but was somehow banished to the dark side. "
A házában jártunk.We just walked right into his house.
A kubai rakétaválság dolog, először jártunk a Holdon.The Cuban missile thing, the... we walked on the moon.
A közepén jártunk, amikor Lila besétált.We're in the middle when Lila walked in.
Arrafelé jártatok már?have You walked that place Yet?
Szóval, jártatok a bűntett helyszínén.Okay, you have walked the crime scene.
- Ők egyenes úton jártak. Azt mondták, a fickó rád támadhat.They sort of walked a straight line... because they used to talk about him... saying, you know, "This guy, he can turn on you."
A 60-as években már jártak a holdon, a 60-as években már létezett a színes televízió.In the '60s, people walked on the moon, in the '60s, there was colour television.
A csillagok közt jártak mint az óriások, hatalmasan, időtlenül.They walked among the stars like giants, vast and timeless.
A csontok mérete és formája arra enged következtetni, ...hogy felegyenesedve jártak, és modern kezük volt.The size and shape of the bones indicate that the individuals walked upright and had modern hands.
A földön jártak, és irányították az embereket.They walked the earth. They ruled people.
És harisnyában jártad végig ezt a helyet.And you walked the whole place in your stockings.
A sötétség hajnalán az éj istennője, falkányi kutyával a világot járta."At the dawn of darkness there was a goddess of night who walked the hills with a shepherd's stick and a pack of wild hounds.
Alexander Hamilton. Olyan ragyogó elme volt, mint bárki, aki ezeket a folyosókat járta, de nem ő volt az elnök!Alexander Hamilton, as brilliant a political thinker as any man or woman who has ever walked these halls, but he wasn't the president.
De ő felvette, és egész éjjel a környéket járta, hogy cukorkát szerezzen nekem.But she put it on and walked the neighborhood the whole night, just to get me candy.
Carlóval sokszor jártuk a Labirintust.Carlo and I have walked the Labyrinth many a time.
Hosszú idő múlt el, mióta elváltunk, amíg te az utad, és én az enyém jártuk,It might have been a long time It might have been so far away That we walked in our own way that day
Vele együtt jártuk be ezt a területet.And he and I walked over those grounds.
Két testvér két nővért vett el, és a régi szokások útját járták.Two brothers married two sisters and walked the path of old tradition.
Számtalan éonon át démonok járták a Földet.For untold aeons, demons walked the Earth.
Bárcsak a pokol kénkövén járnék, hogy kimenjen a szobámból. Menjen már ki a szobámból!I would walk on brimstone through hell to get you out of my room.
Én járnék veled járnék veled anélkül, hogy levenném rólad a szemem folyamatosan néznélek...- I... would walk up to you, without taking my eyes off yours... like this I'd keep looking at you...
A pap igazán itt tartaná őt, ha (Alina) az igaz úton járna.The priest would keep her here open-hearted if she would walk on the right path.
Úgy kell járnod, ahogy szerinted egy hercegnő járna.You've got to walk the way you think a princess would walk.
Ha még több úgynevezett vezetőnk járná ugyanazokat az utcákat, mint az emberek, akik megszavazták őket, élne ugyanazokban az épületekben, enné ugyanazt az ételt ahelyett, hogy üveg és acél és testőrök mögé bújik, jobb lenne a vezetés és egy kicsit jobban aggódnának a jövőért.If more of our so-called leaders would walk the same streets... as the people who voted them in, live in the same buildings, eat the same food... instead of hiding behind glass and steel and bodyguards... we'd get better leadership and more concern for the future.
"és az Ő igazságának útját járjam.""and I have walked in thy truth.
Aki azt mondta, járjam be a Földet.The man who told me to walk the Earth.
Hadd járjam be magával a világot, Mr. Northman, vagy nézze végig a halálomat!Let me walk the world with you, Mr. Northman... or watch me die.
Hadd járjam végig.Let me take a walk through.
Igen, hagytam a nagy zsét, hogy a magam útját járjam.Yeah, I walked away from a lot of money to do my music my way.
Hajózz végig a Temzén, járd körbe London utcáit!Take your barge up the Thames, walk around the streets of London.
Hogy a magad útját járd a földön bunösen vagy bun nélkül.To walk this earth your own man without debt or guilt.
Hogy megállítsam, ami elkövetkezik és hogy segítsek neked hogy egy igazi kryptoni útját járd.- To stop what's coming. And to help you walk the path of a true Kryptonian.
Három alkalommal járd körbe a tavat, majd mássz fel a kötélen.Walk around the pool three times, then walk over the ladder
Igen, mert mindig járd a saját utad, maradj hű önmagadhoz, csináld, amit csinálsz, mert sosem tudhatod, mivel indítasz el valamit, amiből valami nagyszerű dolog kerekedik.Kerr: Yeah, you should always walk your walk, stay true, do what you're doing, 'cause you never know when you might plant a seed and something might happen, you know. It's amazing.
- Lehetővé teszi, hogy járjak a szárazföldön.It lets me walk on land.
- Szóval járjak lábujjhegyen, csak mert valaki azt hiszi, hogy egy darab föld természetfeletti tulajdonságokkal bír, mert meglengettek felette egy pálcát?So I'm supposed to walk on eggshells because someone believes that a plot earth has supernatural properties because they waved a wand over it?
Az ő vére teszi lehetővé, hogy a napon járjak, nem Lilith-é.It is his blood that is allowing me to walk in the sun, not Lilith's.
Csak mondja meg neki, hogy nem adhatja meg neki az ajándékot, azt, hogy idén újra járjak.Just tell her that you can't give her the gift of me walking this year.
"Csak járj templomba továbbra is."Keep walking.
"Kelj fel és járj." "Kelj fel és járj.""Rise up and walk." "Rise up and walk."
"Kelj fel és járj.""Take up thy bed and walk."
"Kelj fel, fogd az ágyad és járj.""Rise, take up your bed and walk."
"Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd a te nyoszolyádat és járj!""And Jesus said: 'Take up thy bed and walk.'"
"A szamuráj mindig egyenesen járjon." Az apád szavai.A samurai walks straight ahead. Those were your late father's words.
"Néhány ember nem érdemli meg, hogy közöttünk járjon.""Some men don't deserve to be walking the earth."
- A lábad járjon, ne a szád!Hey, how about more walkie, and less talkie.
- Azt akarom, hogy Damien újra járjon.I know. - I want Damian to walk again.
- Gyere, járjunk egyet!- We're gonna take a walk.
- Gyertek, járjunk egyet, míg beszélünk.-Come, we'll walk while we speak.
- Igen, Justin, menjünk, járjunk egyet.- Yeah,justin, let's go for a walk.
A tündérek vére lehetővé teszi, hogy a napon járjunk.The blood of the fae allows us to daywalk.
- Óvatosan járjatok rajta. - Ez tényleg a földi paradicsom.Careful walking down this thing.
A neheze az, hogy úgy beszéljetek, járjatok és viselkedjetek, mint a házasok!The real trick is gonna get the two of you to walk, talk, and squawk like newlyweds.
A ti atyáitok parancsolataiban ne járjatok, és az ő törvényeit meg ne tartsátok, s bálványaikkal magatokat meg ne fertéztessétek.""do not walk in the statutes of your fathers, "nor keep their rules, nor defile yourself with their idols."
Azt hiszem, már rá is jöttem, ki az, úgyhogy csak nyugi, járjatok egyet a kókuszok között!I think I got it figured out, so cool your jets and walk around the coconut trees.
Imádkozom, hogy ne járjatok soha az én cipőmben.l pray you never have to walk in my shoes. Okay?
6 és fél millió évbe telt nekik, hogy felegyenesedve járjanak!It took them 6 1/2 million years to walk upright!
Amikor már elég egészségesek, hogy járjanak, elhozza őket Los Angelesbe és bérbeadja őket hírességeknek házi rabszolgaként.Once they're healthy enough to walk, she flies them to Los Angeles and leases them out to celebrities as household slaves.
Aztán beledug egy pár dolcsit a zsebükbe, megtanítja őket, hogyan járjanak, hogyan beszéljenek, aztán pedig egyenesen visszaküldi őket oda, ahonnan jöttek, hogy pénzt csináljanak neki.Then he puts a few dollars in their pockets, teaches them how to talk and how to walk, then sends them right back out there to bring him a whole lot of money.
Bennük rejlik az erő, hogy óriásokként járjanak a csillagok között.They carry within them the capacity to walk among the stars like giants.
Gondolkodást kérek, nem azt, hogy a vízen járjanak.It's to get them to think, not walk on water.
Az utcákat kell járnom, hogy nyugtom legyen.I have to walk the streets to get any peace.
Gyorsan vezetek, mert lassan kell járnom.I drive fast because I have to walk slow.
Hogy nem kell lábujjhegyen járnom körülötte.I don't have to walk on eggshells around him.
Kísértetként kell járnom a földön... amíg a vérfarkas, amíg a gyilkosom meg nem hal.Cursed to walk the earth as a restless spirit... till the werewolf that did me dies.
A jó hír viszont, hogy nem kell majd messzire járnod a gyárba, ahol valószínűleg márkás farmerekbe varratnak be veled címkéket.But the good news is you won't have far to walk to work in that factory... where they'll probably have you sewing labels on designer jeans.
Nem kell járnod.You don't have to walk.
Utálom ezt mondani neked, először járnod kell mielőtt futsz, de..., úgy értem, ha még... nem vágyódsz még?I hate to tell you, you need to walk before you run, but, uh, uh, I mean, if you're not even...
Úgy kell járnod, ahogy szerinted egy hercegnő járna.You've got to walk the way you think a princess would walk.
A teste idős, a csontjai görbék voltak, és fájdalom gyötörte, ezért bottal kellett járnia.His body was aged, his bones were bent and riddled with aches, so he was forced to walk with a cane.
Azt gondoltam, az SVU nyomozók több szimpátiával lesznek az út iránt, amit a hölgynek be kellett járnia.I would think SVU detectives would have more sympathy for the path she's been made to walk.
Azt mondja, bottal kell járnia.Says he's got to walk with a stick.
Azt mondják, ha egy boszorkány először ér holdfényben a férfihoz, akivel kéz a kézben kell járnia,It is said that when a witch first touches by moonlight the man with whom she's meant to walk hand in hand,
A társával lábnyomok lesznek egy korban, ahol nem lenne szabad járnunk.You and your companion would be footprints in a time we were not supposed to walk.
Gazdagságba és kiváltságba születtünk, mégis egyedül kell járnunk az utunkat.Born into wealth and privilege, yet forced to walk our lives alone.
Mindössze megtaláljuk az utat, amit be kell járnunk.We are only finding the path we are meant to walk on.
Muszáj volt ennyit járnunk?Did we have to walk?
Sajnálom, hogy kár érte önöket, de mindannyian tudják, hogy miért kell a földeken járnunk.I regret your losses, but you all know that we have to walk in the fields.
Hogy megtanítsa a nőknek, hogy hogyan kell járniuk a hátsó lábukon.To teach women how to walk on their hind legs.
"Kedves Hank, állást találtam, mint két lábon járó méh"?"Dear Hank, I got a job as a walking womb"?
- A krapek egy lábon járó veszély.- The man's a walking hazard.
- A kölyök egy két lábon járó patika gondolom.The kid's, I'm assuming, a walking pharmacy. Uh, that's not true.
- Csodás, van egy két lábon járó hullánk, aki nem akar meghalni.We've got a walking dead man who refuses to die.
- Egy két lábon járó angyal!She's an angel walking amongst us.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bír
endure
fér
have enough room
fúr
drill
jön
come
jut
get to somewhere
kér
ask
mar
bite
mer
dare
mér
measure
sír
cry
tár
open wide
tér
turn
tör
break
túr
dig
tűr
endure
vár
wait
ver
beat
zár
close

Similar but longer

járat
have someone do any of the meanings of the verb jár
járul
appear before someone
lejár
visit

Random

halad
proceed
hamisít
falsify
helybenhagy
approve
inkriminál
incriminate
íródik
be written
irritál
irritate
jajgat
wail
járat
have someone do any of the meanings of the verb jár
játszhat
potential form of játszik
jutalmaz
reward

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'walk':

None found.
Learning languages?