Παίρνω (take) conjugation

Greek
88 examples
This verb can also have the following meanings: get, move, gain

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
παίρνω
I take
παίρνεις
you take
παίρνει
he/she takes
παίρνουμε
we take
παίρνετε
you all take
παίρνουν
they take
Future tense
θα πάρω
I will take
θα πάρεις
you will take
θα πάρει
he/she will take
θα πάρουμε
we will take
θα πάρετε
you all will take
θα πάρουν
they will take
Aorist past tense
πήρα
I took
πήρες
you took
πήρε
he/she took
πήραμε
we took
πήρατε
you all took
πήραν
they took
Past cont. tense
έπαιρνα
I was taking
έπαιρνες
you were taking
έπαιρνε
he/she was taking
παίρναμε
we were taking
παίρνατε
you all were taking
έπαιρναν
they were taking
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
παίρνε
be taking
παίρνετε
take
Perfective imperative mood
πάρε
take
πάρτε
take

Examples of παίρνω

Example in GreekTranslation in English
"Όπως σου έχω ξαναπεί "νιώθω να έχω δυο εαυτούς "βλέπω τα πάντα αστεία, χαίρομαι τη ζωή "από τη μια πλευρά ο πληθωρικός μου χαρακτήρας "και η ικανότητά μου να μην παίρνω σοβαρά τα πράγματα "εννοώ εδώ ότι δε βρίσκω κάτι άσχημο στο φλερτ "να φιλάς και να αγκαλιάζεις κάποιον "ή να λες κάποιο έξυπνο αστείο...As I've told you several times, my soul is split in two. On one side, my exuberant cheerfulness my mocking approach to everything, my joy in life and my ability to take things lightly. By that, I mean not seeing any wrong in flirting giving a kiss, embracing someone or telling a tasteless joke.
'ρχισα ήδη να παίρνω προφυλάξεις.I've already begun to take precautions.
- Ένας σοφός μου είπε κάποτε όταν δεν ήμουν καν υπαρχιφύλακας να μην παίρνω ποτέ τα εύσημα όταν πέφτει η εγκληματικότητα εκτός κι αν θέλω να αναλάβω την ευθύνη όταν αυτή ανεβαίνει.- Why not, Major? - A wise man once told me years ago when I wasn't even a sergeant that you should never take credit when the crime rate drops unless you want to take the blame when it rises.
- Αν σκέφτεστε σοβαρά κάτι τέτοιο, παίρνω το φάκελο και φεύγω.If you're seriously considering doing something like that, I'm going to take the file and leave.
" Ξέρεις πως πρέπει να τα παίρνεις... "# You knows you gots to takes it #
"'λις Μέιμπερι, παίρνεις αυτόν τον άνδρα σαν νόμιμο σύζυγο;"Do you, Alice Maybery, take this man to be your lawfully wedded husband?
"Όσο περισσότερο φόβο προκαλείς, τόσο περισσότερα λάφυρα παίρνεις."remember my motto, "the more fear you make, the more loot you take,"
"Όταν παίρνεις τη ζωή κάποιου... χάνεις κάτι απ'τον εαυτό σου.""When you take someone's life you give up part of yours."
" Είμαι βέβαιος, ότι ο υπάλληλος μου, Κρίς Ρίλι παίρνει διαταγές από τον Τέντυ Ο Ντονοβαν που ξέρω ότι είναι θέμα μεγάλης προτεραιότητα για σας. ""I am now certain my own employee, Chris Reilly, takes orders from trench-coat thug, Teddy O'Donovan, who I know is a top priority for you. "
"Brian παίρνει ένα σκληρό αριστερό,"Brian takes a hard left,
"Όταν η ψυχή μου δε θα παίρνει πλέον αυτή τη μορφή..."When my soul no longer takes this form..."
"Αν έχεις δύο αυτοκίνητα,το κράτος παίρνει το ένα, και το δίνει σ'αυτόν που δεν έχει."'If you have two cars, the state takes one, gives it to the man with no car.
" Το παίρνουμε αυτό κυριολεκτικά?" Do we take that literally?
"Δεν είμαι ο μόνος που σκέπτεται πόσο εύθραυστη" "είναι η ασφάλεια που παίρνουμε σαν δεδομένο.""I'm not alone in thinking how fragile is the security we take for granted. "
"Εμείς, οι υπογράφοντες, δεν παίρνουμε αυτή την πράξη ελαφρά τη καρδία."We, the undersigned, do not undertake this deed lightly.
"Επιπρόσθετη ασφάλεια" παίρνουμε σε συνέδρια στη Γενεύη."Additional security" is what we take to conferences in Geneva.
" Μην το παίρνετε στα σοβαρά" . Αν δεν το παίρνετε στα σοβαρά δεν θα πληγωθείτε.If you never take it seriously, you never get hurt.
"Γνωρίζω τη διαδρομή που παίρνετε.""I know the route that you take."
"Μη το παίρνετε με αλκοόλ. ""Not to be taken with alcohol."
"και παίρνετε μαζί σας τις ελπίδες και τις προσευχές όλης της Αμερικής.""...and take the hopes and prayers of all Americans with you."
"...έπειτα παίρνουν τις ψυχές τους στην Valhalla, όπου τις προετοιμάζουν για την τελική παγκόσμια μάχη.""...then take their souls to Valhalla, where they prepare them for the final world battle."
"Όλοι όσοι υπηρετούν στην Αρχιεπισκοπή θα πρέπει να πιστεύουν στον Θεό... να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό... να προσεύχονται... να σέβονται τις εκκλησιαστικές αρχές... να μην παίρνουν δημόσια θέση, η οποία να έρχεται σε αντίθεση με την Καθολική Εκκλησία...""All who serve in the archdiocese should believe in God... support belief in Jesus Christ... engage in prayer... respect ecclesiastical authority... not take a public position contrary to the Catholic Church... "
"Όταν σκιές μακριές παίρνουν την μέρα" " και το κακό μας υποδουλώνει"* when shadows long o'er take the day * * and evil doth enslave us *
"Αν παίρνουν λεφτά"; Όλοι τα παίρνουν."Do they take money?" Everyone takes money.
" Αλλά ένας ναυτικός έπεσε στο αμπάρι και κτύπησε "έτσι πήρα την θέση του στο κατάστρωμα"But a sailor fell into the hold and hurt himself, so I took his place on deck."
"...κι εγώ πήρα αυτόν που έχει χρησιμοποιηθεί λιγότερο."I took the one less traveled."
"...σας στέλνω το μισό νεφρό που πήρα από μια γυναίκα"."Mr Miles, sir, I send you half the kidney I took from one woman, reserved it for you."
"…κι αντί να της πάρω τα ρούχα…" "…βέβαια, της πήρα το κεφάλι.""and instead of taking off her clothes, of course, I took off her head."
" πήρες τόσο ισχυρούς"You took so strong?
"Αν δεν επιστρέψεις ό,τι πήρες και εννοώ τα πάντα, θα καλέσω την αστυνομία"."If you don't return what you took, "and I mean everything, I'm gonna call the cops."
"Εγώ σε "ταϊζω" κομμάτια και σε κάνω να πιστεύεις ότι τα πήρες. " "Ότι εσύ είσαι πιο έξυπνος κι εγώ πιο χαζός".The art is for me to feed pieces to you, and make you believe you took those pieces, because you're smarter and I'm dumber.
"Η μέρα που μου πήρες το δαχτυλίδι, ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου"."The day you took my ring was the happiest day of my life."
" Εκτός αν εννοείς εκείνον το πρεζόνι που μπήκε σε ένα κατάστημα και πήρε όλες τις μπάρες σοκολάτας χθες βράδυ.."Unless you count the pothead "who took out all the Cap'n Crunch last night at the -2-Zed."
" Μου πήρε το παιχνίδι" . " Μου έκρυψε το αρκουδάκι" . "Θέλω τουαλέτα."He took my toy." "She hit my bear."
" Ο δρόμος που πήρε κατά την είσοδο μας στην πυραμίδα έχει αποκλειστεί."The path we took upon our entry into the pyramid has been blocked.
"..που πήρε την ανάσα μου.. μακριά από μένα.. προς εσένα.""That it took my breath away from me and towards you."
"Εμείς, πολύπαθοι Αχαιοί..." "γυρίζουμε από την Τροία μες στα θαλασσοπέλαγα και με λογής ανέμους" "...να πάμε στην πατρίδα μας, μα πήραμε άλλο δρόμο.""We, the people of Achaia, on our way back from Troy through oceans and various winds, longing to return home, but took the wrong way..."
"Με λύπη αναφέρω ότι ο Ρέτζιναλντ, ένας κυνηγός που πήραμε μαζί μας,""I regret to report that Reginald, "one of our hunters we took with us,
'Ενας από τoυς επικoινωνητές πoυ πήραμε λείπει.By the way, one of the communicators we took from you is missing.
'Ετσι την πήραμε μαζί μας.So we took her with us.
" Τα πάντα πήρατε από μένα ,"Everything you took from me,
"Επισκέπτες", πήρατε τον αδερφό μου, έχει φακίδες και μοιάζει με μπάλα ποδοσφαίρου.Visitors, you took my brother. He's freckled and looks like a football.
# μου πήρατε την ζοφερή καρδιά μου, περνώντας έξω από το σπίτι μου.you took my sad heart to go outside my house."
'ρα ο Τσαρλς πιστεύει πως όταν σώσατε τα κορίτσια πήρατε κάτι δικό του;So Charles thinks when you rescued the girls that you took something from him?
" Έτσι μπήκαν στο ντουλάπι μου στο σχολείο, και πήραν το iPhone μου,"So they broke into my locker at school, and they took my iPhone,
" Να ρωτήσεις τον στρατιώτη πώς, πήραν στον πόλεμο, το λόφο... τον λόφο ""Ask Soldier how, in the war, they took Hill... Hill ..."
" Τι έκανες σήμερα όταν πήραν το τηλέφωνό σας; ""What did you do today when they took your phone?"
" με πήραν να ζήσω μαζί τους στο Ταινσκάστλ."they took me to live with them in Tynecastle.
- Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι έπαιρνα μακριά όλα αυτά.I never thought I was taking away all of that.
- όταν έπαιρνα την κόρη σου σε μαθήματα για κλαρινέτο και προπόνηση- That's when I was taking your daughter to her clarinet lessons and her soccer practise.
Hey, ακούει, έπαιρνα μια δημιουργική πορεία γραφή... ένα χρόνο στο κολλέγιο της κοινότητας.Hey, listen, I was taking a creative writing course... one time in community college.
Έκανα πως έπαιρνα το αυτοκίνητο για δοκιμή, έπαιρνα τα κλειδιά.I'd act like I was taking a car for a test drive. I'd grab the keys. Brianna would strut her stuff.
'Επαιρνες... έπαιρνες τα μισά από τα πάντα!You were taking... taking half of everything!
Όταν έπαιρνες κάτι από μια ξαπλώστρα.You were taking something off of a chair.
Όταν κατάρρευσες ήθελα να ελέγξω αν έπαιρνες κάποιου είδους φάρμακο... και έπρεπε να ψάξω στοιχεία για το Ερλοπ...Well, when you collapsed, I wanted to check to see if you were taking any medication, and I had to look up, uh... Erlopa.
Όταν μου έπαιρνες τα μετρητά μου.When you were taking my cash. I want it back.
"Εκείνο το τραίνο σε έπαιρνε από τη ζωή μου.""That train was taking you out of my life."
'κουσα ότι έπαιρνε λίγο... χρόνο διακοπών.I heard she was taking some... vacation time.
'λλος παλαβός, έπαιρνε εισιτήριο όταν έφευγε το τρένο.Another nut case was taking his ticket when the train's just leaving.
- Ή αυτή έπαιρνε αυτόν ;- Or she was taking him?
Ήξερες ότι παίρναμε ρίσκο.You knew we were taking a chance.
Γι αυτό τον λόγο παίρναμε τις φωτογραφίες.That's why we were taking the pictures.
Δεν θα παίρναμε το λεωφορείο;.I thought we were taking the bus.
Η οικογένεια ήξερε ότι ο λόγος που παίρναμε τον Νίκολας στο Χιούστον ήταν γιατί είχε περάσει τραύμα.The family was told that the reason we were taking Nicholas to Houston was because he'd been through trauma.
- Ωστόσο παίρνατε... αυτά τα χάπια που προκαλούν υπερδιέγερση; - Ναί.- But you were taking them... these pills that tend to overstimulate?
Ένα πράγμα το οποίο δεν πιάνω ακριβώς, ωστόσο ήταν εσύ και ο Cosmo, παίρνατε όλα αυτά τα μεγάλα ρίσκα για ποιο λόγο; Ήμαστε νέοι.One thing I don't quite get, though, is... was you and Cosmo, you were taking all these chances... all these big chances, what for?
Όχι, ίσως παίρνατε ρεπό και πηγαίνατε...No, I just thought that maybe you were taking the day off to go and...
Εσύ και η Μαρσέλα παίρνατε "μανιτάρια".You and Marcela were taking shrooms.
Peter, σκέφτηκα ότι θα έπαιρναν μας σε ένα νέο σημείο κατανάλωσης.Peter, I thought you were taking us to a new drinking spot.
Άνθρωποι έπαιρναν την ευθύνη.People were taking responsibility.
Άφησε την Σούελ-Όγκουστιν επειδή έπαιρναν πολλές υποθέσεις σύγκρουσης συμφερόντων.He axed Sewell Augustine because he felt like they were taking on too many cases with conflicts.
Έγραφε τις εντολές του για την Σεληνόβαση και το Skydiver... ενώ ένα ζευγάρι από κάμερες στον τοίχο έπαιρναν φωτογραφίες.He wrote orders to Moonbase and Skydiver while a couple of cameras in the wall were taking pictures.
" Δεκ ανέα, πάρε δύο άντρες κ αι κ αθάρισε το χωριό " ."Corporal, take two men and clear the village."
" Σε παρακαλώ... "... σε παρακαλώ, μωρό μου, πάρε με πίσω. "" Please please, baby, take me back."
"'κα, πάρε το, είναι δικό σου!""Aca, take it, it's yours!"
"'σε το όπλο, πάρε τα κανόλι".Leave the gun, take the cannoli.
", έτσι ώστε θα μπορούσαμε απλά πάρτε μερικές φωτογραφίες; ""so that we could just take some pictures?"
". Κ. Μαΐου, πάρτε ένα κάθισμα" Και αν πάτε, "Σας ευχαριστώ"Mr May, take a seat." And you go, "Thank you.
"Bουλώστε το, πάρτε τα λεφτά και πηγαίνετε κάπου αλλού"."Just please shut up." "Here -- take the money, go somewhere else."
"Scapinelli, πάρτε τα χρήματά σας πίσω!""Scapinelli, take your money back!"
" Αν δεν έχεις πάρει μια καρδιά.""If you haven't taken a heart"
"Έπρεπε να είχατε πάρει τα χρήματά μου."you should have taken my money.
"Όμως παρ' όλες τις προφυλάξεις "που είχαν πάρει τριγύρω "η αγροτική έπαυλη... ""Thus, all the precautions had been taken around the ha... ha... hacienda."
"Γιαυτό το λόγο, σου στέλνω κάτι που πιστεύω ότι θα χες πάρει μαζί σου αν μπορούσες."Therefore, I send you something I believe you would have taken with you if you could.
'Ο ποταμός Ταμέσης 'κυλούσε στην καρδιά του East End σαν το αίμα του, 'συντηρώντας τους ανθρώπους του 'και παίρνοντας μαζί του ό,τι είχαν πετάξει ή έχασαν.'The River Thames 'pulsed through the heart of the East End like its blood, 'sustaining its people 'and taking with it much they had thrown away or lost.
*Όταν στέκομαι εδώ, παίρνοντας την κάθε μου ανάσα…*♪ When I stand here taking every breath ♪
- Μπήκε στο τεχνητό περιβάλλον... σκοτώνοντας και παίρνοντας την θέση της πραγματικής υπάρχου.She gained access to the virtual environment, by killing your First Officer and taking her place.
- Τίποτα, παίρνοντας χρήματα δεν είναι δώρο.- Nothing taking money for something is not a gift -

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

παγώνω
freeze

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ξετρυπώνω
liberate
οξυγονώνομαι
oxygenate
ορκίζω
find one's feet
παγιοποιώ
consolidate
παγιώνω
do
παίζω
play
παιχνιδίζω
freeze
παραγίνομαι
become excessive
παράγω
produce
παρακαλώ
rare form of παρακαλώ ‎(parakaló)

Other Greek verbs with the meaning similar to 'take':

None found.
Learning Greek?