Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Гледа (to see) conjugation

Macedonian
66 examples
This verb can also mean the following: watch, look

Conjugation of гледа

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
гледам
I see
гледаш
you see
гледа
he/she/it sees
гледаме
we see
гледате
you all see
гледаат
they see
Future tense
ќе гледам
I will see
ќе гледаш
you will see
ќе гледа
he/she/it will see
ќе гледаме
we will see
ќе гледате
you all will see
ќе гледаат
they will see
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би гледал
I (masculine) would have seen
би гледала
I (feminine) would have seen
би гледал
you (masculine) would have seen
би гледала
you (feminine) would have seen
би гледал
he would have seen
би гледала
she would have seen
би гледало
it would have seen
би гледале
we would have seen
би гледале
you all would have seen
би гледале
they would have seen
Past perfect tense
сум гледал
I (masculine) have seen
сум гледала
I (feminine) have seen
си гледал
you (masculine) have seen
си гледала
you (feminine) have seen
е гледал
he has seen
е гледала
she has seen
е гледало
it has seen
сме гледале
we have seen
сте гледале
you all have seen
сум гледале
they have seen
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
гледав
I was seeing
гледаше
you were seeing
гледаше
he/she/it was seeing
гледавме
we were seeing
гледавте
you all were seeing
гледаа
they were seeing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев гледал
I (masculine) had seen
бев гледала
I (feminine) had seen
беше гледал
you (masculine) had seen
беше гледала
you (feminine) had seen
беше гледал
he had seen
беше гледала
she had seen
беше гледало
it had seen
бевме гледале
we had seen
бевте гледале
you all had seen
беа гледале
they had seen
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе гледав
I will have seen
ќе гледаше
you will have seen
ќе гледаше
he/she/it will have seen
ќе гледавме
we will have seen
ќе гледавте
you all will have seen
ќе гледаа
they will have seen
Past aorist tense
Imperative tense
-
гледај
you see
-
-
гледајте
you all see
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум гледал
I (masculine) will see
ќе сум гледала
I (feminine) will see
ќе си гледал
you (masculine) will see
ќе си гледала
you (feminine) will see
ќе е гледал
he will see
ќе е гледала
she will see
ќе е гледало
it will see
ќе сме гледале
we will see
ќе сте гледале
you all will see
ќе сум гледале
they will see
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
гледан
seeing
гледајќи
seeing
гледање
seeing
гледал
seeing
гледала
seeing
гледало
seeing
гледале
seeing
seen
seen
seen
seen

Examples of гледа

Example in MacedonianTranslation in English
Новинарот Раду Тудор го гледа овој гест како „официјално признание дека Басеску може да биде поразен“:Journalist Radu Tudor sees this gesture as the “official recognition that Basescu can be defeated":
Иако зголемениот број на популацијата во светот се гледа како повик за будење на светот, Мутхумани, Оиши и Наргис ни пренесуваат порака дека женските деца не треба да бидат запоставени во иднина.Although the growing number of world population has been seen as a wake up call for the world, Muthumani, Oishi and Nargis give us the message that the girl-children should not be neglected in the future.
Ова се гледа од големината на облаците во Џакарта и околните области каде има подобрување така што интентзитетот на врнежите има влијание. Заради тоа, мора да се информира јавноста во врска со временски услови.This is seen from the growth of cloud in Jakarta and surrounding areas of improvement so that the intensity of rainfall affect. therefore need to alert the public on the weather conditions at this time.”
Сите молчат, секој се преправа дека не гледа како го трујат пушачите.Everyone is silent, everyone is pretending not to see how smokers are poisoning them.
Наместо тоа, на нив треба да се гледа како на активни производители и иноватори.Instead, they should be seen as active producers and innovators.
Би сакала да ви кажам што гледам сега додека одам.I would like to tell you about what I am seeing right now as I walk.
Реј Рефан ‎„враќање назад на непросветленото минато во текот на 50 тите и 60 тите кога „стјуардесите“ биле приморани да носат секси панталони и мини-здолништа со цел да бидат привлечни за доминантните машки деловни патници.“< — Тука гледам вознемирувачка паралелност со оживувањето на МекКартнизмот на Филипините, нели?Rey Refran ‎"throwback to the unenlightened past during the 50s and 60s when “stewardesses” were made to wear hot pants and mini-skirts to appeal to the dominantly male business travelers." < — I see a disturbing parallelism here with the resurgence of McCarthyism in the Philippines, eh?
Секојдневно гледам луѓе кои пушат во пекарници, месарници, слаткарници, болници, канцеларии, во владините згради.I see people who smoke in Belgrade's bakeries, butcher shops, pastry shops, hospitals, offices, government buildings every day.
Са Неб дискутираше дали превезот е религиозна обврска или не: Ако мажите носеа превез како знак за солидарност со жените тоа ќе биде признание дека превезот е дел од женственоста и јас не го гледам тоа како исламска обврска.Sa Neb went to discuss whether Hijab is a religious obligation or not: If men wore Hijab in solidarity with women that will be a confession that Hijab is part of a woman's femininity and I do not see it as an Islamic must.
И не гледам ништо ново, секој ден е истото: планина од неизмиени чинии, чистење, миење, грижење за децата.And I see nothing new, every day is the same: a mountain of unwashed dishes, cleaning, washing, looking after children.
За децата беше најтешко, тешко е да гледаш како дете моли.The most difficult part of this situation is the children, it is hard to see a child begging.
Една од најтешките работи кога имаш неваботен сопруг е да го гледаш секојдневно падот на нивното его и самодоверба помеѓу потенцијалните работни места и секојдневните интевјуа.One of the toughest parts of having an unemployed spouse is seeing the daily toll on their ego and self-esteem between potential job openings and on-going interviews.
Блогерот Асад Али Мохамади, пишува дека неговите соседи во Копенхаген, Данска, го прашуваат за Неда и дека штом ќе го вклучиш телевизорот или интернетот гледаш вести за Иран и Неда. „Сите зборуваат за мојот Иран, за нашиот Иран.Blogger Asad Ali Mohamadi, writes that his neighbours in Copenhagen, Denmark, are asking him about Neda, and that as soon as you turn on the television and internet you see news about Iran and Neda. "All talk about my Iran, our Iran.
Навистина беше моќно да се види вистински доказ дека можеш да промениш нешто преку твоето пишување. Тоа значи дека ако ги користиш алатките кои ги имаш на вистинскиот начин, тогаш е можно да успееш да помогнеш да промениш нешто што го гледаш секој ден и не ти се допаѓа, а другите го гледаат, но не прават ништо околу тоа!It was powerful to find actual proof that you are able to create change through your writings, which means that if you use the tools you have in the right way, then it is very much possible for you to have a hand in changing something you see every day and don’t like, which others see but don't do anything about!
Ако не го гледаш како замок, никогаш нема да бидеш принц.If you can't see that's a castle, you'll never be a prince.
Како што гледаме од оваа приказна, ова дури и на мала сума пари.As we see from this story, this even a small amount of money.
Во име на иранските затвореници, графити се појавија во Холандија, Нов Зеланд, Шведска, Египет, многу градови од САД и пошироко, каде лицата на затворениците за кои сме навикнати да ги гледаме на интернет сега се видливи и во реалниот свет.Graffiti on behalf of Iranian prisoners has appeared in The Netherlands, New Zealand, Sweden, Egypt, many United States cities and beyond, bringing the faces of political prisoners we have grown accustomed to seeing online into a real world environment.
Ако бројот на запалени екрани од луѓето што држат мобилни уреди е знак, значи дека набргу ќе гледаме повеќе од овие видео клипови со прославувања прикажани на Интернет.If the number of lit screens from people holding up mobile devices are a sign, we will be seeing more of these celebratory videos crop up on the web pretty soon.
Она што претставуваше Заливската војна за СиЕнЕн, истото тоа претставува револуцијата во Египет за англиската Ал Џезеира... само што ние во Америка не можеме да ја гледаме.What the Gulf War was for CNN, the Egypt revolution is for Al Jazeera English...except we in America can't see it.
Сепак, воздигањето на вистинската моќ и користа од социјалните медиуми во случајот со Египет ме наведе на размислување, „Следниот пат кога ќе има некаков вид на убедлива социјална промена, најверојатно ќе почнеме да ја гледаме и темната страна на социјалните медиуми“.However, the praise for the true power and utility of social media in the case of Egypt started me thinking, “The next time there is some kind of sweeping social change, we’ll probably start seeing the dark side of social media, too”.
„Никој немаше да може да се нафати на потфат од ваков обем“, рече Савов, „она што го гледате тука е резултат на соработката меѓу Министерството за регионален развој кое има директорат што се занимава со процесот на финансирање преку ИСПП (ISPA), трите консултантски фирми кои и' помагаат на општината при управувањето на проектот, а потоа тука е и самата компанија Водоснабдување и канализација (ВиК)."No one body could have taken on an operation of this size", said Savov, "what you are seeing here is the result of cooperation between the Ministry of Regional Development who have a directorate handling the ISPA funding process, the three consultancies helping the Municipality manage the project and then there's ViK itself – the water company.
Ја гледате суровата реалност на 200 метри , дека некои луѓе живеат во пештери ископани пред 2000 години додека министрите одат на патувања кои чинат милиони долари.You see a harsh reality that within 200 yards , some people live in caves dug 2,000 years ago, while Cabinet Ministers travel abroad on trips that cost millions of dollars.
Дечки, нели го гледате потенцијалот на оваа идеја?Guys, don’t you see the potential of this idea?
Се надевам дека гледате низ што морав да поминам за вас.I hope you all see what I go through for you.
Дали гледате некои други видови на закани на Интернет новинарството во Русија покрај техничките?Do you see any other types of threats for Internet journalism in Russia besides the technical ones?
Комплексните релации меѓу еколошките фактори и здравјето на луѓето, земајќи ги предвид бројните патеки и интеракции, треба да се гледаат во поширок просторен, социоекономски и културен контекст.The complex relationships between environmental factors and human health, taking into account multiple pathways and interactions, should be seen in a broader spatial, socioeconomic and cultural context.
Тие може да се гледаат истовремено во улога на причина и последица, не само за климатските промени, туку и за губењето на биодиверзитетот и користењето на природните ресурси.They can be seen to be both a driver and an impact, not only of climate change, but also of biodiversity loss and the use of natural resources.
Во Индија, на пример, каде жените ги гледаат нивните приноси скратени на половина и намалениот квалитет на културите поради климатските промени, нивното здравје се оштетува од двоен удар, слабиот квалитет на културите и нееднаквоста во полот.In India, for example, where women have seen their crop yields cut in half and the quality of grain diminish because of climate changes, women’s health is impaired from the double whammy of inferior crops and inequality.
Малечка Мис Танга, според градоначалникот Maryury Rocío Galeano Jiménez, е дел од Фести-Рио традицијата, и ниту родителите ниту приватните компании кои се рекламираат тука, или пак самото градско собрание (кое испраќа покани до учесници и го промовира настанот), не гледаат ништо погрешно во тоа што девојчињата учестуваат во натпревар на убавина.Little Miss Thong, according to Mayor Maryury Rocío Galeano Jiménez, is a part of the Festi-Río tradition, and neither the parents nor the private firms that advertise there, or City Hall itself (which invites participants and promotes the event), sees anything wrong with the girls taking part in this beauty contest.
Mногу од ужасните урнатини кои се гледаат на видеата се составени од цементни делови – и само цементни.Much of the rubble seen in the terrible videos we are now appallingly used to is composed of chunks of cement – and just cement.
Добро, јас се гледав.Well, I was seeing someone.
Се гледав со една жена и прифати работа во Њујорк.I was seeing a woman and she took a job in New York.
Дали се омажи за оној тип со кој се гледаше од страна?Did you marry that guy you were seeing on the side?
Не. Да... ние се гледавме но сега повеќе не, па...Well, we were seeing each other.
Да... ние се гледавме но сега повеќе не, па...Well, we were seeing each other.
- Да ни кажеш што? Мајка ви и јас..се гледавме социјално.- Your mother and I... were seeing each other socially.
И гледај да се изгубиш од градов.And see that you get out of town
Не се гледај со него повеќе.Just don't see him anymore.
Ако мислиш дека тоа е забавно гледај што ќе направам следно.If you think that was amusing, wait till you see what I do next.
Направи го тоа и гледај да го видат тоа Англичаните.Do it, and let the English see you do it.
Па, гледај, проблемот е во тоа, како да се подместам?Well, you see, the problem is, how do you get over the shifter?
Да, гледајте овде... "Во 16-от век, ќе дојдат до преминот..."You see here: " In the 1 6th century there came to pass--"
Вие гледајте и видете ќе го направи ли тоа.You just watch and see if he don't do that.
Да... тутун, гледајте, цигари...[Elizabeth] Yeah, uh, tobacco, see, cigarettes--
И гледајте..- And you see...
Да, гледајте овде...You see here....
Откако со децении бил сведок на недоволното инвестирање и последователната борба да се одржи комплетниот систем во целина јасно е дека Савов е лично трогнат од развојот и помошта што градот ја добива: „Вие сакате да знаете како се чувствувам гледајќи ја сета оваа промена, гледајќи како доаѓаат толку крупни инвестиции?It is clear that having witnessed decades of underinvestment and the resulting struggle to hold the whole system together, Savov is personally touched by the developments and the help the town is getting: "You want to know how I feel at seeing all this change, such large-scale investment coming in?
Во овој пост составен од извадоци од блогови од Газа ќе бидат опфатени мајките кои се уништени од вина гледајќи ги своите деца во терор: „Дали погрешив што имав деца?In this roundup of blogs from Gaza we hear from a mother who is wracked with guilt at seeing her children's terror: "Was I mistaken to have kids in the first place?
Кенџи Гото во солзи гледајќи го страдањето на Сиријците во Алеп.Kenji Goto in tears after seeing the suffering of Syrians in Aleppo.
Тоа би било добро, но гледајќи кои се првите изјави на г-н Фико, во однос на проектите за јавно-приватно партнерство и планираниот прогресивен данок, се плашам дека ќе биде исто како пред две години.It would be nice, but seeing what the first statements of Mr. Fico are, in terms of PPP projects and the planned progressive taxation, I am afraid that it will be exactly what we had here two years ago.
Црн седан секогаш ме потсетува на луѓе на повисоки позиции—привилегираните, луѓе со пари или моќ—и гледајќи како папата не е во еден од тие седани ми изгледаше симпатично.A black sedan always reminds me of people in higher positions—the privileged, the people with money or power—and seeing pope not in one of those sedans looked so quaint.
Како американци нашиот страв од гледање како друга земја станува помоќна може да не претвори во чудовишта.As Americans, our fear of seeing another country become powerful can turn us into monsters.
Кутија во која си, која те чува од гледање во ова 5$ на час срање.The box you're in that keeps you from seeing that this $5-an-hour job blows.
Ми недостига гледањето дрвја... гледање сонце, ѕвезди.I miss seeing the trees... seeing the sun, the stars.
Кога ќе почнеш да ги игнорираш твоите желби во твојата визија, вистинското гледање е одземено од тебе.When you begin to weave your desires into your vision, the true seeing is taken from you.
Можеби те мразел затоа што си се гледал со Констанца.Perhaps hated it because it was seeing Constance.
-Можеби си гледал но не си видел.Maybe you were looking, but you weren't really seeing.
Сум го гледал кодов како излегува секаде, последниве недели.I've been seeing this code pop up all over, the last few weeks.
Насекаде ја гледал Енџела пред да умре.What else? Oh, he was seeing Angela everywhere before he died.
Значи си се гледал со други девојки?So you've been seeing other girls?
Ама она што највеќе боли: мислам дека се гледала со друг.But what hurt most was: I think she was seeing another guy.
Знам дека се гледала со некој друг, некој кој можеби го посетила откако те напуштила во петокот вечерта.I know she was seeing somebody else. Someone she might have gone to see after she walked out on you Friday.
Татко ми е постариот маж што си го гледала?My dad is the older guy you've been seeing?
Понекогаш гледала некакви чудни луе или некој да ја прател или следел?For instance, somebody she was seeing mad... or somebody perhaps watching her orfollowing her?
Се надевам дека твоите пријатели убаво се изнасмеале, додека ме гледале како стојам на дождот, и го држам шампањот.I bet your friends had a really good laugh, seeing me in the rain, holding my bottle.
Вие и г-ѓица Ригс, сте се гледале?So you and Miss Riggs, you were seeing each other?

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

гласа
vote

Similar but longer

изгледа
look
согледа
see

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'see':

None found.