Schenden (to violate) conjugation

Dutch
34 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
schend
I violate
schendt
you violate
schendt
he/she/it violates
schenden
we violate
schenden
you all violate
schenden
they violate
Present perfect tense
heb geschonden
I have violated
hebt geschonden
you have violated
heeft geschonden
he/she/it has violated
hebben geschonden
we have violated
hebben geschonden
you all have violated
hebben geschonden
they have violated
Past tense
schond
I violated
schond
you violated
schond
he/she/it violated
schonden
we violated
schonden
you all violated
schonden
they violated
Future tense
zal schenden
I will violate
zult schenden
you will violate
zal schenden
he/she/it will violate
zullen schenden
we will violate
zullen schenden
you all will violate
zullen schenden
they will violate
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou schenden
I would violate
zou schenden
you would violate
zou schenden
he/she/it would violate
zouden schenden
we would violate
zouden schenden
you all would violate
zouden schenden
they would violate
Subjunctive mood
schende
I violate
schende
you violate
schende
he/she/it violate
schende
we violate
schende
you all violate
schende
they violate
Past perfect tense
had geschonden
I had violated
had geschonden
you had violated
had geschonden
he/she/it had violated
hadden geschonden
we had violated
hadden geschonden
you all had violated
hadden geschonden
they had violated
Future perf.
zal geschonden hebben
I will have violated
zal geschonden hebben
you will have violated
zal geschonden hebben
he/she/it will have violated
zullen geschonden hebben
we will have violated
zullen geschonden hebben
you all will have violated
zullen geschonden hebben
they will have violated
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geschonden hebben
I would have violated
zou geschonden hebben
you would have violated
zou geschonden hebben
he/she/it would have violated
zouden geschonden hebben
we would have violated
zouden geschonden hebben
you all would have violated
zouden geschonden hebben
they would have violated
Du
Ihr
Imperative mood
schend
violate
schendt
violate

Examples of schenden

Example in DutchTranslation in English
'Alle pogingen MacKenzie te interviewen zijn afgeslagen net als pogingen Australische advocaat Mic Brumby te interviewen die zei dat hij de privacy van z'n verloofde niet wilde schenden.'"All attempts to interview Colonel MacKenzie were rebuffed, as were attempts to interview Australian attorney Mic Brumby, who said he would not violate his fiancée's privacy."
- Dat zou de geheimhouding schenden.- That would violate confidentiality.
- Hun eigen schuld. Dan m'n eed als advocaat schenden, die vertrouwelijkheid garandeert, geroyeerd worden en tegen de maffia getuigen.Reveal privileged information that violates attorney/client confidences, get disbarred, then testify against the Mafia.
- Ze konden hun luchtruim niet schenden.- They couldn't violate their airspace.
Als ik een band met hem wil, moet ik z'n privacy schenden.If I'm gonna bond with him, I have to massively violate his privacy.
Als ik dat zeg, schend ik onze vertrouwensrelatie.Well, I'd like to tell you, but that would violate doctor-cat confidentiality.
Als ik die schend raak ik Richard's aanspraken kwijt.If I violate it, I will lose all of Richard's benefits.
Als ik die vraag beantwoord, schend ik ons beroepsgeheim, wegens de vertrouwelijke aard van ons onderzoek.Answering that question would violate fbi confidentiality due to the sensitive nature of our investigation.
Als ik hun instructies schend..If l violate their instructions...
Als je de meerderheid negeert, schend je jouw fiduciaire plicht.If you defy the majority, you violate your fiduciary duty.
'Eenieder die paragraaf 229 van dit hoofdstuk schendt 'en door wiens actie een ander de dood vindt, 'krijgt de doodstraf of een levenslange gevangenisstraf.'"Any person who violates section 229 of this title "and by whose action the death of another person is the result "shall be punished by death or imprisoned for life."
- Oké, dus optie twee is dat u mijn grondwettelijke rechten schendt.Okay, so option two Is that you violate my constitutional rights.
- Wat, grof vertaald betekent, alsjeblieft schendt zijn privilege om mij wat stront te geven over de nieuwe man van mijn ex.- Which, roughly translated, means "please, violate privilege - to give me some dirt on my ex's new man."
Als dat waar is, waarom schendt je dan het gevestigde protocol? Door de man die van haar houdt, te vertrouwen met het sterkste inlichtingen wapen op aarde?If that's true, why would you violate all established protocol by entrusting the man who loves her with the most powerful intelligence weapon on earth?
Als de gedelegeerden de stem van het volk mogen negeren schendt dat dan niet het principe van één mens, één stem?If— if the delegates are free to ignore the popular vote, then does that not violate one man, one vote?
"Meneer St. John heeft de voorwaarden van zijn borgtocht geschonden."! "Mr. St. John's since violated the terms of his bail."
'IK BEN VERKRACHT DOOR GRIFFIN' - Ze hebben de zwijgplicht geschonden.They violated their own gag order, Your Honor.
- En zijn z'n rechten geschonden.And violated his rights as an individual.
- Hij heeft zijn morale clausule geschonden.He violated his morals clause.
- Ik heb geen idee. Ik ben nooit aangeklaagd, maar ik heb vast een morele waarde geschonden.I was never charged with a crime, but I'm sure I violated some morals clause.
- Hij schond m'n rechten.Hey! That's the one that violated my civil rights, right there!
- Jij schond ons vertrouwen.Well, you violated our trust.
- U schond uw recht en confronteerde een van mijn grootste klanten zonder het me te zeggen?- You violated privilege and confronted one of my biggest clients without telling me?
Als hij de gelofte van geheimhouding schond... zou z'n taak veel gemakkelijker geweest zijn.Had he violated the vow of secrecy he took, his task would have been far easier.
Bewijs dat Stan het huwelijkscontract schond en Karen krijgt de helft van alles.That's craz-azy cheddar Look, all you have to do is...is prove that Stan violated the prenup and Karen gets half of everything
- We schonden een direct bevel.We still violated a direct order.
Beiden schonden hun ontrouw clausules met elkaar.Both of my clients violated their prenup infidelity clauses with each other.
Het werd verzwegen omdat we hiermee het ruimte oorlog-verdrag schonden.It was kept hush-hush 'cause we violated the space-warfare treaty.
Ik kan je de bedoeling niet vertellen, alleen dat al die mensen het schonden.I can't tell you the intent, only that all these people violated it.
Ik weet, dat jullie twee dachten, dat jullie het juiste deden, maar jullie schonden dat vertrouwen met grote mate.Now, i know you two thought you were doing the right thing, But you violated that trust in a big way.
Dus hij schende de onderbreking?So he violated the pause?
Het probleem is hetzelfde u schende het zesde amendement.The problem is the same, you violate the six amendment.
Hij lijfde zonen in, schende onze dochters en sloot je op, als je raar naar hem keek.He'd conscript your sons, violate your daughters, lock you up for looking at him funny.
Jack, je hebt net twee jaar in een Chinese gevangenis gezeten, omdat je de soevereiniteit van hun consulaat schende.Jack, you just spent nearly two years in a Chinese prison because you violated the sovereignty of their consulate.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

scheiden
warp
schelden
curse
schellen
do
schenken
give
scheppen
create
schermen
shave
scherpen
sharpen
scherven
do
schetsen
sketch
scheuken
do
scheuren
tear
schroden
do
schudden
shake

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

rondzwemmen
swim
sakkeren
swear
samenbrengen
do
samenweven
weave together
schampen
graze
schateren
scrape
schematiseren
schematize
schemeren
grow dark
schenken
give
scheuren
tear

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'violate':

None found.
Learning languages?