Aankondigen (to announce) conjugation

Dutch
51 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
kondig aan
I announce
kondigt aan
you announce
kondigt aan
he/she/it announces
kondigen aan
we announce
kondigen aan
you all announce
kondigen aan
they announce
Present perfect tense
heb aangekondigd
I have announced
hebt aangekondigd
you have announced
heeft aangekondigd
he/she/it has announced
hebben aangekondigd
we have announced
hebben aangekondigd
you all have announced
hebben aangekondigd
they have announced
Past tense
kondigde aan
I announced
kondigde aan
you announced
kondigde aan
he/she/it announced
kondigden aan
we announced
kondigden aan
you all announced
kondigden aan
they announced
Future tense
zal aankondigen
I will announce
zult aankondigen
you will announce
zal aankondigen
he/she/it will announce
zullen aankondigen
we will announce
zullen aankondigen
you all will announce
zullen aankondigen
they will announce
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou aankondigen
I would announce
zou aankondigen
you would announce
zou aankondigen
he/she/it would announce
zouden aankondigen
we would announce
zouden aankondigen
you all would announce
zouden aankondigen
they would announce
Subjunctive mood
kondige aan
I announce
kondige aan
you announce
kondige aan
he/she/it announce
kondige aan
we announce
kondige aan
you all announce
kondige aan
they announce
Past perfect tense
had aangekondigd
I had announced
had aangekondigd
you had announced
had aangekondigd
he/she/it had announced
hadden aangekondigd
we had announced
hadden aangekondigd
you all had announced
hadden aangekondigd
they had announced
Future perf.
zal aangekondigd hebben
I will have announced
zal aangekondigd hebben
you will have announced
zal aangekondigd hebben
he/she/it will have announced
zullen aangekondigd hebben
we will have announced
zullen aangekondigd hebben
you all will have announced
zullen aangekondigd hebben
they will have announced
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou aangekondigd hebben
I would have announced
zou aangekondigd hebben
you would have announced
zou aangekondigd hebben
he/she/it would have announced
zouden aangekondigd hebben
we would have announced
zouden aangekondigd hebben
you all would have announced
zouden aangekondigd hebben
they would have announced
Present bijzin tense
aankondig
I announce
aankondigt
you announce
aankondigt
he/she/it announces
aankondigen
we announce
aankondigen
you all announce
aankondigen
they announce
Past bijzin tense
aankondigde
I announced
aankondigde
you announced
aankondigde
he/she/it announced
aankondigden
we announced
aankondigden
you all announced
aankondigden
they announced
Future bijzin tense
zal aankondigen
I will announce
zult aankondigen
you will announce
zal aankondigen
he/she/it will announce
zullen aankondigen
we will announce
zullen aankondigen
you all will announce
zullen aankondigen
they will announce
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou aankondigen
I would announce
zou aankondigen
you would announce
zou aankondigen
he/she/it would announce
zouden aankondigen
we would announce
zouden aankondigen
you all would announce
zouden aankondigen
they would announce
Subjunctive bijzin mood
aankondige
I announce
aankondige
you announce
aankondige
he/she/it announce
aankondige
we announce
aankondige
you all announce
aankondige
they announce
Du
Ihr
Imperative mood
kondig aan
announce
kondigt aan
announce

Examples of aankondigen

Example in DutchTranslation in English
- Absoluut niet... tenzij we ons bezoek aankondigen en dan worden we weer afgescheept.Unless, of course, we announce ourselves, and then I'm afraid we're gonna get the same old runaround.
- Als hij iets voor de FBI verbergt... gaat hij dat niet aankondigen aan de hele wereld op televisie.If he's hiding something from the FBI, he's not gonna announce it to the whole world on live television.
- En zo, is het mijn grootste plezier. Om het grootste kindernetwerk te mogen aankondigen in de TV geschiedenis.- And so it is my greatest pleasure to announce the launch of the largest children's network in television history.
- Gavin wil mijn wedstrijd voor raadslid aankondigen.Gavin wants to announce
- Ik zal u aankondigen.I will announce you.
Doe alsof je motorproblemen hebt en kondig aan dat er een reservebus aankomt.Listen, we're gonna need you to pretend there's some engine trouble and announce that a second bus is coming behind you to take over.
Ik kondig aan dat de senaat wordt ontbonden... op het feest voor vader.I could announce the dissolution of the Senate... at the celebration to honour our father.
Muziekanten, kondig aan.Musicians, announce.
Trek de aanklacht in en kondig aan je terug te trekken uit het honkbal.Drop the suit and announce your retirement from baseball.
"Londen, 29 april, 't oorlogsdepartement kondigt aan..."London, 29th April, the War Office announces...
1920. The New York Times kondigt aan dat het einde van de negers na de kapitalisme is.1920, The New York Times announces that the "n" in "negro" would hereafter be capitalize.
Amerikaanse held en weerwolfdoder, Franklin Delano Roosevelt... kondigt aan dat hij voor het presidentschap gaat.Oh, American hero and werewolf killer, Franklin Delano Roosevelt announces he's running for President.
Dus Van Alen kondigt aan dat het Chrysler Building 925 voet hoog is... en zet dan heimelijk een 180 voet hoge mast op die toren... iets dat hij pas onthult nadat de wolkenkrabber van de bank klaar is... zodat Van Alen drie maanden lang het hoogste gebouw heeft... totdat natuurlijk...So Van AIen announced the chrysler building at 925 feet and then surreptitiously assembled the 1 80-foot mast inside the tower and only revealed it after the bank tower had been completed giving Van AIen the tallest building for three months... -...until of course--
Een man kondigt aan om thuis te blijven bij zijn kind... dan is hij een onbaatzuchtig, vaderlijk voorbeeld.A man announces he's going to leaVe the office to be with a child, and he is hailed as a selfless, doting, paternal role model.
"kondigen aan dat er zes dames worden verwacht per koets"wish to announce that six ladies are expected to arrive by stage
De DA en ik kondigen aan dat met ingang van morgen een commissie begint met een onderzoek naar corruptie, omkoperij en moord binnen het Las Vegas Police Department.The district attorney and I are here to announce that, as of tomorrow morning, a commission will begin investigating allegations of corruption, bribery, and murder within the Las Vegas Police Department.
De deskundigen verschijnen met hun koelte en objectiviteit en kondigen aan dat ze haar kinderen doodschudde en... dan neemt ze haar eigen leven.The experts arrive at the scene with their detachment and objectivity and announce that she shook her children to death and... then she takes her own life.
Ik heb een einddatum kan ik kondigen aan de pers.I need a completion date I can announce to the press.
Klaar kondigen aan.Ready the announce. - Power.
"Er mag geen contact zijn met de buitenwereld... voor de verkiezing afgerond is... en publiekelijk aangekondigd."No cardinal shall have contact with the outside... until the election is over... and publicly announced.
"Skanda Tech heeft zijn ontslag aangekondigd... in afwachting van zijn beschuldiging die kan leiden tot een straf van 15 jaar.""on his workstation. "Skanda Tech has announced his dismissal pending charges which could fetch up to 15 years."
'Steve Cully en Fran Redmond hebben aangekondigd dat ze een baby verwachten."Steve Culley and Fran Redmond recently announced they were expecting.
't Ziekenhuis heeft zojuist de dood van Cliff Williams aangekondigd.Mount Trinity Hospital has just announced the death of Cliff Williams.
- Dus de president heeft nog niet aangekondigd dat hij geen tweede termijn nastreeft.-So the president has not yet announced that he's not gonna run again.
"...kondigde aan dat het een licentie voor het vaccin heeft toegekend..."'"... announced it has granted a license for the vaccine...
Adam Donner kondigde aan dat Laurel Lance terug is bij het OM... na een kort verlof.Adam Donner announced the return... of Laurel Lance to the DA's office after a brief sabbatical.
Afgevaardigde Howard Smith kondigde aan dat 't Rules Committee volgende donderdag vergadert.was assured today when Representative Howard Smith... announced a meeting of the House Rules Committee.,. for next Thursday.
Ali kondigde aan dat hij ging dansen.'Ali announced he was gonna dance.
Burgemeester Villaraigosa kondigde aan dat er 45% meer politieagenten in de buurten worden gestationeerd en zei toe de buurten te zullen gaan steunen...Mayor Villaraigosa announced a 45%% % increase in police officers assigned to the area and vowed to support communities...
Wereldleiders kondigden aan dat het redden van de aarde het nieuwe doel was voor de mensheid, en riepen op tot dit nieuwe geloof van de planeetWorld leaders announced that saving the Earth was the new - organizing principle for humanity, and hailed it as a new religion.
Ze kondigden aan dat ze ons gingen ontslaan... zonder reden.They in effect announced that they were going to fire us for no cause.
- Ik zeg het nu, dan heb je de tijd... om over kandidaten na te denken, voordat ik mijn pensioen aankondig.I'm telling you this now so you have time to think about candidates before I announce my retirement.
Bent u buiten, dan moet u naar het dichtstbijzinde gebouw gaan, en binnen blijven. Totdat ik aankondig dat u zich weer buiten kunt wagen.If you are out, you need to get yourself to the nearest building and stay indoors until I announce it's safe to venture outside again.
Het is met een bloesemende persoonlijke vreugde dat ik de terugkeer aankondig van de machtige, de prachtige, de barmhartige,It is with blossoming personal joy that I announce the return of the mighty, the magnificent, the merciful,
Het kantoor van de Gouverneur heeft gebeld en ze hebben gezegd, dat hij misschien naast mij op het podium zal staan als ik mijn kandidatuur aankondig.The Governor's office called, and they said they might be able to have him on the platform with me when I announce my candidacy.
Ik geloof dat de aankondig hem verraste, vader.I believe the announcement took them by surprise, Father.
'k Moet weten wanneer hij het aankondigt.Let's find out when they are going to announce.
- Noteer elk bod dat je aankondigt.- Record every bid you announce.
- nee, ik verstuur ze niet, maar ze blijven bij mij tot de pers aankondigt dat Troy deel uitmaakt van het team en ik wil hem vanavond op de oefenmatch zien.- no. l won't mail these out, but they are staying with me until the press announces that troy is a part of the team. and i want him at that pep rally tonight.
...zoals een drukgevoelige plaat in de grond, die in stilte je aanwezigheid aankondigt en de persoon binnen een kans geeft om er iets aan te doen....Like a pressure plate in the floor that silently announces your presence And gives whoever's inside a chance to do something about it.
Al van bij z'n geboorte kijk ik uit naar het moment, dat ik een kamer binnenkom en hij, me aankondigt met opgeheven hoofd.Ever since he was born, I've been chasing this moment where I walk into a room, and he announces me with his head held high.
- Degene die jullie Generaal Haig aankondigde.The one your General Haig announced.
Aangezien Arthur Thompson het in iedere krant in Schotland aankondigde, dan zou ik dat niet verwachten.As Arthur Thompson it announced in every newspaper in Scotland, I would not expect that.
Bedoel je dat zij in haar brief haar dood aankondigde?Are you saying that in this letter she announced her suicide?
Dat stiekeme gesprek dat je aankondigde op de landelijke tv?When you were secretly talking to him and you announced it to everyone on national television?
De dag dat Graham Biomedical de productie van de Melee hartklep aankondigde.Steve Sanner and Rory Graham the day Graham Biomedical announced production of the Melee Valve.
De terroristen nam de gijzelaars, op het moment dat we de loterij aankondigden.The terrorists took the hostages the moment we announced the lottery.
Deze plotse draai in de zaak komt omdat Vaticaanse wetenschappers aankondigden dat de duivel niet de grootste bedreiging is van de verlossing door de ontdekking van de super duivel.This turn of events came after Vatican scientists announced today that the devil is not the greatest threat to salvation due to last week's discovery of the super devil.
En toen ze het examen aankondigden, was ik waarschijnlijk zo bang om te zakken dat... ik daar ook niet naartoe ben gegaan.And then when they announced the final, I was probably too scared to fail that... So I didn't go to that either.
En toen ze vandaag het huwelijk aankondigden, realiseerde ik me dat Vrouwe Catrina dat doet. Ze maakt hem gelukkig.And when they announced the wedding today, I realised that Lady Catrina does just that.
Ik dacht, als we het vanavond nou eens aankondigden?I was thinking, what if we announced it tonight at the party?

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'announce':

None found.
Learning languages?