Nugyventi (to live) conjugation

Lithuanian
14 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
nugyvenu
I live
nugyveni
you live
nugyvena
he/she lives
nugyvename
we live
nugyvenate
you all live
nugyvena
they live
Past tense
nugyvenau
I lived
nugyvenai
you lived
nugyveno
he/she lived
nugyvenome
we lived
nugyvenote
you all lived
nugyveno
they lived
Past freq. tense
nugyvendavau
I used to live
nugyvendavai
you live
nugyvendavo
he/she used to live
nugyvendavome
we used to live
nugyvendavote
you all used to live
nugyvendavo
they used to live
Future tense
nugyvensiu
I will live
nugyvensi
you will live
nugyvens
he/she will live
nugyvensime
we will live
nugyvensite
you all will live
nugyvens
they will live
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
nugyvenčiau
I would live
nugyventum
you would live
nugyventų
he/she would live
nugyventume
we would live
nugyventute
you all would live
nugyventų
they would live
Imperative mood
-
nugyvenk
you live
-
-
nugyvenkite
you all live
-

Examples of nugyventi

Example in LithuanianTranslation in English
Vidutinis tikòtinas met˜, kuriuos galòt˜ nugyventi 2001 m. gim´s naujagimis, skaiãius, jei visà savo gyvenimà gyvent˜ esant 2001 m. mirtingumo sàlygoms (tam tikram amÏiui bdingai tikimybei numirti) 15 ES ‰ali˜ buvo 81,6/75,5 met˜.The mean number of years that a newborn girl/boy was expected to live if subjected throughout her/his life to the mortality conditions in 2001 (age specific probabilities of dying) in the EU-15 was 81.6/75.5 years. On average, a female/male citizen in the EU-15 should live to 66/63 without disability (1996 data).
Pasilenkite ir prisiekite ištikimybe mano sūnui ir mes leisime tau nugyventi savo dienas pilkuose tyruose, kuriuos vadini namais.Bend the knee and swear loyalty to my son-- and we shall allow you to live out your days in the gray waste you call home.
- Susitarimas buvo, jei laimiu Bado žaidynes, aš galiu nugyventi savo likusį gyvenimą ramybėje.- Uh-huh. - The deal was that if I win the Hunger Games, I get to live the rest of my life in peace.
Ką mes galim padaryti, tai tik skristi į kitą visatos pusę kiek galima greičiau. Ir gal būt Ir gal būt, mums pavyks nugyventi savo gyvenimus prieš tam monstrui ten nusigaunant.The only chance we got is to get to the other side of the universe as fast as we can and maybe, just maybe, we'll be able to live full lives before that whack-job ever gets there.
Aš jau nugyvenau savo gyvenimą.I'm old. I've lived my life.
Bet aš nugyvenau gyvenimą prieš tai per tas šešias savaites kelyje 1931-ųjų metų žiemą.But I lived a lifetime before that. In those 6 weeks on the road. In the winter of 1931.
Aš nugyvenau...I have lived, I have lived long life Kadmus.
Aš nugyvenau visą gyvenimą be jokio gailesčio iki dabar.I have lived my entire life without regret until now.
Aš jau nugyvenau visus 5 veiksmus, Mahouni. Neprašau tavęs džiaugtis dėl to, kad turiu išeiti.I've lived all five of my acts, Mahoney, and I am not asking you to be happy that I must go.
Sakė, kad nugyveno gyvenimą be atsakomybės ir įsipareigojimų.Sky said he had always lived his life without burden or responsibility.
Jis jau pakankamai nugyveno.He's lived long enough.
Hausmanas nugyveno gyvenimą, kurio užtektų trim įprastiems vyrams.Haussmann's lived enough for three ordinary men.
Kai atvykau paimti Lizelės, mėgavausi savanaudišku žinojimu, kaip išmintingai ji nugyveno savo 90 metų.When I finally came for Liesel... I took selfish pleasure in the knowledge that she had lived her 90 years so wisely.
Ten vienumoje nugyvensiu likusias savo dienas.That is where I will live out the rest of my days in solitude.

More Lithuanian verbs

Related

apsigyventi
settle in
gyventi
live
išgyventi
survive
pagyventi
live
pergyventi
live longer than somebody
pragyventi
survive
sugyventi
get along

Similar

išgyventi
survive
nugabenti
transport
pagyventi
live
sugyventi
get along

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

dėti
put
įdubti
dent
kirpti
cut (with scissors)
laikyti
hold
lankytis
visit
nuodyti
poison
pakviesti
invite
pasidengti
get covered
pasišauti
decide to do
šnekėti
speak

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'live':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In