Ellop (to steal) conjugation

Hungarian
149 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
ellopok
I steal
ellopsz
you steal
ellop
he/she to steal
ellopunk
we steal
elloptok
you all steal
ellopnak
they steal
Present definite tense
ellopom
I steal
ellopod
you steal
ellopja
he/she steals
ellopjuk
we steal
ellopjátok
you all steal
ellopják
they steal
Past indefinite tense
elloptam
I stole
elloptál
you stole
ellopott
he/she stole
elloptunk
we stole
elloptatok
you all stole
elloptak
they stole
Past definite tense
elloptam
I stole
elloptad
you stole
ellopta
he/she stole
elloptuk
we stole
elloptátok
you all stole
ellopták
they stole
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
ellopnék
I would steal
ellopnál
you would steal
ellopna
he/she would steal
ellopnánk
we would steal
ellopnátok
you all would steal
ellopnának
they would steal
Conditional present definite tense
ellopnám
I would steal
ellopnád
you would steal
ellopná
he/she would steal
ellopnánk
we would steal
ellopnátok
you all would steal
ellopnák
they would steal
Conditional past indefinite tense
elloptam volna
I would have stolen
elloptál volna
you would have stolen
ellopott volna
he/she would have stolen
elloptunk volna
we would have stolen
elloptatok volna
you all would have stolen
elloptak volna
they would have stolen
Conditional past definite tense
elloptam volna
I would have stolen
elloptad volna
you would have stolen
ellopta volna
he/she would have stolen
elloptuk volna
we would have stolen
elloptátok volna
you all would have stolen
ellopták volna
they would have stolen
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok ellopni
I will steal
fogsz ellopni
you will steal
fog ellopni
he/she will steal
fogunk ellopni
we will steal
fogtok ellopni
you all will steal
fognak ellopni
they will steal
Future definite tense
fogom ellopni
I will steal
fogod ellopni
you will steal
fogja ellopni
he/she will steal
fogjuk ellopni
we will steal
fogjátok ellopni
you all will steal
fogják ellopni
they will steal
Subjunctive present definite tense
ellopjam
(if/so that) I steal
ellopd
(if/so that) you steal
ellopja
(if/so that) he/she steal
ellopjuk
(if/so that) we steal
ellopjátok
(if/so that) you all steal
ellopják
(if/so that) they steal
Subjunctive present indefinite tense
ellopjak
(if/so that) I steal
ellopj
(if/so that) you steal
ellopjon
(if/so that) he/she steal
ellopjunk
(if/so that) we steal
ellopjatok
(if/so that) you all steal
ellopjanak
(if/so that) they steal
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
ellopnom
I to steal
ellopnod
you to steal
ellopnia
he/she to steal
ellopnunk
we to steal
ellopnotok
you all to steal
ellopniuk
they to steal

Examples of ellop

Example in HungarianTranslation in English
! Lois, egy dolog ellopni a barátaimat, de hogy még hülye beceneveket is adsz nekik.Lois, it's one thing to steal my friends, but don't go giving them stupid new nicknames.
" Úgy hiszik, hogy a gyilkos megpróbálta ellopni Sarcelle utolsó festményét..."'It is believed his killer was attempting to steal Sarcelle's last painting...'
"A nővérem vagy, és soha nem akartam ellopni a sikeredet."You're my sister, and I never meant to steal your spotlight.
- Akkor ellopok egy autót.Well, then I'll steal a car.
- Este ellopok egy autót, és elmegyünk.- Tonight, I'll steal a car and we'll go.
Akkor én is ellopok tőle valamit, mondjuk a biciklijét. Ez lesz az én túszom.Well, I'll just have to steal something of his... like, say, his bicycle, as a... placeholder.
Azt akarja, hogy lopjam el. Cserébe én ellopok magának valamit.In exchange, I steal something for you.
Azt mondta, ha még egyszer ellopok egy kocsit, kinyír.He said next time I steal a car, I'm gonna find myself dead.
- Te ellopsz egy gyémántot... neki?- You're stealing a diamond?
- És ellopsz nekem egy reszelőt.And you're going to steal me a file.
Be kell bizonyítanunk az ügyfeleinknek, hogy amit ellopsz, az megéri azt a díjat, amit kérünk.We have to prove to our client that what you're stealing is worth the fee we're asking.
Bíróként úgy látom, nem bízhatok rád semmi információt, ami a lezárt aktákat illeti és azt, amit ellopsz.Look, as a judge, I can no longer trust you with any information that I give you through sealed files or the files that you steal.
..amíg egy éjjelen, fogja és ellop egy Tardist?No... ..until one night, he is moved to steal a TARDIS?
Négy hülye úgy döntött, ellop tőlem egy csomó pénzt.Four idiots decided to steal a considerable amount of my money.
- Nem, ezt azért a kis darab égért teszi, amit ellopunk az épületünkkel.No, you do it for the piece of sky we are stealing with our building.
A faszom a hülye spinébe, azt hiszi ellopunk valamit.Damn. Always think we gonna steal something.
Bemegyünk, ellopunk valamit, és kijövünk.Okay, we get in, we steal the thing and get out.
Betörünk a Skywalker Ranch-re... és ellopunk magunknak egy példányt.We break /nto the Skywalker Ranch. And steal ourselves a print.
Betörünk az állatkertbe, ellopunk egy pulykát, hazavisszük és hősök leszünk.We break into the zoo, steal a turkey, bring it home, we're heroes.
- Akkor mindent ellopnak. Maradjatok csöndben!- And let them steal everything?
...amikor Jézus azt mondta: " Ne gyüjtsetek magatoknak kincseket amit megemészt a moly és a rozsda amit a tolvajok kiásnak és ellopnak...(male) Where Jesus says, 'Do not store up treasures 'on earth where moth and rust destroy... 'Where thieves break in and steal.
A nőket gyerekcsináló gépeknek tekintik, a gyerekeket aknaszedőnek, és mivel mi mindenkinek segítünk, odajönnek és mindent ellopnak, amit nem rejtünk el.They use the women as baby-making factories, the kids as mine sweepers, and just in case we actually help anybody, they come and steal everything that we don't hide.
Az emberek mindenfélét ellopnak.People steal everything.
"A lámpából ellopom a fényt."From the lamp I steal light
"Ha én egyszer ügy döntök, hogy ellopom a szívedet..." "mindent megteszel majd, amire csak kérlek.""If I steal someone's heart, it's the doing of my sights. "
"Mázlista fickó, ha nem vigyázol, ellopom az orrod elől.""Lucky devil, if you don't watch out, "I shall steal her out from under you."
"Szívesen lefestem a házát, de a létrát lehet, hogy ellopom.""Ill paint your house now but watch out, I might steal the ladder, hohohoho."
"Uram, adj erőt, egészséget, a többit ellopom magam is."We'll steal the rest."
# Tudom, hogy rajtam áll, # ha ellopod tőlem a napfényt♪I know it's up for me If you steal my sunshine
- Csak ellopod az anyagukat.- You'll just steal all their material.
- Csak úgy ellopod a táskám?Will you steal my bag just like tHat?
- Először ellopod Janice Applebaumot.- First you steal Janice Applebaum.
"Ami ellopja a nyugalmam.""That steals my serenity."
* Igen, ő ellopja, mint egy tolvaj *♪ Yeah, she steals like a thief ♪
- Chelios ellopja Roenicknek.- Chelios steals to Roenick.
- Hacsak nem ellopja azt.- Unless he steals it.
"Big Shanty-nél ellopjuk a vonatot, amíg a személyzet vacsorázik és minden hidat felégetünk, hogy elvágjuk a utánpótlásukat."At Big Shanty we will steal the train while the passengers and the crew are at dinner, and proceeding North we will burn every bridge, cutting off the supplies of the army now facing you."
- Egy kocsi parkol odakint... ellopjuk?There's a car out front - shall we steal it? Show me!
- Ezt ellopjuk?Are we stealing this?
- Hogy ellopjuk a piát, és legyen buli.- To steal the alcohol and the party.
- Most ellopjátok a kocsijukat!You're going to steal their car.
Azt gondoljátok, ellopjátok azokat az ikreket?You think you're gonna steal those twins?
Azért jöttetek, hogy ellopjátok a teheneket, és nwefora cseréljétek őket?You've come from outer space to steal our cows and replace them with noofu?
"...és ellopják a szívünket.""and they steal our hearts"
"Légy óvatos, ne engedd, hogy ellopják a szívedet!"Be careful. Let no one steal your heart!
"Légy óvatos, ne hagyd, hogy ellopják a szívedet!"l'm a wonder! Be careful, let no one steal your heart!
"Nyomorult szemeim, ellopják a nyugalmam.""My wretched eyes, they steal my peace."
"Nőket megtermékenyítenek, és később újabb testi beavatkozással ellopják a magzataikat, olyan célokra, amelyeket csak elképzelni tudunk"?"They have been impregnating women "and then later invading their bodies again "and stealing the unborn foetuses for reasons we can only imagine"?
"Drága Mindenki, elloptam a pénzt, és kiugrottam az ablakon."Dear everybody, I stole the money and jumped out the window.
- A sapkát adták, de nem éreztem elégnek, ezért elloptam egy láda mogyorót.Well, they gave me this hat, but that didn't feel like enough, so I stole a case of peanuts.
- Aha. Na azt felvettem, kicsit megeffekteztem, felhívtam magam, üzenetként bejátszottam, elloptam a te telód, betettem üdvözletnek, felhívtam a te telefonod vezetékesről és bejátszottam az üzenetet az enyémről, aztán visszaadtam a telefonod.Yeah, so I recorded that, added some sound effects, mixed it, called my phone and left it as a message, stole your phone, got into the voicemail settings, called your phone from a landline
"A végső simítás..." "az agy, amit elloptál, Fritz."Here's the final touch... the brain you stole, Fritz--
"Számtalan veszély és megpróbáltatás után... eljutottam ide, a várig, túl a goblinok városán... hogy visszavegyem a gyermeket, akit elloptál... mert akaratom épp oly erős... és királyságom épp oly nagy... mert akaratom épp oly erős...Through dangers untold and hardships unnumbered... I have fought my way to the castle beyond the Goblin City... to take back the child that you have stolen. For my will is as strong as yours... and my kingdom is as great--
"amiket elloptál, 'ja és szeretnék belőle részesedést is"?"that you stole, 'cause I'd love to get the finder's fee on that too"?
"eljutottam ide a várig," "túl a goblinok városán," "hogy visszevegyem a gyermeket, akit elloptál"I fought my way here to the castle... beyond the Goblin City... to take back the child that you have stolen."
- "Számtalan veszély és megpróbáltatás után... eljutottam ide, a várig, túl a goblinok városán... hogy visszavegyem a gyermeket, akit elloptál..."Through dangers untold... and hardships unnumbered... I have fought my way here to the castle... beyond the Goblin City... to take back the child... that you have stolen.
"A lopott kártya segítségével az elítélt bejutott a postázóba, és ellopott egy vágópengét.""Prisoner accessed mail room with stolen card- -in order to steal a box cutter."
"Amerika a legcsodálatosabb ország, amit valaki valaki is ellopott.""America is one of the finest countries anyone ever stole. "
"Visszajött a tőlem ellopott dolog.""lt has returned that thing stolen from me."
"tele a falvakból ellopott kincsekkel."filled with treasure stolen from all the villages.
"Épp ellopott 3,1 millió dollárt a Határőrség kábítószer tilalmi számlájáról.""Just stole $3.1 million "from the U.S. Border patrol account for drug interdiction."
- Az utolsó kocsi amit elloptunk.The last car we stole.
- Azt mondta, megöli Chris-t 24 órán belül, ha nem adjuk neki vissza a 250,000 dollárt, amit elloptunk.- He says he's gonna kill Chris in 24 hours if we don't give him back the $250,000 that we stole from him.
- Hogy érted azt hogy elloptunk?What do you mean, stolen?
2 éve már elloptunk egyet.We already stole a mountain two years ago.
A gyémánt, amit elloptunk.It's a diamond that we stole.
- Micsoda? Adjátok vissza az ülőkéinket, a tamponjainkat, az alsóneműinket, és amit még elloptatok, amikor betörtetek a házunkba.Give us our toilet seats, our tampons, our underwear and anything else you stole when you broke into our house.
- Ti tényleg elloptatok egy kocsit? - Zsír!You guys really stole a car?
- És elloptatok egy csuprot!- But you stole one of your pots!
A gyémántokat, amit elloptatok és 5%-ot fejenként.The diamonds you stole and 5% commission each.
- Ahelyett, amit elloptak.- To replace the ones that were stolen.
- Amit elloptak a bankból.- The money you stole from the bank.
- Amit elloptak!- Which was stolen.
- Az abilene-i vonatot nemrég rabolták ki, és elloptak egy rakomány Ben Davis almát.- Abilene Railroad was recently robbed, and a shipment of Ben Davis apples were stolen.
- Az arany, amit elloptak Amerika tulajdona.- The gold they stole was American gold.
"...elloptad a szívem."you stole my heart
"Első látásra elloptad a szívem."At first sight you stole my heart.
"Ravaszul elloptad...""Slyly you stole.."
"Titokban elloptad a szívem."On the sly you stole my heart
# Kezdettől fogva egy tolvaj voltál, szívem elloptad #♪ Right from the start ♪ ♪ You were a thief, you stole my heart ♪
"...ellopta a szívem."..he stole my heart
"A Biokémia Tanszék felfüggesztette a záró vizsgát, miután rájöttek, hogy a kiváló tanuló Sarah Emerson ellopta a tesztet, és tönkretette a konferenciatermet a Tudományos Szárnyban."the biochemistry department cancelled the final exam "after discovering honor student Sarah Emerson "stole the test and vandalized the lecture hall
"A Mágus ellopta a csodalámpát!""The Sorcerer has stolen the Magic Lamp"
"A fickó, aki ellopta Jupiter fenekét".The guy who stole the passenger's wallet.
"A férje ellopta a pénzünket.""Your husband stole our money."
'Miután elloptuk a biztosítékot a pedálokból és az ülésből, 'lecsatlakoztattuk a V10-es kettő nagyfeszültségű vezetékét.''Having stolen the fuses for the seat and the pedals, 'we then disconnected two of the V10's HT leads.'
- Hogy elloptuk az autóját.- They say we stole his truck.
- Igen, oké, sajnáljuk, Randy, hogy elloptuk a kocsidat és a telefonod.- Right, OK, we're sorry, Randy, that we stole your truck and your cell phone.
- Miért? Mert elloptuk Nathan professzorának a kutyáját!Because we stole Nathan's Professor's dog!
- Most pedig, hogy elloptuk ezt a festményt?Now you say we stole this painting.
- Akinek elloptátok a járművét.The boy whose board you stole.
- Valakinek elloptátok a kajáját!-You stole someone else's food.
Akkor azt is tudjátok, hogy az enyém az az autókereskedés, ahonnan nemrég elloptátok azt a furgont.So you know I own the dealership you just stole that truck from.
! A Yagyu-k ellopták?Yagyu stole it?
"'78 július 14.én, Madecki Thaddeus tűzoltó parancsnok... ....bejelentést tett, hogy a WSK motorját ellopták."On July 14th '78 Madecki Thaddeus, fire brigade chief reported his WSK motorcycle stolen, registration number.
"A dingók ellopták a gyermekem."Remember? "Dingo stole my baby.
"Hárman ellopták a Generálist."Three men stole my General. I think they are deserters."
Kizárt, hogy Lip ellopna egy kocsit.There's no way that Lip would steal a car.
Nem az lenne az első dolog, amit azok a pasasok ellopnának?Wouldn't that be the first thing those guys would steal?
Ha nem volnék rabláncon, ellopnám a szíved.Were it not for these chains, I would steal your heart.
Komolyan azt hiszed, hogy ellopnám a pénzed?Do you seriously think I would steal your money?
"Todd Downey szerint a nő, aki ellopná a szerelmed mikor már csak a szerelmed marad, az nem is nő.Todd Downey thought that a woman who would steal your love when your love was really all you had, was not much of a woman.
- Csak megdöbbentett... hogy tényleg azt hitted, hogy a CSK-1 ellopná a kaput, csapdába zárva ezzel magukat a bolygón.- I'm just stunned that you would honestly believe that SG-1 would steal the Gate and trap themselves on the planet.
Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy Webster ellopná valaki ötletét.I just can't believe Webster would steal someone else's idea.
- Hiszen akkor ellopnák!Hello, people would steal it.
Ezenkívűl ellopnák a munkánkat.Besides that, they would steal the work.
Normális esetben ellopnák a pénzét, majd elmennének bevásárolni.Normally they would steal your money and go on a shopping spree.
"Eljöttem, hogy ellopjam a szívedet.""I have come to steal your heart"
"Hogy ellopjam a szerelemedet, a szerelem ajándékával.""To steal your love with the gift of love"
- Ahogy mondtam, eleget tudok, hogy ellopjam.I know enough to steal 'em.
- Ennyit dolgoztál rajta, hogy ellopd a hitelkártyák adatait, és nem is vetted fel a pénzt.You went through all the trouble of stealing credit card information and never collected your take.
... hogy ellopd, hogy ölj érte, hogy hamisítsd....to steal, to kill for, to counterfeit.
A férjed tudja, hogy azért jöttél ide, hogy ellopd azokat az embereket, akik összehajtják az ejtőernyőjét?Your husband know you're here stealing away the men that pack his chutes and forge his I.D.'s?
A szörnyed megölte az egyik orvosomat, és neked van pofád idejönni, hogy ellopd a munkámat?Your monster killed one of my doctors. And now you have the nerve to come in here and try and steal my work?
A másik, amit tökéletesítek, hogy észrevétlenül ellopjak egy karórát.The other one I've been perfecting is where you steal someone's watch without them noticing.
Az ügynökség azért küldött veletek arra küldetésre, hogy ellopjak valamit. - Valamit?The Agency sent me on to that mission with you to steal something.
De a legkisebb szándékomban sem állt, hogy bármit is ellopjak tőlük.But I never had the slightest intention of stealing anything from them.
Egész idő alatt csak egy kis romantikára vágytam, és mindössze annyit kellett tennem, hogy ellopjak valamit.All this time I've been looking for romance, and all I had to do was steal something.
- Betörtél, hogy ellopj egy gyűrűt?- You broke in to steal a ring?
A lényeg az, hogy nem csak nem bízhatok benned, de már a szememet sem hunyhatom be egy pillanatra anélkül, hogy be ne törnél egy föld-köztös helyőrségre, hogy ellopj egy terragömböt!My point is not only can I not trust you when I'm looking at you. I can't even close my eyes anymore without you breaking into an E-Rep garrison and stealing a terrasphere!
Arra használtad, hogy ellopj... egy italt, ami hamis erőt ad ahhoz, hogy meg tudj verni valakit.You used that to steal the drink that gives you the fake power to bully someone.
Azt akarta, hogy ellopj egy fegyvert, valamit, ami megrémített, amikor megtaláltad.He wanted you to steal a weapon, something that terrified you when you found it.
A fickó azért jött, hogy ellopjon egy kabátot?He came in to steal a coat?
A fickó betör egy lakásba, hogy ellopjon egy képeslapot?Guy breaks into an apartment to steal a postcard?
Azzal hogy pontosan olyan édes, rendes srác voltál aki sosem gondolna arra hogy ellopjon valakit, hogy ellopjon engem.By being the kind of sweet, thoughtful guy who'd never even think of stealing someone, you stole me.
A férje felbérelt minket múlt héten, hogy ellopjunk egy telefont.Your husband hired us to steal a phone last week.
Két órája állunk az óceánban hogy ellopjunk egy illegális halat.We've been standing in the ocean for two hours trying to steal an illegal fish.
Miért törünk be egy szigorúan őrzött múzeumba,... hogy ellopjunk egy értékes szobrot, ami amúgy magához tartozik?Why are we breaking into a heavily guarded museum... to steal a precious statue which belongs to you?
Már két órája állunk az óceánban, hogy ellopjunk egy védett halat.We've been standing in the ocean for two hours trying to steal an illegal fish.
A kocsival belehajtottak az étterembe, hogy ellopjanak... valamit.A truck crashed into a restaurant to steal...
A másik irányba néz, amikor a csapata bizalmas információkat tör fel, amikor betörnek a rendőrségi lerakatba, hogy ellopjanak egy bizonyítékot, amikor verekedni kezdenek egy bárban.Doesn't sound like me. You look the other way when your team hacks privileged information, when they break into a police impound lot and steal evidence, when they start a bar fight.
Azonkívül, magukon kell tartanom a szemem, nehogy ellopjanak valamit.Plus, I'm gonna keep an eye on y'all and make sure you don't steal anything.
Akkor áruld el, mit kell ellopnom!Then tell me what I have to steal.
Csak miért kellett ellopnom a másik pasastól?It's just, why do I have to steal them from that other dude?
Egyébként pedig, nem kell ellopnom az állásod, Sue Sylvester.And by the way, I don't need to steal your job, Sue Sylvester.
- Istenem, miért kellett ellopnod?-God, why did you have to steal it?
Hogy sikerült ellopnod?How'd you manage to steal it?
Lefeküdt veled, de a pénzét nem kellett volna ellopnod.You slept with her, but you didn't have to steal her money.
Nem kell ellopnod.Nah, you don't have to steal it.
- Mit kellett ellopnia?What were you asked to steal?
Az Il Dire a birtokunkban van, mert sikerült neki ellopnia a CIA-tól.Il Dire is in our possession because she managed to steal it from the CIA. She is a considerable asset.
Bizonyára látta, hogy innen nincs mit ellopnia, és amekkorát Miss Ann sikoltott, az a halottakat is felébresztette volna.Well, he will have seen that there is nothing to steal here and that Miss Ann has a scream on her that would raise the dead.
Bármit is akar, legyen az élet, vagy forma, vagy tudat, vagy hang, nem kell ellopnia.Whatever you want, if it's life, or form, or consciousness, or voice, you don't have to steal it.
De az egész világ, lélegzetvisszafojtva várja, hogy láthassa azt, akinek nagy szakértelemmel sikerült ellopnia a Kohinoort...but the entire world is.. ..waiting with bated breath to get a look at the thief's face.. ... who managed to steal the Kohinoorwith great skill.
A rendőrség felügyeletéből kell ellopnunk a dekódert.He tasked us to steal the decoder from police custody.
De nem szabad ellopnunk a Ming szekta kung fuját.But it's not right to steal Ming Sect's kung-fu
Dr. Genya, nem tudom miből gondolja... hogy sikerül ellopnunk Austin Powers mojo-ját.Dr. Evil, I don't understand... how we can hope to steal Austin Powers' mojo.
Ezt kell ellopnotok.Y'all need to steal this.
"Vagy ha egyesülünk egy pillanat-ellopó közös ellenség ellen,""Or by uniting against a moment-stealing common enemy"

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ellát
supply

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ég
burn
eldönt
decide
elesik
fall down
elintéz
arrange
elkorcsosodik
degenerate
ellenkezik
resist
ellenvet
oppose
elmacskásodik
go numb
elmond
recite
elrendel
order

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'steal':

None found.
Learning languages?