Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Opprette (to create) conjugation

Norwegian
11 examples

Conjugation of opprette

Jeg
Bokmål present tense
oppretter
I create
Bokmål past tense
oppretta
I created
Bokmål future tense
vil opprette
I will create
Bokmål conditional tense
ville opprette
I would create
Jeg
Bokmål imperative tense
opprett
I create
Bokmål present perfect tense
har oppretta
I have created
Bokmål past perfect tense
hadde oppretta
I had created
Bokmål future perfect tense
vil ha oppretta
I will have created
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha oppretta
I would have created
Jeg
Nynorsk present tense
opprettar
I create
Nynorsk past tense
oppretta
I created
Nynorsk future tense
vil opprette
I will create
Nynorsk conditional tense
ville opprette
I would create
Jeg
Nynorsk imperative tense
opprette
I create
Nynorsk present perfect tense
har oppretta
I have created
Nynorsk past perfect tense
hadde oppretta
I had created
Nynorsk future perfect tense
vil ha oppretta
I will have created
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha oppretta
I would have created

Examples of opprette

Example in NorwegianTranslation in English
Presidenten sendte meg til Tallahassee for å opprette karantene og sikkerhetssoner.The President sent me down to Tallahassee to create quarantine areas and organize safe zones.
Jeg vil til værs, ha en høyere stil- ling som Deres mann skal opprette.I want to work in the bank, in a higher position your husband will create.
Omorganiseringen betyr at vi kan opprette 29 nye arbeidspIasser, og gjenansette en deI av det avskjedigede personaIet.The new organization means we will be able to create 29 positions... - and re-hire some of the former employees.
Det var mer at jeg ikke ville opprette stillingen.It wasn't that you weren't my first choice, it was that I didn't want to create the ]ob at all.
Jeg snakket med universitetspresidenten i dag, og vi vil gjerne opprette et nytt stipend i Jessicas navn.Well, I spoke to the president of the university this morning, and we'd like to create a new scholarship in your daughter's name.
Hanbruktedu til opprette selskapet Ogsettealt i ditt navnHe used you to create the company and put everything in your name.
De reklamerer for en datingside, og jeg oppretter en profil.They advertised a dating site and I created a profile.
Ødelegge Krays , utsett korrupsjon i hjertet av parlamentet , politiet og pressen og du oppretter et vakuum .Destroy the Krays, expose the corruption at the heart of Parliament, the police and the press and you create a vacuum.
Jeg vet ikke hvordan man oppretter en Twitter-konto.I'm on Twitter, but it wants me to create a new account. - I don't know how to do that. - Well, then do that.
Du oppretter, som levebrød, giftige kjemikalier som vil overleve oss alle og føler ingenting.You create for a living toxic chemicals that will outlive us all and feel nothing.
Rundt de overlevende en sikkerhetssone opprett.Around the survivors a perimeter create.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

oppfatte
perceive

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

minimere
minimise
do
omtale
mention
oppleve
experience
oppnå
achieve
opprettholde
maintain
overskygge
overshadow
oversove
do
overta
take over
overtale
persuade

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'create':

None found.