Jön (to come) conjugation

Hungarian
148 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
jövök
I come
jössz
you come
jön
he/she to come
jövünk
we come
jöttök
you all come
jönnek
they come
Past indefinite tense
jöttem
I came
jöttél
you came
jött
he/she came
jöttünk
we came
jöttetek
you all came
jöttek
they came
Conditional present indefinite tense
jönnék
I would come
jönnél
you would come
jönne
he/she would come
jönnénk
we would come
jönnétek
you all would come
jönnének
they would come
Conditional past indefinite tense
jöttem volna
I would have come
jöttél volna
you would have come
jött volna
he/she would have come
jöttünk volna
we would have come
jöttetek volna
you all would have come
jöttek volna
they would have come
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok jönni
I will come
fogsz jönni
you will come
fog jönni
he/she will come
fogunk jönni
we will come
fogtok jönni
you all will come
fognak jönni
they will come
Subjunctive present indefinite tense
jöjjek
(if/so that) I come
jöjj
(if/so that) you come
jöjjön
(if/so that) he/she come
jöjjünk
(if/so that) we come
jöjjetek
(if/so that) you all come
jöjjenek
(if/so that) they come
Conjugated infinitives
jönnöm
I to come
jönnöd
you to come
jönnie
he/she to come
jönnünk
we to come
jönnötök
you all to come
jönniük
they to come

Examples of jön

Example in HungarianTranslation in English
"Caesar nem akar jönni.""Caesar doesn't want to come."
"El akarok jönni!"l want to come!
"Eljött a te időd közel jönni hozzám.""She took her time to come close to me."
"Fel akar jönni hozzám?"Do you want to come back to my place?
"Gondoltam szólok róla, ha haza szeretnél jönni.""Just thought I'd let you know, if you want to come--"
" Egérfogó, patkány", jövök!"Mouse Trap," "cheese," here I come!
"Ahonnan én jövök, ott megfizetik az emberek szolgálatát" - mondta.He said: "Where I come from, people get paid for their services".
"Amikor kimondod azt a szót, én jövök hozzád, és végre szabadok leszünk!"When you say the word, I will come to you "and we shall finally be free.
"Esküvői fejdísszel jövök hozzád.""O sweetheart, l come to you in bridegroom's finery."
"Itt jövök, hogy csillapítsam vágyad.""Here I come to douse your craving."
! - Bocs, - de velünk jössz!You must come with us.
! Kedvesem, ha nem jössz ki, rendőrt hívok.Honey, if you don't come back out, I'm callin' the police.
! Milyen jogon jössz ide?By what right do you come here?
" - Nem jössz be vacsorázni?Wanna come in for dinner?
"A Király Beszéde" és az bevezető szám angol kürt lesz, mint valami fejedelmi cucc, és akkor jössz, valahogy így:Tariq: "The King's Speech" and for like the intro track, we use British horns, like all regal and stuff, and then you come on and then you're like,
"A fiának el kell fogadnia a tényt, hogy meleg, és minden rendbe jön."He asked me to come in, and he said, "your son just needs to admit to himself that he's gay,
"Ha a szerencse elhagy, mindig kitárul néhány ajtó amin jön a gyógyír" Don Quixote"Fortune leaves always some door open to come at a remedy." Don Quixote.
"vagy jön Jangles és miszlikbe aprít.""or else jangles is going to come and cut you up."
'Ne éljék bele magukat az álomba, 'hogy jön a Nyugat és megoldja ezt a problémát.'Don't, don't, live under this dream... that the West is going to come in and sort this problem out.
- A java még ez után jön.- "So what"? The best is yet to come.
"Ahonnan mi jövünk, a 'vidámság' nem túl gyakori."-Yeah. "Where we come from, 'cheer' is not a word we hear very often."
"Csak jövünk-megyünk és lélegzünk.""We've to come and go with the breeze of air."
"Egyedül jövünk a világra és egyedül távozunk belőle.""We come into this world aloneand we go out of it alone."
"Hé Indiánok, készen álltok, vagy sem, jövünk"-nek.Should've been called, "Hey, Indians, ready or not, re we come. "
"Hé, ez egy őrült jelenség, soha az életben rá nem jövünk a megfejtésére!""Here, look at this crazy phenomenon "that has absolutely no possible explanation that we could ever come to."
"Nem jöttök többet." Tudom."Don't come back." I know.
"Nem tehetitek meg, hogy ide jöttök, aztán csak úgy elmentetek""You can't just come here and leave."
- ...ti mindannyian velünk jöttök.- ...you all come with us.
- A Walnut utcai tűztől jöttök?You guys come from the Walnut Street Fire?
- Alkut kötök az amerikaiakkal, ha félsz, hogy áruló leszel, nem muszáj beszélned velük. De te és a gyerekek velem jöttök.- I'm gonna make a deal where you don't have to talk to the Americans if you don't want to, if you think that'll make you a traitor, but you will come with me and the kids.
! Ezekhez az átjárókhoz hozzáférnek a földönkívüli lények, ...akik arra használják ezeket, hogy jönnek és mennek a csillagokba.These portals could be accessed by extraterrestrial beings who use them to come and go from the stars.
! Miért hozzám jönnek?Why do they come to me?
" Azok, akik az Úrhoz jönnek menedékért, nem ütköznek akadályba.""They who come to the Lord's refuge face no obstacles."
"...majd egyszer jó idők jönnek ránk.""someday good times will come seeking us"""
"A jó ég tudja, honnan jönnek.""They come from God knows where.
! - Meganért jöttem.- I came to take out Megan.
! Amint megkaptam az sms-t, rögtön jöttem.I got your text, and I came right over.
! Az istenit, te nőszemély, csak egy hamutálért jöttem ide.Good God, woman, I just came in here to look for an ashtray.
"A lábammal előre jöttem világra...""l came into the world with my legs forward ... "
"A lábammal előre jöttem világra."l came into the world with my legs forward."
" Úgy jöttél, mint válasz a kérdéseimre, szerelmem. ""You came as the answer to my questions, my love."
"...az idő New England-ben, menj vissza oda, ahonnan jöttél.""... the weather in New England, go back where you came from. "
"Közelebb jöttél és úgy mosolyogtál.""You came close. And smiled in such a way."
"Közelebb jöttél.""You came close."
"Mit hagytál magad mögött azon a földön, ahonnan jöttél?"What did you leave behind in the land you came from?
! - Ő jött el hozzám.She's the one who came to me.
! A 25 ezer dolláros megbízás díj egyenesen a nejétől jött.That $25,000 that paid for my retainer came straight from the missus.
! Az előbb jött ki egy csóka!That guy just came out!
! Te vesztetted el. Belőled jött ki.You lost that, it came out of you.
!" Az első alkalommal amikor ide jött, többek közt Mitoi emberekkel volt.The first time that he came here he was with Mito people, amongst others.
"Amikor a letartóztatási paranccsal jöttünk, tüzet nyitottak ránk megölték a helyettes különleges ügynököt, aki az ügyet intézte ezáltal nem hagyva nekünk lehetőséget, mint hogy a helyiségekbe 'halálos erőket' vigyünk""When we came with arrest warrants, they opened fire on us... killing the assistant special agent in charge... leaving us no choice but to take the premises with deadly force."
# Kenny West, Teeth Crest, a mélyből jöttünk fel #♪ Kenny West, Teeth Crest, came up from the gutter ♪
'Ahogy jöttünk a hatalmas Déli Erdőhöz.'As we came to the vast Southern Forest.'
'Ahogy jöttünk már a nagy északi erdőhöz. 'Ahol nyugodtan heverünk nagy körökben.'As we came before to the great North Forest, 'where we lie still in a great circle.
'Azért jöttünk ezen az estén, 'hogy egy újabb riportot készítsünk a Ljubica lvezic Árvaházról.[Henderson] We came here this evening to make another report... on the Ljubica Ivezic Orphanage.
"Menjetek haza... ti átkozott britek... menjetek haza, ahonnan jöttetek... és soha ne tegyétek be a rohadt csizmátokat...♪ Go back home ♪ ♪ Ye bloody British ♪ ♪ Go back home from whence ye came ♪
- A Földről jöttetek ide?- You came here from Earth?
- A ládáért jöttetek!You came for the box.
- Annyira örülök, hogy velem jöttetek.- I'm so glad you lot came along.
- Az arra van, amerről jöttetek!That's back the way you came from!
"..sokan felfegyverkezve jöttek."A lot of people came armed."
"A démonok után, jöttek az emberek."- "After demons, there came men." - (growling)
"A tavaszok jöttek és mentek.""The springs came and went."
"Akiket akaratuk ellenére ideéztek meg, és a lány látóterében voltak mind felszabadultak, és visszakerültek, oda, ahonnét jöttek.""Those who'd been summoned against their will, who were in sight of the girl were set free, and set right and sent back from whence they came."
"Amikor a barbárok hódítók jöttek, A Carlsonok fegyvereikkel vártál őket...""When the barbarian invaders came, the Carlsons met them with their weapons ready..."
- Mert tudta, hogy érted jönnék.Because he knew that I would come and find you.
Hát igen, én is ide jönnék pénzért az éjszaka közepén.Yeah, this is where I would come for cash in the middle of the night.
Szóval ha a helyükben lennék, magamhoz jönnék azzal, amit tudok, inkább, mint hogy én menjek magukhoz... bilincsekkel!So, uh, if I were you, I would come to me with what you know rather than having me come after you... with handcuffs!
- Apa külön kérdezte, hogy te jönnél-e.Dad asked specifically if you would come.
Bárcsak velem jönnél.I wish you would come with me right now.
Bárcsak velünk jönnél.I wish you would come with us.
Danny, ha annyi idős lenne, mint te, más kifogással jönnél, bármire lenne szükséged, mert nem lehetsz boldog.Danny, if she was the same age as you, you would come up with a different excuse, whatever you need, because you can't be happy.
Figyelj, biztosra kell mennem, hogy ha lehet, akkor haza jönnél, és hajlandó lennél apával megoldani a dolgokat.You're not the one that can fix it. Look, I have to make 100% sure that if you could, he would come home and that you would be willing to work on things with Dad.
- Azt hittem, azt mondtad, hogy errefelé jönne.I thought you said he would come this way.
- Lehet, hogy nem jönne rosszul.I guess it would come in handy.
- Senki nem jönne utánam.- No-one would come after me.
A Helytartó említett valakit, aki a trakenieket jönne segíteni.The Keeper said one would come amongst us to help Trakens.
A legtöbb nő biztosan jönne.Probably mostly women would come.
Ó, imádnám, ha ti csajok velem jönnétek.Oh, I'd love it if you girls would come with me
Úgy gyertek hozzá bajaitokkal, ahogy hozzám is jönnétek.Come to him with your problems as you would come to me.
Azt hiszed, hogy ide jönnének az irodádban hogy engedélyt kérjenek?Do you think that they would come into your office and ask your permission?
De különben se jönnének.No one would come around anyway.
Igen, de alkoholmenteseket készítenék, és lenne mellé mindenféle finomság. A rendőrök csak azért jönnének át, hogy szórakozzanak egyet. Na jó.Yeah, they'd be virgin daiquiris, and I would make all sorts of fun appetizers, and the cops would come over just because they want to hang out.
Minden általános iskolás tudja, hogy hogy ha mégis fel akarja ütni a fejét a szervezett bűnözés, akkor az utolsó város, ahova jönnének, az Vegas.Every elementary school student knows that if organized crime ever dreamt of invading, the last city they would come to would be Vegas.
Titokban jönnének és mozognának köztünk és segítenének, és nem is tudnánk, hogy itt vannak, mert a titoktól, amelyet hordoznak félnek az emberek, akik még midnig a tudományt vádolják a nagy égésért.They would come in secret and move around us and help us... and we wouldn't even know they were here... because the secret that they bring is feared by people... who still blame science for the Great Burn.
"Jeffrey bátorított, hogy jöjjek és beszéljek veled?""Jeffrey encouraged me to come see you"?
"Rávettél, jöjjek vissza ide." Ez nem hangzik valami jól."Made me come back." That doesn't sound so good.
"Ó Apu, kérlek, hadd jöjjek haza."Oh, Daddy, please let me come home.
- A barátjai kértek meg, hogy jöjjek be... mivel holnap bevonul.... és itt hagyták.Your friends asked me to come in... since you're going to the army and all... but they just left.
- A barátom kérte, hogy jöjjek.My friend asked me to come.
! Mert azt akartam, hogy magadtól jöjj rá.Because I wanted you to come up with it on your own.
"Eddig jöjj, és ne tovább!" És ne tovább.Hitherto shalt thou come but no further.
"Köszöntünk, karácsony, jöjj el hozzánk"Welcome, Christmas, come this way
"Lázár, jöjj ki!""Lazarus, come forth!"
" Könyörgöm, Dmitri, " " jöjjön Sydney-be és kisérjen Atlantába, azonnal. "I beg you, Dmitri, come to Sydney and accompany me to Atlanta immediately.
"Aki bulizni akar, jöjjön be.""Anyone who wants to party, come inside."
"Akkor összeráncolta homlokát, és mint aki megszokta, hogy engedelmeskedjenek neki, intett anyámnak, hogy jöjjön elő...""Then she made a frown and a gesture to my mother like one who was accustomed to be obeyed, to come open the door.... "
"Azt akarom, hogy Mark Schultz jöjjön ide, meglátogatni.""I want Mark Schultz to come visit me."
"Biztos változtatni fogok a világon, jöjjön, aminek jönnie kell.""I will surely change now, come what may"
"Ha te nem tudsz idejönni, talán meggyőzhetem a többieket, hogy jöjjünk Saint-Marie-ra.""Perhaps, if you don't want to come to the UK, "maybe I can persuade the others to come to Saint-Marie."
(PHONE RINGS) Nem, nekünk most mondták hogy jöjjünk ide.No, they just told us to come here.
* Nyisd meg a szíved, jöjjünk össze *Open up your heart, let's come together
- "Csak egy hős helyett, jöjjünk ki egy füzettel, amiben egy csapatnyi hős van".- "Instead of just one hero, let's come up with a book with a team of heroes."
- Azt akarja, hogy jöjjünk elő.He wants us to come out.
"Hagyjátok el házaitokat és jöjjetek Jézus színe elé."Come out of your houses and come to Jesus.
"Hagyjátok el házaitokat, és jöjjetek Jézus színe elé."Get out and come to Jesus.
"Lépjetek ki a munkahelyetekről, és jöjjetek Londonba." "Larryvel gyertek, rendben?"Give up your jobs and come to London and you're going with Larry, right?
"Szeretjük egymást, jöjjetek vigadni.""We are in love, come celebrate."
"és jöjjetek ki hozzám, és akkor kiki ehetik szőlőjéből és az ő olajfájáról,"'And come out to me and eat thee every one of his vine "'and every one of his fig tree
"A"-tól "M"-ig jöjjenek velem, a többiek pedig menjenek Hubert ügynökkel.A through M's, if you come with me, and the rest go with Agent Hubert.
"Anélkül ne jöjjenek vissza!" Aztán találkoznak egy ilyen őszvérrel..."Don't come back until you're done. " When they come up a mule like me...
"El se jöjjenek, mert a gép, amit árulok nem is létezik."'Don't come, because the computer I'm trying to sell you doesn't actually exist.'
"Engedjétek, hogy a kisdedek hozzám jöjjenek""Suffer the little children to come unto me."
"Hadd jöjjenek előre a bátrak és nézzenek szembe velem, a félősök pedig tűnjenek el a szemem elől!"Let those with courage come fward and face me And let those too afraid run from the very sight of me.
"Ezen az úton kellett jönnöm."I was bound to come this way
- Akkor vissza sem kell jönnöm, megmenteni, ugye?- Then I won't have to come back and save her, right?
- Az apám mondta hogy el kell jönnöm.- My father said I had to come.
- Azt hittem, át kellene jönnöm szombatonként.I thought I was supposed to come round on Saturdays. Oh, God, I'm sorry.
- Csak... haza kellett jönnöm.- I just... I had to come.
"A világ összes bárja közül ide kellett jönnöd."Of all the bars in all the world you had to come into mine.
"Be kell jönnöd az irodába, nyurga"."You got to come into the office, stretch,"
# De haza kell jönnöd velem #♪ But you got to come home with me ♪ (sighing)
- A lényeg, hogy ma elmegyünk valahova és jönnöd kell.- Anyway, we're going out tonight and you have to come.
! El kell jönnie velem az örsre!I need you to come down to the station!
"Carlin ügynök! Be kellene jönnie, hogy megnézzen valamit!""Hey, Agent Carlin, I want you to come down here.
"Ennek a lábnak le kell jönnie.""That leg gonna have to come off."
"Ezért mindenkinek kiöltözve kell jönnie iskolába azon a napon.""Everyone has to come along "dressed up in fancy dress to school on that day."
- A lépcsőn kell jönnie, oké? Jön.He's supposed to come down the stairs okay?
- El kellett jönnünk.We had to come.
- Ide kellett jönnünk, Tangina.We had to come. I know.
- Ide kellett jönnünk? - Egy lélek sem volt itt tegnap.- Did we have to come here?
- Mondd, miért is kellett a suliba jönnünk?- Explain why you ask us to come to school.
- Nem, vissza kellett jönnünk.- No, we had to come back.
- Akkor jó. Be kell jönnötök a színfalak mögé és köszönni a többieknek!Oh, you guys have to come backstage and say hi.
- Azonnal ide kell jönnötök.- I need you to come over right away.
- El kell jönnötök megnézni.You guys have got to come see.
- El kell jönnötök.We 'll have to come back. -Right.
- El kellene jönnötök meglátogatni.You have to come by. Excellent.
'El kell jönniük Barry-be.'You need to come to Barry.
- De át kell jönniük értük a határon.- Deal. But you got to come across the border and pick it up.
- El kéne jönniük a szülői nyílt estre.You have got to come to back-to-school night.
- Elnézést, hogy ilyen gyorsan kellett jönniük.- Sorry you had to come so fast.
- Ha nem lesznek ott, holnap nem is kell munkába jönniük.- What if...? - If they can't be here then they don't need to come in tomorrow morning.
"Ripley hiszi vagy sem" fog a jövő héten az Önök otthonába megérkezni amiről meginterjúvoljuk majd."Ripley's Believe it or Not" is coming to her house next week... to interview her about it.
"Védelmi költségek és árkiigazítás áttekintése" a jövő fiskális évre és minden más fiskális évre."Revised DoD offsets and cost structure adjustments" for the coming fiscal year and every other fiscal year.
"a jövő hónapban jön a húgom, oké?""okay if my sister's coming to town next month?"
'A közelgő kereskedelmi tárgyalások előtt' 'egy csoport dolgozik a kínaiakkal' 'az elnök jövő heti útjának előkészítésén.'...as for the upcoming trade negotiations in the Far East, a team of negotiators has been working with the Chinese... in an effort to streamline the proceedings... and lay the ground work for the President's trip next week.
'Egy nagy jövő előtt álló német politikus születésnapjára voltam hivatalos, 'akinek a neve maradjon ismeretlen.'I was due at a birthday party for an up-and-coming German politician, 'who shall remain nameless.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bán
regret
fen
sharpen
fon
spin
jár
walk
jut
get to somewhere
ken
smear
van
be
von
pull

Similar but longer

bejön
come in
kijön
come out
rájön
find out

Random

hint
scatter
indít
start
irigyel
envy
játszódik
happen
jégkorongozik
play ice hockey
jelent
mean
jöhet
potential form of jön
jut
get to somewhere
kancsalít
squint
kellet
display oneself

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'come':

None found.
Learning languages?