Megfizet (to pay) conjugation

Hungarian
149 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megfizetek
I pay
megfizetsz
you pay
megfizet
he/she to pay
megfizetünk
we pay
megfizettek
you all pay
megfizetnek
they pay
Present definite tense
megfizetem
I pay
megfizeted
you pay
megfizeti
he/she pays
megfizetjük
we pay
megfizetitek
you all pay
megfizetik
they pay
Past indefinite tense
megfizettem
I paid
megfizettél
you paid
megfizetett
he/she paid
megfizettünk
we paid
megfizettetek
you all paid
megfizettek
they paid
Past definite tense
megfizettem
I paid
megfizetted
you paid
megfizette
he/she paid
megfizettük
we paid
megfizettétek
you all paid
megfizették
they paid
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
megfizetnék
I would pay
megfizetnél
you would pay
megfizetne
he/she would pay
megfizetnénk
we would pay
megfizetnétek
you all would pay
megfizetnének
they would pay
Conditional present definite tense
megfizetném
I would pay
megfizetnéd
you would pay
megfizetné
he/she would pay
megfizetnénk
we would pay
megfizetnétek
you all would pay
megfizetnék
they would pay
Conditional past indefinite tense
megfizettem volna
I would have paid
megfizettél volna
you would have paid
megfizetett volna
he/she would have paid
megfizettünk volna
we would have paid
megfizettetek volna
you all would have paid
megfizettek volna
they would have paid
Conditional past definite tense
megfizettem volna
I would have paid
megfizetted volna
you would have paid
megfizette volna
he/she would have paid
megfizettük volna
we would have paid
megfizettétek volna
you all would have paid
megfizették volna
they would have paid
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megfizetni
I will pay
fogsz megfizetni
you will pay
fog megfizetni
he/she will pay
fogunk megfizetni
we will pay
fogtok megfizetni
you all will pay
fognak megfizetni
they will pay
Future definite tense
fogom megfizetni
I will pay
fogod megfizetni
you will pay
fogja megfizetni
he/she will pay
fogjuk megfizetni
we will pay
fogjátok megfizetni
you all will pay
fogják megfizetni
they will pay
Subjunctive present definite tense
megfizessem
(if/so that) I pay
megfizesd
(if/so that) you pay
megfizesse
(if/so that) he/she pay
megfizessük
(if/so that) we pay
megfizessétek
(if/so that) you all pay
megfizessék
(if/so that) they pay
Subjunctive present indefinite tense
megfizessek
(if/so that) I pay
megfizess
(if/so that) you pay
megfizessen
(if/so that) he/she pay
megfizessünk
(if/so that) we pay
megfizessetek
(if/so that) you all pay
megfizessenek
(if/so that) they pay
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
megfizetnem
I to pay
megfizetned
you to pay
megfizetnie
he/she to pay
megfizetnünk
we to pay
megfizetnetek
you all to pay
megfizetniük
they to pay

Examples of megfizet

Example in HungarianTranslation in English
"Azt mondtam, kész vagyok megfizetni az árat, vén szipirtyó."Dyson: I said I'm ready to pay your price, crone.
"Hamisan vádoltál, ezért most ideje megfizetni."Nothing. "You framed me, and now it's time to pay."
"szóban állapítja meg a fizetendő ellenértéket." "Vang Santang köteles megfizetni"Wang Shantang to pay plaintiff's medical bills and wages lost."
"és én készen állok megfizetni azt az árat, nem számít, mekkora.""And I'm prepared to pay that price, no matter how high.
"Bosszú az enyém, én megfizetek."'Vengeance is mine, I will repay.'
"Enyém a bosszú, én majd megfizetek - mondja az Úr.""Vengeance is mine. I will repay, sayeth the lord."
"Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.""Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord."
- Bármit megfizetek, amit csak akarsz.- I'll pay whatever you wish.
"Ha játszol, megfizetsz."If you play, you pay.
"Ha tényleg elmondod a nejemnek, megfizetsz érte.""if you do tell her, you will pay for it."
"Hazamegyek és megfizetsz.""I'm coming home, and you're going to pay."
"Menekülj gyermek, megfizetsz hibáidért"Run away Child, You're gonna pay if you fail
- Ezért elöbb-utóbb megfizetsz.- You're gonna pay, one way or another.
- Az a szemét megfizet ezért!- The goddamn bastard has to pay.
- Ezért nagyon megfizet.Oh, he is going to pay for this.
- Mert mindenki megfizet, akinek köze van Carl és Scooby halálához.- Because anyone... who had anything to do with killing Carl and Scooby has to pay.
- Én! Ez az ember megfizet azért, amit veled tett.This guy is going to pay for what he did to you.
"Előbb vagy utóbb mind megfizetünk vétkeinkért.""In this job, you'll always pay the price."
'Mer minden egyes nap megfizetünk egy kis áldozatot hozva'Cause every day we pay the price with a little sacrifice
* Vagy holnap megfizetünk érte. *♪ Or tomorrow we will pay ♪
- Ezért mind megfizetünk.We're all gonna pay for this.
- Mind megfizetünk majd.- And we have all some to pay the price.
- A családoddal szó szerint megfizettek ezért.You and your family will quite literally pay the consequence.
- Ezért megfizettek !- You'll pay for this.
- Ezért mindketten megfizettek, Beddoe!- Both of you will pay for this, Beddoe.
"Nem olvasom el, csak ha jól megfizetnek érte.""No, I'm not reading this, unless you pay me hard cash."
- A Bosszú Angyalai megfizetnek, amiért bezártak!The avengers will pay for imprisoning me.
- Anyám! Ezért megfizetnek!You'll pay for this!
- Esküszöm, nem tudok semmit! - Ezért megfizetnek!You'll pay for this.
- Ezért megfizetnek!These guys are gonna pay!
- Majd megfizetem.- I'll pay in me own way.
- Mondtam, hogy megfizetem az adósságom.- I said I would repay my debt.
- Mondtam, hogy megfizetem.- I just said I was gonna pay.
- Nem, megfizetem a tandíjat.- No, I just have to pay tuition.
- De megfizeted?- But you'll pay for it?
- Mind az enyém, de ha megfizeted, használhatod.- Nope. You wanna use it, you gotta pay.
A pénzügyi tanácsadód nem a tied, kivéve, ha megfizeted.Your financial guy isn't your financial guy unless you pay his bill.
Az emberek, akik meghaltak, a te felelősséged, és azért vagyok itt, hogy garantáljam, megfizeted a tetteid árát, és hogy garantáljam, tudod miért.The people who died are your responsibility... and I'm here to make sure you pay the price for your actions... and to make sure you know why.
"Egy Lanister mindig megfizeti az adósságait""A Lannister always pays his debts."
Az ember megfizeti az adósságát.A man pays his debts.
Az igazi férfi megfizeti a tartozását és állja a szavát.A man of honour, always pays his debts. And keeps his word.
Busásan megfizeti.- He pays good money
- Azt is megfizetjük.We'll pay for that, too.
Add nekünk a formulát és megfizetjük az árát.Give us the formula and we'll pay you your price.
Akkor majd megfizetjük az árát.That way, they need you and pay you.
Amíg a férje búcsúlevele a széfjében marad, addig megfizetjük, amit kér.As long as that letter her husband left stays in her safe deposit box... we'll pay what she asks.
Ezt drágán megfizetitek!You will pay for this!
Ha elrontotok egy munkadarabot, megfizetitek.You ruin the work, you pay for it.
Ha eltörtök egy szerszámot, megfizetitek.If you break a tool, you pay for it.
- Amíg megfizetik, igen.As long as they're paying, yes.
- Egy rokonát busásan megfizetik.Their next of kin gets a payday.
- Sokan megfizetik a képességemet.Yeah, well, a lot of people are willing to pay - for my skill set.
"Tudni fogod, hogy az adósságomat megfizettem.""And you will know the debt is paid."
- De már megfizettem érte.- But I paid for it.
- Drágán megfizettem a hibámért.A mistake dearly paid for.
- Hogy érti azt, hogy megfizettem érte?-What do you mean, I paid for him?
- Pedig a tied megfizettél érte.-Well, he's yours. You paid for him.
- És megfizettél volna érte, te hülye barom?~ What? And paid for it, you bloody fool?
A gyerekeim azt hiszik, több pénzük van, mint valójában. Fogtad a pénzt, és megfizettél valakit, hogy helyetted sajnáltassa magát.- You took all that money, and you paid someone else to sit around and feel sorry for you.
A házasságtörésért megfizettél, de öltél is.You've paid for your adultery, but you have also killed.
Akkor már megfizettél érte.Then you've already paid the price.
- A Rotherham Borough Mérnöki Taná- csánál dolgozó világítástechnikus, Webb úr, aki röviddel a nyugdíjazása elött áll, megfizetett érte, hogy ugyanazt a nevet viseli mint a EB-n szereplö bíró.Mr. Webb, who is preparing to retire, has paid the penalty, but a having the same name, as a controversial EURO 2008 referee".
- Drágán megfizetett érte. - Mulder ügynök,She has paid dearly for this integrity. [ Blevins ] agent Mulder,
- Két másik áruló is megfizetett.- Two other traitors have also paid. - Who?
- Nyilván valaki megfizetett.Could it be that someone paid me to? Wonder Woman:
- Ok, szóval... Jézusban ami történik az az, hogy, amikor elkezdek hinni abban a Jézusban aki kifizette a bűneim árát, minden bűnömért megfizetett...- Okay, so... in Jesus, what happens is, is when I believe that Jesus is the one that paid for my sin, that paid for all that...
* De mindketten megfizettünk érte *♪ And all that went away was the price we paid. ♪
Csak egy perc volt és megfizettünk érte.It only took a minute, and we've paid for it.
Megöltem a szörnyet, aki teremtett, kölyök... szóval mindnyájan megfizettünk.I killed the monster that made you, boy... so we're all paid up.
Már eléggé megfizettetek.You have paid enough.
- De megfizetted az árát.Maybe the bill would have been paid.
12 évet ültél, ezzel megfizetted a társadalom felé az adósságod.You did a 12-year stint and now you've paid your debt to society.
Az adósságod megfizetted.The debt is already paid.
Azt hiszem megfizetted a tanulópénzt.I think your penance is paid.
Ha megfizetted a tartozásod, kapsz még egy esélyt dílerként.When you've paid off your debt, you'll get another chance at sales.
- Nem, komoIyan, megfizette az árat?-You paid sticker price?
A fiam, Reggie, megfizette a tartozását.No, it didn't. My son, Reggie he paid his debt. He straightened out his life.
A kishúga, Maya már megfizette az árát.Her sister Maya had already paid the price.
A két fél az adókat megfizette.The taxes have been paid by the two parties.
A mártír, aki szembeszállt a rendszerrel, de megfizette az árát. Közben elveszítette a családját és a kislányát, pont olyan típus, mint te, Hank.The martyr who took on the system and paid the price, losing his family and his only daughter in the process, exactly your kind of guy, Hank.
"Nagyon sikeresek voltunk, de megfizettük az árát."'We were very successful, but we paid a price too.'
- Tévedés lehet, megfizettük a tavaszi adót.What a beautiful village. This must be a mistake. We already paid our spring taxes.
A koronát nem érdekelte, mit csinálunk egymással, amíg megfizettük az adót.The Crown really didn't care what we did to each other, as long as we paid our taxes.
A vorlonok hibát vétettek több ezer évvel ezelőtt. És mi megfizettük az árát.The Vorlons made an error thousands of years ago... and we paid the price for it today.
Bőségesen megfizettük a kislányát, és most jött eladni a másikat is.We paid him handsomely for his little girl, and now he wants to sell us the other one.
- Az olaszok jól megfizették.- Italians paid him a lot of money.
- Mert megfizették érte.- Because you were paid to.
- Most megfizették.Now they've paid it.
- Igen, de ami igazán segítene, ha az a fickó rendesen megfizetne.Yeah, it would really help if that guy would pay you a fair wage.
Garantálom, hogy jónéhány, magazin jól megfizetne, ha nekik írnál.Guaranteed, at the bare minimum, There are dozens of magazines who would pay you to write something.
Ha néha kitakarítasz, azzal megfizetnéd a lakbért.If you tidy up the place sometimes that would pay your rent
Azért jött velem, hogy biztosan megfizessem a tartozásomat.She's here to make sure I pay the bill.
Azért jöttem, hogy megfizessem a tartozásom.I just came to pay back what I owe, sir.
Bárcsak lenne valami módja, hogy... megfizessem a büntetést és vége legyen.I wish there was some way I could... just pay the tine and go home.
Ehhez sokkal több ember kell, és pénz, hogy megfizessem az informátorokat.I need a hundred more men, and funds to pay the informants.
Ez egy tartozási igazolás. 30 órás kényszermunka, kocsimosás, kávék... Ami csak kell, hogy megfizessem Ariel látogatását.It's an I.O.U. 30 hours slave labor... car washes, coffee runs, whatever you need to pay off Ariel's visit.
Minden varázslatnak ára van, és most rajtad a sor, hogy megfizesd.Magic always comes with a price, and now it's yours to pay.
Persze, ha a terved az, hogy jelenetet rendezel egy fényűző hotelben, jobb ha felkészülsz, hogy megfizesd az árát.Of course, if you plan on making a scene at a fancy hotel, you'd better be ready to pay the price.
- Nézze, elvárom, hogy a vállalata megfizesse a káromat, de nem vagyok képmutató, nem fogadok el kenőpénzt!Listen, I will let you pay for the damage your company made to our fence. But I'm not a hypocrite, and I don't accept bribery.
A felesége azért dolgozott, hogy megfizesse tartozását.Your wife worked to repay that debt.
A felesége egy fogadóban dolgozott Nirazakizai-ban... hogy megfizesse a tartozását.Your wife was working at an inn in Nirazakizai to pay off some money you borrowed.
Ebből a csinos összegből telni fog rá, hogy megfizesse fáradozásaimat. Logikusnak tűnik.You'll probably pay me for my trouble... out of what I save you, right?
Eljött az idő, hogy megfizessük az egyenruha árát. És most különleges tűzparancsot adok ki.This is the time to pay back our debt to this uniform we wear.
Fontos, hogy a katonákat jól megfizessük!- You see it is essential to pay soldiers well
Nem kényszeríthetsz minket arra, hogy megfizessük.You cannot force us to pay it.
És ha azt mondanák, hogy az akadály részben anyagi természetű, hogy a költségvetés nem teszi lehetővé, hogy megfizessük az előadást, akkor mit tenne?And if you were told that the considerations preventing attendance were in part financial, that there was no budget to pay for any performance, what would you do?
Annyi éven át, miért nem álltatok anyám és az öreg közé, hogy megfizessétek a jóságát?Why didn't you stand between him and my mother all those years, to repay the kindness she done you?
Afrikában az emberek nem a HIV vírus miatt halnak meg AIDS-ben, hanem azért, mert nincs pénzük, hogy megfizessék az életben tartásukhoz szükséges orvosságokat.The people in Africa who are dying of AIDS are not dying because of the HIV virus... they are dying because they don't have the money with which to pay for the drugs that would keep them alive.
Azt akarja, hogy Phoenix lakosai megfizessék a szenvedéseit.And now he wants the good people of Phoenix to pay him for his pain and anguish.
Ezért kell fáradozniuk az embereknek, hogy megfizessék ezt az árat.That's why people put forth an effort to pay the price.
Ha elég okosak, hogy bekerültek a Harvardra, talán keresnek annyit, hogy megfizessék.I don't know, I just figured, you know, if you're smart enough to get into Harvard... you might as well be financially smart enough to pay for it.
a rabszolga-rakományt tengerbe dobni jogszerű, ami arra kötelezi a biztosítókat, hogy megfizessék a károkat.The jettisoning of enslaved cargo is legal! And it beholds the insurers to pay losses.
- Hidd el: túl fogom élni ezt csak hogy megfizessek ezért!Trust me in this: I'll survive until the end, just to pay you back! - I will report you.
Amikor Paul kijött a börtönből, az egyetlen célja az volt, hogy megfizessek azért, mert ő oda került, ezért írt Beth-nek, és könyörgött, hogy látogassa meg.When Paul went to jail, his one goal was to make me pay for putting him there, so he wrote to Beth, begging her to come see him.
Azt gondoltam, ez az egyetlen út hogy megfizessek a szenvedésünkért.I thought this was the only way to pay you back for our sufferings.
- Egész életem annak szentelem, hogy megfizess ezért.I will spend the rest of my life making sure you pay for this.
Apám majd gondoskodik arról, hogy megfizess mindezért.My father will make you pay for this.
Azt akarta, hogy megfizess azért, amiért otthagytál minket a börtönvilágban.She wanted to make you pay for refusing to help rescue us from the prison world.
- Amint elmúlt a sokk, azt akarja majd, hogy valaki megfizessen.Once the shock wears off, she's gonna want someone to pay.
- Az, hogy elkapja Vanessát, és megfizessen, személyes ügy.Catching Vanessa and making her pay-- it's personal. Thanks.
- Nó komment. Meggyilkolta Debbie Hall-t és azon leszek, hogy ezért megfizessen, mint, ahogy fizetni fog Wendy Gorman 1977-es meggyilkolásáért.You murdered Debbie Hall and I'm going to make you pay, like I'm going to make you pay for the murder of Wendy Gorman back in 1977.
- Áruld el, hogyan találjuk meg! Hogy megfizessen azért, amit tett.So tell me how to find him so I can make him pay for what he did.
A tettemen nem változtathatok, de segíthetek nektek Henry ellen, hogy megfizessen a művéért.I can't change what I did, but I can help all of you against Henry-- make him pay for what he's done.
Egy módot, hogy legyőzzük a vén kígyót, hogy törlesszünk a Föld elleni bűneinkért, amit játékszerünkké tettünk, hogy megfizessünk a mocsokért, és mérgező bűzért, mellyel megtöltöttük tengereink és óceánjaink, a dzsungelekért és erdőkért, melyeken végigpusztítottunk,A way to destroy the old serpent. To redeem our sins against a planet that we have turned into our plaything! to pay for the filth and toxic stench with which we have filled our seas and oceans, the jungles and forests we have slain through our haughty carelesness and gross neglect...
Hanem arról, hogy megfizessünk annak az aljas embernek.It's a question of paying that lawman back.
Hogy megfizessünk San Ricardónak!To paying back San Ricardo!
Itt az idő, hogy megfizessünk a bűneinkért.It's time to pay the Piper.
A távoltartási végzés miatt, és mert azt akarom, hogy megfizessetek azért amit velem tettetek.Because of the restraining order... and because I need to make you all pay for what you did to me.
Eljött az ideje, hogy az emberek, akik szenvedést okoztak, az emberek és te, Lucien, megfizessetek!This time, it is the humans who shall suffer, the humans, and you, Lucien, who shall pay!
Eljött az idő, hogy megfizessetek!Now it's time for you to pay.
Megtalálom a módját, hogy mind megfizessetek!I will find a way to make you all pay!
- Ideje, hogy megfizessenek a tetteikért.- Let each pay for what they've done.
Akkor is, ha nincs annyi foguk és szemük, hogy megfizessenek.They don't have enough eyes and teeth between 'em to pay for what they did, though.
Amit a lázadók műveltek vele, a faluval, a bajtársaimmal, azt akarom, hogy megfizessenek.What the rebels did to him, your village, my comrades, I wanna make them pay.
Azon vagyok, hogy megfizessenek érte. Maga, meg a munkaadója, meg a kormány, amely aláírta a szerződést.I'm gonna see you pay for that error, along with you and your employer and the government that finances its contracts.
- De nem kell megfizetnem?But don't I have to pay?
Amit a húgommal tett, én... De nekem kell megfizetnem a tettemért, nem az apámnak.What he did to my sister, I... but I'm the one who needs to pay for what I did, not my father.
Ez az, amiért, saját kezűleg kell megfizetnem az ellenségének.It's why I have to pay back his enemy with my own hands
Akkor neked kell megfizetned a bűnömért.Then you'll have to pay For my sin.
Figyelj, a szállítás egy kicsit vitatható nekem manapság a titkolt férfi homoszexualitás nyomán,(megnősül, de titokban férfival van viszonya) és nem kell megfizetned a pénzt, amivel tartozol nekem az arany 10 dolláros az enyém 17-én, a múlt héten.Listen, transfer some con for me on the down-low today, and you won't have to pay me the money you owe me for that eagle of mine on 17 last week.
Ha aludhatok a kocsidban, nem kell megfizetned.Let me sleep in your car, you don't have to pay me.
Mert nem neked kell megfizetned az én bűneimért.Because you shouldn't have to pay for my sins.
Csak hogy megmutassam neked, hogy milyen igazságos vagyok, megengedem, hogy eldöntsd, hogy kinek kell megfizetnie azért, mert átvertél.just to show you how fair-minded i am, I'm gonna let you decide who has to pay the price ror ripping me off.
Ha igazságot akarsz... akkor annak a családnak kell megfizetnie az okozott szenvedésért.If we want real justice... then that family has to pay for the suffering it's caused us.
Ha üzenetet akar küldeni ennek az embernek, olyan árat kell megfizetnie, amit nem engedhet meg magának.If you want to send a message to this man, he has to pay a price that he can't afford.
Ideje megfizetnie a hibáiért.Now, he has to pay for his mistakes.
De ha veszítünk, a háromszorosát kell megfizetnünk.But if we lose, we have to pay three times the amount.
Hogy megfeleljünk a Föderáció minden kereskedelmi törvényének, egy sor adót és járulékot kell megfizetnünk, amelyek elfogadhatatlanul megemelik az árakat.In order to comply with all your commerce laws we have had to pay a series of taxes and fees that have made the costs too high.
Előbb csökkentik az adókat, de a kiadásokhoz már nem nyúlnak, ezért óriási hiányt hoznak létre, amit a gyermekeinknek kell megfizetniük.First they cut taxes. Then they never get around to cutting spending, so they run up huge deficits and leave a massive debt for our children to pay.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

leszáll
fly down
mángorol
mangle
megbeszél
discuss something with someone
megdöglik
die
megduplázódik
double
megelőz
outstrip
megfigyel
watch
megfog
grab
megismétel
repeat
megjegyez
note

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'pay':

None found.
Learning languages?