Skape (to create) conjugation

Norwegian
31 examples

Conjugation of skape

Jeg
Bokmål present tense
skaper
I create
Bokmål past tense
skapte
I created
Bokmål future tense
vil skape
I will create
Bokmål conditional tense
ville skape
I would create
Jeg
Bokmål imperative tense
skap
I create
Bokmål present perfect tense
har skapt
I have created
Bokmål past perfect tense
hadde skapt
I had created
Bokmål future perfect tense
vil ha skapt
I will have created
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha skapt
I would have created
Jeg
Nynorsk present tense
skapar
I create
Nynorsk past tense
skapa
I created
Nynorsk future tense
vil skape
I will create
Nynorsk conditional tense
ville skape
I would create
Jeg
Nynorsk imperative tense
skape
I create
Nynorsk present perfect tense
har skapa
I have created
Nynorsk past perfect tense
hadde skapa
I had created
Nynorsk future perfect tense
vil ha skapa
I will have created
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha skapa
I would have created

Examples of skape

Example in NorwegianTranslation in English
At hvis det blir vedtatt av Senatet og Representantenes hus, blir det avsatt et lån som er stort nok til å skape en nasjonal speiderleir. Midlene betales tilbake til Finansdepartementet av bidrag fra gutter i Amerika."Be it enacted by the Senate and the House of Representatives that there be appropriated as a loan a sum sufficient to create a national boys' camp to be paid back to the U.S. Treasury by contributions from boys of America.
For å skape offentlig forbedring av elver, havner og veier. 150 milliarder dollar.To create and erect public improvements on rivers harbors and roadways, $1 50 billion.
Folket har makten til å skape maskiner og til å skape lykke!You haVe the power to create machines, the power to create happiness.
Evnen til å drepe kan være like så tilfredsstillende som det å skape.The power to kill can be just as satisfying as the power to create.
Like mange dager som det tok å skape den.The same number of days it took to create it
At hvis det blir vedtatt av Senatet og Representantenes hus, blir det avsatt et lån som er stort nok til å skape en nasjonal speiderleir. Midlene betales tilbake til Finansdepartementet av bidrag fra gutter i Amerika."Be it enacted by the Senate and the House of Representatives that there be appropriated as a loan a sum sufficient to create a national boys' camp to be paid back to the U.S. Treasury by contributions from boys of America.
For å skape offentlig forbedring av elver, havner og veier. 150 milliarder dollar.To create and erect public improvements on rivers harbors and roadways, $1 50 billion.
Folket har makten til å skape maskiner og til å skape lykke!You haVe the power to create machines, the power to create happiness.
Evnen til å drepe kan være like så tilfredsstillende som det å skape.The power to kill can be just as satisfying as the power to create.
Å ødelegge og skape på ny. Sett dere i stridsvognene.To demolish and create anew!
Sivilisasjonen, mr president, skaper sine egne krefter.Civilization, Mr. President, creates its own forces.
Jeg er Nero Kunstneren som skaper med ildI am Nero, the artist who creates with fire.
Han sender inn tanks, og rykker fram i denne korridoren, og infanteriet hans sprer seg ut og skaper kaos i vårt indre forsvar.He sends his tanks in, pushes up this corridor and, with his infantry, fans out and creates havoc with our inner defences.
Den er kjent som "dissosiativ reaksjon". Et psykisk sjokk som skaper en nesten overveldende spenning... som den som er i sjokk m oppheve.It is known as dissociative reaction... a psychic shock which creates... an almost overwhelming tension... which the person in shock must alleviate.
De skaper nydelige jenter, og forvandler dem til hustruer.They create lovely girls, and then turn them into wives.
Sist uke skapte jeg furore... i Advokatforeningen, da jeg sa...Only last week I created a mild sensation... at the Bar Association, when I said--
Jeg elsket det de skapte og jeg trodde noe ville skje med meg også.I loved what they created and I thought something would happen to me too.
Flere sylindrer landet fra verdensrommets mystiske dyp. Deres våpen, skrekkelige i sin kraft og kompleksitet skapte en bølge av redsel over hele verden.As more of their cylinders came from the mysterious depths of space, their war machines, awesome in their power and complexity, created a wave of fear throughout the world.
"I begynnelsen skapte Gud himmel og jord." Misjonær."In the beginning, God created the heaven and the earth." Missionary.
Og det ble lys, og fra dette lyset skapte Gud livet på jorden.And there was light. And from this light God created life upon Earth.
-Ikke skap deg!-Do not create yourself!
Vil man holde henne interessert, skap en fantasi for en kveld.If you want to keep her interested, create a fantasy for an evening.
Computer, gå inn i den kulturelle databasen og skap musikere fra jordas karibiske region.Computer, access the cuIturaI database and create musicians from... Earth's Caribbean region.
Frykt for ondskap? Skap en kjærlig gud som sender de onde til helvete.Afraid of evil, create a benevolent God who sends evildoers to Hell.
Samme hva det er, ny teknologi eller ikke. Bare skap noe.I don't care what it is, I don't care if it's technology, just create something.
Om du tenker tilbake på når du var barn- livlig, interessert i å finne nye ting, å forstå - antagelig skapende og kreativ... men ettersom tiden gikk, presset systemet deg til kun å tenke på hvordan man skal skaffe seg penger.If you think back to when you were a child- full of life, interested in new things to understand- likely creating and exploring... but as time went on, the system pushed you into the focus of figuring out how to make money.
Akkurat, ja. - Det ble ikke skapt et gresstrå- uten at det var Vår herres vilje.Not even a leaf of grass was created - if it wasn't the will of the Lord.
Han har skapt et nydelig hjem her i dette paradiset, og jeg ville ikke like å se det overrent og ødelagt.He's created a beautiful home in this paradise here... and I wouldn't want to see it overrun and destroyed.
Alle er skapt like, nestekjærlighet. Men i Tyskland ...All men are created equal, liberty, but in German.....
Jeg trenger bare å gjengi det De store onklene har skapt i ånd og sannhet.I just have to reproduce what the big composers created in truth and spirit.
Han har skrevet at verden ble skapt på seks dager.Here it stands written by him that the world was created in six days.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

skade
harm
skipe
ship
skole
school
skule
do
skyte
shoot
skyve
push
skåle
toast
skåre
score
slepe
tow
stupe
dive
støpe
cast

Similar but longer

skrape
scrape

Random

ringja
ring
samarbeida
cooperate
sandblåse
sandblast
seie
say
sirkulere
circulate
skamme
feel shame
skatte
treasure
skimte
glimpse
skulle
should
skumpe
jolt

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'create':

None found.