Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Teremt (to create) conjugation

Hungarian
149 examples

Conjugation of teremt

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
teremtek
I create
teremtesz
you create
teremt
he/she to create
teremtünk
we create
teremtetek
you all create
teremtenek
they create
Present definite tense
teremtem
I create
teremted
you create
teremti
he/she creates
teremtjük
we create
teremtitek
you all create
teremtik
they create
Past indefinite tense
teremtettem
I created
teremtettél
you created
teremtett
he/she created
teremtettünk
we created
teremtettetek
you all created
teremtettek
they created
Past definite tense
teremtettem
I created
teremtetted
you created
teremtette
he/she created
teremtettük
we created
teremtettétek
you all created
teremtették
they created
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
teremtenék
I would create
teremtenél
you would create
teremtene
he/she would create
teremtenénk
we would create
teremtenétek
you all would create
teremtenének
they would create
Conditional present definite tense
teremteném
I would create
teremtenéd
you would create
teremtené
he/she would create
teremtenénk
we would create
teremtenétek
you all would create
teremtenék
they would create
Conditional past indefinite tense
teremtettem volna
I would have created
teremtettél volna
you would have created
teremtett volna
he/she would have created
teremtettünk volna
we would have created
teremtettetek volna
you all would have created
teremtettek volna
they would have created
Conditional past definite tense
teremtettem volna
I would have created
teremtetted volna
you would have created
teremtette volna
he/she would have created
teremtettük volna
we would have created
teremtettétek volna
you all would have created
teremtették volna
they would have created
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok teremteni
I will create
fogsz teremteni
you will create
fog teremteni
he/she will create
fogunk teremteni
we will create
fogtok teremteni
you all will create
fognak teremteni
they will create
Future definite tense
fogom teremteni
I will create
fogod teremteni
you will create
fogja teremteni
he/she will create
fogjuk teremteni
we will create
fogjátok teremteni
you all will create
fogják teremteni
they will create
Subjunctive present definite tense
teremtsem
(if/so that) I create
teremtsd
(if/so that) you create
teremtse
(if/so that) he/she create
teremtsük
(if/so that) we create
teremtsétek
(if/so that) you all create
teremtsék
(if/so that) they create
Subjunctive present indefinite tense
teremtsek
(if/so that) I create
teremts
(if/so that) you create
teremtsen
(if/so that) he/she create
teremtsünk
(if/so that) we create
teremtsetek
(if/so that) you all create
teremtsenek
(if/so that) they create
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
teremtenem
I to create
teremtened
you to create
teremtenie
he/she to create
teremtenünk
we to create
teremtenetek
you all to create
teremteniük
they to create

Examples of teremt

Example in HungarianTranslation in English
"Sok nagyszerű palotát emeltek itt, "de elfelejtették nemes embereket teremteni, hogy megtöltsék őket.""They created a lot of grand palaces here... but they forgot to create the noblemen to put in them".
- Gépi életet akart teremteni, így nevezte.His goal was to create machine life, as he called it.
- Le vagyunk nyűgözve. Esetleg megbeszélhetnénk máskor, amikor nem életet készülünk teremteni.-And we're thrilled for you, but perhaps we could chat some other time when we're not trying to create life.
- Saját jövőt teremtek magamnak.- I want to create my own future.
- Életet teremtek.I create life.
A semmiből teremtek valamit.I can create stuff out of nothingness.
Amikor én 100 dollár kölcsönt adok, arra a 10 dolláros betétre alapozva, ez még több pénz, amit a semmiből teremtek.When I lend now a total of 100 dollars based on that 10 dollar deposit, that's more money that I create out of thin air.
Amit teremtek, meg is tudom semmisíteni!What I create, I can also destroy!
'Hágj át egy törvényt, és üzletet teremtesz'.Pass a law and create a business'.
Ahelyett hogy egyből rámennél Először vidd fel, utána húzd le majd nyisd szét ezzel ritmust teremtesz.Instead of going right into something like this, try to go up, pull it down, then open up, cause you create music.
Férfiként arra nevelnek, hogy az vagy, amit csinálsz, amit létrehozol, amit teremtesz.You know, that men are raised to think that you What you realize what you are doing, what you are able to create.
Ha szörnyeket teremtesz, készülj fel a következményekre!If you create monsters, you should be prepared for the consequences.
- Szóval, amit tennie kell, az az, hogy egészséges környezetet teremt magának, mert így tesz jót a babának.- So what you have to do now is to create a healthy climate for yourself because that's how you create a healthy climate for the baby.
A Revudeville lehetőséget teremt...Revudeville is an attempt to create...
Az erőre, ami értéket teremt?The power to create value?
Becker állította, hogy anyaméhhez hasonló körülményeket teremt a betegei számára.Becker claimed he was trying to create a womb-like environment for his patients.
Illúziói neki sincsenek, de ha szükséges, teremt magának. Ez az önök embere.I don't think he has more than I have but he's clever enough to create some himself.
"Nem, nem, nem, a kezeinkkel teremtünk dolgokat, nem az elménkkel.""No no no, we create things with our hands, not our minds."
- Elképzelhetetlen jólétet teremtünk.- We create enormous wealth.
- Igazi szörnyeteget teremtünk...-We could create a real nightmare.
A folklór tanulmányozásának az egyetlen oka, hogy megértsük, hogyan és miért teremtünk mítoszokat.The whole reason to study folklore is to help us understand how and why we create myths.
A másik, ha helyesen cselekszünk akkor nagy jólétet teremtünk és sok munkát is teremtünk.The other reason is that if we do the right thing, then we're gonna create a lot of wealth - and we're gonna create a lot of jobs. - Yes.
Ha most tartóztatjátok le azzal lehet, hogy nemzetközi incidenst teremtetek.If you arrest him now, you could create an international incident.
A Föld hegyláncai, folyóvölgyei és szurdokai mind lehetőséget teremtenek az élet szármára.Earth's mountain ranges, river valleys and canyons all create islands for life.
A cégek munkahelyeket teremtenek és segítik a nagy...They think companies that create jobs and help...
A drog-ellenes mozgalmak tulajdonképpen több drogot teremtenek.The anti-drug movement has actually created more drugs.
A fény, az idő, a tér és a gravitáció egymással összeesküdve olyan valóságot teremtenek, amely túlmutat az ember megismerőképességén.Light and time and space and gravity conspire to create realities which lie beyond human experience.
Ha nem mondod, hogy puha vagyok, nem teremtem meg Gonosz Stewie-t, ő nem szökik meg és mi nem vadászunk egy gyilkosra.If you hadn't told me I was going soft I wouldn't have created Evil Stewie, he wouldn't have escaped and we wouldn't be trying to track down a murderer.
Nem, nem én teremtem őket.No, I don't create them.
Én meg fogom semmisíteni a felesleges embereket! S újjá teremtem a világot, és az élővilágát!I will eliminate useless human beings to create a new world and its ecosystem.
Én teremtem a világot."I create the world. "
Ha túl nagyra vágysz, te teremted meg a saját poklodat.If you desire something too much... you create your own hell.
Néha magad teremted meg az ellenséget, akivel neked kell megküzdened.Sometimes you help create the very enemies you end up fighting.
Ott azt a feltételt teremted újra, amelyiket csak akarod.And then you recreate all the conditions you want.
"A halál ad értelmet az életünknek. és ami még fontosabb, a halál teremti az idő különleges értékét.""Death gives meaning for our life... and even more importantly... death creates a special value for time.
A látomásod teremti meg a valóságot.Your vision creates your reality.
A manna, amely felemészti Hollywoodot, teremti meg bázisát, hogy ne tiszteljék az ember igazi énjét és megsebezzenek másokat.The manna that consumes Hollywood creates the basis for disrespecting one's true self and for hurting others.
Az ember tudja, hogy eljön valamikor ez teremti a feszültséget. Van itt valami rossz?You know it'll come somehow, at some time and it just creates such suspense.
De az ön halála teremti meg a jövőt.But your death creates the future.
"Mi teremtjük a démonjainkat.""We create our own demons".
Bizonyos értelemben meglepő, hogy arrogánsak tartanak, ha azt állítjuk, hogy mi teremtjük meg a saját fontosságunkat, hogy a tudásunk és megértésünk, valamint az életmódunk tesz minket fontossá.It's surprising in some sense, that we're talked about as being arrogant tor somehow saying we create our own importance that our knowledge and our understanding and the way we live our lives is what makes our importance.
De azt hiszem, mi teremtjük ezeket a démonokat magunkban.But I believe that we create these demons within ourselves.
George Orwell megjósolta, hogy a Nagy Testvér figyelni fog minket egy nap, de amire nem számított, hogy saját magunk teremtjük meg a Nagy Testvért, és önszántunkból adjuk át magunkat neki.George Orwell predicted that Big Brother would be watching us one day, but what he didn't predict is that we'd create Big Brother ourselves and then willingly give ourselves over to it.
Itt teremtjük majd meg a jövőt.We'll create the future here.
- Vagy az emberek teremtik a saját képmásukra az Isteneket.Or people have a tendency to create gods in their own image.
A gög és az önérdek teremtik a képzelt ellenségeket.Arrogance and self-interest creates enemies in your own mind.
Az ilyen specialisták teremtik meg a dzsungel figyelemreméltó diverzitását, de elegendő élelmet találni a túléléshez olyan kihívást jelent, hogy a legtöbb itt élő állat inkább kisebb termetű, habár vannak kivételek.Such specialists create the jungle's remarkable diversity but finding enough food to survive is so challenging that most animals living here tend to be small though there are exceptions.
De ami a legfontosabb, hogy innentől kezdve az egész USA pénzkínálatot adósságból teremtik elő azáltal, hogy a bankárok USA Államkötvényeket vásárolnak, és a forgalomba hozzott bankjegyek fedezetéül szolgálnak.But most importantly, from this point on, the entire U.S. money supply would be created out of debt by bankers buying U.S. government bonds, and issuing them for reserves for Bank Notes.
Egyensúlynak kell lennie a világban, és ezt az istenek teremtik meg tehát kell lennie olyan isteneknek is, akik pusztítanak.For there to be balance in this plane of existence, if there are gods that create, there must also be gods that destroy.
"Aznap teremtettem meg az oposszumot.""That was the day I created possums.
"Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről" "...az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait..." "...mert bánom, hogy azokat teremtettem."I will wipe from the earth man whom I have created man and beast, crawling creature and bird of the air as well for I regret that I made them.
"mert még nem teremtettem meg a nap legjobb részét."because I haven't yet created the best part of the day. Ah.
"Én teremtettem a világot"."l created the world."
"Urunk, nagy bölcsességedben, úgy döntöttél, elpusztítod a világot, amit teremtettél.(priest) "Lord, in your wisdom, "you have decreed the destruction of Earth that you created.
- ...belőle kit bűnben teremtettél...- ...this man who was created in... - Created in sin.
- Attól tartok, szörnyet teremtettél.- I fear you've created a monster.
- Tudod, hogy szörnyet teremtettél?- You know you've created a monster.
"A világban amit akarata szerint teremtett.""in the world that he created as he willed.
"Elhiszem, hogy Isten 1 nap alatt teremtett.""I believe God created me in one day"
"Evan Macje" vagyok. Az, akit ő teremtett, amikor elhozott otthonról ide.I'm Evan's me, the version he created when he pulled me out of that life and brought me here.
"Hasznát kell venned a gyógyításnak, hisz Allah nem teremtett oly betegséget, melyre ne lenne gyógymód.""You should make use of Medical Treatment," "For ALLAH has not created any disease for which is not also a point at a cure."
"Isten teremtett téged, célja van az életednek."God has created you, you have a purpose in life.
- De kilencmillió állást teremtettünk!-Come on. We created 9 million jobs.
- Egy szörnyet teremtettünk.We have created a monster!
- Nem teremtettünk állásokat.-We've created no jobs.
- Szörnyet teremtettünk.We've created a monster.
- És mi a szomorúbb annál, mikor a gyermekünk felfedezi hogy mi nem az az elképzelt szupermen vagyunk, amit teremtettünk mint inkább, ahogy Herman Melville írta egyszer, "hősiességből kifogyott férfiak"?- And what is sadder... than that moment when our children discover... that we are not the illusory supermen we've created... but rather, as Herman Melville once wrote, "men drained of valor"?
Porcelán, Pingvin, egy szörnyet teremtettetek!Porcelain, Weezy, you created a monster.
Ti teremtettetek bennünket, és mostantól együtt fogjuk továbbteremteni a világot.You created us, and now we'll create the world together.
Ti teremtettetek bennünket.You created us.
Tudtam, hogy ez lesz a vége, vagy Kol vagy a te bohóckodásod miatt, vagy a lények miatt, amiket te és Rebekah teremtettetek.I knew it would come to this, be it Kol's antics or yours or those creatures you and Rebekah created.
Valahogy egy más időzónát teremtettetek, ahol tulajdonképpen senki nem öregszik.You guys have created some sort of different time in here, one where no one ages, apparently.
"Nyolcvanhét évvel ezelőtt apáink új nemzetet teremtettek ezen a földrészen. Ez a nemzet szabadságban fogant, s annak az elvnek szenteltetett, hogy minden ember egyenlő.""Four score and seven years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal.
- Hogy túléljék a bezártságot, teremtettek maguknak egy képzeletbeli gondviselőt. Egy anyafigurát, aki eteti őket, és énekel nekik.- In order to survive their extreme isolation, the girls created an imaginary guardian, a parent figure to feed them, sing to them.
- Olyan világban ébredünk, - amit mások teremtettek.We wake up in the world the other has created around them.
A tökéletes életet teremtetted meg.It sounds like you've created the perfect life here.
De te teremtetted, hát hozd vissza ide!Now, you created him. You get him back here and under control!
Egy okból teremtetted őket, hogy az imáik táplálják a halhatatlanságunkat.You created them for one reason so their prayers would fuel our immortality.
Ezt teremtetted!This is what you've created!
Mily semmire teremtetted te mind az embernek fiait!"for what futility you have created the children of men."
"A gondviselés volt, aki egymásnak teremtette őket.", mondogatta."It's just the Providence that created them for one another.", she used to say.
"Isten hat nap alatt teremtette a világot."'The world was created in six days. '
"Isten, aki teremtette a mennyet és a földet... esőt küldött az égből, hogy ezáltal adjon... mindenféle gyümölcsöt, adott hajót... adott hajót, hogy áthajózhasd az óceánokat folyókat teremtett szolgálatodra.All that is created and the unparalleled balance in nature was presented by Holy God as a service to mankind. It is written in the Quran that,
- Ebben a laborban teremtettük.This is where we created him.
Igen, mi teremtettük ezt az őrültet.Yeah, we created the madman.
Mi teremtettük ezeket a gyönyörű gyerekeket, és... itt tartunk.We have created these beautiful children, and... Here we are.
Mi teremtettük magát!We created you!
Azt mondod teremtettétek.You said "created."
Ti teremtettétek meg a gyűlölet hangulatát ezen az egyetemen.You're the ones who created an atmosphere of hate on this campus. It wasn't us.
"Mielőtt az univerzumot teremtették."Before this universe was created.
A felszínt nem csak az emberek számára teremtették.The surface wasn't created for humans alone.
A férfit nem Isten képére teremtették?Was man not created in God's image?
A kőrist azért teremtették, hogy a többi fát féltékennyé tegyék.When the ash tree was created, it made all the other trees in the forest jealous.
A mi időnk domináns intézményét egy pszichopata képére teremtették. Ki viseli az erkölcsi felelősséget tetteiért?If the dominant institution of our time has been created in the image of a psychopath who bears moral responsibility for its actions?
Blabla, milyen kegyetlen istenség teremtene egy bolygót, egy fajta környezettel?Oh, pishposh. What kind of cruel god would create a whole planet defined by just one topographical feature?
Egyetlen isten sem teremtene olyan dolgokat, amiket láttam.Not a God who would create the things I saw.
Eva azt gondolta, hogy ha feláldoz egy boszorkányt mind a kilenc gyülekezetből, azzal egy újat teremtene New Orleans-ban.Eva thought that if she sacrificed a witch from each of the 9 covens, it would create a new witch order in New Orleans.
Talán még komplett univerzumokat is teremtenének, művészeti vagy tudományos célokból.Maybe they would create whole new universes as artistic or scientific experiments.
tudod mit ha én lennék isten biztos, hogy e nélkül az üresség nélkül teremteném az embereket.See, if I was God, I would create people without the hole to begin with.
A végzetem az, hogy újra teremtsem a maga tökéletességében.My destiny is to create it again, in all its perfection.
Sose teremtsd meg az álmot valódi emlékekből!Never re-create places from your memory.
Először, hogy elpusztítsa, majd hogy újra teremtse.First to destroy it, then re-create it-
Ez az ember még mindig tudja, hogy teremtse meg a piacot a termékének.The man still knows how to create a market for his product.
Talán arra szolgálnak a plüssállatok, hogy újra teremtse a gyerekkori hálószobáját.Maybe he uses the plush animals to recreate his childhood bedroom.
A végzetem, hogy elvegyelek és közösen teremtsük meg a jövőnket.My destiny is marrying you and for us to create our own future together.
Először teremtsük meg a hangulatot.First we got to create the mood.
Nos, nekünk embereknek az a dolgunk, hogy a földön teremtsük meg a mennyeket.Well, men like us have the means to create our own paradise on earth.
3.? A bankárokra ruházta a jogot, hogy a részleges tartalékolásra alapozva ők teremtsék elő pénzkínálatunk 90%-át, amit aztán kamatra kihelyezhetnek.- It delegated to the bankers the right to create 90% of our money supply based on only fractional reserves which they could then loan out at interest.
- A Tekken Vállalatot azért is hoztam létre, hogy rendet teremtsek a káoszban.I created Tekken, not only as a corporation that is immune to stand the chaos
A mi Úrnőnk isteni bölcsességével megáldott azzal a képességgel, hogy ilyen társadalmat teremtsek, amit itt láttok.The Goddess in her wisdom has blessed me with an ability to create, design a society like the one you see here.
Annyira megszoktam, hogy megkapom, amit akarok, hogy néha szabotálom a dolgokat, hogy kihívást teremtsek.He says that I'm just so used to getting everything that I want that sometimes I sabotage things to create a challenge.
Az elmúlt két hétben mindent megtettem, hogy pozitív légkört teremtsek.For the last two weeks I have tried hard to create a positive atmosphere.
Azért vagyok itt, hogy művészetet és művészeket teremtsek.I'm here to create art and to create other artists.
Az az erős vágy, hogy új életet teremts.The strength of that desire to... to create new life.
Azért vagy itt, hogy biztonságos környezetet teremts számukra, ennyi.You are here to create a safe environment, and that's it.
Csapdába csaltad Drewt, hogy lehetőséget teremts arra, hogy elvehessük Elena részvényeit?Did you set up Drew to create an opportunity for us to take over Elena's shares?
Felhozlak az utcáról, lehetőséget adok rá, hogy teremts, nem arra, hogy lerombolj!I take you off the streets and offer you the chance to create something, rather than destroy it!
Hogy alkoss és teremts... és úgy élj, ahogy azok a művészek éltek, Luca... hogy részesévé válj az isteni tervnek.To make, to create... to live as those old artists did, Luca... is to share a part in the divine plan.
- Nyilván az igazgatóén. - A szülők az igazgatóra bízzák, hogy biztonságos körülményeket teremtsen a gyerekeknek.In fact, you as a parent trust the principal to create a safe environment for the kids— true?
Alkalma adódott arra, hogy újrakezdje, egy jobb életet teremtsen.She had the opportunity to start fresh, create a better life.
Az USA gyakorolja a hatalmat a világon, hogy stabilitást teremtsen, az emberek a másik oldalon - akiket ez a hatalom elnyom - ellenállnak.So the US exercises power in the world to create stability, people on the receiving end of that power see themselves being oppressed, and so they resist.
Az a célja, hogy helyet teremtsen az életedben a jó dolgoknak, egészségnek, boldogságnak.It's supposed to be a way to create space in your life For the good to come in- health, prosperity.
Az a személy, aki Jack Roberts nevét használta fel, hogy mesteri illúziót teremtsen.The one who used the name of Jack Roberts to create something of an elaborate illusion.
'Gyerünk, teremtsünk egy gyönyörű világot...''Let us create a beautiful world...'
A cél az volt, hogy hozzájussunk a tudáshoz, őrnagy, nem az, hogy egy életképes lényt teremtsünk.The goal was to get the intelligence, not to create a viable living organism.
A kérdés az, hogyan használjuk a tudományt és a technikát, tudásunkat a kultúráról, és annak változásáról, hogy a tudománnyal együttműködő kultúrát teremtsünk, mellyel fenntarthatóvá válik a világ körülöttünk.The question is: How can we use our understanding of science and technology along with our understanding of culture and how culture changes to create a culture that will interact with science and with the world around us in a sustainable fashion?
A szólásszabadságot kell felhasználnunk, hogy heves botrányokat teremtsünk!We have to use such freedom of speech to create explosive scandals,
Arra kényszerültünk, hogy tartósan, hatalmas fegyveripart teremtsünk.We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions.
Minden, amit tudtok abból áll, hogyan teremtsetek halált és pusztulást.All you know how to create is death and destruction.
Az Anarchia Most célja, hogy káoszt szítsanak, destabilizálják a kormányokat, és esetlegesen új világrendet teremtsenek.Anarchy Now's aim is to create chaos... to destabilise governments, eventually create a new world order.
Azt akarom, hogy kapcsolják össze ezeket az ellentétes erőket, hogy egy erőteljesebb céget teremtsenek.I want to bring these opposing forces together to create a more powerful energy at this firm.
Darth Plagueis a sith egyik sötét nagyura volt. Akkora tudással és hatalommal bírt, hogy az Erő segítségével rá tudta venni a midikloriánokat, hogy életet teremtsenek.Darth Plagueis was a dark lord of the Sith... so powerful and so wise... he could use the Force to influence the midi-chlorians... to create...
De vannak néhányan, akik vágynak rá, eszközként használják, hogy valami olyan gyönyörűt teremtsenek meg, ami átlépi eme világ határait, és halhatatlanná teszi őket.But there are a select few who seek it out, who use it as a tool to create something so beautiful that it transcends this world and makes them immortal.
Elkezdik keresni, hogyan teremtsenek egyensúlyt, és visszavesznek vagy felmondanak.They start looking for ways to create a balance, they scale back or quit.
"Most meg kell teremtenem a Republikánusokat.""Now I have to create Republicans."
Kellett teremtenem egy vámpírt, kárpótlásul azért, akit megöltem miközben téged mentettelek.I had to create a vampire as reparation for the one I destroyed to save you.
Meg kell teremtenem azt a pillanatot, a kedvében kell járnom.I've got to create a moment and do some woo-ing.
Meg kellett teremtenem Atticus Fetch-et. Most pedig meg kell ölnöm, mielőtt ő ölne meg.I had to create Atticus Fetch, and now I have to kill him before he kills me.
Újra kéne teremtenem téged és kitörölni a koszos járdákon elnyűtt cipőben eltöltött éveket.I'd have to create you all over again and stamp out all those years you spent on the dirty pavement in cramped shoes.
Csak meg kell teremtened a megfelelő pillanatot.You just need to create The right moment.
Hangulatot kell teremtened.You need to create an atmosphere.
Érzelmekkel teli környezetet kell teremtened, hogy az ösztönére hallgasson...You have to create an environment fueled by emotion, make them rely on instinct...
A szabályaink szerint nőnek tilos teremtenie.Our code does not permit women to create.
Azért nem kell példát teremtenünk.Oh, we don't have to create a precedent.
Csak azután, ha mindezt megérttettük az emberekkel,... .. csak akkor remélhetjük, hogy sikerül egy jobb világot teremtenünk magunknak... .. és az utódainknak.Only by making people understand that... can we hope to create a better world for ourselves... and our posterity.
Krízishelyzetet kell teremtenünk a kórházban, miközben maga műti az elnököt.We need to create a crisis inside the hospital, while you're operating on the President. I left a bag.
Megértem, hogy ez nagyon nehéz az önök számára, de most egy új otthont kell teremteniük.Now, I understand this is very difficult for you, but you're gonna have to create a new home.
A naplójában ön a pusztítás egy, életet teremtő törvényéről beszél.In your journals, you talk about a life-creating act of destruction.
De mivel már olyan sok ország benne van a szabadkereskedelmi enklávé teremtő játékban, egyre több bátorítást kell nyújtaniuk a társaságoknak, hogy azok nemzetiség nélküli zsebébe vándoroljanak.But because so many countries are now in the game of creating these free trade enclaves they have to keep providing more and more incentives for companies to come to their little denationalized pocket.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

szólal
speak
takar
cover
távozik
leave
telefonál
telephone
telepít
settle
terem
yield
teremtetik
be created
tilt
forbid
tintáz
do
toboroz
recruit

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'create':

None found.