Levi (to raise) conjugation

Esperanto
23 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
levas
I raise
estas levanta
I am raising
estas levata
I am being raised
Future tense
levos
I will raise
estas levonta
I will be raising
estas levota
I am to be raised
Conditional mood
levus
I would raise
estas levunta
I would be raising
estas levuta
I am to potentially be raised
Past tense
levis
I raised
estas levinta
I have raised
estas levita
I was being raised
Vi
Jussive / command
levu
raise!

Examples of levi

Example in EsperantoTranslation in English
Ŝi do ekpripensis—ne tre vigle ĉar la tago estis varma, kaj ŝi sentis sin tre dormema—ĉu la plezuro fari ĉenon el lekantetoj valorus la laboron sin levi kaj kolekti lekantetojn, kiam tutapude preterkuris Blanka kuniklo kun paleruĝaj okuloj.So she was considering in her own mind (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.
Ĉar tute ne sukcesis la klopodoj levi la manojn ĝis la kapo, ŝi penis mallevi al ili la kapon, kaj tre ĝojis eltrovante ke ŝia kolo estas en ĉiu direkto tre fleksebla, same kiel serpento.As there seemed to be no chance of getting her hands up to her head, she tried to get her head down to them, and was delighted to find that her neck would bend about easily in any direction, like a serpent.
Sian erinacon ŝi trovis batalanta kontraŭ alia erinaco. Jen tre oportuna momento por martelumi ilin unu per alia, sed unu cirkonstanco malhelpis; ŝia fenikoptero forestis en alia parto de la ĝardeno, kie (laŭ la informo de ŝiaj okuloj) ĝi klopodadas per tre mallertaj flugpenoj levi sin sur arbon.The hedgehog was engaged in a fight with another hedgehog, which seemed to Alice an excellent opportunity for croqueting one of them with the other: the only difficulty was, that her flamingo was gone across to the other side of the garden, where Alice could see it trying in a helpless sort of way to fly up into a tree.
Alicio preskaŭ decidiĝis levi sin kaj peti forpermeson, dirante 'Mi tre dankas vin, sinjoro, por via interesa rakonto.' Tamen, ĉar ŝi supozis, ke li nepre diros iom pli, ŝi restis trankvile, kaj nenion diris.Alice was very nearly getting up and saying, 'Thank you, sir, for your interesting story,' but she could not help thinking there must be more to come, so she sat still and said nothing.
En la aĝo de 3 monatoj, kiam sanaj beboj povas levi sian kapon, Sakamoto ne povis.At 3 months old, when healthy babies can hold up their heads, Sakamoto could not.
Mi levas tiun demandon ĉar oni rakontis ke inoj de ĉimpanzoj, en Afriko, estis graveditaj de Portugaloj.I ask only because some said that chimpanzee females in Africa were made pregnant by Portuguese.
Sed ja vi ekzemplas la postajn, mi levas la antaŭajn.You're the back legs, I'm raising my front paws.
Kaj poste en eleganta dancmovo levas vin en aeron.And then he lifts you into the air in some choreographed move.
Unue, ĉi tie oni levas manon antaŭ ol paroli kaj due, ne la grandeco gravas.-Firstly, we raise our hand when we have something to say. -Secondly, size does not matter.
La krimemulo levas sian murdan manon.You know the enemy's name.
Baldaŭ via ŝipo levos la ankron.Your boat is about to weigh anchor.
Kaj mi levos gxin dum tri tagoj.And I will raise it again in three days.
Kiel vi povas akuzi min pri io tia? Mi neniam levus la manon kontraŭ mian infanon.How can you accuse me of such a thing? I would never lay a hand on my child.
En tiu momento ŝia kapo ekpremis la plafonon. Do, sen plua prokrasto ŝi levis la oran ŝlosileton kaj rapidis al la ĝardenpordeto.Just then her head struck against the roof of the hall: in fact she was now more than nine feet high, and she at once took up the little golden key and hurried off to the garden door.
Alicio levis la gantojn kaj ventumilon, kaj ĉar estis en la halo tre varme, ŝi longadaŭre ventumadis sin kaj samtempe babiladis:— "Hieraŭ ĉio okazis laŭrutine, sed hodiaŭ ja ĉio estas stranga!Alice took up the fan and gloves, and, as the hall was very hot, she kept fanning herself all the time she went on talking: 'Dear, dear! How queer everything is to-day!
La kolerema Muso tuj levis sin kaj ekforiris, ĵetante post si la riproĉon: "Ne tolereble estas ke vi insultu min per tia sensencaĵo."'I shall do nothing of the sort,' said the Mouse, getting up and walking away. 'You insult me by talking such nonsense!'
Dum ŝi penis trovi ion taŭgan, la kuiristino levis la kaldronon for de la fajro kaj komencis vigle ataki la Dukinon kaj la infanon; komencante per la fajriloj, ŝi ĵetis sur ilin ĉion atingeblan, ĉion ĵeteblan. Flugis tra la aero unu kaserolo, kaj kelkaj pladoj, kaj kvazaŭ hajlis per teleroj.While she was trying to fix on one, the cook took the cauldron of soup off the fire, and at once set to work throwing everything within her reach at the Duchess and the baby --the fire-irons came first; then followed a shower of saucepans, plates, and dishes.
"Levu vin," diris la Damo per laŭta, sibla voĉo. La tri ĝardenistoj tuj levis sin sur la piedojn, kaj komencis klinsaluti la Reĝon, la Damon, la reĝajn infanojn, k.c.'Get up!' said the Queen, in a shrill, loud voice, and the three gardeners instantly jumped up, and began bowing to the King, the Queen, the royal children, and everybody else.
Kie ajn vi estas, levu la okulojn!WhereVer you are, look up, Hannah.
Hej, levu vian tranklukilon, ĉatlano.Come on, raise your tranklucator, chatlian.
Prenu ŝiajn krurojn kaj levu ŝin!Get her legs and lift her!
-Jes, levu ŝin!- Yes, lift her up!
Ni levu kraniojn por festi la venon de ĉampiono de la timo!Let's raise our skulls to the champion of fear.

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

devi
do
lavi
wash
legi
read
leki
lick
lezi
injure
luvi
do
revi
do

Similar but longer

eklevi
heave
levadi
do
levebli
do
levegi
do
levendi
do
leveti
do
leviĝi
do
mallevi
lower
relevi
do

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'raise':

None found.
Learning languages?