Paskelbti (to announce) conjugation

Lithuanian
11 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
paskelbiu
I announce
paskelbi
you announce
paskelbia
he/she announces
paskelbiame
we announce
paskelbiate
you all announce
paskelbia
they announce
Past tense
paskelbiau
I announced
paskelbei
you announced
paskelbė
he/she announced
paskelbėme
we announced
paskelbėte
you all announced
paskelbė
they announced
Past freq. tense
paskelbdavau
I used to announce
paskelbdavai
you announce
paskelbdavo
he/she used to announce
paskelbdavome
we used to announce
paskelbdavote
you all used to announce
paskelbdavo
they used to announce
Future tense
paskelbsiu
I will announce
paskelbsi
you will announce
paskelbs
he/she will announce
paskelbsime
we will announce
paskelbsite
you all will announce
paskelbs
they will announce
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
paskelbčiau
I would announce
paskelbtum
you would announce
paskelbtų
he/she would announce
paskelbtume
we would announce
paskelbtute
you all would announce
paskelbtų
they would announce
Imperative mood
-
paskelbk
you announce
-
-
paskelbkite
you all announce
-

Examples of paskelbti

Example in LithuanianTranslation in English
Savo 2006 m. gruodžio 13 d. nuomonėje dėl Savanoriškos veiklos, jos vaidmens Europos visuomenei ir poveikio [2] Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas paprašė Komisijos paskelbti Savanorių metus ir kiek įmanoma greičiau išleisti Baltąją knygą dėl savanoriškos veiklos ir aktyvaus pilietiškumo Europoje.In its Opinion of 13 December 2006‘Voluntary activity: its role in European society and its impact’ [2], the European Economic and Social Committee asked the Commission to announce a Year of Volunteers, and to publish a White Paper on voluntary activity and active citizenship in Europe at the earliest opportunity.
Ketinimų protokole ir 2011 m. gruodžio 2 d. TSM [23] Rumunija įsipareigojo iki 2012 m. balandžio mėn. pabaigos paskelbti Oltchim privatizavimo konkursą.In the Letter of Intent and the TMoU of 2 December 2011 [23], Romania committed to announce the privatisation tender for Oltchim by the end of April 2012.
Šiandien aš laiminga galėdama jį paskelbti. Tai mano draugė ir ilgametė kolegė Žaklina Folė.And it's my great happiness today... to announce to you all that that person... is my friend and longtime esteemed colleague...
Nenoriu jūsų trukdyti, bet atėjo laikas paskelbti išleistuvių karalių ir karalienę.I hate to interrupt but it is now time to announce your prom king and queen.
Laikas paskelbti Penktųjų kasmetinių Dviračių Pasiuntinių Asociacijos lenktynių laimėtoją.Now it's time to announce the winner of the Fifth Annual New York Bike Messenger Association Alleycat Race.
Europos Vadovų Taryba paskelbė, jog Europos Sąjunga yra pasirengusi ESGP misijai Bosnijoje ir Hercegovinoje, įskaitant karinio pobūdžio komponentą.The European Council has announced the readiness of the European Union for an ESDP mission in Bosnia and Herzegovina (BiH), including a military component.
2002 m. gruodį Komisija viešai paskelbė pasiūlymą atsisakyti Norvegijai taikomų antidempingo ir antisubsidijų priemonių, kurios buvo atšauktos 2003 m. gegužę.In addition, in December 2002 the Commission had announced its proposal to terminate anti-dumping and anti-subsidy measures against Norway. These were subsequently terminated in May 2003.
Vadovaudamasi Sprendimo Nr. 2277/96/EAPB [4] (EAPB sprendimas) 5 straipsniu, 2001 m. gruodžio 20 d.Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje [5] Komisija paskelbė pranešimą apie antidempingo procedūrų inicijavimą dėl Egipto, Vengrijos, Irano, Libijos, Slovakijos ir Turkijos kilmės į ritinius suvyniotų karštai valcuotų gaminių importo į Bendriją.Pursuant to Article 5 of Decision No 2277/96/ECSC [4] (the ECSC Decision), the Commission on 20 December 2001 announced by a notice published in the Official Journal of the European Communities [5] the initiation of an anti-dumping proceeding with regard to imports into the Community of hot-rolled coils originating in Egypt, Hungary, Iran, Libya, Slovakia and Turkey.
Vadovaudamasi EAPB sprendimo 11 straipsnio 3 dalimi, 2001 m. gruodžio 20 d.Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje [6] Komisija paskelbė pranešimą apie galutinių antidempingo muitų ir įsipareigojimų, kurie buvo nustatyti Sprendimu Nr. 283/2000/EAPB, iš dalies pakeistu Komisijos sprendimu Nr. 1043/2002/EAPB [7] dėl Bulgarijos ir Pietų Afrikos kilmės į ritinius suvyniotų karštai valcuotų gaminių importo, peržiūros inicijavimą.Pursuant to Article 11(3) of the ECSC Decision, the Commission on 20 December 2001 announced by a notice published in the Official Journal of the European Communities [6], the initiation of a review of the definitive anti-dumping duties and undertakings imposed by Commission Decision No 283/2000/ECSC as amended by Commission Decision No 1043/2002/ECSC [7] on imports of hot-rolled coils originating in Bulgaria and South Africa.
Vadovaudamasi Sprendimo Nr. 2277/96/EAPB [4] (EAPB sprendimas) 11 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgusi į skundą, kurį 2001 m. lapkričio mėn. pateikė Eurofer (Europos geležies ir plieno pramonės konfederacija) (pareiškėja), 2001 m. gruodžio 20 d.Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje [5] Komisija paskelbė pranešimą apie galutinių antidempingo muitų ir įsipareigojimų, kurie buvo nustatyti Sprendimu Nr. 283/2000/EAPB, iš dalies pakeistu Komisijos sprendimu Nr. 1043/2002/EAPB [6] dėl Bulgarijos ir Pietų Afrikos kilmės į ritinius suvyniotų karštai valcuotų gaminių importo, peržiūros inicijavimą.Pursuant to Article 11(3) of Decision No 2277/96/ECSC [4] (the ECSC Decision), and further to a complaint lodged in November 2001 by Eurofer (European Confederation of Iron and Steel Industries) (the complainant), the Commission on 20 December 2001 announced by a notice published in the Official Journal of the European Communities [5], the initiation of a review of the definitive anti-dumping duties and undertakings imposed by Decision No 283/2000/ECSC as amended by Commission Decision No 1043/2002/ECSC on imports of hot-rolled coils originating in Bulgaria and South Africa [6].
Netrukus mes paskelbsime rinkimų nugalėtoją.Coming up, we will announce the winner of Miss Baja California.

More Lithuanian verbs

Related

skelbti
announce

Similar

paskersti
slaughter

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apkvaisti
get high
įsipainioti
get involved
numazgoti
clean
pasaugoti
watch
pasiskirstyti
divide up
samdyti
hire
suklupti
stumble
susigiminiuoti
become relatives
susiraukšlėti
get wrinkly
šnekučiuotis
converse

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'announce':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In