Jutalmaz (to reward) conjugation

Hungarian
78 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
jutalmazok
I reward
jutalmazol
you reward
jutalmaz
he/she to reward
jutalmazunk
we reward
jutalmaztok
you all reward
jutalmaznak
they reward
Present definite tense
jutalmazom
I reward
jutalmazod
you reward
jutalmazza
he/she rewards
jutalmazzuk
we reward
jutalmazzátok
you all reward
jutalmazzák
they reward
Past indefinite tense
jutalmaztam
I rewarded
jutalmaztál
you rewarded
jutalmazott
he/she rewarded
jutalmaztunk
we rewarded
jutalmaztatok
you all rewarded
jutalmaztak
they rewarded
Past definite tense
jutalmaztam
I rewarded
jutalmaztad
you rewarded
jutalmazta
he/she rewarded
jutalmaztuk
we rewarded
jutalmaztátok
you all rewarded
jutalmazták
they rewarded
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
jutalmaznék
I would reward
jutalmaznál
you would reward
jutalmazna
he/she would reward
jutalmaznánk
we would reward
jutalmaznátok
you all would reward
jutalmaznának
they would reward
Conditional present definite tense
jutalmaznám
I would reward
jutalmaznád
you would reward
jutalmazná
he/she would reward
jutalmaznánk
we would reward
jutalmaznátok
you all would reward
jutalmaznák
they would reward
Conditional past indefinite tense
jutalmaztam volna
I would have rewarded
jutalmaztál volna
you would have rewarded
jutalmazott volna
he/she would have rewarded
jutalmaztunk volna
we would have rewarded
jutalmaztatok volna
you all would have rewarded
jutalmaztak volna
they would have rewarded
Conditional past definite tense
jutalmaztam volna
I would have rewarded
jutalmaztad volna
you would have rewarded
jutalmazta volna
he/she would have rewarded
jutalmaztuk volna
we would have rewarded
jutalmaztátok volna
you all would have rewarded
jutalmazták volna
they would have rewarded
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok jutalmazni
I will reward
fogsz jutalmazni
you will reward
fog jutalmazni
he/she will reward
fogunk jutalmazni
we will reward
fogtok jutalmazni
you all will reward
fognak jutalmazni
they will reward
Future definite tense
fogom jutalmazni
I will reward
fogod jutalmazni
you will reward
fogja jutalmazni
he/she will reward
fogjuk jutalmazni
we will reward
fogjátok jutalmazni
you all will reward
fogják jutalmazni
they will reward
Subjunctive present definite tense
jutalmazzam
(if/so that) I reward
jutalmazd
(if/so that) you reward
jutalmazza
(if/so that) he/she reward
jutalmazzuk
(if/so that) we reward
jutalmazzátok
(if/so that) you all reward
jutalmazzák
(if/so that) they reward
Subjunctive present indefinite tense
jutalmazzak
(if/so that) I reward
jutalmazz
(if/so that) you reward
jutalmazzon
(if/so that) he/she reward
jutalmazzunk
(if/so that) we reward
jutalmazzatok
(if/so that) you all reward
jutalmazzanak
(if/so that) they reward
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
jutalmaznom
I to reward
jutalmaznod
you to reward
jutalmaznia
he/she to reward
jutalmaznunk
we to reward
jutalmaznotok
you all to reward
jutalmazniuk
they to reward

Examples of jutalmaz

Example in HungarianTranslation in English
A hűségedet azzal szeretném jutalmazni, hogy előléptetlek... junior divattervezővé.I want to reward your loyalty with a promotion... To junior designer, what do you say?
A hűséget meg kell jutalmazni.You got to reward loyalty.
A konkurenciától vásároltak, és te ezt kedvezménnyel akarod jutalmazni?They were buying from our competition and you want to reward that with a discount?
Biztos meg fog jutalmazni.He's going to reward you.
Ha azért jutalmazol egy orvost, hogy eljárásokat alkalmazzon, ahelyett, hogy beszéljen a betegekkel, akkor ő elvégzi az eljárásokat.When you reward physicians for doing procedures, instead of talking to patients, that's what they're gonna do is do procedures.
És azt is mondta, hogy biztosan meg is jutalmazol ezért, méghozzá ezüstben.He said you would reward me for this... In silver.
Megfenyegetnek, de ugyanakkor jutalmaznak is.They... they threaten, but they also reward.
És amikor az Árnyak felemelkednek Centauri Prime hamvaiból, és hűségemért isteniséggel jutalmaznak, azt akarom, hogy maga legyen az első a templomomban.And when the Shadows rise from the ashes of Centauri Prime... and reward my loyalty with godhood, I want you to be the first one in my temple.
Ők pedig a Levelek Könyvével jutalmaznak majd bennünket.And they will reward us with the Book of Leaves.
- A jó írást jutalmazom, nem a rangidősséget!I've worked for you for 11 years. I reward good writing, not seniority.
Ezt el nem felejtem, s jutalmazom majd érdeme szerint.And I shall not forget it nor fail to reward that which is given.
Ha hűséget esküsznek nekem, meg- jutalmazom őket, nem pedig megbüntetem.If they pledge their allegiance to me, I'll reward them, not punish them.
Miért mindig evéssel jutalmazom magam?Why do I always go to food for my reward?
Nem jutalmazom meg, ha kilép.I'm not about to reward her if she quits.
A rossz viselkedésért jutalmazod.You're rewarding him for bad behavior.
Miért nem hagyod őket békén és nem jutalmazod meg Amyt a rossz cselekedetéért?So why don't you leave them alone, too and not set up a reward for Amy doing the wrong thing?
Miért nem ülsz arrébb a masszázsfotelben és jutalmazod meg magad?Why don't you roll over in that massage chair and reward yourself
Szóval úgy jutalmazod meg őt a gaztettedért cserébe, hogy ráveszed őt, jutalmazzon meg minket az információval.So you can reward her for your misdeed by having her reward us with her information.
És te úgy jutalmazod meg Hulkot, hogy sittre vágod?So, how are you going to reward him, throw him in Hulk jail?
A jó nevelést jó jutalmazza.Good upbringing brings good rewards.
A ki engemet megjutalmaz, azt az Isten jutalmazza meg.He that rewards me, God reward him.
A kormányunk így jutalmazza a becsületes rendőrtiszteket!This is how our government.. ...rewards honest police officers.
Egy jelentős új adójóváírást javasol a kutatásra, amely jutalmazza az innovációt.He's proposing a major new tax credit for research and experimentation. It rewards innovation in the economy.
Ez azért jutalmazza őket, hogy több szolgáltatást kézbesítsenek ki.It rewards them for delivering more care.
- Mármint ha mással jutalmazzuk az éjszakai sírást?You mean like other ways to reward her for crying at night?
A Medici udvarban büntetjük az árulást és jutalmazzuk a szolgálatot.In the Medici court, we punish treason and we reward service.
A jó gondolatokat gyorsan jutalmazzuk.Right thinking will be as quickly rewarded.
A jó tetteket szeretettel jutalmazzuk.All good acts, we reward with love.
A legsekélyesebbet, legostobábbat, legaljasabbat és a leghangosabbat jutalmazzuk.We reward the shallowest, the dumbest, the meanest, and the loudest.
- Csak a különleges bizalmasokat jutalmazzák meg emberi léttel.Yeah, only special Familiars like Katrina are rewarded for their service by becoming human.
A jövőben olyan törvényeket hozok, melyek jutalmazzák a termékenységet és a házasságon belüli tisztaságot.In the future, I shall enact laws that reward fertility And sanctity in marriage.
A kisebb ketrecek a csaliknak vannak... A kis állatoknak, amikkel a győzteseket jutalmazzák.Thsmaller cages are for bait-- small animals used as rewards for the winners.
A rossz fiúk bűnhődnek, a jókat jutalmazzák, de nem élek ennek, mert nem akarom úgy végezni...Bad guys punished, good guys rewarded. But I don't live and breathe it, because I don't want to end up like... Me?
A rossz viselkedést nem hogy ritkán büntetik, de gyakran jutalmazzák is.Not only is bad behavior rarely punished, it's often rewarded.
És most, százados, meséljen magáról. Felség, szégyellem, hogy eddig nem jutalmaztam meg Dimitrij hadnagyot.Your Majesty, I'm distressed at my neglect at not having rewarded Lt. Dmitri before.
Meg is jutalmaztál.You rewarded me very much.
Amiért jól meg is jutalmazott.For which you were well rewarded.
Végső soron tehát a társadalom szociálisan negatív tényezői pozitívan jutalmazott vállalkozásaivá válnak az iparnak, és bármilyen érdek a problémák megoldására, vagy környezeti fenntarthatóságára, megőrzésre alapvetően a gazdasági fenntarthatóság ellen dolgozik.The bottom line is that socially negative attributes of society have become positively rewarded ventures for industry and any interest in problem resolution or environmental sustainability and conservation is intrinsically counter to economic sustainability.
Ám ezek mégis jutalmazott és tiszteletreméltó függőségek.Yet, they are rewarded and considered to be respectable.
Ő jutalmazott meg nemesi címmel.He rewarded me with a lordship.
Te mindent feláldoztál értük, és mivel jutalmaztak ezért?You've sacrificed everything for them, and how have they rewarded you?
És emiatt, jutalmaztak meg gazdagsággal és hatalommal, amely a legmerészebb álmaid is felülmúlja.And because of that, you were rewarded many riches and powers beyond your wildest dreams.
Azt hittem, elbizonytalanodsz, ha megtudod, hogy az édeskéd egy prosti, de még meg is jutalmaztad őt az ügyességéért.I thought finding out your honey was a hooker would be enough to sway you, but you've just rewarded her for her tricks.
Mármint vásárlással jutalmaztad a viselkedését?You mean, you rewarded her behavior by taking her shopping?
Akarjátok tudni, hogy a GE mivel jutalmazta Dr. Hallt?You want to know how GE rewarded Dr. Hall?
Az élet jutalmazta meg ezzel.Life rewarded her for that.
Az ördög halhatatlansággal és hatalmas varázserővel jutalmazta hűséges szolgáját.The devil rewarded his faithful servant with immortality and mighty magic powers.
Eric Banks "társasági" óriás Wall Street további milliárdokkal jutalmazta, miután megvásárolta a Medi(k)altEricBankshasbeenrewarded the stock exchange for buying Medikal byearningafew cigarette November billions account.
Lehet, hogy az anyja olyasmivel jutalmazta gyerekkorában, ami fojtogatta.Maybe the mother... rewarded the kid with something that strangled him.
A Beatlest már hatalmas mennyiségű pénzzel jutalmazták.The Beatles are already rewarded with a tremendous amount of money
A bátorságát egy ajándékkal jutalmazták:They rewarded his bravery with a gift:
A kutyaverseny győztesét csokival jutalmazták.You may have seen the Kennel Club champion being rewarded with a box of chocolates the other day.
A szolgálataimat száműzéssel jutalmazták.I was rewarded for my service with exile.
Az embereket igazából a hatalmas kockázatvállalásért jutalmazták.People were essentially been rewarded for taking massive risks.
Az, hogy ezért az igaz halállal jutalmaznánk meg titeket, nagyon jól prezentálja, mennyire eltérnek a vélemények most a Hatalomban.That we would reward you for it with the true death speaks volumes about how out of step the Authority's current agenda is.
Ha tudnám ki ő, én jutalmaznám meg.If I knew, I would reward him myself.
Had jutalmazzam meg.A reward is in order.
Hadd jutalmazzam meg.Allow me to reward you.
Mivel is... mivel is jutalmazzam meg ezt, hm?I wonder... I wonder how I could reward that, hm?
És tudom, hogy jutalmazzam meg őket.And I know how to reward it.
Boo Jack, jutalmazd meg őket! .Boo Jack, reward them.
Bárki is találja ki, jutalmazd meg megfelelően.Whoever invents it, reward them enough.
Mind a három herceget jutalmazd meg fejenként 20 tekercs selyemmel.To the three princes who displayed their impressive skills today, they shall be reward with twenty rolls of silk each.
Mindig legyen nálad valami, hogy jutalmazd a jó viselkedést.Always have a bag of treats handy to reward good behavior.
Sokat dogozott, jutalmazd meg!She has helped a lot, she must be rewarded for it.
Akkor.. jutalmazz meg azzal, hogy körbevezetsz.So, reward me by giving me that tour.
Menj a Nagy Ise szentélyhez holnap és főzz ott... és mindenkit jutalmazz meg vele.Go to the Grand Ise shrine tomorrow and cook there... and treat everyone as reward.
A bűnbánattól nem lehet elvárni, hogy azonnal jutalmazzon.You can't expect repentance to be rewarded immediately.
Az igazi fegyelmező tudja, mikor jutalmazzon, és mikor büntessen.The great disciplinarian knows when to reward and when to punish.
Az ég jutalmazzon meg, fiam.Heaven will reward you, my son.
Ha jó vagy abban, amit csinálsz, megtalálja a módját, hogyan jutalmazzon téged.If you're good at what you do, it finds a way to reward you. Come on, guys.
Ha jól végzem kórus ügyben a dolgomat, jutalmazzon meg egy kimenővel, kérem!If I do a good job of it, reward me with a day out.
Ha emlékszik, ön határozott úgy, hogy jutalmazzunk meg különféle önkénteseket, akik eléggé bizonytalanul pénzelt intézményeknek dolgoznak.If you remember, you decided to reward various volunteers who worked for some quite precariously financed charities.
Ó, túl sokáig néztem, hogy kisebb démonokat jutalmazzanak meg, és én ne foglalhassam el a méltó helyemet.Oh, for too long I've had to watch lesser demons rewarded, been denied my proper place in the forefront.
Nem kell bizsuval vagy vacak arannyal jutalmaznom téged, amiket egy lélek öklendezett fel.I don't have to reward you with trinkets And paltry pieces of gold that some soul has vomited up.
Miért kellene ezt tovább jutalmaznunk?Why would we continue to reward that?
Elfelejted a jutalmat. A hosszú jutalmazó életet?You forgot "rewarding." A long, rewarding life?
Igazán jutalmazó munka lesz.It's going to be so rewarding.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

informál
inform
jár
walk
jelképez
symbolize
jődögél
slowly come
jut
get to somewhere
kacag
laugh
kefél
brush
kelt
wake up
ken
smear
képzel
imagine

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'reward':

None found.
Learning languages?