Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Skapa (to create) conjugation

Swedish
33 examples

Conjugation of skapa

Jag
Present tense
skapar
I create
Future tense
ska skapa
I will create
Conditional mood
skulle skapa
I would create
Past perfect tense
har skapat
I have created
Jag
Future perf.
ska ha skapat
I will have created
Conditional perfect tense
skulle ha skapat
I would have created
Du
Imperative mood
skapa
create
Jag
Preterite past tense
skapade
I created
Past pluperfect tense
hade skapat
I had created

Examples of skapa

Example in SwedishTranslation in English
"Att kombinera är att skapa;"To combine is to create;
"En mekanism som både innehöll kraften att skapa, och att förstöra. ""A mechanism containing both the power to create and to destroy."
"Skuldkänslor fick utomjordingarna att skapa den här platsen åt mig." "De antog att romanen om Hotell Royale beskrev normalt människoliv.""I have come to understand that the aliens created this place for me out of some sense of guilt, presuming that the novel we had on the ship about the Hotel Royale was in fact a guide to our preferred lifestyle and social habits."
"Vi ansträngde oss heroiskt för att skapa nån sorts...""We made efforts to create some kind of ordinary life.
"Vi kommer att skapa en världsbank, vi kommer att införa en världsregering"."We are going to create a world bank. We're going to create a world government."
" Jag skall skapa.""My business is to create.
"Att kombinera är att skapa;"To combine is to create;
"En mekanism som både innehöll kraften att skapa, och att förstöra. ""A mechanism containing both the power to create and to destroy."
"Jag måste skapa ett...""I must create a..."
"Kan du prata?" Sen ska du andas in och skapa en stadig luftström.And then you're going to want to inhale and then create a steady stream of air.
"Det skapar en illusion av att jag gör något.""It creates the illusion that I'm doing something. "
"Hela havet stormar" är en scientologiterm som betyder att man snabbt flyttar folk mellan poster och skapar instabilitet.And musical chairs is a Scientology administrative term for when you move people from different posts rapidly, and you create instability.
"Nej, det är de som skapar osämja och sprider sedefördärv.""No, it is they who create discord and spreads depravation."
"Om de får leva så skapar vi en fiende."You let him live, create an enemy.
"Trollformeln som skapar denna kraft består av fem magiska ord.""The spell which creates this force is five mystic words."
"Hon verkade inte skapad för denna världens sorger.""She seemed not created for this world's sorrows."
"Ädelstenen, skapad av en trollkarl för att rädda folket från Djinnen, är en förbannelse och en välsignelse.Pierre of Secret Fire created to deliver the people perse of the Djinn is also a curse, because it is a door between the worlds.
- Även om jag ser verklig ut så är jag skapad med avancerad hologramteknik.- Though I look real, I have been created through the use of advanced holographic technology.
-Ett mirakel skapad av en girig, kostnadskapande bolag.A miracle created by a greedy, cost-cutting corporation.
10 gissel skapad av Gud.10 scourges created by god. Plague 6 was unhealable boils
"Gud skapade Arrakis" "För att träna de trogna."God created Arrakis to train the faithful.
"Han skapade människan ur intet."He created mankind from nothing.
"I begynnelsen skapade Gud himmel" "och jord.""In the beginning, "God created the heavens "and the earth.
"I begynnelsen, skapade Gud himmelen och Jorden. "NARRATOR: In the beginning, God created the heaven and the Earth.
"Jag och min älskade skapade nånting vackert" - hon blev gravid."Me and my love created something beautiful." She was pregnant.
Jag vet att du inte har godkänt mitt skapande av henne men jag uppskattar möjligheten att visa att det inte var något misstag.I know you don't approve of my creating her, But I appreciate the opportunity to show you That it wasn't a mistake.
Medans Gud höll på med modell leran, skapande alla levande saker så lade han döden i en keramik kruka för förvaring tills han kom på vad han skulle göra med den.While God was messing with this Play-Doh, creating all living things, he put death into a ceramic jar for safekeeping, until he could figure out what to do with it.
Om du tänkte tillbaka på när du var barn - full av liv, intresserad av att förstå nya saker- troligen skapande och utforskande... men allt eftersom tiden gick, knuffade systemet dig mot fokuset att lista ut hur man tjänar pengar.If you think back to when you were a child- full of life, interested in new things to understand- likely creating and exploring... but as time went on, the system pushed you into the focus of figuring out how to make money.
"Därmed hade Gud skapat torypartiet."-And lo, God created the Tory party.
"I den värld Han skapat" "tillkomme Hans rike i din levnads dagar" "och i Hans familjs levnads dagar.""in the world that he created as he willed. "may he give reign to his kingship in your lifetime, "and the lifetimes of the family of his root,
"Jag har skapat en art av supergrisar till att skydda landet mot fiender.""Dear Sir, I've created a species of superpigs "to defend the country from our enemies."
"Någonting ... inom henne hade skapat en evig strid av alla möjligheter till erfarenhet, ett sug att flyga."Something... in her had created a perpetual defiance of the very possibilities of experience, an urge for flight.
"Partnern som ödet skapat mig för."♪ The mate that fate had me created for ♪

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

sippa
do
skada
do
skaka
shake
skala
peel
skava
create
skeda
spoon
skela
skate
skena
bolt
skeva
shear
skida
ski
skina
shine
skipa
mete
skira
sheer
skita
do
skiva
slice

Similar but longer

skajpa
skype
skrapa
manage

Random

rispa
risk
sekundera
second
sjunga
sing
sjåa
do
ska
will
skandera
chant
skarva
create
skipa
mete
skjuva
shove
skrifva
write

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'create':

None found.