Tép (to tear) conjugation

Hungarian
120 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
tépek
I tear
tépsz
you tear
tép
he/she to tear
tépünk
we tear
téptek
you all tear
tépnek
they tear
Present definite tense
tépem
I tear
téped
you tear
tépi
he/she tears
tépjük
we tear
tépitek
you all tear
tépik
they tear
Past indefinite tense
téptem
I tore
téptél
you tore
tépett
he/she tore
téptünk
we tore
téptetek
you all tore
téptek
they tore
Past definite tense
téptem
I tore
tépted
you tore
tépte
he/she tore
téptük
we tore
téptétek
you all tore
tépték
they tore
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
tépnék
I would tear
tépnél
you would tear
tépne
he/she would tear
tépnénk
we would tear
tépnétek
you all would tear
tépnének
they would tear
Conditional present definite tense
tépném
I would tear
tépnéd
you would tear
tépné
he/she would tear
tépnénk
we would tear
tépnétek
you all would tear
tépnék
they would tear
Conditional past indefinite tense
téptem volna
I would have torn
téptél volna
you would have torn
tépett volna
he/she would have torn
téptünk volna
we would have torn
téptetek volna
you all would have torn
téptek volna
they would have torn
Conditional past definite tense
téptem volna
I would have torn
tépted volna
you would have torn
tépte volna
he/she would have torn
téptük volna
we would have torn
téptétek volna
you all would have torn
tépték volna
they would have torn
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok tépni
I will tear
fogsz tépni
you will tear
fog tépni
he/she will tear
fogunk tépni
we will tear
fogtok tépni
you all will tear
fognak tépni
they will tear
Future definite tense
fogom tépni
I will tear
fogod tépni
you will tear
fogja tépni
he/she will tear
fogjuk tépni
we will tear
fogjátok tépni
you all will tear
fogják tépni
they will tear
Subjunctive present definite tense
tépjem
(if/so that) I tear
tépd
(if/so that) you tear
tépje
(if/so that) he/she tear
tépjük
(if/so that) we tear
tépjétek
(if/so that) you all tear
tépjék
(if/so that) they tear
Subjunctive present indefinite tense
tépjek
(if/so that) I tear
tépj
(if/so that) you tear
tépjen
(if/so that) he/she tear
tépjünk
(if/so that) we tear
tépjetek
(if/so that) you all tear
tépjenek
(if/so that) they tear
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
tépnem
I to tear
tépned
you to tear
tépnie
he/she to tear
tépnünk
we to tear
tépnetek
you all to tear
tépniük
they to tear

Examples of tép

Example in HungarianTranslation in English
- Ez az, amelyik le akarta tépni a kabátját?She's the one who tried to tear off all his clothes.
- És darabokra fogják tépni a falut, amíg meg nem találják az összeset.And they are going to tear apart Berk until they find every last one.
A barátaim szét fognak tépni titeket.-My friends are going to tear you apart.
A családunkat is darabokra akarod tépni?Do you want it to tear our family apart, too?
A hangodtól le akarom tépni a fülem.Your voice is making me want to tear my ears out.
-Hagyd abba! Hagyd abba! -Megöltem a kutyájukat, B, és semmi sem enyhíti a vágyat csak ha élőlényeket tépek darabokra.I killed their pets B, and nothing helps except tearing live things to pieces.
Amikben embereket tépek szét.Where I am tearing people apart.
Hogyha 6 óra után zajt hallok, új segglyukat tépek magának.If you make any noise after 6pm, I'll tear you a new arsehole. Oh!
Hé, mindjárt tépek rajtad egy új segget.Hey, I'm about to tear you a new ass.
Mindjárt tépek rajtad egy új segget.I'm about to tear you a new ass.
Nem kérdőjelezed meg a teóriáinkat? Nem tépsz darabokra minket?No challenging our theory, no tearing us down?
Ki fog szabadulni abból a csapdából, és mikor sikerül neki, megkeres és darabokra tép téged.- No. He's going to get out of this trap that he's in, and when he does, he's going to find you, and he is going to tear you into pieces.
Aztán én és Freedom darabokra tépünk.Then I'll have Freedom tear you to shreds.
Majd fogunk egy kis WC papírt kis fecniket tépünk belőle és felragasztjuk ide meg ide, meg mindenhova, ahol vérzik.Next, we take some toilet paper tear off some little squares and stick one there and there, and any place you're bleeding.
Mit tépünk szét?What're we tearing up?
Ami elől menekülök, Én... láttam... őket... darabokat téptek ki belőle és...From where l was hiding, l...could see... them... tear pieces from him and--
Darabokra téptek!(Flesh tearing) You're tearing me apart!
- Nem maradhatunk itt, darabokra tépnek!- [Sarah] we can't stay here. They'll tear us apart.
A csókjai darabokra tépnek, és szertefoszlatják az álmaimat.His kisses tear me in half and destroy my dream.
A gondok néha darabokra tépnek minket.Worries will tear us into pieces at times.
Az idő áramlatai millió darabra tépnek. Millió verziód lesz, akik millió helyen élnek és halnak térben és időben. Olyanok, mint a visszhangok.The time winds will tear you into a million pieces, a million versions of you, living and dying all over time and space, like echoes.
Az illúziók viszont nem tépnek szét embereket!Hypnotic illusions don't tear people apart.
- Nem tépem szét a szerződést. - Miért nem?i'm not tearing up the post-nup.
A tárgyalóteremben apró cafatokra tépem mindkettejüket.When we get them in that courtroom, I'll tear them to pieces, both of them.
Amint elmennek, a fogaimmal tépem le rólad a ruhát!As soon as they leave, I'm tearing off your clothes with my teeth.
Az a felvétel az Alastor szívébe küldhető golyó, és kiütlek, majd darabokra tépem ezt a kunyhót, de nem megyek el nélküle.That video is the bullet to Alastor's heart, and I will knock you out and tear this shack to splinters, but I'm not leaving without it.
Coulson ügynök csak azért nem dobja ki a gépből, mert egy fiatal ügynök odalent az életéért küzd, én pedig azért nem tépem ki a nyelvét, hogy válaszolhasson a kérdéseimre.The only thing keeping Agent Coulson here from throwing you out of this plane is the very weak heartbeat of a young agent downstairs. And the only incentive I have for not tearing your tongue out is that you use it to answer my questions.
- Miért téped azt szét?- Why are you tearing that up?
- és téped darabokra?- And tear it up into a million pieces?
A világot téped ki ölelésemből, és közben kedves szavakat suttogsz!You tear world from grasp, and whisper of kindness.
Csak egy kérdés: miért nem téped őket darabokra?Shouldn't you be tearing them to shreds?
Ez az a rész, mikor darabokra téped az inged, hogy bekötözd a sebeimet?This is the part where you start tearing off... pieces of your shirt to bind my wounds?
Ahogy a legtöbb, mielőtt a háború darabokra tépi.Then again most places do before war tears 'em up.
Aztán térdre hull, sír, zokog, mellét veri, haját tépi, könyörög, jajveszékel,Then down upon her knees she falls, weeps, sobs, beats her heart, tears her hair, prays, curses,
Aztán összerogy, térdre zuhan, pityereg, óbégat, így veri a mellét, tépi a haját, könyörög, jajveszékel:Then down upon her knees she falls, weeps sobs, beats her heart, tears her hair, curses:
Darabokra tépi a lelket.It tears the soul apart.
Persze, hogy szétszakad, ha tépi.Of course it tears if you pull at it!
"Olvassa el a régi szerelmes leveleimet velem.." "és együtt tépjük darabokra őket."We should read the love letters I received and tear them up together
'A férfik miatt a hajunkat tépjük.'He makes us tear our hair apart.
'A nőtől a hajunkat tépjük.'She makes us tear our hair apart.
- Darabokra tépjük őket.- We'll tear them to pieces.
A hatalom abban rejlik, hogy az emberi lelkeket darabokra tépjük. S aztán olyan új alakba rakjuk össze, amilyenbe akarjuk.Power is tearing human minds apart... and putting them together again in new shapes of your own choosing.
Csináljátok úgy, hogy az egész ország dübörögjön egy ... menydörgő ritmussal, kiáltással és sikoltozással, amig tépitek a ... a végtagjaikaról a darabokat, puszta kézzel.Make the whole earth... Thunder with your rhythm, with thundering shouts and screams, tearing creatures limb from limb with their bare hands.
A fogaikkal tépik szét a bambuszt.They can tear apart bamboo with their teeth.
A férfiak farkasokká válnak, és darabokra tépik egymást egy pohár ginért.Men will turn into wolves and tear each other to shreds for a glass of gin.
A páviánok veszélyes gyilkosok, akik a saját ürülékükkel dobálóznak, ha épp nem emberek arcait tépik le, vagy a furcsa hátsójukat csodálják.Baboons are dangerous killers who throtheir own feces when they're not tearing off people's faces or admiring their own weird butts.
A talajba fognak rohanni, darabokra tépik a helyet.They'll plow into the ground, they'll tear the whole place apart.
Amikor a farkas megharapja a zsírt, megsérti a nyelvét és elkezd hangosan vonítani. Akkor a többiek meghallják és gyorsan idejönnek. Megérzik a vért és darabokra tépik egymástWhen the wolf bite the fat he cut his tongue so he howl ... loud, then the other wolfs hear him so they come quick, then they smell the blood, tear him to pieces..
- Én téptem le Paul plakátjait.- I tore down Paul's posters.
A fiáért sírt míg én darabokra téptem? Hey...Crying for her son as I tore her to bits? Hey...
A teenVogue magazinból téptem ezt ki, hogy lemásolhassák.I tore that picture out of teen Vogue magazine so you guys could copy it.
Amikor darabokra téptem... és hamuvá égettem.When I tore him to pieces. When I turned him into ash.
Az áruló kebléből téptem ezt ki, Királyom;I tore it from the traitor's bosom, king;
Benne volt abban, ahogy szanaszét téptél.You said it in the way that you tore me apart.
A fickó 14 nőt tépett szét.he tore apart 14 women.
A múlt éjszaka azt álmodtam hogy egy dühös vadkan darabokra tépett!I dreamt last night a furious boar tore you to pieces!
A tépett lepel sebét be kell gyógyítani.The sundered veil must be restored.
Amit egy áruló keze tépett ki a nép szeretetéből.And it was a traitor's hand that tore him from the people's love
Azt álmodtam, hogy a közönség darabokra tépett minket.I had a dream last night people hated it. They tore me and you to pieces.
Amikor segítettünk Audreynak kijutni a pajtából, lyukat téptünk két világ közötti gyenge ponton, - és kiengedtük őket.When we helped Audrey escape the barn, we tore a hole in the soft spot between worlds, let them out.
Ezért tépted szét azokat a szép anyagokat?Really? Is that what you tore up all those fine things to make?
Figyelj, figyelj, szerelmem Miért tépted el a csekket?You tore the cheque!
Most tépted szét a vagyonod.You just tore up a fortune.
Nem, te tépted le, nem emlékszel?- He tore it down.
Szétszakítottad a családomat, mintha te magad tépted volna ki a szívét.You tore apart my family, as sure as if you'd ripped her heart out yourself.
"Kegyetlen dühvel tépte szét...""It tore apart its 8 torturers
- Darabokra tépte őket.He tore them apart.
- Még mindig látszik, honnan tépte ki a címkét.You can still see where she tore the tag off.
A Bibliából idézett, miközben tépte le a ruhám.He quoted from the Bible as he tore off my clothes.
A becsapódás tépte le.Impact tore them off.
A szemem előtt tépték őket szét!. They tore them to pieces in front of my eyes!
A tüzérség és a Maxim géppuskák darabokra tépték őket.Artillery and maxim guns tore them to pieces.
Darabokra tépték egymást.You tore each other to pieces.
Kezek ezrei tépték darabokra... a lengyel királyok ősi városa feletti német uralom szimbólumát.Thousands of hands tore into pieces the symbol of German rule over the ancient capital of Polish kings.
Láttam a szemed... amikor a golyók darabokra tépték a tested.I saw your eyes - when the bullets tore your body apart.
A továbbítósugár darabokra tépne minket.The feedback from the transfer beam would tear us apart.
Moloch darabokra tépne engem, ha megtudná, mit tettem.Moloch would tear me to pieces if he knew.
Ha nem lennék itt, hogy garantáljam a civilizált bánásmódot... darabokra tépnének.They would tear you to pieces. Now... Read the card.
Ezért az árulásért, apám a saját kezével tépné ki szívemet.For this betrayal, my father would tear my heart out with his own foul hand.
Ha elmondom neki és marad, miért, darabokra tépné.If I told him and he stayed, why, it would tear him apart.
Apád azt mondta, tépjem el.Your father told me to tear it.
Azt mondta, tépjem össze és dobjam el.He told me to tear it up and throw it away.
Azért utaztam ide, hogy széjjel tépjem...I crossed an ocean to tear a man's limbs off --
Csak mondd, hogy tépjem össze a szerződést, Frasier!Tell me to tear up the contract, Frasier.
Csak tépjem szét az okiratot a palotáról, amit örököltem... és felejtsem el az egészet... anélkül, hogy a tekintetem rávetettem volna a birtokra.Just tear up the deed to a palace I've inherited... and forget all about it... without so much as laying eyes on the property.
- Gyorsan tépd le.- Hurry up and tear it off.
- Hé bébi, tépd szét!♪ Hey, baby, gonna tear it apart ♪ All: Tear it apart
Akkor tépd darabokra a szerződésem és védd magad.Then you should tear up my contract and protect yourself.
Akkor tépd le a bőröd, mint egy hibás alkatrészt.Then tear away your skin as you would a defective circuit.
Akkor tépd szét a szerződést.you want my respect? then tear up the post-nup.
- Akkor tépje össze.- Well, then, tear it up.
Addig nem nyugszom, amíg tönkre a házassága, és ne tépje fel a fiam kapcsolata az átkozott hotel.I will not rest until you destroy your marriage and do not tear up my son's relationship with the damn hotel.
Az Isten tépje ki a szemem, ha megteszem.May god tear my eyes out if I do.
Azonnal szólok Andrénak, tépje ezer darabra azt a csekket.I'm going to tell Andre to tear up the cheque.
Azt akarom, hogy hívd fel Hebert és mondd meg neki, hogy tépje szét a megállapodást.I want you to call Heber and tell him to tear up your plea agreement.
Figyeljetek tépjétek darabokra őket.Listen up y'all tear this mother up.
Gyerekek nyissátok ki a történelem könyveteket, tépjétek ki az oldalakat, és rakjátok a helyükre ezt a csodás olimpiai pillanatot.Kids, open your history books, tear out the pages And put this indelible olympic moment in.
Gyerünk, tépjétek le ezeket az izéket a karotokról, és ne egymás nyúzzátok!Come on, rip these things off your arms and stop tearing each other apart.
Ne tépjétek szét egymást!Don't tear each other apart.
Nem tudom. De azt tudom, hogy nem akarom egymás torkát tépjék, valami belső hatalmi harc miatt.What I do know is I don't want my attendings tearing each other's throats out because of some internal power struggle.
Szét ne tépjék.You will tear in two.
Hadd tépjek szét valakit!Give me a man to tear apart.
Te se törj, tépj vagy pusztíts el semmit!Don't you break, tear, or destroy anything either.
Várjatok. Jack, egy karhosszúságú darabot tépj le a szalagból.Jack, tear that piece of tape down the middle lengthwise.
A fickó 5 másodpercnyire volt, hogy darabokra tépjen.Guy was about five seconds away from tearing me apart.
A koporsó volt az egyetlen dolog, ami visszatartotta Klaust attól, hogy darabokra tépjen minket.That coffin was the only thing stopping Klaus from tearing us to shreds.
Akkor áthívhatnád Debbiet, hogy tépjen szét, úgyis ezen töri a fejét!Then you might as well invite Debbie over to tear me up because that's what she's gonna try to do.
Bármi is van odalent... Hadd tépjen szét mindent! Hadd szabadítson fel!What's down there, let it tear down the walls, let it set you free.
Elég erős, hogy egy egészséges férfit tagonként tépjen szét.Strong enough to tear a healthy man apart limb from limb.
Azon tűnődünk, darabokra tépjünk, vagy élve nyúzzunk meg... ha elkapunk, te kurafi.We're just wondering: Should we tear you into pieces, or just skin you alive when we get you, you son-of-a-bitch.
Jól van, Rosanna trónja a vezérlőközpont, de a program nem állítható meg, ezért tépjetek ki minden kábelt a trónból. Legyetek őrültek.Right, Rosanna's throne is the control hub but she's locked the program, so tear out every single wire and circuit in the throne.
Ne tépjetek szét, srácok!Guys, please, do not tear the limbs.
Elég munkámba került eddig, hogy a fiúk ne tépjenek szét.My hands were full keeping these guys from tearing you apart.
Szóval inkább hagyod, hogy darabokra tépjenek?So you'd rather let them out there tear you to shreds?
Most le kell tépnem rólad a ruhát és összebújnom veled, mert ez pontosan a tökéletes dolog volt.Now I'm gonna have to tear your clothes off And have my way with you, Because that was the ext t perfect thing.
Nagyon utálnám, ha ki kéne tépnem a szádból.I would so hate to tear it from your mouth.
Szét kell tépnem a szerződést.I have to tear up this lease.
Azt mondták: "Paul, szét kell tépned ezt a levelet,"They said, "Paul, we need you to tear up this letter.
Nincs véletlenül egy kanapé amit szét kéne tépned, vagy egy szőnyeg amit le kéne pisilned?Is there a couch that you need to tear , carpet that needs to pee?
A nyakán levő vágott seb csak érinti a bőr felületét, ezt egy ember szúró és tépő mozdulata okozta, nem a kocsi.The sharp-force injury to the neck is tangential to the skin surface, suggesting stabbing and tearing motion caused by a person, not a car.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

kap
get
köp
spit
lep
cover
lép
step
lop
steal
rop
dance briskly
tár
open wide
tát
gape
tér
turn
tol
push
töm
stuff
tör
break
tud
know
túr
dig
tűr
endure
tűz
pin

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

szintetizál
synthetize
tájékozódik
orient oneself
tárol
store
társalog
converse
tékozol
squander
tendál
tend
tenyészt
breed
tér
turn
tisztázódik
get cleared up
tisztogat
clean

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'tear':

None found.
Learning languages?