Megfigyel (to watch) conjugation

Hungarian
91 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megfigyelek
I watch
megfigyelsz
you watch
megfigyel
he/she to watch
megfigyelünk
we watch
megfigyeltek
you all watch
megfigyelnek
they watch
Present definite tense
megfigyelem
I watch
megfigyeled
you watch
megfigyeli
he/she watches
megfigyeljük
we watch
megfigyelitek
you all watch
megfigyelik
they watch
Past indefinite tense
megfigyeltem
I watched
megfigyeltél
you watched
megfigyelt
he/she watched
megfigyeltünk
we watched
megfigyeltetek
you all watched
megfigyeltek
they watched
Past definite tense
megfigyeltem
I watched
megfigyelted
you watched
megfigyelte
he/she watched
megfigyeltük
we watched
megfigyeltétek
you all watched
megfigyelték
they watched
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
megfigyelnék
I would watch
megfigyelnél
you would watch
megfigyelne
he/she would watch
megfigyelnénk
we would watch
megfigyelnétek
you all would watch
megfigyelnének
they would watch
Conditional present definite tense
megfigyelném
I would watch
megfigyelnéd
you would watch
megfigyelné
he/she would watch
megfigyelnénk
we would watch
megfigyelnétek
you all would watch
megfigyelnék
they would watch
Conditional past indefinite tense
megfigyeltem volna
I would have watched
megfigyeltél volna
you would have watched
megfigyelt volna
he/she would have watched
megfigyeltünk volna
we would have watched
megfigyeltetek volna
you all would have watched
megfigyeltek volna
they would have watched
Conditional past definite tense
megfigyeltem volna
I would have watched
megfigyelted volna
you would have watched
megfigyelte volna
he/she would have watched
megfigyeltük volna
we would have watched
megfigyeltétek volna
you all would have watched
megfigyelték volna
they would have watched
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megfigyelni
I will watch
fogsz megfigyelni
you will watch
fog megfigyelni
he/she will watch
fogunk megfigyelni
we will watch
fogtok megfigyelni
you all will watch
fognak megfigyelni
they will watch
Future definite tense
fogom megfigyelni
I will watch
fogod megfigyelni
you will watch
fogja megfigyelni
he/she will watch
fogjuk megfigyelni
we will watch
fogjátok megfigyelni
you all will watch
fogják megfigyelni
they will watch
Subjunctive present definite tense
megfigyeljem
(if/so that) I watch
megfigyeld
(if/so that) you watch
megfigyelje
(if/so that) he/she watch
megfigyeljük
(if/so that) we watch
megfigyeljétek
(if/so that) you all watch
megfigyeljék
(if/so that) they watch
Subjunctive present indefinite tense
megfigyeljek
(if/so that) I watch
megfigyelj
(if/so that) you watch
megfigyeljen
(if/so that) he/she watch
megfigyeljünk
(if/so that) we watch
megfigyeljetek
(if/so that) you all watch
megfigyeljenek
(if/so that) they watch
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
megfigyelnem
I to watch
megfigyelned
you to watch
megfigyelnie
he/she to watch
megfigyelnünk
we to watch
megfigyelnetek
you all to watch
megfigyelniük
they to watch

Examples of megfigyel

Example in HungarianTranslation in English
- Érdekes lesz megfigyelni.- It will be interesting to watch.
Az én dolgom megfigyelni magukat.I have to watch.
Csatlakozhatok még megfigyelni a szerkesztést?Does the offer to watch you edit still stand?
Egyik apacsot, csak egy másikat apacs tud megfigyelni.It takes an Apache to watch an Apache.
Igazán izgalmas volt megfigyelni a kapcsolatukat.And it's been a real hoot to watch your courtship.
Látok, hallok, megfigyelek...I watch, I hear, I learn.
Én megfigyelek.I'll watch.
Épp csak megfigyelek...I was just watching the...
Ez személyiség kérdése. Már elég régóta ismerlek, hogy lássam, te jó vagy, de habozol, megfigyelsz, és döntesz.Okay, yeah, I've seen you long enough to see that you're good, but you hang back, you watch, you decide.
Ezt hallani akarod. Arról a fegyvercsempészről van szó, akit megfigyelsz.You gonna want to hear this; it's about that gunrunner you've been watching.
Ha ma felnézel az égre, és megfigyelsz egy repülőt, ...akkor látod, hogy hosszú csíkot húz maga után, ...és már meg is van a kígyó farka, ...ahogy épp tekergőzik mögötte.If you look up in the air today, and you watch a plane, it leaves behind this plume of smoke as it travels across the sky and you've got the snake's tail wiggling at its backside.
Ha megfigyelsz engem, szerintem észrevenni sok, macskákra jellemző tulajdonságot.I think if you watch me, if you study me, you'll see a lot of cat-like qualities.
Nem unod, hogy egyfolytában megfigyelsz?So, do you find it exciting watching me all the time?
Csak megfigyelünk.All you'll be doing is watching.
Ha még a városban van, akkor jó esély van rá, hogy annál a fegyverkereskedőnél van, akit megfigyelünk. Lent a dokkoknál.If it is still in the city, there's a good chance it's at an arms dealer we've been watching, down on the docks.
Mi csak megfigyelünk.We just watch.
Ott maradunk és minden arra járót megfigyelünk,And we're just gonna stand there. We're gonna watch everyone who walks by
Talán úgy teszünk, mintha hadban állnánk, de nem harcolunk. Csak megfigyelünk.Maybe we're pretending we're in the fight, but we're not fighting, we're watching.
- Lehet, hogy megfigyeltek!Maybe they are watching!
- És megfigyeltek. - Megfigyeltek?I was being watched.
A DSR egy olyan környezet volt, ahol megfigyeltek.The DSR was a contained environment. You were being watched.
Csak úgy tudhatnak róla, ha megfigyeltek engem.- The only ways somebody could have known about it was if they were watching me.
Egész életemben mindig néztek, képeket készítettek rólam, megfigyeltek.All my life people have watched me, took pictures of me, observed me.
- Talán már most is megfigyelnek.They might be watching now.
- Tudod, hogy megfigyelnek minket.You know that we are being watched. Ja.
- Ők az elsők, akiket megfigyelnek...Those are the first people they'll be watching, your families.
A Belbiztonságiak kikérdezik a helyieket, akiket megfigyelnek.Homeland Security's interviewing locals on their watch list.
A szomszédok megfigyelnek. Nem végzek társadalmi munkát.The neighbors watch me, I don't do voluntary work.
Bemegyek a busszal a városba, és megfigyelem a buszsofőröket.I ride the bus for the city and watch the bus drivers.
Csak átnézem az aktáit, megfigyelem az akciót, hogy lássam mit kellene tenni, mert most már én vagyok a főnök, és nem tűröm, hogy ez a banda megbuktasson.I'm just gonna review your case files, watch your operation, see if anything should be done, because now that I'm in charge, I'm not gonna let this group burn my ass.
Egyelőre megfigyelem Son Taek Soo-t, aki hamis bizonyítékokkal állt elő.For now, I'm watching Son Taek Soo, who provided false evidence.
Lemegyek, hallgatózok és megfigyelem őket, kiderítem mit csinálnak és mik a gyengeségeik.Go down there, listen, watch, observe them, figure out what their doing, what their weaknesses are.
Ma megfigyelem Henry műtétét.Hey, I'm watching Henry's surgery today.
- Vagy tárgyaláson megfigyeled.- Or you can go to court and watch.
- Édesednek szólítod, és megfigyeled, hogy reagál.You call him "sweetheart" and watch what he does.
Beindulsz, ha megfigyeled őket?You get off on watching these guys?
Csak annyit kell tenned, hogy követed Natashát a repülőre, megfigyeled, feljegyzed minden lépését, aztán mindet átadod, amikor megérkezel.This is all you have to do: follow Natasha onto the plane, watch her, record her movements, and turn your notes over to them when you arrive. Simple.
Csak azt mondom, hogy ha jól megfigyeled az elejét,I'm just saying if you watch the beginning closely, - It gives away the ending.
Jelentkezett egy tanulmányra, ami állandóan megfigyeli magát.You signed up for a study that watches you 24/7.
Olyan szervezet, ami titokban megfigyeli az embereket, és ellenőrzi, hogy megfelelően viselkednek-e.It's an organization that secretly watches people and makes sure they're behaving properly.
A munkánk része, hogy megfigyeljük őket.Part of our job is watching vampires do it.
Acél úr, elájult, úgyhogy megfigyeljük arrhythmia gyanújával. De nem lesz semmi gond.Mr. Steel, you passed out, so we're gonna go ahead and watch you closely for arrhythmia, but we don't foresee any big problems.
Akkor tudnia kell, hogy megfigyeljük őt, igaz?He has to know we're watching him, right?
Bárki is a gyilkos, tudja, hogy megfigyeljük.Whoever this killer is knows we're watching.
Csak megfigyeljük őket.Just watch them.
- A házadat megfigyelik.- your house is being watched.
- Azt hiszem, Alexet megfigyelik.I think that Alex is being watched.
- És tudja, hogy megfigyelik.- And he knows she's being watched.
A csillagvizsgálók megfigyelik.Panama and the other observatories are watching it around the clock.
A megfigyelőt megfigyelik.The watcher becomes the watched.
Ahogy mondtam, megfigyeltem.I've said... I've watched it.
Amit zavarba ejtő bevallanom, az az, hogy minden szempontból többször, alaposan megfigyeltem, mit művel a nő, és semmi rendelleneset nem tapasztaltam.Well, this is the thing, I'm embarrassed to say, that I watched this woman work from every angle, time and again, and I couldn't find anything amiss.
Ha akkor tudom mi fog történni, jobban megfigyeltem volna!I should've watched him carefully.
Mem, megfigyeltem magát.Mem, I have watched you.
Nézzék, megfigyeltem amikor Beth elkészítette Timmy tűzhányóját.Well, I watched Beth when she made Timmy's volcano.
A megfigyelt kalitkádnak biztonságosnak kell lennie.I'm being watched, so I'll be all right.
A történet felidézi, hogy megfigyelt egy szántó földművest.The story recalls that he watched a farmer ploughing.
Az egyik legalaposabban megfigyelt személy az arrogáns von Gienanth báró volt.No one was watched more closely by the FBI than the arrogant Baron Ulrich von Gienanth.
Gomez, a megfigyelt üst sosem bugyog.Gomez, a watched cauldron never bubbles.
Ismeri a mondást arról, hogy a megfigyelt fazékban nem forr a víz?Hey, you know that phrase, "a watched pot never boils"?
Inkább olyan, mintha megfigyelte volna őket, kémkedett utánuk.More like surveillance photos. Like they were being watched.
Okunk van azt feltételezni, hogy a fiát megfigyelte valaki az iskolánál, akit nem ismer.We have reason to believe that your son was being watched at his school by someone he didn't know.
Korábban megfigyeltük.We've watched him once before.
Azok, akik már 300 órán át megfigyelték Brodyt.Um, the same guys who've already watched Brody for 300 hours.
Azt tudom mondani erről a fotóról, hogy minden bizonnyal megfigyelték őket.I can tell by this photo that they were definitely being watched.
És megfigyelték őket.And they've been watched.
Hogy megfigyeljem magát.To watch you.
Nem igazán illeszkedtél volna be egyetemistának, hogy megfigyeld Garnert.Not really sure you'd have blended in as an undergrad watching Garner.
A feladata az, hogy megfigyelje az események alakulását, nem pedig, hogy részt vegyen bennük.Your job is to watch events, not participate in them.
Kísérletező időszakban élünk, mintha az ember egyszer és mindenkorra elhatározta, hogy kitolja a saját határait megnyitva a tulajdon gyomrát valahogy... .. hogy megfigyelje a beleit.We live in a time of experiments, as if the man once again, had decided to push its limits. openning his belly anyway ... .. to watch his bowels.
Lacey bejön, hogy megfigyelje a munkád, te meg ütemtervet csinálsz?Lacey's coming to watch you work, - and you drew up a schedule?
És a legfontosabb feladata, hogy megfigyelje Choi Min igazgatónőt.And your top priority is watching the Deputy Director Choi Min.
És kiengedték, hogy ideküldhessék a bogarak miatt, hogy lenyomozhassa őket, Hogy megfigyelje őket, megfigyelje a fejlődésüket.And they let him out to send here because of the bugs, to track the bugs, to check on the bugs, to watch their progress.
Nem hagyom, hogy így megfigyeljék a csapatomat!'I will not have my team watched.
Sokak szerint szándékosan küldték őket, hogy megfigyeljék az embert.And some say they were deliberately sent here to watch over man.
Kit szeretne, hogy megfigyeljek?Who would you like me to be watching?
Szóval Hardman téged küldött, hogy megfigyelj engem?So hardman sent you to watch over me?
Végül is téged arra jelöltelek ki, hogy másokat megfigyelj mégis, egyszer sem adtál tovább semmit Niiroval kapcsolatban!You were, after all, assigned the duty of watching the others yet, you've not once passed on anything concerning Niiro!
Ő küldött, hogy megfigyelj?Did he send you to watch me?
Nem kívánom, hogy engem is megfigyeljen.You're not supposed to be watching me.
És Harris, maradt, hogy megfigyeljen minket.And Harris just had to stay and watch.
Biztosra megyünk, hogy teljes mértékben megfigyeljünk.We're going to make sure you're watched 100%.
Nem akartam megkönnyíteni, hogy megfigyeljenek minket. Hogy kiderítsék, tudjuk, mire is készülnek.Didn't want to make it easier to watch us, find out we know what they're up to.
Ha meg akarom tanulni, közelről kell megfigyelnem.If I'm going to learn, I'll have to watch them closer.
Evan-t kell megfigyelned.I need you to watch Evan for me.
Már nem kell megfigyelned, Pete.You don't need to watch her anymore, pete.
Beszereltem néhány megfigyelő kamerát. Figyelni fogom magát.Well, I've installed security cameras, and I'll be watching you.
Felállítunk egy megfigyelő egységet néhány háztömbnyire a találka helyszínétől, meglátjuk, ki a megfigyelő.We'll set up surveillance within a few blocks of the meet location, see who else is watching.
Ha nem lennétek megfigyelő és biztonsági szolgálat... azt mondanám tanulmányozza a helyet.If you weren't watching surveillance and security... I'd say he's casing the place.
Haver, a marylandi megfigyelő le sem veszi rólad a szemét!Dude, the Maryland scout's watching you like a hawk.
Hozzáférés a magán- és kormányműholdakhoz, és szigorúan titkos megfigyelő rend- szerre, ami állandóan figyel minket.Access to private and government satellites and top secret measuring equipment that's listening to us or watching us 24/7.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

lever
knock down
megbízik
trust
megcsal
cheat
megdorgál
admonish
megduplázódik
double
megérint
touch
megért
understand
megfertőz
infect
megfizet
pay
megközelít
approach

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'watch':

None found.
Learning languages?