Scheppen (to create) conjugation

Dutch
30 examples

Conjugation of scheppen

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
schep
I create
schept
you create
schept
he/she/it creates
scheppen
we create
scheppen
you all create
scheppen
they create
Present perfect tense
heb geschapen
I have created
hebt geschapen
you have created
heeft geschapen
he/she/it has created
hebben geschapen
we have created
hebben geschapen
you all have created
hebben geschapen
they have created
Past tense
schiep
I created
schiep
you created
schiep
he/she/it created
schiepen
we created
schiepen
you all created
schiepen
they created
Future tense
zal scheppen
I will create
zult scheppen
you will create
zal scheppen
he/she/it will create
zullen scheppen
we will create
zullen scheppen
you all will create
zullen scheppen
they will create
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou scheppen
I would create
zou scheppen
you would create
zou scheppen
he/she/it would create
zouden scheppen
we would create
zouden scheppen
you all would create
zouden scheppen
they would create
Subjunctive mood
scheppe
I create
scheppe
you create
scheppe
he/she/it create
scheppe
we create
scheppe
you all create
scheppe
they create
Past perfect tense
had geschapen
I had created
had geschapen
you had created
had geschapen
he/she/it had created
hadden geschapen
we had created
hadden geschapen
you all had created
hadden geschapen
they had created
Future perf.
zal geschapen hebben
I will have created
zal geschapen hebben
you will have created
zal geschapen hebben
he/she/it will have created
zullen geschapen hebben
we will have created
zullen geschapen hebben
you all will have created
zullen geschapen hebben
they will have created
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geschapen hebben
I would have created
zou geschapen hebben
you would have created
zou geschapen hebben
he/she/it would have created
zouden geschapen hebben
we would have created
zouden geschapen hebben
you all would have created
zouden geschapen hebben
they would have created
Du
Ihr
Imperative mood
schep
create
schept
create

Examples of scheppen

Example in DutchTranslation in English
' Als hij uiteindelijk z'n weerzinwekkende wezen schept is hij 'n postmoderne Prometheus, net als de geneticus, wiens macht om leven, ons, te scheppen, even ver strekt als z'n fantasie.and as the gratifying summit to his toils creates a hideous phantasm of a man, he prefigures the postmodern Prometheus, the genetic engineer, whose power to reanimate matter, genes, into life, us, is only as limited as his imagination is.
'Ik ben tegen revoluties, want ze vernietigen... zoveel oude dingen als ze er nieuwe scheppen.'Secondly: "I am opposed to revolutions for they destroy as many good old things as they create good new ones".
- Als je de astrolabium gebruikt, zal je een kwaad van eigen hand scheppen.All right. If you use the astrolabe, you will create an evil of your own making.
- Ik kan geen leven scheppen... maar ik kan op de overgebleven kooltjes blazen.I cannot create life but I can breathe on the remaining embers. It may not work.
- Om landbouwgrond te scheppen.- Perhaps to create farmland.
"en schep de mensheid opnieuw.""and create humanity anew."
Als je iets te graag wilt, schep je zelf je eigen hel.If you desire something too much... you create your own hell.
Dit is wat hij gedaan zou hebben. Ik schep alleen de situatie.(Fourteen) I can only create the situation.
En wat ik nog niet ken, schep ik.And what I don't know, I create.
Ik schep doelmatigheid en dat levert rijkdom op.I create efficiency, which creates wealth.
' Als hij uiteindelijk z'n weerzinwekkende wezen schept is hij 'n postmoderne Prometheus, net als de geneticus, wiens macht om leven, ons, te scheppen, even ver strekt als z'n fantasie.and as the gratifying summit to his toils creates a hideous phantasm of a man, he prefigures the postmodern Prometheus, the genetic engineer, whose power to reanimate matter, genes, into life, us, is only as limited as his imagination is.
- Het is in orde als je iemand niet mag, maar als je iemand bedreigt en die wordt een week later dood terug gevonden, dat schept een probleem.Gavin, it's fine to dislike people, But when you threaten them and they wind up dead A week later, it creates a bit of a problem.
- Maar het schept twijfel.- But it does create doubt.
-De tweede passage schept een kloof tussen tijd en ruimte.- The second passage creates a rift in time and space.
-En dat schept verplichtingen.And that creates obligations.
"'die ik zelf uit de aarde heb geschapen... want het spijt me, dat ik ze geschapen heb.'""'whom I have created from the face of the earth... for it repenteth me that I have made them.'"
"... dat alle mensen gelijk zijn geschapen..."...that all men are created equal...
"Shakti, de oermoeder, en Shiva hebben de wereld geschapen." "Als ze de liefde bedrijven wordt alles vernietigd... en wordt het heelal opnieuw geboren.""Shakti, also called the ultimate mother, and Shiva together created all things, and if they consummate their love again, all things will be obliterated and the universe will be reborn."
"Want Allah heeft geen ziekte geschapen zonder het bieden de remedie.""For ALLAH has not created any disease for which is not also a point at a cure."
"Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend, dat alle mensen gelijk geschapen zijn...""We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal... "
"God schiep dieren en mensen opdat ze in vriendschap zouden leven en 'n vredige wereld zouden delen.""In the beginning, God created beast and man so that both might live in friendship and share dominion over a world of peace."
"Hij schiep de mens uit het niets."He created mankind from nothing.
'En op de achtste dag, de Heer schiep Klingons. "'And on the eighth day, the Lord created Klingons. '
'In den beginne schiep God de hemel en de aarde'."In the beginning God created the heaven and the earth."
'In den beginne schiep God de hemel en de aarde.'In the beginning, God created the heavens and the earth.
De Grieken schiepen goden voor alles... omdat ze geen raad wisten met: waarom de zee, de liefde, de dood?The Greeks created gods for everything because they could not figure out why the sea, why love, why death.
De Romulanen kregen uw D.N.A. in handen en schiepen mij.The Romulans had gained possession of your DNA and created me.
De Vorlons schiepen de telepaten... om in de Schaduwoorlog te voorzien in hun en uw behoeften.Human telepaths were among those created by the Vorlons to serve their needs, and yours, during the Shadow War.
De goden schiepen drempels met dodelijke uitdagingen om het gewelf te bewaken.The gods created different thresholds with deadly challenges to guard the Vault of Heaven.
De godinnen Diana en Latona schiepen de schorpioen om de jager af te slachten.So the goddesses Diana and Latona created the scorpion to slay the hunter.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'create':

None found.