Bezingen (to sing) conjugation

Dutch
18 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
bezing
I sing
bezingt
you sing
bezingt
he/she/it sings
bezingen
we sing
bezingen
you all sing
bezingen
they sing
Present perfect tense
heb bezongen
I have sung
hebt bezongen
you have sung
heeft bezongen
he/she/it has sung
hebben bezongen
we have sung
hebben bezongen
you all have sung
hebben bezongen
they have sung
Past tense
bezong
I sang
bezong
you sang
bezong
he/she/it sang
bezongen
we sang
bezongen
you all sang
bezongen
they sang
Future tense
zal bezingen
I will sing
zult bezingen
you will sing
zal bezingen
he/she/it will sing
zullen bezingen
we will sing
zullen bezingen
you all will sing
zullen bezingen
they will sing
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou bezingen
I would sing
zou bezingen
you would sing
zou bezingen
he/she/it would sing
zouden bezingen
we would sing
zouden bezingen
you all would sing
zouden bezingen
they would sing
Subjunctive mood
bezinge
I sing
bezinge
you sing
bezinge
he/she/it sing
bezinge
we sing
bezinge
you all sing
bezinge
they sing
Past perfect tense
had bezongen
I had sung
had bezongen
you had sung
had bezongen
he/she/it had sung
hadden bezongen
we had sung
hadden bezongen
you all had sung
hadden bezongen
they had sung
Future perf.
zal bezongen hebben
I will have sung
zal bezongen hebben
you will have sung
zal bezongen hebben
he/she/it will have sung
zullen bezongen hebben
we will have sung
zullen bezongen hebben
you all will have sung
zullen bezongen hebben
they will have sung
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou bezongen hebben
I would have sung
zou bezongen hebben
you would have sung
zou bezongen hebben
he/she/it would have sung
zouden bezongen hebben
we would have sung
zouden bezongen hebben
you all would have sung
zouden bezongen hebben
they would have sung
Du
Ihr
Imperative mood
bezing
sing
bezingt
sing

Examples of bezingen

Example in DutchTranslation in English
Als het proces voorbij is, zullen we jouw lof bezingen.As soon as the trial's over, we'll be singing your praises. - Trial?
De barden zullen hun glorie eeuwig bezingen.The bards will sing of their glory forever.
Een dictator die doelbewust hemel en aarde en de mens heeft geschapen omdat wij massaal voor hem op onze nederige knieën zouden vallen en in angst en ontzag zijn grootsheid zouden bezingen.A dictator who apparently created heaven and earth and mankind on purpose so we'd fall humbly to our knees before Him and deferentially sing His praise.
En poppetjes die hem vol passie bezingenAs it's flanked by a choir all singin' his praises
Het is gewoon in zwarte magie dat een pop wordt gemaakt... met het gebruik van een weefsel en haar hand wordt gedraaid... na het bezingen van mantra's.It's common in black magic that a doll is made.. ..of using a cloth and her hand is twisted.. ..after chanting some mantras.
"Ik bezing de elektriciteit des lichaams"."I sing the body electric."
Dus, alstublieft, vul uw glazen en bezing mijn hele mooie echtgenote,So, please, charge your glasses and sing out to my most beautiful wife,
Ik bezing Atlas, de grootste Titaan. .I sing of Atlas, greatest of Titans.
Ik bezing Atlas, de grootste der Titanen.I sing of Atlas, the greatest of Titans.
Als ze de kanonnen afvuren, als de menigte onze triomf bezingt is dat niet alleen voor Perón, maar voor ons allemaal.Descamisados! Mis compañeros! When they fire those cannons, when crowds sing of glory, it is not just for Perón but for all of us!
Ze bezingt haar eeuwige liefde voor hem. Ze smeekt hem niet te huilen want haar offer was niet vergeefs.She sings of her eternal love for him and begs him not to cry, because her sacrifice was not... in vain.
over duizend jaar bezingt de wereld een Engelse koning en niet vanwege z'n mooie wetten of z'n hoge voorhoofd de goeie koning Richard is op kruistocht maar wij moeten kruipen voor die nietsnut van 'n JanOh, the world will sing of an English king a thousand years from now And not because he passed some laws or had that lofty brow While bonny good King Richard leads the great crusade he's on
"Zoals de dichters hebben bezongen "de dood haalt de onschuldigen, de jongenAs the poets have mournfully sung... death takes the innocent young...
Als we pijn leden, bezongen we hiermee onze zorgen en rampspoed, en voor verlichting zongen we voor God, en de muziek die jullie vandaag horen zijn diezelfde liederen, die tegen wil en dank over de hele wereld populair zijn geworden.We had this thing, when we hurt, we sung for trial and tribulation, and for relief, we sung songs to God and this music that you hear today is the same songs that have been made popular around the world without any volition.
Dankzij jou heeft dat wonderbaarlijke dat dichters eeuwenlang hebben bezongen eindelijk zijn weg gevonden naar het eenzame hart van Douglas Elmore Reed.Thanks to you, that terrible, wondrous thing that poets have sung about down through the ages has finally found its way into the lonely heart of Douglas Elmore Reed!
Een man als jij kan het mooiste verhaal worden dat ooit bezongen wordt.A man like you, could own the greatest tale ever sung.
Er is een oude legende, die elke zomer wordt bezongen door krekels en cicaden De saga van een jonge lieveheersbeestje die eens, strijd leverde met rode mieren.H_zandi thereisan ancientlegend sungeachsummerbycricketsandcicadas thesagaof ayoungladybugwho,oneuponatime, did battle with red ants thisisherstory...
Het volk bezong hem met lof... en kenden enkel voorspoed in zijn tijd.The people sang his praise, and the kingdom knew only prosperity in his time.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bedingen
carp at
behangen
wallpaper
belangen
do
beringen
do
bevangen
do
bezielen
inspire
bezinken
sing
bezinnen
consider
bezitten
possess
bezorgen
deliver
nazingen
should sing

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

bestrijden
fight
betrachten
exercise
bewaren
keep
bewasemen
do
bezeren
hurt
bezien
inspire
bezighouden
occupy
bezinken
sing
bijbetalen
reorder
bijeenhouden
gather them up

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'sing':

None found.
Learning languages?