Dienen (to serve) conjugation

Dutch
32 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
dien
I serve
dient
you serve
dient
he/she/it serves
dienen
we serve
dienen
you all serve
dienen
they serve
Present perfect tense
heb gediend
I have served
hebt gediend
you have served
heeft gediend
he/she/it has served
hebben gediend
we have served
hebben gediend
you all have served
hebben gediend
they have served
Past tense
diende
I served
diende
you served
diende
he/she/it served
dienden
we served
dienden
you all served
dienden
they served
Future tense
zal dienen
I will serve
zult dienen
you will serve
zal dienen
he/she/it will serve
zullen dienen
we will serve
zullen dienen
you all will serve
zullen dienen
they will serve
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou dienen
I would serve
zou dienen
you would serve
zou dienen
he/she/it would serve
zouden dienen
we would serve
zouden dienen
you all would serve
zouden dienen
they would serve
Subjunctive mood
diene
I serve
diene
you serve
diene
he/she/it serve
diene
we serve
diene
you all serve
diene
they serve
Past perfect tense
had gediend
I had served
had gediend
you had served
had gediend
he/she/it had served
hadden gediend
we had served
hadden gediend
you all had served
hadden gediend
they had served
Future perf.
zal gediend hebben
I will have served
zal gediend hebben
you will have served
zal gediend hebben
he/she/it will have served
zullen gediend hebben
we will have served
zullen gediend hebben
you all will have served
zullen gediend hebben
they will have served
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gediend hebben
I would have served
zou gediend hebben
you would have served
zou gediend hebben
he/she/it would have served
zouden gediend hebben
we would have served
zouden gediend hebben
you all would have served
zouden gediend hebben
they would have served
Du
Ihr
Imperative mood
dien
serve
dient
serve

Examples of dienen

Example in DutchTranslation in English
" bloedeloze huurlingen die dienen en te beschermen"bloodless mercenaries who serve and protect
" en zult uw broeder dienen"."and shalt serve thy brother. "
"Als er geen redelijke verwachting is van mijn herstel en de toepassing van mechanische ondersteuning alleen zal dienen om uitstel van het moment van mijn dood, wil ik dat die ondersteuning... verwijderd wordt.""If there's no reasonable expectation of my recovery and the application of mechanical support will only serve to postpone the moment of my death, I direct that support to... be removed."
"Beschermen en dienen"..."To protect and to serve"...
"Beschermen en dienen," m'n kont!"Protect and serve," my ass!
'Ik ben hier voor de Baas. Ik dien de Baas.'I'm here to serve the boss."
- Dat zei je niet... omdat je aannam dat ik jou dien.- You didn't say please because you assume that I serve you.
- En toch dien je ?- And yet you still serve?
- Ik dien God en familie, geen zaak of de Kroon.I serve God and family, not cause or crown.
- Ik dien bij het plezier.- I serve at the pleasure.
"Dit dient als een paspoort naar huis." Heeft Finland zich overgegeven?'This serves as a pass home.' Finland's surrendered?
"En basaal dient het dat de zitting en tribunaal voor de natie,"and serves as its very base; that it is the seat and tribunal for the nation;
"Uw God, die gij voortdurend dient"Thy God who thou serveth continually,
'Deze brief dient als achtergrondinformatie... relevant voor de ontdekking van de keizerlijke munten... door de 101e divisie van de luchtmacht, in het Kehlstein Huis."This letter will serve as background information "relevant to the discovery of the imperial coins "by the 101st airborne at the kehlstein haus.
'Mr Gently dient het publiek, China, het is zijn leven'."Mr. Gently serves the public, China. It's his life."
"Ik heb u in het verleden goed gediend, maar men trekt mijn oordeel in twijfel.'I have served you well in the past, but my judgment has been called into question.
'Hij is de beste officier waaronder ik gediend heb.'"He's the finest officer I've ever served under."
'Schulze-Boysen heeft nooit eerlijk de nationaal-socialistische staat gediend.''Schulze-Boysen has never honestly served the National Socialist state. "
- Ambrose... heeft zijn doel gediend.-Ambrose... has served his purpose.
- Bedankt. Ik heb gediend bij de ambassade van Londen in Belgrave Square.I served at the London Embassy in Belgrave Square.
"uw man diende in een strijdeenheid"Your husband served in a combat unit
'Maar ik diende wel in een compagnie van helden.'"...but I served in the company of heroes."
- Dus, je diende met Pete Kovacks?- So, you served with Pete Kovacks?
- Het diende het doel, om weer een aanvaring met de Capulets te veroorzaken.- It served its turn... to launch another clash with Capulets.
- Hij diende tien zware winters.- Through ten winters he served.
- Dus jullie dienden samen?So you served together?
- Klinkt als Bates. Toen begonnen ze te praten en het bleek dat ze beiden dienden in de Zuid-Afrikaanse oorlog.Then they started talking and it turned out they'd both served in the South African war.
- Ze dienden me met een bericht van Binnenlandse Veiligheid.- They served me with a notice - from Homeland Security.
15 generaties dienden als soldaten van het Rijk.15 generations had served as soldiers of the Empire.
Als jullie me trouw dienen zoals jullie ook Ned Stark dienden, zal ik goed voor jullie zijn zoals hij ook was.If you serve me as loyally as you served Ned Stark, I will be as good to you as he ever was.
U kunt de nieuwheid van een eindexamenstudent niet ontkennen, dienend als een veldwachter bij de stadspolitie.You can't deny the novelty of a Greats undergraduate serving as a constable with the city police.
Zoals eerder gemeld, Elena Cabrera, zwangere vrouw van leger Specialist Antonio Cabrera, een gedecoreerde soldaat momenteel dienend in Afghanistan, wordt later deze week gedeporteerd naar El Salvador.As reported earlier, Elena Cabrera, pregnant wife of Army Specialist Antonio Cabrera, a decorated soldier currently serving in Afghanistan, faces deportation to El Salvador later this week.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

boenen
scrub
deinen
heave
deunen
do
diepen
deepen
dieven
do
dijken
do
dikken
thick
dimmen
dimension
dingen
dine
dippen
dip
dunnen
thin
kienen
do
openen
open
spenen
wean
stenen
stone

Similar but longer

afdienen
do
bedienen
serve
indienen
do
opdienen
serve

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'serve':

None found.
Learning languages?