Rašyti (to write) conjugation

Lithuanian
20 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
rašau
I write
rašai
you write
rašo
he/she writes
rašome
we write
rašote
you all write
rašo
they write
Past tense
rašiau
I wrote
rašei
you wrote
rašė
he/she wrote
rašėme
we wrote
rašėte
you all wrote
rašė
they wrote
Past freq. tense
rašydavau
I used to write
rašydavai
you write
rašydavo
he/she used to write
rašydavome
we used to write
rašydavote
you all used to write
rašydavo
they used to write
Future tense
rašysiu
I will write
rašysi
you will write
rašys
he/she will write
rašysime
we will write
rašysite
you all will write
rašys
they will write
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
rašyčiau
I would write
rašytum
you would write
rašytų
he/she would write
rašytume
we would write
rašytute
you all would write
rašytų
they would write
Imperative mood
-
rašyk
you write
-
-
rašykite
you all write
-

Examples of rašyti

Example in LithuanianTranslation in English
Štai trys svarios priežastys rašyti aiškiai.Three good reasons to write clearly.
Man teko rašyti daugiau rašinių ir dažniau dalyvauti seminaruose, kad kursas būtų įskaitytas.I had to write more essays and to participate more in seminars to pass the course.
Rašau jiems knygas.I write books for them.
Tai jau ketvirtas laiškas, kurį tau rašau be atsakymo.This is the fourth letter I write to you without response.
Tai vienintelė mano parašyta autobiografija ir, Dieve, rašau aš ją ant tualetinio popieriaus.This is the only autobiography that I will ever write and, God I'm writing it on toilet paper.
Apie ką rašau yra, prižadinti menininką, kuris visuose mūsysią yra.What I write about is accessing the artist that exists inside of every single one of us.
Ar rašai kasdien?Tell me, do you write every day?
Ir ką rašai?What do you write?
Negaliu sulaukti kai žiūrėsiu, kaip tu mums rašai čekį.I can't wait to stand over your shoulder and watch you write us a check.
Bet jūs žinote, kas čia rašo geriausiai?But do you know who does write at the highest level?
Kaip mes rašome savo istorija, asmeniniu ar kultūriniu aspektu apibūdiname save?How do we write our own histories, personally or culturally and thereby define ourselves?
Kadaise rašiau apsakymus vaikams ir piešiau.I used to write stories and draw pictures for kids.
Visa, ką dariau, tai rašiau, skaičiau ir murmėjau sau.All I did was write and read and mumble to myself.
Mano brolis Tomas rašė man, kad jis su jumis susitarė dėI mano išvykimo į Ameriką.My brother Thomas writes that he has arranged my journey to America with you.
Scenarijų rašė 13 žmonių, turėtų būti neblogai.We had, like, 13 writers for the screenplay, so it should be pretty good.
Kodėl ji rašė dukters vardą?Why did she write her daughter's name?
Pažadu. Pažadėk, kad ir man rašysi.And promise that you will write to me.
Nagi, eikš čionai, Fedia, imk popierių, rašyk.Come over here, Fedya. Sit down, take this piece of paper, and write down.
Kaip ten sakoma, „rašyk apie tai, ką patyrei“?What do they say, "write what you've been through"?
Paimk šį gabalą kreidos ir rašyk ant lentos.Take this piece of chalk and write on the blackboard.

More Lithuanian verbs

Related

aprašyti
describe (by writing)
atrašyti
respond (by writing)
įrašyti
enscribe
išrašyti
write out
nusirašyti
cheat (in an exam)
parašyti
write
pasirašyti
sign
perrašyti
rewrite
persirašyti
write too much
prirašyti
subjoin
prisirašyti
sign up
surašyti
write down
susirašyti
keep in touch
užrašyti
write down
užsirašyti
write down

Similar

raiyti
curl
rasoti
steam
rašytis
make notes
raugti
ferment
raukti
pucker
rausti
blush
raustis
grub
rąžytis
stretch
rėžyti
cut into pieces
rodyti
show
rodytis
show up
rūdyti
rust
rūkyti
smoke
tašyti
ax

Similar but longer

aprašyti
describe (by writing)
atrašyti
respond (by writing)
įrašyti
enscribe
išrašyti
write out
parašyti
write
prašyti
ask
surašyti
write down
užrašyti
write down

Random

asmenuoti
conjugate
deklaruoti
declare
dėtis
occur
išžudyti
exterminate
lipdyti
mold
nokti
ripen
persikraustyti
move
revizuoti
inspect
sulaukti
wait up to (something)
trukdyti
bother

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'write':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In