Susirinkti (to gather) conjugation

Lithuanian
17 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
susirenku
I gather
susirenki
you gather
susirenka
he/she gathers
susirenkame
we gather
susirenkate
you all gather
susirenka
they gather
Past tense
susirinkau
I gathered
susirinkai
you gathered
susirinko
he/she gathered
susirinkome
we gathered
susirinkote
you all gathered
susirinko
they gathered
Past freq. tense
susirinkdavau
I used to gather
susirinkdavai
you gather
susirinkdavo
he/she used to gather
susirinkdavome
we used to gather
susirinkdavote
you all used to gather
susirinkdavo
they used to gather
Future tense
susirinksiu
I will gather
susirinksi
you will gather
susirinks
he/she will gather
susirinksime
we will gather
susirinksite
you all will gather
susirinks
they will gather
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
susirinkčiau
I would gather
susirinktum
you would gather
susirinktų
he/she would gather
susirinktume
we would gather
susirinktute
you all would gather
susirinktų
they would gather
Imperative mood
-
susirink
you gather
-
-
susirinkite
you all gather
-

Examples of susirinkti

Example in LithuanianTranslation in English
Turime susirinkti visus daiktus ir sukrauti atsargas. Reikės rasti pastogę.We have to gather upeverything that washed ashore ...and take stock of our supplies.
Kalėdų vakarą, mes ir mūsų svečiai susirenkame Didžiojoje Salėje vakarui linskmybėms su geromis manieromis.On Christmas Eve night, we and our guests gather in the Great Hall for a night of well-mannered frivolity.
Praėjus savaitei po Oulu susitikimo, ekspertai iš visos Europos susirinko į konferenciją „Paprasta BŽŪP Europai – iššūkis visiems“, kurią Briuselyje surengė Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas.A week after Oulu, experts from across Europe gathered in Brussels for the Agriculture and Rural Development DG’s conference: ‘A simple CAP for Europe — A challenge for all’.
Maždaug dvi dešimtys Niedermehneno (Rytų Vestfalija) kaimo bendruomenės narių (kaime yra apie 700 gyventojų) pagrindinėje kavinėje susirinko paklausyti radijo.Ostwestfalen (700 inhabitants) have gathered in the cen- tral café to listen to the radio. They have been invited by
Į 2003 m.birželio 12–13 dienomis Briuselyje vykusią konferenciją „Europos mokslinių tyrimų erdvės valdymas:pilietinės visuomenės vaidmuo”,kurioje buvonustatomos dalyvavimo veikloje proceso gairės,susirinko daugiau kaip 200 atstovų iš 26 Europos ir pasaulio šalių.More than 200 delegates from some 26 countries,both within and outside Europe,gathered at a conference in Brussels on 12-13 June 2003 – under theheading of ‘Governance of the European Research Area: the role of civil society’– to participate incharting the way forward for the participatory process.
2005 m. birželio 30 d. 50 komunikacijų specialistų iš 23 valstybių narių susirinko Briuselyje kartu su DG REGIO atstovais.On 30 June 2005, around 50 communication experts from 23 Member States gathered in Brussels in the company of a dozen Regional Policy DG representatives.
Vietnamo, Australijos, Tailando ir kitų šalių vėliavos plevėsuoja šalia ES institucijų Briuselyje, kur spalio mėn. į ASEM aukščiausiojo lygio susitikimą susirinko Azijos ir Europos šalių vadovai.Flags from Vietnam, Australia and Thailand, among many others, flew outside the EU headquarters in Brussels in October when leaders from Asian and European countries gathered there to attend the ASEM Summit.
Mes susirinkome čionai, kad pamirštume tarpusavio nesutarimus.KING PHERON: We are gathered in this place to put our differences aside.
Brangieji, visi čia susirinkome, kad Dievo akivaizdoje... sujungtume šį vyrą ir šią moterį šventos santuokos saitais.Dearly beloved, we are gathered together here in the sight of God to join this man and this woman in the bonds of holy matrimony. Dad!
Mes susirinkome čia būti liūdytojais ir atšvęsti šventą santuokos sąjungą tarp Margaretos Welling ir Bendžamino Grendžio.We are gathered here to witness and to celebrate in holy matrimony the union of Margaret Welling and Benjamin Grandy.
Brangūs jaunavedžiai, šiandien susirinkome... prismeigti tave prie stiebo, sifilitike tu.Dearly beloved, we be gathered here today... To nail your gizzards to the mast, you poxy cur.
Šeima ir draugai, mes susirinkome cia... sujungti sventais santuokos saitais Maikla Skofilda ir Sara Tankredi.Family and friends, we gather here... to celebrate the union between Michael Scofield and Sara Tancredi.
Per šį pirminį ekspertų įvertinimo vizitą susirinks visos atitinkamos tos šalies agentūros ir suinteresuotieji subjektai ir bus nustatyti motyvuoti ir patikimi vietos partneriai.This initial expert assessment visit will gather all the relevant domestic agencies and stakeholders and identify motivated and reliable local partners.
Šioje konferencijoje susirinks šalių, kurios buvo paramos gavėjos vykdant 3.2 skirsnyje nurodytas tikslines pagalbos programas ir 3.3 skirsnyje nurodytą ad hoc pagalbos veiklą, atitinkami atstovai.This conference will gather relevant representatives of the countries which have been beneficiaries of dedicated assistance programmes referred to in section 3.2 and ad hoc assistance activities referred to in section 3.3.
Penkiasdešimt jaunuolių susirinks aptarti įvairių darnos aspektų ir prisijungs prie pagrindinės konferencijos spalio 14 d.Fifty young people will gather to discuss various aspects of sustainability and will then join the main conference on the 14th.
Visi Vestero lordai susirinks čia, kad išvystų mažąjį princą... Kas, jei turėsiu mergaitę?All the Lords of Westeros will gather here to see the little prince-- what if I have a girl?
Jau tik už dienų, aštuoni pasaulio branduolinių šalių vadovai susirinks istorinem Fort Sumter branduoliniam susirinkimui.In just days, the leaders of the world's eight nuclear nations will gather at historic Fort Sumter for a nuclear summit.

More Lithuanian verbs

Related

atrinkti
select
išrinkti
pick
išsirinkti
choose
parinkti
choose
pasirinkti
choose
perrinkti
re-elect
pririnkti
gather
rinkti
collect
surinkti
gather

Similar

išsirinkti
choose
pasirinkti
choose

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ilsėtis
take a rest
kilnėti
sublimate
konfiskuoti
confiscate
kursuoti
run frequently
paspausti
press
pašventinti
sanctify
pavargti
get tired
skelti
cleave
susituokti
get married
šlempinti
walk slowly

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'gather':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In