Resa (to raise) conjugation

Swedish
26 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
reser
I raise
Future tense
ska resa
I will raise
Conditional mood
skulle resa
I would raise
Past perfect tense
har rest
I have raised
Jag
Future perf.
ska ha rest
I will have raised
Conditional perfect tense
skulle ha rest
I would have raised
Du
Imperative mood
res
raise
Jag
Preterite past tense
reste
I raised
Past pluperfect tense
hade rest
I had raised

Examples of resa

Example in SwedishTranslation in English
- Det får håren att resa sig.- Helps raise the hairs.
Innan nån kunde hejda henne, kallade hon på mörkrets makter! -att resa en stinkande demon ut ur bebisens skelett.Before anybody could stop her, she called upon the powers of darkness to raise a foul-smelling demon out from the baby's bones.
Jag är ett pervo som läser Bibeln för att resa min heliga stav.I'm a... horny perv who reads the Bible to raise his holy rod.
Kan du inte få han att resa sig upp eller något?Can't you just raise him out of there or something?
Man måste brytas ner för att resa sig igen.And that is that you have get broken down to get raised back up.
- Det får håren att resa sig.- Helps raise the hairs.
- Förtjänsten låter mig resa en armé.The sale of these potions will allow me to raise a militia.
...vilket gör att vi inte kan resa skölden.Which means we can't raise the shields because we don't have enough power.
Den som röstar på fanjunkarens idÈ att ta stackars Aziz båt för att göra en två dagar lång och farlig resa till Rhodos utan garanti om att komma fram, räcker upp handen.Whoever agrees with the sergeant to confiscate poor Aziz's boat... to face a very dangerous journey to Rhodes for two days... without any certainty of arriving, raise your hand.
Din studie rådgivare jobbar väldigt hårt för att få in pengar till er sista års resa.Your student council is working very hard to raise money for your senior trip.
- En torr tvål ger inget skum. Då reser sig inte skäggstråna, och man kan inte raka rent.If the soap's dry and you-you won't get a lather and you raise that beard, you...
- gärsgård utan järn jag reser... - bygger kring min boning...I raise a fence of iron around my simple house.
De reser gärna en staty av er.I think they'd raise a statue to you if they could.
Det faktum att du inte vet, reser ju tvivel om att du själv var där.Fact, you not knowing throws a doubt on you being one of the flag-raisers yourself.
Det reser ju också frågan om politiker ska ha högre moral än andra människor. -Hur ser du på det?It does raise the question if politicians should have higher moral standards than the rest of us.
Jag har rest runt Puerto Ricans.I was raised around Puerto Ricans?
Om jag inte hade rest stegen hade han landat på asfalten.If I hadn't raised that ladder when I did, he would have had nothing but pavement to break his fall. [Laughs]
Vi har rest korset.We've raised the cross.
John, res på handen och böj ringarna.John, I need you to raise your hand and flex your fingers.
John, res på handen...John, raise your hand... hand...
Mina lorder, damer och herrar, var snälla och res er och höj era bägare för den enda härskaren över Mercia.My lords, ladies and gentlemen, please rise and raise your cups to the sole and only ruler of Mercia.
"Åsa reste stenen...""Aasa raised the stone ... "
- Vi reste dig ur helvetet för vårt syfte.We raised you out of Hell for our purposes.
Det var inte det värsta... men alla de andra brotten... reste deras huvuden, skakade deras fingrar... och de hejar och de hånar.That was the worst ... but all the other crimes ... raised their heads, shaked their fingers ... and they cheer and they sneer.
Han höjde händerna, och alla reste sig igen.He raised his hands and they all stood up at once.
Han reste den första. Den riktiga.He raised the other one, the real flag.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ansa
prune
basa
do
busa
do
dåsa
doze
ensa
lear
etsa
etch
fasa
fear
fisa
fart
fösa
drive
gasa
garrotte
gosa
cuddle
husa
housemaid
hysa
rent
jäsa
equate
kasa
do

Similar but longer

avresa
depart
rensa
weed
vresa
do

Random

reagera
sell off
reka
do
rendera
render
rentvå
whitewash
repatriera
repatriate
reraisa
reraise
reservera
raise
retirera
retreat
retuschera
retouch
rikta
straighten

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'raise':

None found.
Learning Swedish?