Duyurmak (to announce) conjugation

Turkish
27 examples

Conjugation of eiti

Ben
Sen
O
Present tense
duyururum
I announce
duyurursun
you announce
duyurur
he/she/it announces
Future tense
duyuracağım
I will announce
-
-
Past tense
duyurdum
I announced
-
-
Present continuous tense
duyuruyorum
I am announcing
-
-

Examples of duyurmak

Example in TurkishTranslation in English
"Bunu duyurmak büyük bir onur ve müthiş bir gurur..."It is with great honor and swelling pride that I announce..."
"Gemide Yaşam" programımızı duyurmak, benim için büyük mutluluk.It is with great pleasure that I announce our "Live aboard" program.
- Bir şey duyurmak istiyorum.- I'd like to make an announcement.
- Güzel. Tartışmadan önce duyurmak istiyorsak harekete geçmeliyiz. - Evet.We need to speed up if we want to make the announcement before the debate.
- Her sabah kendini tanıtıp... amacını duyurmak zorunda değilsin.- You needn't announce yourself every morning and your purpose.
Ben doğumları duyururum, o ölümleri!I announce births, he deaths!
Bir gün umarım onun izdivacını da duyururum.One day, I hope to announce his betrothal.
Bu suretle bir sonraki cümlede duyururum:Thus I announce the next sentence:
Bunu Hindistan'nın kapısında duyururum Dediğim şey bu eski bir bilim... Eskiden hamile kalamayan bayanlar Rishis lere (bilge kişiler) giderlerdi...I can stand at India Gate and announce that its an ancient science... when women couldn't have children, they used to call Rishis...
Büyük üzüntü ve acıyla duyururum ki... Eric Lassard, bu polis akademisinin komutanlığından... emekli olacaktır.It is with great sadness and regret... that I must announce Eric Lassard's retirement... as Commandant of this police academy.
Bir kızla yattığında, bunu, komşu kapı saplarına menini bulaştırarak, etrafa duyurursun.When a stud scores, he announces his victory by putting his spoils on his neighbor's doorknob.
FEMA planı devreye girer, sen birkaç hafta içinde adaylığını duyurursun. Aday olmak zorunda olduğunu söylersin.The FEMA plan goes into action, you announce in a couple of weeks, you say you had to run.
Ya meclise gelir İran'a karşı misilleme yapılacağını duyurursun ya da gelir istifanı verirsin.Come into the chamber now and announce retaliation against Iran or come in there and resign.
Bay Harry Houdini modern bilimin şahit olduğu en önemli deneyi duyurur. Ölümden sonra da bir yaşam olduğunun kanıtlanmasına çalışılacak.Mr. Harry Houdini announces the most extraordinary Experiment ever staged by modern science that will prove beyond all reasonable doubt... the existence of an Afterlife.
Beşinci Ulusal Meclis, Yoldaş Liu Shaoqi'nin ...İyileştirme Pragramı'nı duyurur.The 5th National Assembly announces the rehabilitation of Comrade Liu Shaoqi
Bu da dünyaya senin işe yeniden döndüğünü duyurur aynen istediğin gibi.It announces to the world that you are back in business, which is what you really want.
Hz. Peygamber Hac vazifesini yapacağını duyurur.The Prophet announces that he is going to make the Hajj.
Trans World Havayolları, New York'tan gelen Starstream ASVO uçağının indiğini duyurur.Trans World Airlines announces the arrival of the flight Starstream ASV0 from New York.
Bu akşam 21.00'de kararımı ülkeye duyuracağım.At 9:00 tonight, I will announce to the nation my decision.
Domuzun tüm yağını sıktıktan sonra fikrimi değiştirdiğimi duyuracağım.Once we've squeezed the pig for all its fat, I will announce I've changed my mind.
Gece yarısı duyuracağım.I will announce at midnight.
İmparatorun ölümünü duyuracağım, cenaze töreni hazırlıklarına başlayın.I will announce the king's death, and prepare for an imperial funeral.
- Ben duyurdum...- I announced it...
-Valilik için aday olduğumu duyurdum.-I just announced my campaign for governor.
Açık Kaynağı İnternetten tüm dünyaya duyurdumI announced Open Source to the world on the Internet
Belki bilmiyorsunuzdur, ama ben ödülü duyurdum... ikiside döndüğü için büyük ödül.Perhaps you don't know, but I announced a reward... a sizeable reward for the return of both.
Konuşmayı bilerek son dakikada duyurdum herhangi bir şiddet olayını koordine etmeye zaman bulamasınlar diye.I purposely announced the gala last minute so there wouldn't be time to coordinate any violence.

More Turkish verbs

Other Turkish verbs with the meaning similar to 'announce':

None found.
Learning languages?