Оди (to go) conjugation

Macedonian
85 examples
This verb can also mean the following: walk, suit, fit

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
одам
I go
одиш
you go
оди
he/she/it goes
одиме
we go
одите
you all go
одат
they go
Future tense
ќе одам
I will go
ќе одиш
you will go
ќе оди
he/she/it will go
ќе одиме
we will go
ќе одите
you all will go
ќе одат
they will go
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би одел
I (masculine) would have gone
би одела
I (feminine) would have gone
би одел
you (masculine) would have gone
би одела
you (feminine) would have gone
би одел
he would have gone
би одела
she would have gone
би одело
it would have gone
би оделе
we would have gone
би оделе
you all would have gone
би оделе
they would have gone
Past perfect tense
сум одел
I (masculine) have gone
сум одела
I (feminine) have gone
си одел
you (masculine) have gone
си одела
you (feminine) have gone
е одел
he has gone
е одела
she has gone
е одело
it has gone
сме оделе
we have gone
сте оделе
you all have gone
сум оделе
they have gone
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
одев
I was going
одеше
you were going
одеше
he/she/it was going
одевме
we were going
одевте
you all were going
одеа
they were going
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев одел
I (masculine) had gone
бев одела
I (feminine) had gone
беше одел
you (masculine) had gone
беше одела
you (feminine) had gone
беше одел
he had gone
беше одела
she had gone
беше одело
it had gone
бевме оделе
we had gone
бевте оделе
you all had gone
беа оделе
they had gone
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе одев
I will have gone
ќе одеше
you will have gone
ќе одеше
he/she/it will have gone
ќе одевме
we will have gone
ќе одевте
you all will have gone
ќе одеа
they will have gone
Past aorist tense
Imperative tense
-
оди
you go
-
-
одете
you all go
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум одел
I (masculine) will go
ќе сум одела
I (feminine) will go
ќе си одел
you (masculine) will go
ќе си одела
you (feminine) will go
ќе е одел
he will go
ќе е одела
she will go
ќе е одело
it will go
ќе сме оделе
we will go
ќе сте оделе
you all will go
ќе сум оделе
they will go
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
оден
going
одејќи
going
одење
going
одел
going
одела
going
одело
going
оделе
going
gone
gone
gone
gone

Examples of оди

Example in MacedonianTranslation in English
- Пушти ја жена ми да си оди.- Let my wife go!
-Направи времето да оди побрзо.Make time go faster.
Оди, оди.Go, go. - No.
Ако сакаш, оди си!If you want to go, you can go.
Учесниците на конференцијата во Харвард дебатираа за главната цел на приватните претпријатија, владите и меѓународните организации за поттикнувањето на развојот на ИКТ да оди по нагорна линија.Participants of the Harvard conference debated the merits of private enterprise pushing and governments and international organizations pulling the development of ICTs forward.
Пингвините ќе одат. Па зошто јас да не одам?The penguins are going, so why can't I?
Линк, морам да одам.Linc, I gotta go.
Дали си сериозен, околу тоа да одам да го прашам?Are you seriously going to make me ask?
- Морам да одам.- I've gotta go.
Не сакам да одам таму...l don't want to go in the deep end. l don't want to go in the deep end!
Немој да одиш.Do not go.
Ти, Американче, одиш внатре на долго, долго време.You American. You are going inside for long, long time.
Сакаш да одиш кај водопадот? Ајде! Пазар на вода!Do you want to go to the wate_all?
Тогаш дај отказ, секако би требало да одиш на школо.Then quit. You should be going to school anyway.
Каде мислиш дека одиш?Where you think you going?
Добро, деца, да одиме! Да одиме!All right, kids, let's go!
Ако решиме да одиме на доковите, мора да го прашаме Бароски.But if we decide to head to the docks, we got to make it good with Barosky.
Дома ќе одиме придружени од војска.We go home with an army.
Ајде да одиме во клубот и да честиме малку.All right, let's go to the club and do some tipping.
Ќе треба да одиме низ онаа врата.We're gonna have to go through that door.
О, сите ќе си одите.Oh, you're all going.
Еј!-Така ви треба кога си одите без збогување.Hey! That's for leaving without a goodbye.
Сега одите на спиење!Now go to sleep.
Кристин, Џеси, зошто не одите да видите како е естер? ОК?Kristen, Jesse, why don't you go see how Chester's doing?
Зошто вие момчиња не одите да се играте, или навалете на масата со десерти.Why don't you guys go and play or raid the dessert table?
Пингвините ќе одат. Па зошто јас да не одам?The penguins are going, so why can't I?
Ако не слушаат, нека одат по ѓаволите!- Heck, if they don't wanna listen, they can all go to hell.
Луѓето не одат на работа, децата не одат на школо.People aren't going to work, kids aren't going to school,
Некој им кажа на тие луѓе... да одат на кампување.Somebody told those people to, um, go camping.
Ако тие речат дека ќе го поништат Кул, жените ќе одат да ве расечат на парчиња! 😀If they say they would cancel Khul’, women would go and cut you into pieces! :D
Си одев дома. И го видов твојот полу-брат и твојата маќеа ,и тие се љубеа.I was going home and I saw your stepbrother and your stepmother and he was kissing her.
Ќе го направев тоа и ќе одев на сончање.So I was going to go do that and then I was going to go tanning.
Гатанката почнува. Додека одев кај Свети Иво.The riddle begins, "As I was going to St. Ives."
Ако одев на колеџ, ќе сакав да одам сама.If I was going to college, um... I'd want to go single.
Од тој Ден, кога одев некаде, секогаш трчав.From that day on, if I was going somewhere,
Кога одеше ти реков да се грижиш за себе.I thought you were going to take care of yourself.
Каде одеше?- What have we got here? You were going somewhere hot with this.
Се одеше супер, и одеднаш нешто се случи.We were going along great, and you kind of spiked a little there.
Не, сакавме на журка, а мене не ми се одеше.No, but we were going to a party and I didn't want to go.
Ќе одеше кај Дамблдор, зарем не?You were going to Dumbledore, weren't you?
Ако одевме на север, требаше да стигнеме до реката Црвена Вилушка.If we were going north, we should have come to the Red Fork River by now.
Да! Би било уште повозбудливо,ако одевме.It'd be even more exciting, if we were going.
Морам да се... бевме на две минути од кај што одевме.I have to move up to... we were two minutes away from where we were going.
Бевме на полапат и тогаш... сфатив... одевме накај куќата на моите родители.We were halfway there when... I realized... we were going to my parents' house.
Можеби зошто вие одевте во политика.You were going into politics.
Јас само-- работите одеа многу добро кај тебе.I just-- things were going so well for you.
Тие одеа на тура и ме оставија за прв пат, зашто не сакаа да пропуштам од училиштето.They were going on tour, leaving me behind for the first time. They didn't want me missing any more school.
Мачињата, мачки, торби и жена, колку од нив одеа покрај Света Ева?How many were going to St. Ives?
Тие одеа на некое друго место.They were going somewhere else. Going?
Онај по кој одеа децата?The one those kids were going after?
Не одете по тој пат.- You cannot go that way.
Слободно одете си.You're free to go.
-Само одете.Just... go.
Лорд Најтон, одете лево да дадете доказ за шерифот, одете десно да дадете доказ против шерифот.Lord Knighton, go left, à gauche, to give evidence for the Sheriff, go right, à droit, to give evidence against the Sheriff.
Во ред, одете.Okay, go.
Пројдов многу време одејќи во нејзината куќа. Да не знаеше дека моите намери се чисти ти ќе мислеше дека ја напаѓам.Charlie I spent so much time going by her house, if you didn't know my intentions were pure you d think I was stalking her
Или ќе поминеме одејќи по ова, што не изгледа добро, или ќе се вратиме скроз назад и ќе почнеме отпочеток.Either we can get across going down this point of land and it don't look good, we go all the way back and start over.
Ќе ги потрошите следните 10 години од животот, одејќи од ќелија во судница дури и пред да почнете со отслужување на казната.You are going to spend the next ten years of your life going from a cell to a courtroom before you even start serving your time.
Поручнику, одејќи таму долу можеме да го доведеме во опаснонт водот.Lieutenant, going down there could endanger the platoon.
Да, можеш да ги малтретираш одејќи надоле исто...Yeah, you can treat 'em badly going down, too.
Веројатно ќе треба да почнеш со одење преку овие папки.You should probably start by going through these files.
Ако слушнам уште некоја закана за животот на Мејтленд... или диви приказни за одење во штабот и убивање на генералот... или силување на сестри во полската болница, ќе го задавам типот со голи раце!If I hear any more threats against Maitland's life. If I hear any more wild talk about going to headquarters and killing the general. Or raping nurses at the field hospital.
Би била загрижена за одење во затвор.Id worry about going to jail.
Тоа не е останување, тоа е одење.That's not staying, that's going.
Едно од илјада лица поминало низ мала или голема хируршка корекција и две од секои илјада лица размислувале за „одење под нож“.One out of every thousand faces have undergone either major or minor surgical treatment and two out of every thousand have considered going under the knife.
Каспер одел таму.Caspere was going to these things.
Си одел спиејќи.I'm going to go out on a limb here and say you were sleepwalking
А кога би одел доволно брзо нема воопшто ни да го видиш.And if he was going fast enough, you wouldn't see him at all.
Тука одел наназад.Here he was going backwards.
Рече дека ќе одел во поход во мојот Бумон-сур-Мер.Said he was going to do some hunting in my Beaumont-sur-Mer.
Таа рече дека целата работа одела премногу брзо.She said it was all going too fast.
Не,зошто би одела на забава, кога чуваш деца?Why would you be going to a party? You're babysitting.
Истиот такси шофер, кој што застанал за кафе претходно, ја зел дамата, која одела на пазар, откако таа го испуштила претходното такси.And this cab driver, who dropped off the earlier fare and had stopped to get the cup of coffee, he picked up the lady who was going shopping and had missed getting the earlier cab.
Истиот такси шофер, кој што застанал за кафе претходно ја зел дамата, која одела на пазар откако таа го испуштила претходното такси.And this cab driver who had dropped off the earlier fare, and had stopped to get the cup of coffee, had picked up the lady who was going shopping, who had missed getting the earlier cab.
Зошто не би одела?Why would you not be going to the dance?
Имам уште едно одело во багажникот, ама не можам да одам до кола, а да не поминам низ неговата канцеларија.I have another suit in my trunk... but I can't get to the car without going through the office. You know what's ironic?
Моето семејство осекогаш одело кај него.My family's been going to him forever.
Маченца, мачки, вреќи и жени, колку од нив одело кај Свети Иво?How many were going to St. Ives?
Зар да се вратам во тоа откачено одело?Do you think I'm going back in that zoot suit?
Ќе бидам со одело.You know what I'm going to do?
Кажавме ли нешто, или некаде каде сме оделе...Like, something we may have been talking about... Or some place we were going?
Не знам каде би оделе овде да би нашле некаков пеницилин.Don't know where we're going to find any spare penicillin here, do you?
Ќе кажеме дека оделе заедно на училиште и дека од тогаш не се се поднасувале.And we're going to play up this whole thing about how they went to the same school, you know, the education rivalry.
Рече колку од нив оделе кај Свети Иво.He said how many were going to St. Ives.
Сите би оделе во круг.Everyone would be going round in circles.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

дои
breastfeed
ежи
give goosebumps
ора
plough
пои
lead to drink
учи
learn

Similar but longer

води
lead
годи
do good for
огрди
make ugly
одвои
separate
одржи
hold
олади
cool
осуди
sentence
роди
give birth to
угоди
please

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'go':

None found.
Learning languages?