Indienen (to do) conjugation

Dutch
34 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
dien in
I do
dient in
you do
dient in
he/she/it does
dienen in
we do
dienen in
you all do
dienen in
they do
Present perfect tense
heb ingediend
I have done
hebt ingediend
you have done
heeft ingediend
he/she/it has done
hebben ingediend
we have done
hebben ingediend
you all have done
hebben ingediend
they have done
Past tense
diende in
I did
diende in
you did
diende in
he/she/it did
dienden in
we did
dienden in
you all did
dienden in
they did
Future tense
zal indienen
I will do
zult indienen
you will do
zal indienen
he/she/it will do
zullen indienen
we will do
zullen indienen
you all will do
zullen indienen
they will do
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou indienen
I would do
zou indienen
you would do
zou indienen
he/she/it would do
zouden indienen
we would do
zouden indienen
you all would do
zouden indienen
they would do
Subjunctive mood
diene in
I do
diene in
you do
diene in
he/she/it do
diene in
we do
diene in
you all do
diene in
they do
Past perfect tense
had ingediend
I had done
had ingediend
you had done
had ingediend
he/she/it had done
hadden ingediend
we had done
hadden ingediend
you all had done
hadden ingediend
they had done
Future perf.
zal ingediend hebben
I will have done
zal ingediend hebben
you will have done
zal ingediend hebben
he/she/it will have done
zullen ingediend hebben
we will have done
zullen ingediend hebben
you all will have done
zullen ingediend hebben
they will have done
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou ingediend hebben
I would have done
zou ingediend hebben
you would have done
zou ingediend hebben
he/she/it would have done
zouden ingediend hebben
we would have done
zouden ingediend hebben
you all would have done
zouden ingediend hebben
they would have done
Present bijzin tense
indien
I do
indient
you do
indient
he/she/it does
indienen
we do
indienen
you all do
indienen
they do
Past bijzin tense
indiende
I did
indiende
you did
indiende
he/she/it did
indienden
we did
indienden
you all did
indienden
they did
Future bijzin tense
zal indienen
I will do
zult indienen
you will do
zal indienen
he/she/it will do
zullen indienen
we will do
zullen indienen
you all will do
zullen indienen
they will do
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou indienen
I would do
zou indienen
you would do
zou indienen
he/she/it would do
zouden indienen
we would do
zouden indienen
you all would do
zouden indienen
they would do
Subjunctive bijzin mood
indiene
I do
indiene
you do
indiene
he/she/it do
indiene
we do
indiene
you all do
indiene
they do
Du
Ihr
Imperative mood
dien in
do
dient in
do

Examples of indienen

Example in DutchTranslation in English
"Een religieuze organisatie ...a ... of het verbieden van vrije uitoefening daarvan of het inkorten van de vrijheid van meningsuiting, of vrijheid van pers of van het recht van het indienen van een petitie voor een herstel van aangedane onrecht.""An establishment of religion or prohibiting free exercise thereof or abridging freedom of speech, or of the press .or of the right to petition for a redress of grievances."
- Dan moeten wij het voorstel op papier zetten... en het indienen op 2 februari van het Chinese schrikkeljaar.Then we gotta do the proposal and submit it on the first Groundhog's Day of the Chinese lunar leap year.
- Hoe kan het indienen van een klacht... zijn verklaring ondermijnen, over wat er in de garage gebeurde?How does filing a harassment complaint undermine his statement about what happened in the garage?
- Ik kan alleen papierwerk indienen.That is all I can do.
- In een paar dagen, zal de jury een RICO aanklacht tegen de Trinitarios indienen.- Well, in a few days, a grand jury is gonna hand down a RICO indictment on the Trinitarios.
... zwager dient in Irak. Oh.How am I doing so far?
De bovenmaatse deurklopper in 6-B is 'n ongelukkig precedent. Dat probleem dient in de kiem gesmoord.And clearly, the oversize door knocker on 6-b will set an unfortunate precedent, so I think it behooves all of us to nip this problem in the bud.
Je geeft dus toe dat je Reddingtons agenda dient in plaats van op hem te jagen?You admit then to servicing Reddington's agenda instead of hunting him down?
Als je denkt dat ik al het papierwerk moet invullen om een verzoek in te dienen in Chivilcoy om de woning van een oude vrouw te doorzoeken... om brieven te zoeken van de zoon die misschien wel of niet verstuurd zijn... en blabla, blabla...If you think I'll do all that paperwork to issue a request in Chivilcoy to search some old lady's house to find letters the son may or may not have sent and yadda, yadda, yadda...
Dat u helpt met uw kerk te dienen in veiligheid en vrijheid..."That you help your Church to serve you in security and freedom."
Deze jongeman die had besloten om te dienen in ons leger werd afgewezen als illegaal.This young man determined to serve in our military was turned away as undocumented.
En presidentskandidaat Rick Santorum staat net als wij versteld dat mensen vrijwillig aanbieden te dienen in oorlogstijd.And presidential candidate Rick Santorum marvels as we all do at the selfless act of volunteering to serve in a time of war.
Nu dat het ontdooid is, en ik het virus aan de kweek heb toegevoegd, hoef ik hem enkel te spoelen, en de injectie toe te dienen in de komende 4 tot 6 uur.Now that it's thawed, and I've added the virus to the culture, I just have to wash them down and give him the injection within the next four to six hours, and then, theoretically, that's when the magic will happen.
- De rechter? We hebben een aanklacht tegen je ingediend.Now, in order to do what we all know needs to be done, we are first going to need more support.
De papieren worden ingediend als dit achter de rug is.the papers are ready to be filed when all of this is done.
Drie jaar lang werd er oxycodon voorgeschreven bij drie verschillende artsen, dit wordt als bewijs ingediend.Three years of scripts written for oxycodone by three different doctors, to be entered into record.
Er zijn helemaal geen aanklachten tegen de Delko's ingediend.Agent Wynn, you should've done better research. There were no charges filed on the Delkos.
Geachte gouverneur u heeft helemaal gelijk, maar de ondernemers hebben alle documenten in orde... en hebben hun aanvraag ingediend.Dear governor, you are so right. But owners of the management had prepared all necessary papers and done their application.
Alle vier dienden in de Filippijnen in '92 met Joe Sacco en alle vier zijn daarna spoorloos verdwenen.Why didn't we hear about it? They're carried as deserters by the Marine Corps rolls after thirty days. They're considered deserters.
"is er niet, indien gij weldoet, verhoging?"'Lf thou doest well, shalt thou not be accepted?
'Maar indien gij niet vergeeft... zo zal ook uw Vader in de hemel niet uw misdaden vergeven.'"But if ye do not forgive, "Neither will your father in heaven Forgive your trespasses."
- De Openbare Aanklager, ik dus, zal hier zijn om bevelschriften uit te schrijven, documenten op te scharrelen, zelfs je was te doen, indien nodig. Wat er ook nodig is, om je te helpen.And the U.S. Attorney's office... meaning me... will be here to clear warrants, dig up documents, do your laundry if need be.
- Zeg tegen jouw man, indien hij waarde hecht aan zijn leven, moet hij nu stil blijven staan.Tell your man if he values his life, he'll stand down.
-Ik ben er bezorgder over wat Madeline Westen zou doen, indien ik haar afbelde.I'm more worried about what Madeline Westen will do if I blow her off.
- Ja, maar toch... het is alleen een kwestie van tijd voordat de I. A. D... een aanklacht tegen hem indient.- Yes, but, again... it's only a matter of time before I.A. D... brings down an indictment on him.
Als de baan dit ontdekt of hij een klacht indient, ben je er geweest.If the job finds out about this or he makes a complaint, you're done.
Als de vrouw geen aanklacht indient is er niets wat we kunnen doen.If the wife doesn't press charges, there's nothing we can do.
Als er iemand een rapport indient, wat verwacht je dan?If someone files a report, what do you expect?
Als je dat indient bij de gemeente, zou alles direct stilgelegd moeten worden.[Laughs] Oh, okay, so... So just file that down at City Hall, and it should bring everything to a grinding halt...
Dat was voordat ze een fraudeaanklacht indiende, waarmee ze kon aanklagen namens de school ... een slim juridische manoeuvre dat ik niet zag aankomen.That was before she filed a qui tam suit, allowing her to sue personally on behalf of the high school... a shrewd legal maneuver that I did not see coming.
De reden dat ik die opdrachten niet indiende was omdat mijn vader naar de nachtdienst ging.The reason I didn't hand in those assignments was because my dad got moved to the night shift.
Dit gaat over het werkstuk dat ik gisteren niet indiende, niet?Um, this is about the essay I didn't turn in yesterday, right?
Dit is Denis Halliday, voormalig assistent secretaris-generaal van de VN,... die zijn ontslag indiende nadat hij weigerde de sancties toe te passen.When did it stop? When she was 13? - 12.
Dus je kent degene niet die een aanklacht tegen je indiende voor rassen discriminatie?So,you're telling me that you didn't recognize the guy who put a formal complaint in your file for racial discrimination?

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

afdienen
do
bedienen
serve
indijken
dike
indikken
thicken
opdienen
serve

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

hossebossen
do
huiven
house
husselen
shuffle
inburgeren
naturalize
indagen
do
indiceren
do
indijken
dike
ineendraaien
twist
ineenvouwen
fold together
infecteren
infect

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In