Gyventi (to live) conjugation

Lithuanian
37 examples
This verb takes on either no case, or the case "kur/kame". Just like in English, it can be used to mean both "to live (one's life)" or "to reside (somewhere)".

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
gyvenu
I live
gyveni
you live
gyvena
he/she does live
gyvename
we live
gyvenate
you all live
gyvena
they live
Past tense
gyvenau
I did live
gyvenai
you did live
gyveno
he/she did live
gyvenome
we did live
gyvenote
you all did live
gyveno
they did live
Past freq. tense
gyvendavau
I used to live
gyvendavai
you used to live
gyvendavo
he/she used to live
gyvendavome
we used to live
gyvendavote
you all used to live
gyvendavo
they used to live
Future tense
gyvensiu
I will live
gyvensi
you will live
gyvens
he/she will live
gyvensime
we will live
gyvensite
you all will live
gyvens
they will live
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
gyvenčiau
I would live
gyventum
you would live
gyventų
he/she would live
gyventume
we would live
gyventute
you all would live
gyventų
they would live
Imperative mood
-
gyvenk
you live!
-
-
gyvenkite
you all live!
-

Examples of gyventi

Example in LithuanianTranslation in English
Gyventi vienam ar keliese: koks skirtumas?To live by oneself or with other people: what's the difference?
Reikia didinti kaimo vietovių patrauklumą kaip vietų gyventi ir dirbti.One needs to improve the overall attractiveness of rural areas as places in which to live and work.
Aš gyvenu apačioje.I live downstairs.
Aš vis dar čia gyvenu.I still live here.
Aš gyvenu jau beveik dvidešimt devynerius metus.I have lived for almost twenty nine years now.
O kur tu gyveni?Where do you live?
Visai nesvarbu, kur tu gyveni, esi berniukas ar mergaitė, jaunas ar senas.It doesn’t matter where yo ulive, whether you are a boy or a girl, whether you are young or old.
Vienas gyveni tame pastate?Do you live in this building all by yourself?
Kaip gyveni?How are you doing?
Tu su ja gyveni ir man liepi nesiterliot su mergšėm.You live with her and you tell me not to mess with broads.
Gyvename kartu.We live together.
Ji gyvens šimtmečius, kaip gyvenau aš.She will live through the centuries to come, as I have lived.
Is pirmuju tėvų, su kuriais gyvenau, motina buvo gera, taciau tėvas buvo...The first parents I lived with... The mother was ok, but the father...
Aš pakankamai ilgai gyvenau, kad iškovočiau laisvę.I've lived long enough to get my freedom.
Penkerius metus gyvenai iš šios moters... ir dabar, kai pasitaikė proga pačiam užsidirbti kelias markes, Profesorius atsisako.For five years you've lived off this woman... and now that you have the chance to earn a few Marks yourself, the Professor says no.
Kaip gyvenai visą šį laiką? Mylėjai ką nors?How did you live all that time? Did you love anyone?
Kur tu gyvenai?Where did you live?
Nepyk, bet tavęs kartu pasiimti negaliu nes gyvenai čia perdaug ilgai ir esi pernelyg ištęžęs, kad galėtum pats apsiginti.I'm sorry but I can't take you since you've lived here so long you're too big of a pansy to defend yourself.
Ar sugyventiniai gyveno kartu vieno iš jų mirties metu?Did the cohabitors live together at the time of death of one of them?
Ar pareiškėjas gyveno bendrame namų ūkyje su sutuoktiniu ar partneriu?Did the claimant live in the same household as the spouse or partner?
Mes gyvenome santarvėje su giria… Ir norėtume, kad taip būtų per amžius.We lived in harmony with the forest… and that is how we want to live, forever.
Mes gyvenome tame pačiame name.We lived in the same building.
-Abu gyvenome daugiabučiuose.- We lived in tenements.
Mes gyvenome štai ten.We used to live right over there.
- Pasakysiu,Pone Po, gyvendavau tik dėl jūsų istorijų, tik dėl jų.- I tell you, Mr Poe, I used to live for your stories, just for them.
Aš gyvendavau kaime.I used to live in a village.
Anksčiau ten gyvendavo senis Tomas Blankenšipas.An old man named Tom Blankenship used to live up in there.
Gerai. Tada gyvensiu Montanoje.Good, then I will live in Montana.
O žiemą gyvensiu Arizonoje.In winter, I will live in Arizona.
Aš gyvensiu amžinai.I will live forever.
Prižadėk, kad gyvensi.Promise me you will live.
Tu gyvensi, tėveli - tikrai gyvensi.You will live, Papa - you're going to live.
Tu gyvensi amžinai.You will live forever.
Duokit man tas ampules ir ji gyvens.Give me the vials and the girl will live.
Važiuok namo... ir gyvenk.Go home... and live.
Nuo šiol gyvenk pilnavertį gyvenimą, gerai?You go live your life in full now, all right?
Gyvenkite kartu.Live together.

More Lithuanian verbs

Related

apsigyventi
settle in
išgyventi
survive
nugyventi
live
pagyventi
live
pergyventi
live longer than somebody
pragyventi
survive
sugyventi
get along

Similar

gabenti
transport
gyventis
be lived
gyvinti
liven up
gyvuoti
prosper

Similar but longer

išgyventi
survive
nugyventi
live
pagyventi
live
sugyventi
get along

Random

drąsinti
encourage
išsakyti
say
įžeisti
offend
laužti
break
padovanoti
present
pakartoti
repeat
pakelti
raise
pasimesti
get lost
sulyginti
compare
susukti
twist

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'live':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In