Rajzol (to draw) conjugation

Hungarian
149 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
rajzolok
I draw
rajzolsz
you draw
rajzol
he/she to draw
rajzolunk
we draw
rajzoltok
you all draw
rajzolnak
they draw
Present definite tense
rajzolom
I draw
rajzolod
you draw
rajzolja
he/she draws
rajzoljuk
we draw
rajzoljátok
you all draw
rajzolják
they draw
Past indefinite tense
rajzoltam
I drew
rajzoltál
you drew
rajzolt
he/she drew
rajzoltunk
we drew
rajzoltatok
you all drew
rajzoltak
they drew
Past definite tense
rajzoltam
I drew
rajzoltad
you drew
rajzolta
he/she drew
rajzoltuk
we drew
rajzoltátok
you all drew
rajzolták
they drew
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
rajzolnék
I would draw
rajzolnál
you would draw
rajzolna
he/she would draw
rajzolnánk
we would draw
rajzolnátok
you all would draw
rajzolnának
they would draw
Conditional present definite tense
rajzolnám
I would draw
rajzolnád
you would draw
rajzolná
he/she would draw
rajzolnánk
we would draw
rajzolnátok
you all would draw
rajzolnák
they would draw
Conditional past indefinite tense
rajzoltam volna
I would have drawn
rajzoltál volna
you would have drawn
rajzolt volna
he/she would have drawn
rajzoltunk volna
we would have drawn
rajzoltatok volna
you all would have drawn
rajzoltak volna
they would have drawn
Conditional past definite tense
rajzoltam volna
I would have drawn
rajzoltad volna
you would have drawn
rajzolta volna
he/she would have drawn
rajzoltuk volna
we would have drawn
rajzoltátok volna
you all would have drawn
rajzolták volna
they would have drawn
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok rajzolni
I will draw
fogsz rajzolni
you will draw
fog rajzolni
he/she will draw
fogunk rajzolni
we will draw
fogtok rajzolni
you all will draw
fognak rajzolni
they will draw
Future definite tense
fogom rajzolni
I will draw
fogod rajzolni
you will draw
fogja rajzolni
he/she will draw
fogjuk rajzolni
we will draw
fogjátok rajzolni
you all will draw
fogják rajzolni
they will draw
Subjunctive present definite tense
rajzoljam
(if/so that) I draw
rajzold
(if/so that) you draw
rajzolja
(if/so that) he/she draw
rajzoljuk
(if/so that) we draw
rajzoljátok
(if/so that) you all draw
rajzolják
(if/so that) they draw
Subjunctive present indefinite tense
rajzoljak
(if/so that) I draw
rajzolj
(if/so that) you draw
rajzoljon
(if/so that) he/she draw
rajzoljunk
(if/so that) we draw
rajzoljatok
(if/so that) you all draw
rajzoljanak
(if/so that) they draw
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
rajzolnom
I to draw
rajzolnod
you to draw
rajzolnia
he/she to draw
rajzolnunk
we to draw
rajzolnotok
you all to draw
rajzolniuk
they to draw

Examples of rajzol

Example in HungarianTranslation in English
"Szeretnél rajzolni?""Do you like to draw?"
- Callie mondta, hogy szeretsz rajzolni. Nyugodtan használhatod Jesus ceruzáit.Oh, and Callie told me that you like to draw, so feel free to use any of the pencils here on Jesus's desk.
- Hol tanultál meg így rajzolni?- Where'd you learn to draw like that?
- Hol tanultál rajzolni?-Where'd you learn to draw?
"hogy rajzolok egy fantomképet a kutyájáról."I'm gonna draw a composite of your dog.
"ó, rajzolok valamit, amiben van egy elfolyó óra."oh, I'll draw something that's got a melting clock on it.
- De még rajzolok.But I'm drawing.
- Nem rajzolok sűrűn.- I don't draw much.
- Nem rajzolok valami jól.- I'm not really a good drawer. - No, baby.
- A falra rajzolsz.You're drawing on the wall.
- Apának rajzolsz egy képet?- You drawing Daddy a picture?
- Artie, te most engem rajzolsz?Artie, are you drawing me?
- Dehogynem. A rajfilmekben, ha meglátsz egy gyönyörű nőt, akkor kiugrik a szíved a mellkasodból, üllők potyognak az égből, és ha rajzolsz egy ajtót vagy egy fekete lyukat a falra, akkor simán át tudsz lépni a túloldalra.In Toontown, a pretty girl can make your heart leap out of your chest, anvils fall from the sky, and if you draw a door or a black hole on the wall, you can stroll right through it.
"Elmyr Dory-Boutin, a világ legnagyobb hamisítója," "egy óra alatt rajzol egy Modigliani hamisítványt. ""it took Elmyr dory-boutin, the world's greatest art forger... just one hour to draw an original Modigliani."
A kölyök mást nem is rajzol?Doesn't this guy know how to draw anything else?
A kölyök tényleg szeret rajzolni, de még nem jöttem rá, hogy mit rajzol.Well, the kid definitely likes to draw, but I can't quite figure out what it is he's drawing.
Akkor azt is tudja, hogy miért ugyanazt az arcot rajzolta és mintázta megszállottként, és hogy miért rajzol még most is.Then why was this man compelled to draw and sculpt the same face again and again? - Why is he still doing it now?
Maga csak gúnyolódik a pénzemen és rajtam: karikatúrákat rajzol.And you mock my money and my person... to draw caricatures.
A térképen rajzolunk egy vonalat a jel kiindulási helyétől indulva, aztán tovább megyünk a másik helyre, lekövetjük a jelet és húzunk egy másik vonalat.We draw a line on the map from that location to the signal, then we move to another location, trip the signal again and draw another line.
Előbb a telket nézzük meg, tervet aztán rajzolunk.We first survey the plot, then draw the model.
Ha rajzolunk egy görbét az adatok köré, valahogy így fog kinézni.If we were to draw a curve on this data, it would look something like this.
Ha vesszük, amit lefed a kétfajta biztosítás, és köröket rajzolunk köréjük, középen a várható céllal...If we take the two types of insurance coverage and draw circles around them with intended targets in the middle...
Amíg rajzoltok, beszélgessünk egy kicsit!Listen to me carefully while you're drawing
Gondoljátok, hogy elég jól rajzoltok, Hogy Mr. Bolden megépíthesse nektek?Doyouthink you can draw well enough so Mr. Bolden could build it?
Hát, ti meg mit rajzoltok?What are you guys drawing over there?
"A gyerekeinknek vicces vonalak vannak a tenyereikben"... "...és olyan furcsákat rajzolnak"Our kids have funny lines in their hands and they make weird drawings?
- Ők mit rajzolnak?What do real artists draw?
A gyerekek néha... ordítanak, sírnak, vagy rajzolnak.Sometimes children... yell or cry or draw pictures.
A jobbkezesek ösztönösen az óramutató járásával ellentétes irányban rajzolnak.Why? Right-handed people instinctively draw counterclockwise.
"mi jókedvre derít kedvvel rajzolom."I draws wHat I likes and I likes wHat I drew
A magáét rajzolom le részletesen.I'm drawing yours big.
Anyám mondja szigavér, meg én, ha rajzolom.My mother tells me to chill. l sit here, l draw people telling me to chill out all the time.
Csak azt rajzolom le amit látok.I draw it as I see it.
- Folyton őt rajzolod.-You draw her all the time.
- Szuper. - Rám rajzolod majd?Cool, Listen, draw one for me too
A körülötted lévő dolgokat rajzolod?Do you draw the things around you?
A tüzet rajzolod.You're drawing the fire.
Azt rajzolod, amire gondolok?Are you drawing what I think you're drawing?
Albert rajzolja, s csak akkor tudja befejezni, ha elkészülnek a buborékok.Albert draws it, and he can't finish it until I've done the bubbles.
Amikor ezeket az épületeket és terveket rajzolja, gondol az összhangra és gyártásukra.When he draws these buildings and designs, he thinks about how they go together how they're manufactured.
Azt rajzolja amit lát.He draws these from life.
Csakis az intim részeket rajzolja hatalmasnak.She only draws the private parts this big.
A kört sóval rajzoljuk meg, a tisztaságért, és védelemért.We draw the circle with salt for protection and purity.
A negatív teret rajzoljuk a tárgy körül.We're drawing the negative space around the object.
Gyakran rajzoljuk az egyetemen.[Saleem] We draw 'em at college.
Egyesével gyertek ki és rajzoljátok be az útvonalat a lakhelyetektől az iskoláig.One by one, come up here and draw the route that you take to school.
Fényes nappal rajzoljátok újra a határokat?Redrawing borders in bright daylight?
Szóval, kérlek csak rajzoljátok le a válaszotokat.So simply draw your answer please.
-Miért, nem rajzolják a tetkókat?Aren't all tattoos drawn on?
Azt mondtam nekik hogy rajzolják le hogy mit fognak csinálni idén nyáron és a húgod ezt rajzolta.Because I asked them a drawing classroom, their next vacation, and sister drew this.
Azt szeretném, hogy rajzolják le a családjukat.I want you to draw your families.
Csak rajzolják le, amit éreznek.Just draw whatever you feel.
Derek falkát alakít, rajzolják a frontvonalakat.It's like battle lines are being drawn. I know.
- Anyu, nézd mit rajzoltam.Mommy. Yeah. Look what I drew.
- Apu, nézd meg, mit rajzoltam!-Look at the picture I drew.
- Neked rajzoltam.I drew it for you.
- Említetted hogy tévéztél... jazz lemezeidet hallgattad, olvastál... írtál, pálcika figurákat rajzoltál... így már tudtál a következő képregényedre tervezni.-You mentioned you watch TV... you listen to your Jazz records, you read... you write, you drew your stick figures... so you could plan for your next comic book.
- Ezt mondtad, mikor bajszot rajzoltál rám, és az éjszaka közepén jöttünk el Phoenixből.That's what you said when you drew a mustache on me, and we drove out of phoenix in the middle of the night.
- Kicsim, a ház, amit rajzoltál...Honey, the house you drew for me... Uh-huh?
- Kígyót rajzoltál?- You drew a snake?
"A zseblámpa sugara egy holdat rajzolt a sötétségbe""The flashlight's beam drew a moon through the black
- Az asszony arcot is rajzolt rá.- My wife, she drew eyes on hers.
- Biztos, hogy halat rajzolt?- You are sure she drew a fish?
- Említett, arról valamit, hogy rajzolt egy képet?-You said something about that he drew a picture?
- Ezért rajzolt egy térképet?- So you drew a map? - Yeah.
- Krétával köröket rajzoltunk a földre.-We drew the chalk circle on the ground.
Apa! Gyere, nézd meg a képeket amiket rajzoltunk neked!Come see the pictures we drew for you!
Emlékszel, amikor anyu részeg volt, és bajuszt rajzoltunk neki?Remember when Mom was drunk and we drew mustaches on her?
Fény van a szeme helyén, és mosoly, amit rá rajzoltunk.He's got lights where his eyes would be and a smile where we drew it.
Játszottunk és rajzoltunk a homokba,We played tag and drew pictures...
Egy kört rajzoltatok az ajtóra.You drew us a square on the door.
- Azok a fiúk rajzoltak rád?- I wanted to get it off. - Those boys drew on you?
1935-ben felvettek egy tollat, és egy vonalat rajzoltak a homokba.In 1935 they picked up a pen and drew a line in the sand.
Az egyiptomiak a falakra rajzoltak.The Egyptians drew on the walls.
Azt hiszem, Paulnál a St John's Wood-on, és rajzoltak egy kört.I think in Paul's place in St John's Wood, and they just drew a circle
Mást-mást rajzot készítetek, de érdekes, hogy mindketten hasonló dolgokat rajzoltak.They made several drawings, but it's interesting that they both drew very similar things.
- Még mindig nem hiszem, hogy ezt te rajzoltad.- I still can't believe he drew this.
- Pedig te rajzoltad!- Well, you drew it.
- Szóval, te rajzoltad ezeket?- So, you drew these?
- Te rajzoltad a lakókocsid falára.You drew it on the wall of your trailer.
- Te rajzoltad.- You drew it.
- 6 Echo rajzolta.- Six Echo drew it.
- A kutyánk rajzolta.Our dog drew that.
- A pasas, aki rajzolta?- (Richard) The guy who drew it?
- Azt mondtad, hogy a négy éves rajzolta ezt?You say the four-year-old drew this?
A tanárnő azt mondta, hogy mi rajzoltuk ezeket.she said that we drew these.
A vasárnapi suliban rajzoltuk őket.We drew you a picture at Sunday school!
Ti rajzoltátok azt.You were the guys who drew it.
- Szerintem csak oda rajzolták.I think they drew that in.
Sosem rajzolták rá a térképre.They never drew it on the charts.
Talán láttak egy másik szupernovát, és annak a képét rajzolták le.Maybe they saw another nova and drew a picture of that
Vajon azok, akik ezt rajzolták hittek abban, hogy valaki látni fogja?Makes you wonder if the people who drew these thought we'd be here 100 years later looking at them.
A "vezet"-hez például rajzolna egy autót, egy "T"-vel az oldalán, hogy emlékezzek.Like for "drive," she would draw a car with an "e" on the side so I don't forget the "e."
Vajon Marco most hogy rajzolna le?"I wonder how Marco would draw me now."
- Hadd rajzoljam le nektek.Let me draw it for you.
Akarja, hogy le is rajzoljam magának?- Do you want me to draw you a picture?
Hmm? Azt akarja, hogy rajzoljam rá?Oh, what, you want me to draw it on?
Hogy is rajzoljam?What am I gonna draw?
Hogyan rajzoljam le?How do I draw that?
"Ne gondolj a kultúrára vagy a vallásra, csak rajzold le, mit jelent neked Isten.""Just draw what 'God' means to you" That's crazy
Cerka, rajzold le a tyúkjelmezest!Etch, draw that man in a chicken suit.
Csak rajzold le, amit érzel.Just...draw what you feel.
Csak rajzoldJust draw
A hölgy adott nekem zsírkrétákat és azt mondta, hogy rajzoljak Buddhát.The lady gave me the crayons and told me to draw the Buddha.
A tanácsadóm mondta, hogy rajzoljak bele a baleset után.My counselor made me draw in here after the accident.
Akarja, hogy rajzoljak egy képet magának?You want me to draw a picture?
Akarod, hogy rajzoljak egy képet?You want I should draw you a picture?
Azt akarod, hogy rajzoljak neked egy diagramot?Do you want me to draw you a diagram?
, Rajzolj pénzt, tedd magad hasznossá, ...rajzolj pénzt!"Draw me some money. - Make yourself useful, draw me money."
- Inkább rajzolj.- You draw. I'll sing.
- Iskolába mész, hogy képeket rajzolj.Going to school to draw pictures.
- Ki kért meg, hogy rajzolj le engemet? - Senki sem.- Who asked you to draw me?
-Most rajzolj egy kört a térképen a szállodával a közepén úgy, hogy az átmérő négy és fél kilométer legyen.Now draw a circle on the map with the hotel in the middle... and the circumference at 4.5 kilometers.
"Veszély esetén rajzoljon egy ajtót."'"In case of emergency, draw a door.'"
A terapeuta rávette, hogy rajzoljon.A therapist got him drawing.
Akkor mondd meg Chrisnek, hogy ne rajzoljon rólam disznós képeket.Tell Chris to quit drawing pictures of me with a pig's body.
Alice-nak sincs megengedve, hogy a falra rajzoljon, oké?Alice, she's not allowed to draw on walls either, okay?
- rajzoljunk saját zászlót.Let's draw our own flag
Alicia megmutatta, hogyan rajzoljunk 3 dimenzióban.Alicia showed us how to draw 3-D stuff.
Ma este mindannyian rajzoljunk olyanokat, amiket az apátok mondott.Tonight let's all draw pictures of what your father just said.
Mit rajzoljunk?What should we draw?
Most rajzoljunk egy hatszöget! A hatszög egy hat oldalú sokszög.Now let's draw a hexagon, a hexagon is a six-sided polygon.
- Ne! Ne rajzoljatok a babákra!No, don't draw on the dummies.
Ne csak testrészeket rajzoljatok, emberek.Don't just draw body parts, people.
Oké, akkor rajzoljatok valamit, és tegyétek be a második oldalra, mert ez kevés...Okay, would you mind you just like draw something, and turn on page 2., because this is not enough to fit...
-van egy dolog amit meg kell tennem ...a gyermekik nem lesznek a horvátok áldozatai fasizmus , a világhatalmak által segítve, a szándék hogy egy új európatérképet rajzoljanak és létrehozzanak egy szörnyet ezzel a névvel:-l've got a job to do. ...their children will not be the victims of Croatian fascism, assisted by world powers, with intentions to draw a new map of Europe and create a monster with a foreboding name:
Azt mondtam az osztálynak, hogy rajzoljanak valamit ami boldoggá teszi őket.I told the class to draw something that made them happy.
Megkérik a gyerekeket, hogy rajzoljanak egy képet a családjukról. Aztán megkérik őket, hogy kezdjenek el radírozni.They ask the kids to draw a picture of their family and then they tell them to start erasing.
- Egy pillanatra azt hittem, le kell rajzolnom, hogy leessen.For a moment there, I thought I might have to draw you a diagram.
- Egy térképet kell rajzolnom.I need to draw a map!
-Le is kell rajzolnom?Do I have to draw you a picture?
A rajz maszatos lett, újat kellett rajzolnom.The drawing got smeared, I had to draw a new one.
Ceruzával kell rajzolnom, mer' nem tudom, hogy kell használni egy render programot.Duh! I have to draw in pencil, 'cause I don't know how to use rendering software.
- Le kéne rajzolnod valamit.Listen. I need you to draw something.
De mondjuk, eget kellett rajzolnod...However, you're asked to draw a vault...
Honnan tudtad, hogy ezt kell rajzolnod?How did you know to draw this ?
Muszáj ilyen finoman rajzolnod?Do you have to draw so lightly?
- Oké, le kell rajzolnia nekem a helyet.Okay, I'm gonna need you to draw me a map of that compound.
Ha valakinek, mondjuk Afrikából, aki még sose járt Angliában, rajzolnia kellene egy képet, pontosan... ezt rajzolná le.If someone, like, from Africa, who'd never been to England, and they had to draw a picture, this is exactly what they'd draw.
Térképeket kell rajzolnia nekünk az angol partról.He's got to draw us maps of the English coast!
A csapatmunkánk fejlesztése érdekében cici képeket kellett rajzolnunk.[And to 'improve teamwork,'] We had to draw boob pictures.
Egy ausztráliai állatot kell rajzolnunk.We have to draw an Australian animal.
Minden héten valami mást kell rajzolnunk.You know, and every week they give you something new to draw. This week it's castles.
A gyerekeknek rajzolniuk kell egy embert, és mi kiértékeljük, mennyire kidolgozottak a részletek.Children have to draw a man and their development is assessed based on the volume of details.
Nos, ha nem tudják, mi van a képen, honnan tudják, mit nem szabad rajzolniuk?Well, if they don't know what's in the picture, how are they going to know what NOT to draw?
A rajzoló irodánk, Dr. Muir.Our drawing room, Doctor Muir.
A rajzoló átküldte Emily támadójának a fantomképét.The sketch artist sent over the drawing of Emily's attacker.
A rendőrségi rajzoló készített egy fantomképet a férfiról, a tanúvallomásokat véve hozzá alapul.We've had this drawing made. It's based on witness descriptions.
Attól, hogy jól rajzolsz, még nem leszel manga rajzoló."One can't be a cartoonist just by being good in drawing."

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

öblöget
rinse
pucol
clean
rágalmaz
slander
rágcsál
gnaw
rájön
find out
rak
put
regisztrál
register
remilitarizál
remilitarize
rendelkezik
have
repatriál
repatriate

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'draw':

None found.
Learning languages?