Drage (to draw) conjugation

Danish
19 examples
This verb can also mean the following: go, allure, travel, attract, march

Conjugation of eiti

Jeg
Present tense
drager
I draw
Past tense
drog
I drew
Future tense
vil drage
I will draw
Present perfect tense
har draget
I have drew
Jeg
Past perfect tense
havde draget
I had drew
Future perfect tense
vil have draget
I will have drew
Conditional perfect tense
ville have draget
I would have drew
Du
Imperative mood
drag
draw!

Examples of drage

Example in DanishTranslation in English
Vi skal ikke drage nogen forhastede konklusioner.We shouldn't draw any hasty conclusions.
Ja, så hvilken anden konklusion kan vi drage af dette, Mr. SheIdon... bortset fra du prøvede at drage fordel af mig ?Yes, so what other conclusion can we draw from this, Mr. Sheldon... except that you're trying to take advantage of me?
Det er det underfundige ved London, ikke? Byen lader til at drage en ind i mærkværdige situationer.It's a funny thing about London, isn't it, the way it seems to draw one into peculiar situations?
Der er ingen måde at omgå den. Ikke uden at drage opmærksomhed.There's no easy way to get past it, not without... drawing attention.
Jeg har set billederne, og du har ret. Man kan kun drage én konklusion på baggrund af dem.I have looked at the photographs, and yes, you are right, there is only one possible conclusion you can draw from them.
Og jeg ønsker ikke at din far drager de forkerte valg og jeg tror jeg havde en stor del skyld i dit brud med PaulAnd I don't want your father to draw the wrong conclusion and think that I had anything to do with the break-up between you and Paul.
Lad mig høre din teori igen, for du drager mange konklusioner.Okay, let me hear your theory again, 'cause you're drawing a lot of conclusions here.
Du var officiel repræsentant for USA, men drager uofficielle konklusioner.As a former official of the United States, you're drawing some pretty damn unofficial conclusions.
Jeg ser dig stadig så håndgribelig som den, jeg nu drager.I see thee yet in form as palpable as this which now I draw.
Før mine eksperimenter drager endelige slutninger, hvad som helst kan vise sig at være det afgørende led.Before my experiments draw a conclusion. anything may prove to be a critical link!
Da jeg blev musketer, lærte jeg, at hver gang jeg drog mit sværd, skulle jeg ikke tænke på, hvad jeg dræbte, men hvad jeg lod leve.When I became a Musketeer, I was told, each time I drew my sword, I should consider not what I killed, but what I allowed to live.
Det er også noget af det der drog mig, til Midnight Velocity også fordi Keanu døde, han bliver måske reinkarnatieret. Så der er håb...That's part of what drew me to Midnight Velocity as well, because although Keanu dies, he eventually gets reincarnated.
Og Kran han drog sit stolte sværd og jog med al sin kraft klingen dybt i Zakidens skal pandeskallen brastand Crane drew his proud sword and drove with all his force the blade deep in Zaal and Zaal's skull burst
De drog deres sværd, og jeg drog mit.They drew their swords and I drew mine.
Som en søvngænger, drog fabriksminderne ham tilbage til det sted han blev født.And like a sleepwalker, his olfactory memories drew him back to the place where he was born.
Drej den, mens du tager et drag.That's it. Now turn it slowly while you draw.
Romere, skaf mig ret, Patriciere, drag jeres sværd og hvil dem ej før Saturninus er kejser i Rom!Patience, Prince Saturnine. Romans, do me right! Patricians, draw your swords and sheathe them not till Saturninus be Rome's emperor!
Grumio, drag dit våben, vi er blandt røvere,Grumio, draw forth thy weapon, we are beset with thieves,
Jeg følte mig draget mod et værelse og åbnede døren.I had a break. Something drew me to one of the bedrooms.

More Danish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

dreje
turn
drive
drive
dræbe
kill
drøne
boom
dølge
hide
flage
fly a flag
klage
complain
knage
creak
plage
bully
vrage
reject

Similar but longer

opdrage
bring up

Random

demonstrere
demonstrate
demontere
dismantle
desavouere
overrule
donere
donate
dreje
turn
dressere
train
dyste
fight
erindre
remember
falde i staver
zone out
voldtage
rape

Other Danish verbs with the meaning similar to 'draw':

None found.
Learning languages?