Mer (to be brave) conjugation

Hungarian
149 examples
This verb can also have the following meanings: to get some liquid or grainy substance out of somewhere by turning in a bowl shaped object and let it fill, get

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
merek
I am brave
mersz
you are brave
mer
he/she be brave
merünk
we are brave
mertek
you all are brave
mernek
they are brave
Present definite tense
merem
I am brave
mered
you are brave
meri
he/she is brave
merjük
we are brave
meritek
you all are brave
merik
they are brave
Past indefinite tense
mertem
I was brave
mertél
you were brave
mert
he/she was brave
mertünk
we were brave
mertetek
you all were brave
mertek
they were brave
Past definite tense
mertem
I was brave
merted
you were brave
merte
he/she was brave
mertük
we were brave
mertétek
you all were brave
merték
they were brave
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
mernék
I would be brave
mernél
you would be brave
merne
he/she would be brave
mernénk
we would be brave
mernétek
you all would be brave
mernének
they would be brave
Conditional present definite tense
merném
I would be brave
mernéd
you would be brave
merné
he/she would be brave
mernénk
we would be brave
mernétek
you all would be brave
mernék
they would be brave
Conditional past indefinite tense
mertem volna
I would have been brave
mertél volna
you would have been brave
mert volna
he/she would have been brave
mertünk volna
we would have been brave
mertetek volna
you all would have been brave
mertek volna
they would have been brave
Conditional past definite tense
mertem volna
I would have been brave
merted volna
you would have been brave
merte volna
he/she would have been brave
mertük volna
we would have been brave
mertétek volna
you all would have been brave
merték volna
they would have been brave
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok merni
I will be brave
fogsz merni
you will be brave
fog merni
he/she will be brave
fogunk merni
we will be brave
fogtok merni
you all will be brave
fognak merni
they will be brave
Future definite tense
fogom merni
I will be brave
fogod merni
you will be brave
fogja merni
he/she will be brave
fogjuk merni
we will be brave
fogjátok merni
you all will be brave
fogják merni
they will be brave
Subjunctive present definite tense
merjem
be brave
merd
be brave
merje
be brave
merjük
be brave
merjétek
be brave
merjék
be brave
Subjunctive present indefinite tense
merjek
be brave
merj
be brave
merjen
be brave
merjünk
be brave
merjetek
be brave
merjenek
be brave
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
mernem
I be brave
merned
you be brave
mernie
he/she be brave
mernünk
we be brave
mernetek
you all be brave
merniük
they be brave

Examples of mer

Example in HungarianTranslation in English
"Nem is merek arra gondolni, hogy velem álmodsz!"I didn't dare dream that you were dreaming of me!
"Valójában bele se merek gondolni, mi lenne velünk nélküle. ""Indeed, I do not dare think how we would survive without it. "
- Ez több, mint amit merek...- It's more than I dare do...
- Igen, merek!- Yes, I dare!
! Hogy mersz beleavatkozni? !How dare you intervene!
! Hogy mersz vén szipirtyónak hívni? !How dare you call me an old hag!
! Hogy mersz így beszélni velem?How dare you speak to me like that.
"Felelsz vagy mersz"-t játszunk. Leszel a következő?And we're playing truth or dare, if you want to go next.
"Harapj meg, ha mersz."Bite me if you dare.
Asher és én szoktuk egymást ugratni, ki mer közelebb menni a házhoz.Asher and I, we used to dare each other to get close to his place.
Azt játszottuk, hogy ki mer bemenni a kertjébe.Mmm. We used to dare each other to go into her garden.
Gyerekkorunkban fűtöttük egymást, hogy ki mer lemenni a pincébe.When we were kids, we used to dare each other to go down into the cellar.
Milyen zavaros gondolat suhant át a hitvány agyán, hogy félbe mer szakítani?What half-baked idea crossed your sickly brain to dare interrupt me?
- Csakhogy mozdulni sem merünk! - Igaz.-Except we daren't move.
- Hogy merünk mi erről vitatkozni.. ..miután megölték Mark-ot és Ruby-t.. ..és megölték a feleségedet, neked meg a fiadat.- How dare we even have this debate after they killed Mark and Ruby and they killed your wife, and your son.
Akik ismerik a törvényen kívüli működés csínját-bínját új bevételi forrást szimatolnak melynek nagyságáról még találgatni sem merünk.And the forces of the underworld, who best know how to operate outside the law are moving in on a new source of revenue, the magnitude of which no man dare guess.
Csak kevesen merünk hinni benne.Horus. Only a few of us dare believe in him.
"Hanem, hogy milyen gyorsan mertek menni.""It's how fast you dare drive it."
"Lőjetek, ha mertek.""Shoot me if you dare."
- "Gyertek be, ha mertek."- and then Phil- - "Come in, if you dare."
- Nem mertek.Nobody dared.
A császári lakhoz ily közel viszálykodni mertek nyilvánosan?Here in the emperor's palace dare you draw and maintain such a quarrel openly?
- A tegnapi nap után még ide mernek jönni?You dare to come here after yesterday?
- Akik mernek versenyezni.Guys that dare to race.
- Hogy mernek megvádolni!How dare you accuse me!
- Hogyan mernek csak így beszélgetni a fiam életéről?How dare you discuss my son's life or death like this.
A franciák nem mernek önhöz nyúlni.The French will not dare to touch you.
"hogy a válasza megsértene engem, hogy nem merem elküldeni neki.""that his tweet reply would rip me apart that I haven't dared do it."
*Nézd, minden olyan nagy merem egyáltalán?¶¶Look at it all, so big do I even dare? ¶¶
- Azt én nem merem, lady Jo.Oh, I dare not, Lady Jo.
- Hogy merem?- How dare me?
"Igaz vagy mered-et játszotok?" Te már kinőttél belőle?"You're playing truth or dare? " What, are you too mature?
"úgysem mered". Kearney, visszaolvasnád?"'I dare you.' "Kearney, can you read it back?
- De nem mered.- But you won't dare.
- Derítsd ki őket, ha mered!Find my secrets, if you dare.
""Aki meg meri sérteni Amerika feIségterüIetét... ...azteIfogjuk,ésminden erőnkkeI megbüntetjük. """Anyone who dares to invade the sanctity of America's house will be caught and punished with all of America's might. "
- Golár meri?- Golar dares.
- Különben soha nem meri letépni a köteleit, hogy szabad legyen.- He never dares cut the rope and be free.
Aki le meri vetni magát a hegy tetejéről, annak Isten teljesíti egy kívánságát.Anyone who dares to jump from the mountain, God will fulfill a wish of his.
- Igen. De nem merjük felhozni a különítményt.But we don't dare bring up the landing party.
A kukactól kezdve, amiről azt mondják, úgysem merjük megenni, az utolsó, nagy kupac hóig, amire rávesznek, hogy lapátoljuk el.From the first little worm they dare us to eat to the last big shovelful of snow they convince us we can move.
A németek soha nem gondolnák, hogy meg merjük csinálni.The Krauts will never think we'll dare do it.
Azt is mondta, ha mi le merjük nyomni a Deep Fish-t, felmászik a színpadra és ott helyben szétveri a pofánkat.He also said that if we dare to play Deep Fish, he'll climb on the stage and smash us all in the kisser.
Fogadok, hogy nem meritek csinálni!I dare you two to make out.
Ha fel meritek venni ezeket, soron kívüli szolgálatot sózok rátok.If you dare to wear that weak spot, I'll see you get an extra guard duty.
Ha le meritek adni,If you dare put that production on
Ha még egyszer meg meritek ezt tenni velem, kinyírok mindenkit.If you dare to try this again with me, I will absolutely cut the lot of you down.
Használjátok rajtam ha meritek.Use them on me if you dare.
"Én vagyok az a szerelem, aminek nem merik kimondani a nevét.""I am the love... "that dare not speak its name. "
- Ezt nem merik.- They wouldn't dare.
- Ne aggódj, apa. Nem merik a fejüket nálunk magasabbra emelni.They dare not raise their heads in front of us, dad.
- Nem merik megtenni.- They would not dare.
- Nem merik. - Igazán, Robert.- They wouldn't dare.
"De nem mertem meghalni, mert nem tudtam, hogy mi volt ez."'But I dared not as good death Because I did not know what that was. "
- Ezt sosem mertem volna javasolni.- But I'd never have dared propose it.
- Különben sose mertem volna felolvasni.- Otherwise, I never would have dared to read.
- Nem mertem megkockáztatni.-But I dared not take the risk.
- Ritkán mertem megkérdezni, "Tessék?"- I rarely dared to ask "Pardon?"
- Rá mertél szedni?- You dared to deceive me?
Alig mertél három hónappal ezelőtt megérinteni engem.You barely dared to touch me three months ago,
Bűnös vagy Jézus urunk előtt, akit fel mertél szögezni a kereszre.You are guilty before our Lord Jesus Christ whom you dared to nail upon the cross.
Engem mertél elutasítani?You dared to reject me?
Ezért mertél idejönni.That's why you dared to come here.
"... Álmodva amilyent nem mert még álmodni senkisem.""Dreaming dreams no mortal ever dared to dream before."
"De csak egy valaki mert hangot adni ennek."'But only one person dared to voice against it.'
A fiúk vettek rá, hogy menjek ki oda, mert ott vannak a lányok, akinek fizetünk, hogy...No. My boys dared me to go out there 'cause that's where the -- the girls that you pay to...
Akárhogy is, azért mertünk jönni, mert bíztunk... egy azonnali üzletkötés lehetőségében.Anyway, we dared to come because we thought that... the possibility of an immediate operation
Hogy mi, Warlegganék ki mertünk emelkedni a szegénységből és az előkelőségek közé törekszünk?That we Warleggans have dared to drag ourselves out of poverty and aspire to gentility?
Persze, hogy megtettük, Robotkölyök, mert mertünk, és ezt mondtátok, - és mert kicsit sem izgat.Of course we did it, Autobot, because you dared us to and also because we don't give a what what.
s mikor a fények halványulni kezdtek, úgy hiszem, valami különöset éreztünk a zöldes Hold felől, mert miután csak erre a fényre támaszkodhattunk, különös alakzatba álltunk össze, és menetelni kezdtünk, és úgy tűnt, ismerjük úticélunkat, de gondolni sem mertünk rá.and when the electric lights began to fade I believe we felt something coming down from the greenish moon, for when we began to depend on its light we drifted into curious involuntary formations and seemed to know our destinations though we dared not think of them.
Így aztán, nem mertünk panaszkodni, amikor betegek voltunk.So we dared not complain when we were ill
Azt hittem, mind mertetek, hogy felhívhassatok fiúkat, - aztán pedig párnacsatáztatok.I thought you all just dared each other to call boys and then got in pillow fights.
Bolondok, hogy mertetek kikezdeni a feleségével?You fools, you'll dared to trouble his wife?
- Te nem merted!- You never dared!
Be merted bizonyítani, hogy tévedtem.You dared me to prove you wrong.
Be merted csapni Őfelségét, és elárultad az istenünket?You dared to trick His Majesty and betray 'our God'?
De te pénzért merted árusítani ezeket a javakat?But, you dared to sell those possessions to earn money?
Egy ugyanolyan, mint amelyikben fel merted törni az íróasztalomat.Like the one in which you dared break open my desk.
(Senki sem merte többé zaklatni Shuuyát.)(Nobody dared to bully Shuuya anymore.)
A Jega meg merte kérdőjelezni Őfelsége hatalmát.The Jega dared to challenge His Majesty's authority.
A császár el fogja átkozni a napot, mikor velünk merte összeakasztani a pengéit.Make the Kaiser rue the day he dared to cross swords with us.
- Egészen rendkívüli... amit a baleset okozott, ezt szándékosan sosem mertük volna megtenni.- You know, the extraordinary thing is that we've accomplished something by accident that we wouldn't have dared to do by intent.
- Ezt korábban nem mertük volna.- We never dared before
Ezek után nem mertük abbahagyni.We never dared not do it after that.
A döbbenetet, hogy ezt merték... a döbbenetet, hogy ez sikerült.Astonishment that they dared do it. and astonishment that they succeeded.
El merték képzelni, hogy igaz. És tervet készítettek ellene.They dared to imagine all this was true, and they planned against it.
Királynak merték kinevezni azt a tolvajt.They dared to honor that burglar a King
Kösz a bátorságért, sokan nem merték volna megtenni.Thanks. Many wouldn't have dared.
Nem merték berakni az újságokba, mert pap volt, és az összes szemtanú Ulsterman volt.They dared not put it in the papers because he was a priest, and all the witnesses were Ulstermen.
- Csak a Bukott merne ilyen mészárlást megszervezni.Only the foul one would dare to orchestrate a slaughter like this.
- Senki se merne a férjem ellen szegülni, hacsak nem támogatja az udvar, és persze a papok.No one would dare plot against my husband unless he had followers within the court, and, of course... the church.
Azt mondta, hogy olyan arccal, mint a tied egy szellem sem merne megijeszteni tégedHe said, with a face like yours no ghost would dare try to scare you.
Csak egy őrült merne ujjat húzni Annával.only a lunatic would dare mess with Anna
Egy rab sem merne idejönni.No prisoner would dare come in here.
Olyan dolgokat csinálnak, amiket más párok soha nem mernének.They're doing things that no other pair would dare to do.
- Nem merné a lánya miatt. - Ugyan már.- He would dare, because of his daughter.
- Nem, ki merné megláncolni Andrej urat?— Who would dare to bind lord Andriy?
A bíró feleségeként senki sem merné vádolni önt.As wife of the magistrate, no one would dare accuse you.
Ahogy mondja, senki se merné.As you say, no one would dare.
Azt még Indio sem merné kirabolni.Not even lndio would dare to attack that one.
- Majdhogynem kozmikus, vagy merjem mondani, hogy hihetetlen?Even cosmic, dare I say mind-blowing?
- Ne merjem?- Don't I dare?
Akár, ki merjem mondani?Even, dare I say it... invulnerable.
Ez... ki merjem mondani: zseniális?It is, dare I say, genius?
! Ne merd mégegyszer ezt tenni!Don't you dare do that again!
"Dorothy." Ne merd."Dorothy." You wouldn't dare.
"Én ezt nem értem, de ha ez vagy te, ne merd szégyellni!""I don't get it, but if that's who you are, don't you dare be ashamed of it."
- Fel ne merd venni!- Don't! Don't you dare.
- Ez unalmas. - Ne merje lekapcsolni!- Don't you dare turn that off.
- Kérem, merje.- Please dare.
- Ne merje a szájára venni a fiam!- Don't you dare bring my son into this.
- Ne merje!Whatever it is, don't you dare!
- Nem merje a szájára venni a nevét!Don´t you dare utter his name.
- Ne merjétek...- Don't you dare...
Egy izmotokat se merjétek megmozdítani!Don't... Don't dare move a muscle.
Ne merjétek annak a lánynak a nevét kiejteni ebben a házban!Don't dare to take that girl's name in this house!
Ne merjétek azt mondani, hogy gyönyörű vagyok, mert nem igaz.KATE: Don't you dare tell me that I'm beautiful, because I'm not.
Ne merjétek elsötétíteni!Don't you dare fade out on me.
Megleckéztetném őket hogy többé ne merjék betenni a lábukat ide.Break their spirits so they'll never dare try to cross our borders again.
Ne merjék!Don't you dare!
Nem lehet, hogy ezt merjék a volszkok.It cannot be the Volsces dare break with us.
Rá merjek nézni az órára?Do I dare look at the clock?
Vajon, le merjek szaladni egy percre?I wonder if I dare pop down for a minute.
"Mert egy nap, azt akarom, hogy merj az emberek szemébe nézni" "És mondd el nekik, hogy szerelmesek vagyunk"For one day, I want you to dare to look at people's eyes and tell them we are in love
"Mert egy nap, azt akarom, hogy merj az emberek szemébe nézni"One day, I want you to dare to look at people's eyes
"Ne merj megint az ő oldalára állni!""Don't you dare side with him", so...
"Nem mozog, meg ne merj mozdulni!"Don't move, don't you dare move!
# Kelts fel, mielőtt mennél # # Ne merj itt hagyni! #♪ Wake me up before you go-go, don't you dare ♪
"Az vagyok, akinek mondom magamat, senki más ne merjen megítélni!""I am who I say I am, let no-one else dare to define me!"
- Az édes mindegy, apád csak merjen morogni miatta.Whatever, child-- and I dare your daddy to say something.
- Ne merjen bocsánatot kérni!Don't you dare apologize. You just saved a life,
- Ne merjen hozzám...- Don't you dare touch...
- Ne merjen itt hagyni!No! Don't you dare leave me here!
- Ó, merjünk?- Oh, do you think we dare?
Beszéljünk-e, merjünk-e beszélni...Shall we discuss dare we discuss, Last Year in Katmandu?
Hogy azok lehessünk, akik vagyunk, ahol csak legyünk, hogy merjünk szabadon állni, mi lehet ennél magányosabb?To be what we are, where we are, and dare to stand free, what could be more lonely?
Nem merjünk megszegni parancsát!We dare not disobey him.
- Ne merjetek elkésni az ebédről!Don't you dare be late for lunch.
Fel ne merjetek emelni!Don't you dare pick me up!
Ne merjetek egyet sem elengedni!Don't you dare let them escape!
Ne merjetek elmenni vele!Don't you dare go with him!
- És ne merjenek cserben hagyni!- And don't you dare let me down.
Ne egymásra nézzenek, és ne merjenek hazudni!Don't look at each other, and don't you dare lie.
Ne merjenek elájulni!Don't dare faint.
Ne merjenek hozzámérni!(Sharon) Don't you dare touch me.
Csak merned kell csinálni.You just have to dare to.
Szerintem merned kell kockázatot vállalni.I think you have to dare to take chances...
De Dannynek muszáj volt mernie!But Danny had to dare.
És mernünk kell lehagyni a vezetőnket.We have to dare leave our pacifiers behind.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bír
endure
fér
have enough room
fúr
drill
jár
walk
kér
ask
mar
bite
megy
go
ment
rescue
mér
measure
mos
wash something
műt
operate
sír
cry
tár
open wide
tér
turn
tör
break
túr
dig
tűr
endure
vár
wait
ver
beat
zár
close

Similar but longer

ismer
know
megír
write
merül
dive

Random

megnyúz
skin
megráz
shock
megtilt
forbid
megüt
hit
megválaszt
choose
menetel
march
ment
rescue
mér
measure
morzsál
do
muzsikál
make music

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'be brave':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In