Megfog (to grab) conjugation

Hungarian
78 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megfogok
I grab
megfogsz
you grab
megfog
he/she to grab
megfogunk
we grab
megfogtok
you all grab
megfognak
they grab
Present definite tense
megfogom
I grab
megfogod
you grab
megfogja
he/she grabs
megfogjuk
we grab
megfogjátok
you all grab
megfogják
they grab
Past indefinite tense
megfogtam
I grabbed
megfogtál
you grabbed
megfogott
he/she grabbed
megfogtunk
we grabbed
megfogtatok
you all grabbed
megfogtak
they grabbed
Past definite tense
megfogtam
I grabbed
megfogtad
you grabbed
megfogta
he/she grabbed
megfogtuk
we grabbed
megfogtátok
you all grabbed
megfogták
they grabbed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
megfognék
I would grab
megfognál
you would grab
megfogna
he/she would grab
megfognánk
we would grab
megfognátok
you all would grab
megfognának
they would grab
Conditional present definite tense
megfognám
I would grab
megfognád
you would grab
megfogná
he/she would grab
megfognánk
we would grab
megfognátok
you all would grab
megfognák
they would grab
Conditional past indefinite tense
megfogtam volna
I would have grabbed
megfogtál volna
you would have grabbed
megfogott volna
he/she would have grabbed
megfogtunk volna
we would have grabbed
megfogtatok volna
you all would have grabbed
megfogtak volna
they would have grabbed
Conditional past definite tense
megfogtam volna
I would have grabbed
megfogtad volna
you would have grabbed
megfogta volna
he/she would have grabbed
megfogtuk volna
we would have grabbed
megfogtátok volna
you all would have grabbed
megfogták volna
they would have grabbed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megfogni
I will grab
fogsz megfogni
you will grab
fog megfogni
he/she will grab
fogunk megfogni
we will grab
fogtok megfogni
you all will grab
fognak megfogni
they will grab
Future definite tense
fogom megfogni
I will grab
fogod megfogni
you will grab
fogja megfogni
he/she will grab
fogjuk megfogni
we will grab
fogjátok megfogni
you all will grab
fogják megfogni
they will grab
Subjunctive present definite tense
megfogjam
(if/so that) I grab
megfogd
(if/so that) you grab
megfogja
(if/so that) he/she grab
megfogjuk
(if/so that) we grab
megfogjátok
(if/so that) you all grab
megfogják
(if/so that) they grab
Subjunctive present indefinite tense
megfogjak
(if/so that) I grab
megfogj
(if/so that) you grab
megfogjon
(if/so that) he/she grab
megfogjunk
(if/so that) we grab
megfogjatok
(if/so that) you all grab
megfogjanak
(if/so that) they grab
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
megfognom
I to grab
megfognod
you to grab
megfognia
he/she to grab
megfognunk
we to grab
megfognotok
you all to grab
megfogniuk
they to grab

Examples of megfog

Example in HungarianTranslation in English
- Megpróbálta megfogni a zacsit.She tried to grab my junk.
A te fajtád próbálja mindig megfogni a kezem.You're the kind Who'd try to grab my hand.
Bianca próbálta megfogni, de már késő volt.Bianca tried to grab her arm, but it was too late. I mean,nobody was supposed to die!
De akkor történik ilyen sérülés, ha az áldozat megpróbálja megfogni a pengét. Nahát!But an injury like this could happen if the victim tried to grab hold of the blade.
De amikor megpróbáltam megfogni, mind lement a lefolyón.But when I tried to grab it, it all flushed away.
Azt kell csinálni, hogy megfogok egy ilyen izét, és meghúzom...See, all you need to do is grab one of these things and pull.
Be kell őt csapnom ahhoz, hogy becsaljam a kádba, mert ha meglátja, hogy megfogok egy törülközőt, akkor elrohan és elbújik.Yeah, I got to completely fake him out to get him into the tub. 'Cause if he sees me grab a towel, he just runs away and hides.
Csak megfogok egy másik üveget, így.Just grab another bottle, like so.
Kinyúlok és megfogok egy szénatomot és ráakasztom a láncra, rendben?And I reach out and I grab a carbon atom... and I put it on my chain, right?
Szóval csak megfogok egy ingyen daiquiri-t, és lelépek.So I just grab a free daiquiri... and I'm out of there.
Bármit megfogsz, az a tiéd lehet!Anything you grab is yours to keep.
Ez olyan ügy, amit ha megfogsz, nem engedsz el.There's just this thing that grabs hold of them.
Fogod a közepes nagyságú kezed, zsebredugod őket és megfogsz valamit.You're gonna take your medium-sized hands and stick them in your pockets and grab hold of something.
Ha még egyszer megfogsz így, egy kést szúrok az arcodba.If you ever grab me like that again, I will stick a knife in your face.
Megijesztesz, ha hirtelen megfogsz.I get scared if you suddenly grab me!
Felvesszük Ninát, aztán megfogunk néhány backstage belépőt. Van egy randim a sorssal.We're gonna go pick up Nina and grab some backstage passes.
Csak megfognak, és azt mondják:They'll just grab ya and they'll say
"és ahogy a lépcsőhöz érünk, megfogom finoman Emily csuklóját."and as we reach the stairs, I grab Emily firmly by her wrist.
-Jó, megfogom én.- All right, I'll grab it.
Akkor hiszek az ördögben, amikor megfogom a farkát.Exactly, thus I will believe the devil when I grab him by it's tail.
Aztán megfogom Biff Russell fejét és beleverem a hülye autójába, amíg jobban nem érzem magam.And then I'm gonna grab Biff Russell's head and beat it against the side of his stupid car until I feel better.
Csak lazán megfogom, megnézem, de nem, meggondoltam magam.I casually grab it, I check it out, but, no, I changed my mind.
- Ó, igen, megfogod a seggem.- Lina: Oh, yeah, you're grabbing my ass.
A szemére célzol, megfogod az ajkát, végigvezeted a szobán, és így nem látja, hogy...You aim for the eye, grab the lip... lead her around the room- blinding the marlin.
Amikor kimész a szobádból, megfogod az ajtókilincset, megfordulsz, készen állsz, hogy elmenj, de mégsem, te megfordulsz, és hátra lépsz, a tükör felé fordulsz, és megnézed magadat.Whenever you're leaving your room, you grab the doorknob, and you turn, you're getting ready to leave, but you don't, you stop, and you back up, and you turn to the mirror, and you stare at yourself.
Csak ha megfogod a seggem.Naw. Only if you grab my ass.
Csak megfogod a tőgyét így és meghúzod.Just grab the udder like so, and pull.
A támadó megfogja erősen a gumipántját az ellenfélnek, és hátra húzza.This is... The aggressor grabs securely on the elastic strap of the opponents underwear, and pulls directly back.
Az ír megfogja a poharat, megragadja a bogarat, jól megrázza, és azt kiáltja, "köpöd ki, te mocsok!"The Irish guy reaches into the glass, grabs ahold of the fly, shakes it as hard as he can, and shouts, "Spit it out, you bastard!"
Ezután már csak arra emlékszem, hogy megfogja a...The next thing I know, she grabs my... Oh...!
Ha a lány megfogja a kezed... a reakciód természetesen...When she grabs your hand your reaction would be...
Ha leesik, és egy alligátor közelében landol, és ha az alligátor megragadja, akkor Steve-O-nak nyugodtnak kell maradnia, hagynia kell, hogy az alligátor megfogja, és reménykedni, hogy az alligátor elengedi.If he faIIs and he lands near an alligator, and an alligator grabs a hold of him, Steve-O will relax, let the alligator take him and hope that the alligator will release him.
A barackot nagyon könnyű felsérteni, ezért óvatosan alul megfogjuk és jobbra-balra forgatjuk.Peaches can get scratched easily, so gently grab the bottom, and twist it sideways. Give it a try.
Ez egy lehetséges mód, hogy megfogjuk az olvasót.Now that's one way to grab the reader.
Ilyen közel vagyunk ahhoz, hogy felugorjunk az asztalra lerúgjunk róla mindent, ceruzákat dobáljunk mindenkinek a szemébe, megpofozzuk egymást, majd megfogjuk egymás kezét, és azzal pofozzunk meg mindenkit.We're this close to jumping up on these tables, kicking everything off, throwing pencils in the eyes of everybody here, slapping each other, then me grabbing her hand and slapping everyone's face.
Kimegyünk, megfogjuk, futunk, jó?We'll go back, grab it and run, okay?
Rendben, befutunk, megfogjuk a kulcsokat, aztán kirohanunk, oké?OK, we're just gonna run inside, we're gonna grab the keys, and we're gonna get out of here, OK?
Azt akarom, hogy megfogjátok a kezemet!I want you to grab my hand.
Szóval, megfogjátok a bimbót így.So, first you grab the teat like this.
Én kidobom, ti megfogjátok.I toss it, you grab it.
Mikor egy gyerek odalép, megfogják és háttal rádobják a kőre.As each child steps forward, they grab it from behind and throw it over the stone.
Minden alkalommal, mikor Bajor vallási személyiségeivel találkozom, legelőször mindannyian megfogják a...Usually, the first thing Bajor's spiritual leaders do is grab my... Ear?
- Csak megfogtam.- And I just grabbed it...
- Tintát kentem a kezemre, megfogtam az ütőt, és megöltem.Mr. Williams. I had ink on my hands, I grabbed the bat, I killed her.
A kutya megbolondult, ezért megfogtam, és elrejtőztünk a szekrényben.The dog was going mad so I grabbed her and hid in the cupboard.
Ahogy mondom, megfogtam az egyiket így.I told you, I grabbed one of them like this.
Amikor megfogtam a karod?When I grabbed you?
- A jobb kezével megfogott így.-His right hand grabbed me like this.
Amikor megfogott...When he grabbed me...
Az egyik megfogott...One of them... One of them grabbed me...
Az öregem megfogott és azt mondta: "Ezt szívd!"The old man grabbed me, he said, "Hey, smoke up, Johnny!"
Az öregem megfogott és azt mondta: ,Ezt szívd!".The old man grabbed me and said, "Smoke up, Johnny."
Először azt hittem, kirabolnak, de csak megfogtak.I thought they were gonna rob me at first, but they just grabbed me.
A kerten belül vagy kívül volt, amikor megfogtad?Was he inside or outside of the yard when you grabbed him?
Azt mondta megfogtad a seggét.She said you grabbed her ass.
Ez rosszabb, mint amikor megfogtad azt a törpét a bárban és azt mondtad,This is worse than when you grabbed that dwarf in that bar and said,
Ha haza megyek könnyes szemmel és Carlos megkérdezi, mi bajom, azt mondom, hogy megfogtad a seggem és az igazat akarom mondani,When I go home, and I'm in tears and Carlos asks me why, and I say you grabbed my ass, I want to be telling the truth.
Lehajoltál, megfogtad a meleg, vastag, agyontetovált karját, elkezdted az élettelen testét vonszolni.And you bent down and you grabbed his warm, thick, heavily tattooed arms and began dragging his lifeless corpse.
"Ursula sikított, amikor egy csontos kéz felnyúlt a puha talajból... és megfogta a lábát.""Ursula screamed when a bony hand... "shot up through the soft soil and grave... and it grabbed her by the leg."
- A lány a szobájában volt, megfogta a kutyát, elbújt a szekrényben.The daughter was in her room, grabbed the dog, hid in the cupboard.
- Aztán megfogta a seggem, én meg: "Áú!"- Then he grabbed my arse, like, "Ow!"
- Mikor Tony rátette a pulzoxit, megfogta az ujját!Tony put the pulse ox on his finger. The kid grabbed his hand.
- Mikor megfogta a kezem, valami...When--when you--you grabbed my hand, you--something--
Mi megfogtuk a koporsót, amíg a sírásó pihent.We grabbed the casket while the gravedigger was on a break.
Egyszercsak megfogták ezt a tárgyat, talán dühből vagy félelemből, és hozzávágták az asztalhoz.At some point, they grabbed this thing, maybe out of anger or to intimidate, and they threw it through the table.
Elkapták Jacobot, megfogták Eddyt a reptéren.They snapped up Jacob, grabbed Eddy at the airport.
Azt akarod, hogy megfogjam, holott tudom, hogy azért fogod a fülénél fogva, mert maga a bögre forró?You want me to grab then, even know I suspect the reason that you're holding the hand was because the mug itself is scolding hot.
Ne vedd sértésnek, de valami arra késztet, hogy megfogjam a koffered.And don't be offended, but I, uh, feel compelled to, uh, grab your can.
Amikor táncoltak neked, okés volt, hogy megfogd a seggüket?When you get a lap dance, were they cool with you grabbing their ass?
Ez igen, még azt is megengedem, hogy újra megfogd a fegyverem.Wow, I'll even let you grab my arm again.
Ha megfogd a paklit és kettéválasztod majd választasz egy kártyát, én megmondom melyik kezedben van.So if you grab the cards and you open them and you name one card and I point at it from a distance, okay?
Hey, Csini Fiú, kész vagy arra, hogy megfogd a bokád?Hey, pretty boy, you ready to grab your ankles?
Micsoda mesés lehetőség ez arra Hogy megfogd egy szerettedet és ki lökd rajta.What a fabulous opportunity for you to grab a loved one and shove her through it.
Begerjedtem, ahogy megláttalak azt akartam, hogy megfogj, letépd a ruhám, kényeztess...I was wound up as soon as I saw you wanted for you to grab me tore off my dress, caressed me...
Három hónapig tartott csupán a kezed megfognom.Took three months just to grab your hand.
Puszta kézzel kéne megfognom?I'm just supposed to grab it with my hands?
Neked sikerült megfognod az Isten lábát, de most én jövök!You got to grab the brass ring. Well, now it's my turn.
Egyébként apád szereti ha van mit megfognia éjszaka.Anyway your Dad likes something to grab hold of of the night

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

megfojt
asphyxiate

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'grab':

None found.
Learning languages?