Fizet (to pay) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
fizetek
I pay
fizetsz
you pay
fizet
he/she to pay
fizetünk
we pay
fizettek
you all pay
fizetnek
they pay
Present definite tense
fizetem
I pay
fizeted
you pay
fizeti
he/she pays
fizetjük
we pay
fizetitek
you all pay
fizetik
they pay
Past indefinite tense
fizettem
I paid
fizettél
you paid
fizetett
he/she paid
fizettünk
we paid
fizettetek
you all paid
fizettek
they paid
Past definite tense
fizettem
I paid
fizetted
you paid
fizette
he/she paid
fizettük
we paid
fizettétek
you all paid
fizették
they paid
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
fizetnék
I would pay
fizetnél
you would pay
fizetne
he/she would pay
fizetnénk
we would pay
fizetnétek
you all would pay
fizetnének
they would pay
Conditional present definite tense
fizetném
I would pay
fizetnéd
you would pay
fizetné
he/she would pay
fizetnénk
we would pay
fizetnétek
you all would pay
fizetnék
they would pay
Conditional past indefinite tense
fizettem volna
I would have paid
fizettél volna
you would have paid
fizetett volna
he/she would have paid
fizettünk volna
we would have paid
fizettetek volna
you all would have paid
fizettek volna
they would have paid
Conditional past definite tense
fizettem volna
I would have paid
fizetted volna
you would have paid
fizette volna
he/she would have paid
fizettük volna
we would have paid
fizettétek volna
you all would have paid
fizették volna
they would have paid
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok fizetni
I will pay
fogsz fizetni
you will pay
fog fizetni
he/she will pay
fogunk fizetni
we will pay
fogtok fizetni
you all will pay
fognak fizetni
they will pay
Future definite tense
fogom fizetni
I will pay
fogod fizetni
you will pay
fogja fizetni
he/she will pay
fogjuk fizetni
we will pay
fogjátok fizetni
you all will pay
fogják fizetni
they will pay
Subjunctive present definite tense
fizessem
(if/so that) I pay
fizesd
(if/so that) you pay
fizesse
(if/so that) he/she pay
fizessük
(if/so that) we pay
fizessétek
(if/so that) you all pay
fizessék
(if/so that) they pay
Subjunctive present indefinite tense
fizessek
(if/so that) I pay
fizess
(if/so that) you pay
fizessen
(if/so that) he/she pay
fizessünk
(if/so that) we pay
fizessetek
(if/so that) you all pay
fizessenek
(if/so that) they pay
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
fizetnem
I to pay
fizetned
you to pay
fizetnie
he/she to pay
fizetnünk
we to pay
fizetnetek
you all to pay
fizetniük
they to pay

Examples of fizet

Example in HungarianTranslation in English
! Ha nem tud fizetni, utasításom szerint eltöröm a lábait, és levágom a hüvelykujjait...uram.If you are unable to pay, I am instructed to break your legs and remove your thumbs... sir.
"A szerelemért nagyon magas árat kell fizetni."Love has a ver high price to pay.
"Az angol korona fizetni tartozik 5000 arany guinea-t Auda Abu Tayinak.""The Crown of England promises to pay 5000 golden guineas to Auda Abu Tayi."
! Okos vagyok, rendesen fizetek, és felismerem a tehetséget.I'm smart, I pay well and I know talent when I see it.
"Egy csomó pénzt fizetek maguknak adókból, stb..."Listen. If I pay you lots of money in terms of taxes, etc.,
"Gyökerek mélye, éj sötétje, vér vöröse, azzal fizetek.""deep the roots, dark the night, Red the blood I will pay."
"Mit számít az nektek, hogy mennyit fizetek a többieknek?"What I pay the other guys?
"Nehogy már kioktasson egy jött-ment, akinek fizetek.""Don't tell me how to raise my child, random chick I'm paying."
! Azt hittem fizetsz a gyerekeknek, hogy eljöjjenek!I thought you were gonna pay the kids from school to show up!
"A belépés ingyenes, később fizetsz.""Free entry, pay later."
"Ha fizetsz egymiljó dolcit..."If you do not pay the sun of one million doolers..."
"Griselda úgy döntött, nem fizet""Griselda decided that he/she doesn't want to pay
- Az egyik ügyfél holnapra kéri a kész munkát. De nincs elég ember és nem fizet a túlóráért.It's just, uh, we got a big client who's got a job for us tomorrow, and we don't got the manpower, and they don't want to pay overtime.
- Flynt 200 ezret fizet!Now Flynt has to pay him 200 grand!
"Hol van Frazier?" "Hol van a százezer?" "Azt hiszed fizetünk?""Where is Frazier?" "Where are the hundred thousand?" "Do you think we pay?"
"Ne gondolkodjon," mondja a rádió, "és mi fizetünk érte."Don't think," says the radio, "and we'll pay you for it.
"Nem fizetünk neked, mert a biztosító nem fizet nekünk, arra hivatkozva, hogy ez Isten műve.""No, we can't pay you, 'cause the insurance companies won't pay us, "'cause they're saying it's an act of God."
"Nem fizetünk semmilyen adót, és elégetjük az idegen textíliát!"Don't pay any tax! Burn all your imported textiles!
"Ejnye emberek, nem fizettek adót?"Hello, villagers, can't pay your taxes?
"'Az emberek fizetnek a kegyetlenségedért"'People will pay you to be inhumane
"A legsikeresebb amerikai cégek nem fizetnek a munkáért.""The most successful businesses in America "don't pay their labor.
"Azt mondták az embereknek, hogy a besorozást elnézik..." "...ha fizetnek nekik 270 yent..." "...így csaltak ki a falusiaktól 10,000 yent."They told the people that draftees could be excused from service by paying them a sum of 270 yen and thus they swindled the villagers out of tens of thousands of yen.
"Ha megteszem, fizetnek.""l can do this. You'll pay off."
"Harry," mondta nekem, "a te embereid aprópénzt fizetnek."Harry," he says to me, "your guys pay peanuts.
"Elvágni a kártyám." Nem, én rendesen fizetem a számláimat."Cut the card." No, I absolutely pay my bills.
"Ez az, így fizetem vissza?""Is that it now? Did I pay?"
"Ha azt hiszi, hogy felszolgálja ezt a hússzínű förmedvényt, és én még ki is fizetem, akkor nagyon téved!" Bumm!"If you think you're serving that flesh-colored abomination, and I'm paying for it, you can think again!" Boom!
"Én fizetem magamnak az italaimat és a jegyemet.""Oh, I pay for my drinks. I bought my own ticket."
- ...úgy a dupláját fizetem vissza.- Then I will pay you twice over.
"Ha nem fizeted ki a kezelést, nem leszel jobban.""If you don't pay for it, you don't get better."
"Már nem te fizeted a számláimat."You don't pay my bills anymore.
# És a lakbérünket is te fizeted ## And also you will have to pay our rent #
- A barátja fizeti.- Her man pays for it.
- A győztes fizeti az első randinkat.Winner pays for our first date.
- A kórház fizeti az utat.- The hospital pays for the trip.
- A lányom fizeti az itteni költségeket.My daughter pays my service fee here.
- A magazin fizeti.- The magazine pays.
"Azt mondd meg, miből fizetjük ki?"'Where will we go? How will we repay the loan? '
- Az étterem bevételéből fizetjük az iskoládat.This restaurant is paying for your education, huh?
- Azt nem fizetjük.-We're not paying for those.
- Csak kölcsönről, lenne szó. Hisz, mind a ketten dolgozunk, egy kettőre vissza fizetjük.It'll just be a loan and now that we're both working we'll pay her back in no time.
! Kell legyen valamiféle jövedelmetek, amiből fizetitek a tudóscsapatot, akik gondozzák a teleportáló gépeteket, amit nyilván birtokoltok, - mivel állandóan felbukkantok itt!You have to have some source of income so you can pay the staff of scientists who service your teleporters that you all clearly own, since you're constantly showing up here.
- Utána... ha végeztünk, ragaszkodj hozzá, hogy ti fizetitek a számlát.- Next. Whenever we're eating out, insist on paying.
"Csak első osztályon utazom, ha mások fizetik.""I only fly first class when others pay."
"Mrs. Corbettnek töredékét fizetik annak, amit férfi kollégái keresnek.""That pays Mrs.Corbett a fraction of what her male counterparts earn."
- 75%- ban fizetik.At 75% pay.
! Én fizettem az utat, Melanie, nem ő.I paid for that trip, Melanie, not him.
"Thaiföldön fizettem neki egy masszázsért.""I paid her for a massage in thailand.?
"Fiam", mondta Eddie, azért fizettél, hogy megmutassam."Son," Eddie told him, "all you paid was the looking price.
"Mennyit is fizettél azért az ablakért?"Oh, you paid him how much to fix the window?
- Amit te fizettél.- That you paid for.
! Mindig készpénzzel fizetett?And he always paid cash?
"Minden munkáltató jogilag köteles újonnan apává válóknak két hetes apasági, fizetett szabadságot nyújtani.""All employers are legally obliged to offer new fathers two weeks paid paternity leave."
- 500 dollárt fizettünk magának.- We paid you $500.
- De ezért fizettünk, Maggie.But we paid you to do this, Maggie.
- De hisz' múlt héten fizettünk.- We paid that a week ago.
- De mi fizettünk!But we paid.
- Egy vagyont fizettünk ezért a vacakért.We paid a fortune for this thing.
'95 óta nem fizettetek semmit. Na szóval?You guys haven't paid for anything since '95.
- Igen, eléggé ki voltam bukva tőle, és kicsit te fizetted meg az árát.Well, I was really messed up after that, and you kind of paid the price for it.
- Igen, te fizetted a terápiámat!- Yes, you paid for my therapy!
- Meséld csak el, miből fizetted ki a gyűrűt?- Told her how you've paid for the ring?
- Te is fizetted ki?Oh, my... and it's paid for? Yes.
"Úgy vélem, Jim Halpert fizette le őket."I think Jim Halpert paid them to. "
- "Szép szmoking!" - Hát örülök, hogy tetszett, mert maga fizette."Nice jacket." Well, I'm glad you liked it, you paid for it!
- A többit mi fizettük.We paid the difference.
- Ezért fizettük 9 dollárt?- We paid $9 for this?
- Mi fizettük a műtéteit!- We paid for those surgeries.
Mert ma jött a tulaj és megemlítette, hogy még nem fizettétek ki a bérét.'Cause the landlord came into my store today and mentioned you guys hadn't paid your rent.
"Malcolm, a két hét hangfelvételt nem fizették ki."So about six months later, my agent said: "Malcolm, you have two weeks of voice-over you haven't been paid for."
- A szülei nem fizették ki a cechet.Her parents haven't paid the Piper.
- Azt mondja kp-ben fizették.- You're saying they paid cash.
- És természetesen ezért fizetnék magának.- And, of course, I would pay you for that. - Pay me? Oh, yeah.
Arra gondoltam, most vagyunk végzősök és talán valamikor, ha egyszer akarnál inni egy kávét a közelemben én fizetnék.I've been thinking, we're seniors now and maybe sometime, if you wanted to drink coffee near me I would pay.
Azt kérdi, mennyit fizetnél érte, hogy hagyjunk meghalni.He asks how much you would pay us to let you die.
Miért fizetnél 30 dollár azért, hogy kiszállj ugyanott?Now who would pay 30 bucks to go in a circle?
- Nos, átgondoltam a dolgot, aztán rájöttem, hogy ha egy érmének ekkora ereje van, akkor mit fizetne érte valaki, ha meglenne az egész készlet?- Well, I thought about it. And then I realized... if one coin's supposed to have that kind of power, imagine what someone would pay if I had the complete set.
- Sok ember fizetne egy ilyen ébresztőért. - Tényleg?Some people would pay money for that sort of wake-up.
- Ugyan, ki fizetne ennyi pénzt csak hogy engem lásson táncolni?Ha, someone would pay that much to see me dance? I would.
- Nem, mi fizetnénk magának.No, we would pay you. Even better.
Szívesen fizetnénk érte. El is szállásolnánk éjszakára.We would pay you for your time and put you up for the night.
- A kínaiak biztos fizetnének érte.Chinese? Chinese would pay for him.
- Ilyenért már fizetnének az emberek.And I think people would pay to see a D-list.
A bulvárlapok milliókat fizetnének ezért a kazettáért.The tabloids would pay a million dollars for this videotape.
A csajok fizetnének érte.The girls would pay for it.
- senki nem fizetné meg a figyelmet, ugye?- no one would pay attention, right?
Az újság fizetné.The paper would pay.
Ms. Fornari mondta, hogy ő fizetné a könyveimet.Ms. Fornari told me she would pay for my books.
"Hogyan fizessem ki ezt a teniszleckét?""How will I ever pay you for that tennis lesson?"
*Vissza kell, fizessem november 30-ig.*I have to repay by 30th November. Can I ever repay?
- Akkor engedd, hogy fizessem az utazásotokat!So let me pay for a trip!
- Azt akarták, hogy fizessem ki az adósságomat. És, gondolom, volt egy üresedés a csapatukban egy tolvajnak.They wanted me to pay my debt, and I guess they had an opening on their team for a thief.
"Ha szeretnél egy autót vezetni..." "...akkor fizesd be." "Kötelezd el magad becsületesen."If you wish to drive a car... you got to pay up... honour your commitments
"Rajesh, ha meleg hátsót akarsz, azt fizesd ki magadnak!""Rajesh, if you want a warm butt, you're gonna have to pay for it yourself."
- A könyvtár után. És fizesd ki a késedelmi díjakat!And pay your late fines.
- Akkor fizesd ki! - Dwayne!Then pay the man. 'Dwayne...'
- Akkor fizesse ki ő.- Well, let Colm pay for them.
- Akkor fizesse ki!- Come on! - Try paying your bills.
- Hát először is fizesse ki a számlát.- Well, you'd start by paying the bill.
- Isten fizesse meg.- May God repay you.
- Csak fizessük ki.- Let's just pay it.
- Akkor fizessétek ti!- Then let them pay!
- Találjátok meg a tulajdonost, fizessétek ki, bontsátok le!~ Find the owner, pay him off, knock 'em down.
"Ideje, hogy a gazdagok is fizessék a részüket", eIbújtam egy dívány aIá." It's time for the rich to pay their fair share, " I hid under a couch.
- Ne fizessék ki a váltságdíjat.- Not paying the ransom.
Adósságmentes pénzt használtak ott, hogy a nagy építkezési projekteket fizessék, közel kétszáz évig.Called Guernsey, it has been using debt-free money issues to pay for large building projects for nearly 200 years.
"Inkább csókolom meg Hoshimin-t, mintsem fizessek a TV-ért?"I'd rather kiss Ho Chi Minh than pay for tv"?
- Akkor most fizessek?- Ain't no use being sorry. Oh. You want payment now then, do you?
- Azt várod, én fizessek?- You want me to pay you?
"A szerelemnek vége, most fizess.""The loving is over, now pay me."
"Ha enni akarsz a süteményből, fizess érte"?"If you want that cookie, you gotta pay for it"?
"Sose fizess semmért sem!""Never offer to pay for anything!"
"ha nem fizetsz a feleséged megöléséért, akkor azért fizess, hogy ne öljem meg!" Okos vagyok, mi?"if you're not gonna pay me to kill your wife, you better pay me not to kill her." Pretty smart, right?
- Adós fizess!You must pay the rent! But I can't pay the rent!
"A gyermeket a felperesnél helyezzék el január 23-án hétfőtől és az alperes fizessen havi 400 dollár gyermektartást."Ordered and decreed that the petitioner be awarded custody effective Monday, the 23rd of January that the respondent pay for the support of the child, $400 a month.
"Mérlegelés után a Thatcher Companyhozzájárul, hogy fizessen CharIes Foster Kane-nek amíg él.""In consideration thereof, Thatcher Company agrees... "...to pay to Charles Foster Kane, as long as he lives--" My allowance.
"kérem fizessen a következõ ablaknál.""please pay at the next window""
- Akkor fizessünk.- "One florin." - We have to pay.
- Azt akarja, hogy fizessünk a szobáért?- You want us to pay for the rooms?
- Azért rángattatok ide, hogy fizessünk?Did you drag us here just to pay for pizza?
- Hé, fizessünk bele mi is?- Hey, should we all pay chambers?
"Rosszért rosszat senkinek ne fizessetek."Do not repay any man evil for evil.
- Gyerünk, fizessetek.- Come on, pay up.
"Lefoglaltuk az energiaátvivő vonalakat, és jogunk volt azt mondani a kaliforniai közműveknek, hogy ha használni akarják, akkor fizessenek.'What we did was overbook the transmission line we had the rights on and said to California Utilities, 'lf you want to use the line, pay us.'
- Akarod, hogy fizessenek, nem?- You want these folks to pay you?
- Akkor fizessenek!- So make them pay.
"De a jelzálogot fizetnem kellett vhogy."But I needed to pay his mortgage somehow.
* Nem kell többé fizetnem * Holnap sem!- ♪ I don't got to pay no more ♪ - Not tomorrow!
"A véreddel kell fizetned.""You'll have to pay with your blood."
"Meg kell fizetned érte!"You're going to pay for it !
$18,000-t kellene fizetnie havonta.You'll have to pay $18,000 per month.
- A lényeg, hogy mondja meg Flónak, hogy mostantól csekkel kell fizetnie, - mint mindenki másnak.My point is, tell Flo from now on, she has to pay with a cheque like everybody else.
- Akkor ki kell fizetnie a felmosót.Then you'll have to pay for that mop.
- De akkor fizetnie kell érte.- I suppose, but you'll have to pay for it.
- De akkor is ki kell fizetnie.He still has to pay for them.
# Az árat, amit fizetnünk kellett ## The price we had to pay #
'De így vagy úgy, fizetnünk kell érte.''But we all have to pay the price for it# 'A blank photo means darkness is near#
- Akkor miért kellett érte fizetnünk?- So why do we have to pay for them?
- Azért is fizetnünk kell?- Do we have to pay a fee for investigating too?
- Kint kellett volna fizetnetek.- You were supposed to pay out front.
- Meg kell fizetnetek a háború árát.- You have to pay for the war.
"A városból vidékre költözőknek..." "meglepően nagy árat kell fizetniük.People attracted by safer living conditions in the provinces are having to pay an unexpected price:
- A gyilkosainak meg kell fizetniük azért, amit tettek.- Her killer deserves to pay for what he did.
- De fizetniük kellett volna magának?But they were supposed to pay you? Yeah.
- Igen. Mondd, hogy azonnal fizetniük kell, különben kivégeznek minket.Say they have to pay now, otherwise they'll kill us.
- A kommunizmus alatt jól fizető nyugdíjas állásom volt, szép ház bejárónővel...- Under Communism I had good paying job with pension, nice house and maid...
- A stílus a fizető vendégeknek jár.-I save that for paying customers.
- Az a fizető vendégeké, nem a tiéd.- lt's for paying customers Not you
- Azt hitte hogy fizető ügyfél vagyok.She thought I was a paying customer.
- Egy fizető fellépés?A paying gig?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

főzet
order something to be cooked/made/prepared
vezet
lead

Similar but longer

befizet
pay
kifizet
pay for

Random

feloszlat
disband
fermentál
ferment
filmez
film
firkál
scribble
fixál
fixate
flambíroz
flambé
foglal
reserve
formál
form
forradalmasít
revolutionise
fölír
prescribe

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'pay':

None found.
Learning languages?