Dalol (to sing) conjugation

Hungarian
83 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
dalolok
I sing
dalolsz
you sing
dalol
he/she to sing
dalolunk
we sing
daloltok
you all sing
dalolnak
they sing
Present definite tense
dalolom
I sing
dalolod
you sing
dalolja
he/she sings
daloljuk
we sing
daloljátok
you all sing
dalolják
they sing
Past indefinite tense
daloltam
I sang
daloltál
you sang
dalolt
he/she sang
daloltunk
we sang
daloltatok
you all sang
daloltak
they sang
Past definite tense
daloltam
I sang
daloltad
you sang
dalolta
he/she sang
daloltuk
we sang
daloltátok
you all sang
dalolták
they sang
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
dalolnék
I would sing
dalolnál
you would sing
dalolna
he/she would sing
dalolnánk
we would sing
dalolnátok
you all would sing
dalolnának
they would sing
Conditional present definite tense
dalolnám
I would sing
dalolnád
you would sing
dalolná
he/she would sing
dalolnánk
we would sing
dalolnátok
you all would sing
dalolnák
they would sing
Conditional past indefinite tense
daloltam volna
I would have sung
daloltál volna
you would have sung
dalolt volna
he/she would have sung
daloltunk volna
we would have sung
daloltatok volna
you all would have sung
daloltak volna
they would have sung
Conditional past definite tense
daloltam volna
I would have sung
daloltad volna
you would have sung
dalolta volna
he/she would have sung
daloltuk volna
we would have sung
daloltátok volna
you all would have sung
dalolták volna
they would have sung
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok dalolni
I will sing
fogsz dalolni
you will sing
fog dalolni
he/she will sing
fogunk dalolni
we will sing
fogtok dalolni
you all will sing
fognak dalolni
they will sing
Future definite tense
fogom dalolni
I will sing
fogod dalolni
you will sing
fogja dalolni
he/she will sing
fogjuk dalolni
we will sing
fogjátok dalolni
you all will sing
fogják dalolni
they will sing
Subjunctive present definite tense
daloljam
(if/so that) I sing
dalold
(if/so that) you sing
dalolja
(if/so that) he/she sing
daloljuk
(if/so that) we sing
daloljátok
(if/so that) you all sing
dalolják
(if/so that) they sing
Subjunctive present indefinite tense
daloljak
(if/so that) I sing
dalolj
(if/so that) you sing
daloljon
(if/so that) he/she sing
daloljunk
(if/so that) we sing
daloljatok
(if/so that) you all sing
daloljanak
(if/so that) they sing
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
dalolnom
I to sing
dalolnod
you to sing
dalolnia
he/she to sing
dalolnunk
we to sing
dalolnotok
you all to sing
dalolniuk
they to sing

Examples of dalol

Example in HungarianTranslation in English
- Akarsz a Leffinge-rőI dalolni?D'you want to sing at Leffinge?
A léleknek meg kell tanulni dalolni is.The soul must also learn to sing.
Biztosra veszem, hogy van még dalolni valótok.I'm sure there's more to sing about.
Ha énekelni akarsz, akkor menj dalolni.If you want to sing, sing.
Hogy ne kerüljön a sittre, elkezd dalolni mint a pacsírta beköpi a régi cimboráit, a Dixie-s fiúkat.Soto keep from going to the slammer, he starts to sing like a little bird against his old buddies, the Dixie boys.
* Együtt fogunk fényleni * Csak dalolok az esőben♪ We'll shine together. ♪ ♪ Just singin' in the rain. ♪
* Együtt fogunk ragyogni * Csak dalolok az esőben♪ We'll shine together. ♪ ♪ Just singin' in the rain. ♪
* Mert én csak, dalolok az esőben♪ 'Cause I'm singin' in the rain. ♪
* Ott lenni egymásnak * Csak dalolok♪ Still have each other. ♪ ♪ I'm singin'... ♪
Egy elveszett élet elég, a másodikra vigyázok, ha már kijutott. Ebben az életben szórakozok, nevetek, dalolok és kész.I'm lucky enough to get a second chance... so I want to have fun, laugh and sing!
"Mások, földijeid és testvéreid szenvednek, könnyeznek, együtt keresik a megváltást és te itt vakon dalolsz...Your brothers and fellows weep searching for salvation. And you're here alone, blind and singing. I wish I were you!
"Tudom, madár, miért dalolsz, szabadulnál már kalitkádból.Kelly, "I know why the caged bird sings... "When he beats his bars and would be free.
Csak beszélsz, dalolsz, verseid mormolod!You just talk, sing and speak nonsense!
Mein Führer, miért nem dalolsz velünk?Mein Fuhrer, why do you not sing with us, hmm?
Még hallom, ahogy dalolsz.I can still hear you singing.
Hamarosan ő is úgy dalol, akár a fülemüle.He'll soon begin to sing, if he hasn't already, like a nightingale.
Kivisznek egy mikrofont messze az erdőbe, egy nő csellón fog játszani és egy pacsirta dalol hozzá.They're taking a microphone into the woods, a woman is gonna play the cello, and a nightingale's going to sing.
Tudom, hogy mindenki jót derült a süket kóruson, de az én srácaimnak dal dalol a szívében és nem fogják tudni kiadni magukból.I know that everybody likes to make fun of the deaf choir, but my kids have a song in their heart; they're not going to be able to sing it.
"Feleségem és én dalolunk boldogságunkban.""and my wife and I singing, to our great content,
* Lovacskákról dalolunk. *♪ Let us sing ♪ ♪ Of pretty horses ♪
* És dal-, dal-, dalolunk mi egyre, * * ahogy kifér a torkunkon *♪ We will sing, sing, sing away the hours ♪ Shout till our throats are sore
*És dal-, dal-, dalolunk mi egyre,* *ahogy kifér a torkunkon*♪ Sing, sing, sing away the hours ♪ ♪ shout till our throats are sore ♪
Amit mi dalolunk, méghozzá teli torokból, hogy Laine az általános hanyatlás megtestesítője.What we will sing with voices stentorian... is that she is the cancer of virtuous decay.
Csodásan daloltok.You sing excellently.
"Mily boldogan táncolnak és dalolnak az égen!""How happily they dance and sing in the sky!"
# Csengők szólnak # # Gyerekek dalolnak #♪ Bells are ringing, children singing ♪
A Próféták dalolnak.The prophets sing.
A fák mind dalolnak# The trees are all singing
A fák vizet dalolnak.The trees are singing water.
De miközben más dalait énekeltem, rájöttem, hogy sokkal szívesebben dalolom a sajátjainkat.But... singing somebody else's songs just made me think how much fun I have singing ours.
Dávid király énekelte csodás melódiák ezek gyönyörű lányoknak, én dalolom most nektek.These are the melodies which King David would sing to the pretty girls, and now we sing them to you.
Esküszöm, soha nem dalolom el többé.I'll never sing it again, I swear.
Nem tudom elmondani az ábécét, csak ha dalolom közben.- Yeah, it's February. I can't say the alphabet unless I'm singing the song.
És tán tisztán el is dalolom.And I'll try not to sing out of key
Hogy szeretnék a helyedben lenni! Te azt dalolod, ami a végzeten túl van!"You sing what's beyond destiny.
Imádom, mikor ezt a dalt dalolod.I love it when you sing that song.
A tavasz dalát dalolja!It just sings spring!
Hallgassátok, hogy dalolja a Sátánt imádó dalát...Listen to how he sings of his love of Satan.
Képzeld, sikerült! A mikroszkóp épp most dalolja a Marseillaise-t.Microscope is so good and it sings "La Marseillaise".
Azóta is daloljuk a tőlük tanult dalokat.We still sing those songs we learned down there.
Büszkék vagyunk rád, ezt hangosan el is daloljuk.You'll make us proud, we'll sing it loud.
Dicsőségedet daloljuk az angyalok kórusával.In our joy, we sing to your glory with all the choirs of angels.
Itt van Jack, daloljuk hangosan! A mi kísértet városunkban.Jack is back now, everyone sing ln the town of Halloween!
daloljuk el, mi fáj... és kérjünk Téged, óvj meg minket a szenvedéstől... és azoktól, akik veled maradnak...To sing to you of our pain To ask you to take care Of those who reamain with you.
De... le kell vennie az egyenruhát, és egy új himnuszt kell írni. Elegáns, nagyon chilei himnuszt, hogy azt az emberek büszkén dalolják a civil ruhás tábornoknak.But... we have to get him out of uniform, and compose an elegant, very Chilean anthem, for the people to sing with pride, to the general in a suit.
És ha szeretettel daloljákWherever there's love l sing along
Évekig dalolják.They sing them for years.
Úgy daloltam erről az útról, hogy Lemminki is ott volt.I sang about the mission including Lemminki in it.
Úgy daloltál, mint egy kisfiúkból álló szoprán kórus. Fogtad?You just sang like a little boys' choir soprano, you dig that?
* Egy casti madár ült azon * * s így dalolt álmomban: *♪ In it was a Casti bird ♪ ♪ That sang of kama lea ♪
,Aztán Karthágóba érkeztem, ahol szentségtelen szerelmek hada dalolt a fülembe.""To Carthage then I came, "where a cauldron of unholy loves sang all about mine ears."
- Megkongattam a tökét, és úgy dalolt, mint Céline Dion.He was a tough guy, but when I got close to his nuts he sang like Céline Dion.
A rózsámat, aki... aki úgy dalolt, mint egy fülemüle.My rose and... and she sang like a nightingale.
A sötétben dalolt nekem.She sang in the dark for me.
édes bluesokat daloltak Alcatrazhoz, akik elmeorvosi vizsgálatot követeltek hipnotizmussal vádolva a rádiót és magukra maradtak őrületükkel és kezükkel és egy döntésképtelen esküdtszékkel,who sang sweet blues to Alcatraz, who demanded sanity trials accusing the radio of hypnotism and were left with their insanity and their hands and a hung jury
Egy bimbó bimbóz a fölső ágon Madárka dalolta a szívemben minapA bud has burst on the upper bough the linnet sang in my heart today
Mondjuk úgy, hogy egy madárka dalolta el.Let's just say I know a little bird who sang
A pénz a létezés célja Arra kényszerít, hogy csak daloljam Louie LouieMoney is the reason to be lt makes me just wanna sing Louie Louie
# Ha a dolgok rosszra fordulnak, # # csak dalold ezt a dalt, # # madarak a fákon # # éneklik, "C'est la vie" #When things go wrong just sing this song the birds in the trees will sing "C'est la vie"
Nem vagyok itthon, szóval dalold el a mondandód, a sípszó után.I'm not here, so sing me your song after the beep.
Sőt házi dolgodat Szintén dalold.[CLICKS] And for the ordering your affairs, to sing them too...
Inkább daloljak, álmodjam, nevessek, bolyongjak,But sing, dream...
És ím, eljöttem a művészetek kastélyába hogy magasztos tettekrőI daloljak nektek!I am finally in the city of arts! You sing, you exhibit! Then you can stay here!
# Dalolj, dalolj ## Sing out, sing out #
# Hogyha dalra vágysz dalolj ## If you want to sing out, sing out #
Dalolj, dalolj!Sing, sing.
Ismertesd meg önmagával, s veled, de óvatva, igyekvőn dalolj!"Bring her out to know herself To know you -"But sing her rhythms caring, struggle -"Caring, struggle
Jöjj, és dalolj velünk!Come now and sing!
"Hallott császára eljegyzéséről, és eljött, hogy a reményről daloljon.""He had heard of his Emperor's plight and had come to sing of hope. "
Csak kíváncsi voltam, elérem-e, hogy végre Ethel Rosenberg mégis daloljon! Győztem!I just wanted to see if I could finally... make Ethel Rosenberg sing!
Hanem azt, hogy daloljon.I'm here to make you sing.
Letehetnének akárhova a boltban, akárhova a városban, és elérnéd, hogy mindenki a te kedved szerint daloljon.They could drop you anywhere in the store, anywhere in the city, and you would make it sing to your tune.
Te Sern vagy... daloljon a...You - - Shern. Let him sing.
Daloljunk, daloljunk, s csak vidámságról daloljunk.Let's sing, let's sing We must sing pretty things To hide our fear, pretend it doesn't exist
"Gyertek, barátaim, daloljatok velem!""Come, friends, sing with me"
"Gyertek, barátaim, daloljatok velem!"Come, friends, sing with me
Most zengjetek gyermekeim, s dícsérjétek az Urat, ...daloljatok örvendezve!Make a loud noise and rejoice and sing praise.
Mindig dalolnom kell, ha egy csókot kérek ?Every time I want a kiss I have to sing a song?
- Az egy daloló angol dadushoz illik.- That says "singing English nanny." - Never mind.
- Szeretne daloló pincérjének.So you want me to be a singing waiter.
A daloló-táncoló szarhalom.We are the all-singing, all-dancing crap.
A szívem egy daloló madárMy heart is like a singing bird
A világ daloló-táncoló szarkupaca vagyunk.We are the all-singing, all-dancing crap of the world.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

dacol
defy
darál
grind
dobol
drum
dúdol
hum

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ciripel
chirp
csapol
draw
csikorgat
do
csodálkozik
wonder
csoportosít
group
dadog
stammer
dajkál
stammer
darabol
cut
diszkvalifikál
disqualify
dohog
do

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'sing':

None found.
Learning languages?