Wracać (to return) conjugation

Polish
29 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wracam
I return
wracasz
you return
wraca
he/she/it returns
wracamy
we return
wracacie
you all return
wracają
they return
Imperfective future tense
będę wracać
I will return
będziesz wracać
you will return
będzie wracać
he/she/it will return
będziemy wracać
we will return
będziecie wracać
you all will return
będą wracać
they will return
Imperative
-
wracaj
you return!
niech wraca
let him/her/it return
wracajmy
let's return
wracajcie
you all return
niech wracają
let them return
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wracałam
I returned
wracałaś
you returned
wracała
she returned
wracałyśmy
we returned
wracałyście
you all returned
wracały
they returned
Future feminine tense
będę wracała
I will return
będziesz wracała
you will return
będzie wracała
she will return
będziemy wracały
we will return
będziecie wracały
you all will return
będą wracały
they will return
Conditional feminine tense
wracałabym
I would return
wracałabyś
you would return
wracałaby
she would return
wracałybyśmy
we would return
wracałybyście
you all would return
wracałyby
they would return
Conditional perfective feminine tense
wracałabym była
I would have returned
wracałabyś była
you would have returned
wracałaby była
she would have returned
wracałybyśmy były
we would have returned
wracałybyście były
you all would have returned
wracałyby były
they would have returned
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wracałem
I returned
wracałeś
you returned
wracał
he returned
wracaliśmy
we returned
wracaliście
you all returned
wracali
they returned
Future masculine tense
będę wracał
I will return
będziesz wracał
you will return
będzie wracał
he will return
będziemy wracali
we will return
będziecie wracali
you all will return
będą wracali
they will return
Conditional masculine tense
wracałbym
I would return
wracałbyś
you would return
wracałby
he would return
wracalibyśmy
we would return
wracalibyście
you all would return
wracaliby
they would return
Conditional perfective masculine tense
wracałbym był
I would have returned
wracałbyś był
you would have returned
wracałby był
he would have returned
wracalibyśmy byli
we would have returned
wracalibyście byli
you all would have returned
wracaliby byli
they would have returned
Impersonal
wracano by
there would be returned
wracano by
there would be returned

Examples of wracać

Example in PolishTranslation in English
"Paryż nie daje szans na bycie uprzejmym i zadowolonym, więc postanowiłem wracać bezzwłocznie."Paris cannot match the charms I left behind in Cheshire. "And so I am resolved to return forthwith.
"Moja misja skończona." Mój władca mnie wzywa, wracam do domu."My mission is over". My king calls for me, I return home.
"Sissy, wspominam twoje słodkie dłonie na mojej bliźnie. Za chwilę wracam na scenę naszej miłości.In a few minutes, I'm going to return to the scene of our love.
"Lecz racz przyjąć do wiadomości, Adele... albo natychmiastowy ślub, albo wracasz. ""But hear me, Adele... I'm telling you formally... either marry right away or return immediately."
"1966, przyłącza się do Sił Specjalnych, wraca do Wietnamu".1966,joinsSpeciaIForces... returns to Vietnam.
"Cyrk wraca na dwa tygodnie...""Circus returns for a two-week...
"Leader" wraca do boju."The leader" returns to the match
"Zbudź mnie, gdy to się skończy" opowiada historię brata i siostry, którzy porzuceni przez brutalnego ojca muszę troszczyć się o samych siebie, a ich depresyjna matka idzie na randkę z której nigdy nie wraca.Wake Me When It's Over tells the story... of a brother and sister who... after being abandoned by their abusive father... are forced to fend for themselves... when their depressive mother goes out on a date... from which she never returns.
"Artyści i lekarze wracają najczęściej."Artist and doctor return most often.
"Przestępcy wracają na miejsce zbrodni" jest prawdziwe.Signatures return to their scenes.
"i wracają do normalnego stanu gdy tylko wzejdzie słońce"."returning them for good to their natural state once the sun comes up."
*A wspomnienia wracają"Memories return"
*Ale wspomnienia wracają"but memories return..."
"Unikaj zjechania na pobocze, a jeśli do tego dojdzie, nie wracaj od razu na asfalt.""Avoid bite the shoulder, "and if so, do not leaflet to quickly return to the asphalt."
"Wyprawa" wymaga poświęceń, podłużcie ładunki i wracajcie do nas.The journey requires sacrifice! Set the charges. return to us.
- Dwa razy i dwa razy wracałam.- Twice left, twice returned.
/Kiedy wracała z długiego lotu, /masowałem jej nogi.Every time she returned from a trip. I'll massage her legs.
/Niewolnicy byli przewożeni /do Wschodnich Indii i Ameryki, /gdzie byli wymieniani /za cukier, tytoń i inne dobra, które później wracały do Bristolu na statkach pokroju Somerset.So slaves off to the West Indies and America, where in turn they are exchanged for sugar, tobacco and other goods, which returned to Bristol on ships like the Somerset.
A te, które wracały przywoziły martwe załogi.Some have returned with everyone on board dead. They're a complete mystery.
A więc nie wracały ze sklepu przez dwie godziny?They hadn't returned from the liquor store as expected... for two hours.
Ale adres, który mu dała, to była hurtownia zabawek dla psów w Wisconsin, więc listy wracały.But the address she gave him was to a dog toy factory In wisconsin, so the letters kept getting returned.
Ale po jakimś czasie te dzieci wracały do Matenwy.But he says those parents have returned their kids to Matenwa.
- Nigdy dotąd nie wracał do kobiety.- He's never returned to a woman.
- Anglicy wracali ze swych misji z pustymi magazynkami, a my tkwiliśmy na ziemi jeździliśmy dookoła lotniska i trenowaliśmy strzelanie.The English returned from their missions with empty magazines, and all we could do was circle the airfield, target-shooting,
Ale co noc... gdy żołnierze wracali do swej bazy... nie brakowało u nas bojowników Vietcongu.But each night, when the soldiers returned to their base and we played there was never any shortage of Viet Cong fighters.
Moje przemówienie wracało z dużą ilością znaków... łącznie z pozostawionymi przez mojego współszpiega.My speech would be returned with all sorts of notations... including those left by my fellow spy.
Począwszy od września środki masowego przekazu poświęcały coraz mniej uwagi temu zdarzeniu i spożycie produktów drobiowych stopniowo wracało do normy.They add that, from September onwards, with the media paying increasingly less attention to the matter, the consumption of poultry products gradually returned to its normal level.
Poza tym po uzyskaniu dyplomu bardzo niewielu wracało do Kornwalii, co prowadziło do rozłączenia rodzin i bardzo utrudniało odmłodzenie kadr lokalnemu biznesowi.In addition, once they had graduated, very few returned to Cornwall, which divided families and made it difficult for local businesses to rejuvenate their workforces.
Zamiast uciekać z miejsca zdarzeń, wiele osób rozchodziło się i wracało z lepszym wyposażeniem, m.in. płaszczami przeciwdeszczowymi, maskami gazowymi i goglami:Instead of escaping from the scene, many people dispersed and returned with better equipment, such as raincoats, gas masks and goggles:

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'return':

None found.
Learning languages?