Visszamegy (to go back) conjugation

Hungarian
125 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
visszamegyek
I go back
visszamész
you go back
visszamegy
he/she to go back
visszamegyünk
we go back
visszamentek
you all go back
visszamennek
they go back
Past indefinite tense
visszamentem
I went back
visszamentél
you went back
visszament
he/she went back
visszamentünk
we went back
visszamentetek
you all went back
visszamentek
they went back
Conditional present indefinite tense
visszamennék
I would go back
visszamennél
you would go back
visszamenne
he/she would go back
visszamennénk
we would go back
visszamennétek
you all would go back
visszamennének
they would go back
Conditional past indefinite tense
visszamentem volna
I would have gone back
visszamentél volna
you would have gone back
visszament volna
he/she would have gone back
visszamentünk volna
we would have gone back
visszamentetek volna
you all would have gone back
visszamentek volna
they would have gone back
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok visszamenni
I will go back
fogsz visszamenni
you will go back
fog visszamenni
he/she will go back
fogunk visszamenni
we will go back
fogtok visszamenni
you all will go back
fognak visszamenni
they will go back
Subjunctive present indefinite tense
visszamenjek
(if/so that) I go back
visszamenj
(if/so that) you go back
visszamenjen
(if/so that) he/she go back
visszamenjünk
(if/so that) we go back
visszamenjetek
(if/so that) you all go back
visszamenjenek
(if/so that) they go back
Conjugated infinitives
visszamennem
I to go back
visszamenned
you to go back
visszamennie
he/she to go back
visszamennünk
we to go back
visszamennetek
you all to go back
visszamenniük
they to go back

Examples of visszamegy

Example in HungarianTranslation in English
"Melyikőtök akar visszamenni ezer évet az időben""Who wants to go back a thousand years in time?"
"Nem akarok visszamenni Gramacho-ba.""I don't want to go back to Gramacho."
- "Melyikőtök akar visszamenni ezer...- "Who wants to go back a thousand...
- A villámtól és vihartól... - Nem akarsz visszamenni?From lightning and tempest Don't you want to go back?
- Biztonságos visszamenni?- Is it safe to go back ?
"Asszem, inkább visszamegyek a bázisra.""I think maybe I'll... go back to base"?
"Aznap este, amikor visszamegyek az időben,"On the night that I go back in time...
"hogy minden este, mikor visszamegyek kicsi szobámba, Istenhez imádkozom, hogy küldjön neki vissza engem... gyorsan.""that every night I go back to my little room... and I pray to God to send me back to her... quickly."
*Egy nap visszamegyek Memphisbe.*♪ She'd go back to Memphis someday ♪
- Akkor visszamegyek...- I guess I'll go back...
"Lee, mielőtt visszamész a fürdőszobába, hogy is szoktad becézni a seggemet?""Lee, before you go back into the boardroom what's that cute little nickname you have for my ass?"
"Rendben" mint visszamész az iskolába, ahogy eredetileg megegyeztünk?"Okay" like you're gonna go back to school like our original deal?
- Az egyetlen, amit csinálnod kell, hogy visszamész dolgozni, vagy téged és a testvéredet átrakatlak a női ruha készítéshez.- The only thing you gotta do is go back to work, or l'll have you and your brother transferred up to making ladies' dresses.
- Azt, hogy mán beletanultál. Csak mire visszamész, ne legyen túl késő.I think you're already quite drunk and that you should go back up there before it's too late!
- De! Te pedig visszamész, és segítesz az öcsédnek a konyhaszekrénnyel.I can't, and you are going to go back and help your brother with the cabinets today.
- Amelia talán visszamegy valamelyikre.She might try to go back to one of them.
- De. Beleegyezett, hogy visszamegy.He agreed to go back in.
15 éve, Diane úgy döntött, hogy visszamegy dolgozni.15 years ago, Diane decided she wanted to go back to work.
A gyilkos talán azt tervezte, hogy később visszamegy érte.Killer probably planned to go back and get it later.
A legjobban úgy segíthet, ha most visszamegy dolgozni, és segít működtetni a dolgokat.The best way for you to help me is to go back out there and keep things running smoothly.
"Javier, elviszem a gyerekeket, és visszamegyünk El Paso-ba."Javier, I take the kids and go back to El Paso.
"Vagy becsomagolunk és visszamegyünk," "vagy küzdünk." 01:05:45,000 -- 01:05:48,000 Jazov védelmi miniszter puccsot hajt végre a peresztrojka ellen.To pack the stuff, go back or to fight through.
- ...visszamegyünk Indiába...we've decided to go back to India.
- Akkor mind visszamegyünk?Then we all just go back? Just you, Jenna and the kids.
- Akkor visszamegyünk a sugarakhoz?- So we go back to the rays?
- Aztán visszamentek a szállodába, ahol persze egymás mellett volt a szobájuk, és cseréltek.- Of course. Then they go back to their hotel, where they conveniently have rooms right next to each other.
- Ti visszamentek a hajóhoz én meg figyelmeztetem a Thal-okat.You go back to the ship and I'll stay and warn the Thals.
A Kirtlandok visszamentek Indianaba, mielőtt Abner nagyapja színre lépett.The Kirtlands go back to Indiana, before Abner's grandfather came out last.
A haverod gépe az enyém, ezután fogjátok magatokat és visszamentek oda, ahonnan jöttetek. Értem? Valami más megoldást biztosan ki tudunk találni.I'm taking your friend's bike and you guys are gonna hit the road and go back to wherever the hell it is that you came from.
A légitámadás után visszamentek a faluba?Did you go back to the village after the air strike?
- Ha nem kapnak jogsit, gondolja, visszamennek Mexikóba?- If we don't give these people licenses you think they're gonna go back to Mexico?
- Tedd azt, hogy... rendezel egy jó kis fagyipartit, amitől elfelejtik, mit tettél, visszamennek dolgozni, a légkondi megint működni fog, és az egész nem lesz más, mint egy rémálom.- Here's what you're gonna do... You're gonna throw that ice cream party, and they're gonna forget about what you did, they're gonna go back to work, the air conditioning is gonna go back on, and it'll all be a bridge over troubled water.
- Tényleg visszamennek?- You're really going to go back?
...évekkel később visszamennek Afrikába, és az oroszlán... emlékszik rájuk.Years later... They go back to Africa... And the lion...
A bogarak összeszedik, majd megeszik, aztán visszamennek a fészkükbe, és így tulajdonképpen végez mindannyiukkal.Roaches get it on them and eat it, then they go back to the nest, and eventually it makes it's way around to all of em.
" Baze, visszamentem Cate-hez.Cool. "Baze, went back to Cate's.
- A meccs előtti estén visszamentem a városba, hogy elintézzek ezt-azt, és Dante felhívott.- The night before the fight... I went back into the city to take care of some last-minute business... and Dante called me.
- A negyvenedik napon visszamentem a temetőbe. Ott volt a nagyanyja is.On the 40th day, I went back to the cemetery.
- Aztán visszamentem Arnoldhoz, szeretkeztünk, és azt mondtam:- And then I went back to Arnold and I made love to him and I said,
- Aztán visszamentem az irodába?- Then I went back to the office.
- Azt mondja, visszamentél a lakásba aznap este, mikor az apád megölték.- She says that you went back to the apartment the night that your father was killed.
- Begyűjtötted a bizonyítékot, de hiányoltál valamit, visszamentél, megtaláltad.You collected the evidence. You thought there was something missing, you went back and found it.
- Kétszer. ...őrült nővel, akivel szakítottál, mielőtt megbocsájtottál volna neki és visszamentél volna?What was that mad, crazy bird you saw last time you split up with your missus before you bottled it and went back to her?
- Ott volt, amikor visszamentél?- Was he there when you went back?
- És visszamentél az időben.- And you went back in time.
- A feleségem rég visszament.My wife went back home a long time ago.
- Akkor visszament, Nicky.- Well, he went back, Nicky.
- Amíg Amerikában voltál, Peppino visszament.- While you were in America, Peppino went back home.
- Anya visszament Bostonba.Mom went back to Boston. Boston?
- Az idióta visszament?- The idiot went back?
- Igen, visszamentünk hozzájuk, és kaptam egy másolatot.Yes, we went back to her place. I got a copy of the papers.
A bárból visszamentünk a házamba... ami egyben a produkciós iroda is volt.From the bar, we went back to my house, which is also the production office.
Amikor visszamentünk Varanasi utcáiba, ezúttal a legszentebb részébe ennek a szent városnak, ismét elérkezett az idő, hogy Isten megtegye a lehetetlent.When we went back to the streets of Varanasi, this time to the holiest part of this holy city, it was time once again for God to do the impossible.
Amikor visszamentünk a lakásomhoz és kiszálltunk a kocsiból, elhányta magát a parkolóban.And I remember we went back to my flat, and when we got out of the car, he threw up in the parking lot.
Amikor visszamentünk a lepárlóba, már nem volt ott.When we went back inside the distillery, her body was gone.
- Tartalékon. Mint mikor visszamentetek.Reserve power, like when you went back to your world...
Azt hittem, visszamentetek Lillianhez.I thought you, uh, went back to Lillian.
Aztán valószínűleg ittál pár pohárkával, és siránkoztál a szörnyű férjedről, aztán visszamentetek a lakására.And then you probably had a few drinks, and you moaned about your horrible husband, and then you went back to his apartment. I got it.
Beszálltatok Mark kocsijába, elmentetek az ATM-hez, felvettetek pénzt, fogtátok Péterék csónakját, és visszamentetek McBrideék házához, és beraktátok a testeket a csónakba.You guys got in Mark's car, you went to the ATM, you got cash, you picked up Peter's boat, you went back to the McBrides' and you loaded the bodies onto the boat.
Kevertetek egy koktélt, és visszamentetek a szobába.You made gimlets and went back to your room.
- Igen? visszamennék arra az estére, amikor találkoztunk....I would go back to the night we met.
- Én meg visszamennék az időben, és nem csinálnék chilis babot, amikor fent voltunk a tónál.I would go back in time and not make chili when we were up at the lake.
De van két tucat tojásunk is. szóval a maga helyében én visszamennék a házba.But we also have two dozen eggs... so if I were you, I would go back inside.
Ha bármikor elveszettnek érezném magam, visszamennék Virginiába.Whenever I felt lost, I would go back to Virginia.
Hidd el, ha lenne egy időgépem, visszamennék, hogy másképpen cselekedjek.Believe me, if I had a time machine, I would go back and do it differently.
Azok mi vagyunk, és a szokásos 10 százalék visszamenne a Testületnek.It's who we are, and the usual 10 percent of your fees would go back to the Corps.
Egy igazi Nanbu Szamuráj... visszamenne a Shinsengumihoz és férfiként halna ott meg.A true Nanbu samurai would go back to the Shinsengumi and die there like a man.
Szóval Samantha visszamenne, és Jeannie megfagyasztaná ott.So, Samantha would go back, and Jeannie could just freeze her there.
majd... álomba borulnánk... úgy ezer évre... majd aztán reggel felébrednénk.. sütne a nap és... anyám visszamenne a konyhába elkezdené csinálni a reggelit, és... apám azt mondaná mosolyogva, hogy:and then we'd-- fall asleep for like-- a thousand years and then, in the morning, we'd wake up and-- the sun would be shining and-- my mom would go back into the kitchen and start making breakfast and-- my dad would say, "Go get ready for school" and smile.
Szerintem jobban járnánk, ha az emberek visszamennének oda, ahonnan jöttek.I think we would all be better off if people would go back to where they came from.
- Akarod, hogy visszamenjek ?- Do you want me to go back? - Uh, no.
- Akkor miért nem hagyjátok, hogy visszamenjek oda.Why don't you let me go back then!
- Anya, miért kell visszamenjek az iskolában?Mother, why do I have to go back to school?
- Azt akarod, hogy visszamenjek?You want me to go back.
- Gyűjtök, hogy visszamenjek Párizsba.I'm saving to go back to Paris.
"Akkor most azt szeretném, hogy visszamenj és szedj össze minden egyes tollat, amit a szél elfújt!""Now I want you to go back and gather up every last feather that flew out on the wind!"
"fiam, megengedem, hogy visszamenj a földre és élj 5 percig"son, I'm gonna let you go back down to earth and live "for five minutes.
"megengedem, hogy visszamenj a földre és élj..."'I'm gonna let you go back down to earth and live...
- Nem akarom, hogy visszamenj.–I don't want you to go back.
A bennem lévő Halálhozó nem akarja, hogy visszamenj.The Necromonger in me warns you not to go back.
"Miért? Miért hagyná ott Virginia a hőn szeretett munkáját, hogy visszamenjen jegyzőkönyveket gépelni?Why would Virginia leave the work she loves to go back to typing memos?"
- Azt akarja, hogy Audrey visszamenjen a csűrbe.He wants Audrey to go back into the barn.
- Ezért nem akarom, hogy visszamenjen.- Why I do not want to go back.
- Hogy elmenjen, visszamenjen a suliba. Érted? Szeretem őt.Her to leave and go back to school, you know?
- Nem hagyhatjuk, hogy visszamenjen.We cannot let her go back.
- Arra, hogy visszamenjünk Lesterhöz.I mean, to go back to Lester.
- Köszönöm! Pontosan 22 óra és 18 perc, hogy eljussunk Richerenches-be, megtaláljuk a műtárgyat, kiderítsük, mit csinál, és eléggé visszamenjünk ahhoz, hogy megakadályozzuk a raktár elpusztítását.Precisely 22 hours and 18 minutes to get to Richerenches, find the artifact, figure out what it does, and go back far enough to stop the warehouse from being destroyed.
- Mit akarsz, hogy visszamenjünk és újra átlépjük anyád házának küszöbét?- Your door's locked. - What, we're gonna go back to your mom's house, go to her doorstep?
- Ne kényszeríts, hogy visszamenjünk a..- No, dude, don't make us go back in the--
- Talán ideje lenne visszamenjünk.Maybe it's time we go back. No.
- Rendben, azt akarom, hogy ti ketten visszamenjetek a hotelba.- All right, I want the two of you to go back to the hotel.
Arra akarjátok használni a babokat, hogy egy átjárót nyissatok, hogy visszamenjetek az Elvarázsolt Erdőbe.You want to use the beans to make a portal to go back to the enchanted forest.
Arra használjátok a babokat, hogy visszamenjetek az Elvarázsolt Erdőbe.You wanna use the beans to go back to the enchanted forest?
Azt akarja, hogy visszamenjetek dolgozni.She really wants you all to go back to work.
Nem kívánjátok azt, hogy visszamenjetek 1980-ba, és megnyissátok az első szusi éttermet Manhattanben?Don't you wish you could go back to 1980 and open the first Sushi restaurant in Manhattan?
"..az országunkban és visszamenjenek a saját országukba."..from our land and go back to your country.
De ahhoz az is kell, hogy visszamenjenek, és bevigyék azt a rakományt.But to be fair all around, you fellers'll go back to work and move that load inside.
Hecubah és Zebulon ki akar téged rúgatni, hogy Tina és a gyerekek visszamenjenek a pokolba. És ő nem a haverod, csak úgy tesz, mintha az lenne!Hecubah Zebulon are trying to get you fired so your family'll go back to hell, and he's not your chum, he's only pretending to like you!
Talán nem olyan bolondok, hogy visszamenjenek a kastélyba.They can't have been mad enough to go back to the château.
Tudjuk, hogy a Discovery II-n dolgoznak, hogy visszamenjenek a Jupiterhez, és kiderítsék, mi történt odafent.We know you are building the Discovery Two to go back to Jupiter to find out what happened to your men up there.
- Akkor ígérd meg nekem, ígérd meg, hogy nem kell visszamennem oda.- Then you have to say a promise to me, that you promise me I don't have to go back there.
- Johnny, azt mondtad, nem kell visszamennem.Johnny, you said I wouldn't have to go back. I know.
- Nekem miért kell visszamennem oda?Archer... Why do I have to go back in there?
6 hónap múlva kell visszamennem kontrollra,hogy biztosak legyünk,de jónak tűnik.I have to go back in six months to get tested again to be sure, but it's looking good.
Akkor miért kell visszamennem a kórházba?Why do I have to go back to the hospital then?
- Mikorra kell visszamenned?What time do you have to go back?
- Muszáj máris visszamenned?Sergeant, do you have to go back now?
- Muszáj visszamenned Oklahomába?Do you have to go back to Oklahoma?
- Nem kell visszamenned a dutyiba?Don't you have to go back?
- ha akarsz... - Nem, neked kell visszamenned oda.- No, you need to go back in there.
- Jól van, addig nincs gond, amíg Kiarának nem kell oda visszamennie.I don't understand. As long as Kiara doesn't have to go back into that house.
- Legalább a többi gyereknek nem kell oda visszamennie.Well, at least those other kids don't have to go back to that home.
A gyilkos ettől berezelt, és muszáj lesz visszamennie a tetthelyre,- It doesn't matter. The killer's feeling paranoid, so he or she will be compelled to go back to the scene of the crime and make sure nothing was left behind.
Azzal talán megoldódna, hogy ne kelljen visszamennie a börtönbe.It's a way to make sure he never has to go back to prison.
Bár ne kellene visszamennie Tibetbe!Oh, I wish he didn't have to go backto Tibet.
"Bárcsak ne kéne visszamennünk!I wish we never had to go back, don't you?
"Nem lenne jó, ha nem kellene visszamennünk?""Wouldn't it be great if we never had to go back?"
- Elmehetünk és nem kell visszamennünk.We can just go, we don't have to go back!
- Jó lenne, ha nem kellene visszamennünk.- Be great if we never had to go back.
1955-be kell visszamennünk.We've got to go back to 1955.
Nem kéne visszamenniük a hotelbe átöltözni?Don't you think you ought to go back to the hotel and change?
Hogy megmutassam, mennyire meggyőző, összegyűjtöttem 14 évre visszamenő ténykedését.To give you an idea of how convincing he is, This is a sampling of his work going back 14 years.
Két évre visszamenő orvosi feljegyzések vannak róla.There's medical records going back almost two years.
Évekre visszamenő képgalériájuk van, és vannak képeik az 1988-as pápalátogatásról is.They have a gallery going back years and had photographs of their celebrations for the Pope's visit to Strasbourg in 1988.
Úgy érted, a két évtizedre visszamenő 20 millió dollárt.You mean the $20 million going back over two decades.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

verbuvál
recruit
vigyorog
grin
világosodik
become/grow light
virul
flourish
visszahelyez
replace
visszalép
step back
visszatér
return
vonatkozik
apply to something or someone
zargat
bother
zárul
close

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'go back':

None found.
Learning languages?