شدن [šodán] (to become) conjugation

Persian
76 examples
This verb can also mean the following: be, come to, come, go

Conjugation of eiti

present
past
Stems
شو
šav
become
شد
šod
become
Participles
شونده
šavandé
becoming
شده
šodé
become
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
می‌شوم
mí-šavam
I become
می‌شوی
mí-šavi
you become
می‌شود
mí-šavad
he/she becomes
می‌شویم
mí-šavim
we become
می‌شوید
mí-šavid
you all become
می‌شوند
mí-šavand
they become
Present progressive tense
دارم می‌شوم
dấram mí-šavam
I am becoming
داری می‌شوی
dấri mí-šavi
you are becoming
دارد می‌شود
dấrad mí-šavad
he/she is becoming
داریم می‌شویم
dấrim mí-šavim
we are becoming
دارید می‌شوید
dấrid mí-šavid
you all are becoming
دارند می‌شوند
dấrand mí-šavand
they are becoming
Present perfect tense
شده‌ایم
šodé-im
I have become
شده‌اید
šodé-id
you have become
شده‌اند
šodé-and
he/she has become
شده‌ام
šodé-am
we have become
شده‌ای
šodé-i
you all have become
شده است
šodé ast
they have become
Past tense
شدیم
šódim
I became
شدید
šódid
you became
شدند
šódand
he/she became
شدم
šódam
we became
شدی
šódi
you all became
شد
šod
they became
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
شوم
šávam
I became
شوی
šávi
you became
شود
šávad
he/she became
شویم
šávim
we became
شوید
šávid
you all became
شوند
šávand
they became
Past imperfect tense
می‌شدیم
mí-šodim
I used to become
می‌شدید
mí-šodid
you used to become
می‌شدند
mí-šodand
he/she used to become
می‌شدم
mí-šodam
we used to become
می‌شدی
mí-šodi
you all used to become
می‌شد
mí-šod
they used to become
Past progressive tense
داشتیم می‌شدیم
dấštim mí-šodim
I was becoming
داشتید می‌شدید
dấštid mí-šodid
you were becoming
داشتند می‌شدند
dấštand mí-šodand
he/she was becoming
داشتم می‌شدم
dấštam mí-šodam
we were becoming
داشتی می‌شدی
dấšti mí-šodi
you all were becoming
داشت می‌شد
dấšt mí-šod
they were becoming
Pluperfect tense
شده بودم
šodé búdam
I had become
شده بودی
šodé búdi
you had become
شده بود
šodé búd
he/she had become
شده بودیم
šodé búdim
we had become
شده بودید
šodé búdid
you all had become
شده بودند
šodé búdand
they had become
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
خواهم شد
xâhám šod
I will become
خواهی شد
xâhí šod
you will become
خواهد شد
xâhád šod
he/she will become
خواهیم شد
xâhím šod
we will become
خواهید شد
xâhíd šod
you all will become
خواهند شد
xâhánd šod
they will become
Imperative mood
-
بشوید
béšavid
you become
-
-
بشو
béšô
you all become
-
Subjunctive present tense
بشوم
béšavam
I have become
بشوی
béšavi
you have become
بشود
béšavad
he/she have become
بشویم
béšavim
we have become
بشوید
béšavid
you all have become
بشوند
béšavand
they have become
Subjunctive past tense
شده باشیم
šodé bấšim
I become
شده باشید
šodé bấšid
you become
شده باشند
šodé bấšand
he/she become
شده باشم
šodé bấšam
we become
شده باشی
šodé bấši
you all become
شده باشد
šodé bấšad
they become

Examples of شدن

Example in PersianTranslation in English
ولي براي تبديل شدن به يکي ديگه آماده‌ستBut she is ready to become someone else.
. فرستادن يتيم خونه بعدش ؛ وقتي به سن قانوني رسيدن ؛ . براي همه تبديل به دردسر شدنThen, when they became of age, they started to become everyone's problem.
،اما همچون گرينلند به سرعت در حال گرم شدن است آب پاکيزه از تمام سرزمين ها .به آب شور اقيانوسها اضافه مي گرددBut as Greenland rapidly becomes warmer, the freshwater of a whole continent flows into the salt water of the oceans.
محصولاتِ چيني هم خيلي گرون شدنChina has become way too expensive.
.و منم براي تبديل شدن به کارگردان هرکاري نميتونم بکنمAnd to become a director I could not do anything.
اون بي کلاسه... و به درد جامعه شما نمي خوره ساکت شوShe believes that one who doesn't know how to speak English... ..he becomes degraded, and is unfit for your society.
اين ميگه مسيحي شو وگرنه ميري جهنمHe said become Christan or God will send you to hell.
تو بيشتر از اينو تو عرض يک سال دربيار و يک راننده ي واقعي شوAre you ready to become a real racecar driver?
.همون موضوع ساده و هميشيگيه فاني بودن ـه - اگه نميتوني خدا رو مغلوب کني، خودت تبديل به خدا شو؟Can't beat God, become him?
.غم هات رو سهيم شو و نصفش کنShare your sorrows and it becomes half.
و شبکۀ " سی اِن اِن " میتونه پیش بینی کنه ... که " باراک اوباما" ی 47 ساله رئیس جمهور ایالات متحده خواهد شد ما پیش بینی میکنیمAnd CNN can now project that Barack Obama, 47 years old, will become the President-Elect of the United States.
من مشهور نخواهم شدI would not become famous.
پس از میلیاردها سال جهان سرد و منعقد شدI'm very uncomfortable with the multiverse. To become solid science, it's got a lot of growing up to do.
که داستان عاشقانه م رو درست کنم ... اما براي من تموم شد..to make my love story but it's become the end of me.
خيلي زود مورگنسترن عاشق .اون شدSoon Morgenstern would become smitten with her.
خب، الان شده .کليد پيدا کردن پسرتWell, now she's become the key to finding your son.
،اونا فکر کردن که اون .پير و ضعيف شدهHe had become old, feeble, they thought.
بله، من ميخوام سي.آي.اي رو بخاطر ،چيزي که بهش تبديل شده افشا کنم ،ولي... اساساً .ميخوام اونو بگيرمشYes, I want to expose the CIA for what it's become, but... mainly, I want to catch him.
...متاسفانه باید بگم که تبدیل شده .به مسئله مرگ و زندگیI'm afraid it's become an immediate matter of life and death.
خيلي زود کسي که همه وقتش رو صرف اين کرد که مشکلات ذهني رو بررسي کنه خودش بيمار رواني شدهPretty soon, the man who spent all his time studying the monster had become the monster.
شما می‌توانید آتش هیجانات خود را کنترل کنید، در نتیجه شخصیت شما مطلوبتر می‌شود. ‏You can control the fire of your emotions so that your personality becomes more pleasant.
"تبدیل می‌شود به یك "رونینHe becomes a ronin.
و کمیت به کیفیت تبدیل می‌شود و تحول خودبه خودی جامعه اتفاق می‌افتدwell you could say quantity would become quality - and there would be sort of a spontaneous transformation of society.
ارنست معتقد بود که آن زمان کل جامعه ما ارتقا می‌یابد و تبدیل به بهترین جامعۀ کرۀ زمین می‌شود. ‏And it's believed that would then improve the whole of our society and become the best society on this planet.
عجيب است , از موقع بيماريم حس شنواييم خيلي حساس شده استAfter my illness, my hearing has become so acute.
،سدوم" فاسد شده است" شهري از گناه استSodom has become corrupt, a city of sin.
در حاليکه بيش از يکسال از مرگ "جو کارول" ميگذرد به شکل دردناکي براي مردم "نيويورک" مشخص شده است که ميراث او همچنان زنده استWhile Joe Carroll has been dead for over a year now, it has become painfully apparent to the people of New York City that his legacy lives on.
حس شنوائيش بسيار حساس شده استHer hearing has become very acute.
نزديکترين خانواده ي زنده ي او ده پايان و اختاپوس است که هر دو بر اثر تکامل زماني صدف خود را از دست داده اند و اختاپوس يکي از بزرگترين شکارچيان حلزون شده استIt's nearest living relatives are squid and octopus which, over evolutionary time, have both lost their shells and the octopus has become one of the nautilus' major predators.
‏تنها این موضوع نیست، یه بار جونم رو نجات داد ‏و یه جورایی بهترین دوست هم شدیمHe saved my life one time. We sort of became best friends.
. خیلی زود ، فقط شدیم خودمون دوتاPretty soon, it became just the two of us.
بنابراين مکاني که قرار بود تنها يک منطقه نگهداري موقتي باشه، بزودي حصار کشي شد و نظامي ها بر آن مسلط شدند.So, what was a temporary holding zone soon became fenced, became militarized.
آنها تابع چيزي شدند که براي محافظت از کشور لازم بودThey became subject to what was necessary for the protection of the country.
و خيلي زود با هم دوست شدندln fact, they became good friends.
بعدش با دقت ... ,آلتش رو بين باسنم قرار داد... حرکاتش وحشيانه شدندThen he carefully put his member between my buttocks, his movements became frenzied
استفان و ملفيسنت غيرمحتمل‏ترين . دوستان هم‏ديگر شدندNARRATOR: Stefan and Maleficent became the most unlikely of friends.
خب ، من "آقای مبارز" شدم وقتی مامان بابام داشتم از اپرا برمیگشتن و ازشون دزدی شد و کشته شدن (داستان فیلم بت‌من)Thank you, sir. Well, I became Battle Guy after my parents were mugged and killed coming home from the opera.
...کورتيس، ميدوني، وقتي که من براي اولين بار قاضي شدمYou know, Curtiss, when I first became a judge...
... من پدرشون شدم . و اونا پسرانم شدن ...I became their father and they became my sons.
رفته‌رفته مطمئن‌تر شدمI became more and more sure of it.
"شيفته ي او شدم و به يادش شرابها نوشيدم""I embraced him and became drunk with his perfume.
. چون تو عضوی از یه خانواده شدی . پس باید به فکر رفاه بقیه هم باشیBecause you became part of a family, so you have to think about the welfare of others.
از وقتی که مادر شدی؟Since you became a mother?
وقتی جونم رو نجات دادی .قسمتی از خانواده‌م شدیWhen you saved my life, you became part of my family.
وقتی که دو رگه شدی دیگه از بین نرفتDid not disappear when you became a hybrid.
واقعاً دیگه خودِ یارو شدی - هه هه -- You really became that guy. - (Chuckles)
! قبل از آنکه جوهر نقشه خشک شود ارتلیوس چند قدم از شاهکار خود فاصله گرفت و اولین نفری بود کهOrtelius stepped back from his masterpiece and became the first of many to notice the striking puzzle-piece fit between the continents on either side of the Atlantic.
در این مرحله است که هر کس کاملا خودهدایتگر و جدا از جامعه می‌شودThis was the point at which individuals became completely self-directed and free of society.
تمام انرژی به سرعت به ماده تبدیل می شودThe idea became known as "eternal inflation,"
چگونه بيل گيتس ثروتمندترين مرد دنيا مي شود؟How Bill Gates became the richest man in the world?
كساني مي گويند كه اون سرزمين قبل از اينكه فرسوده و خشك شود يك جاي سرسبز و خرمي بود زماني كه هگراد به آن دست زد ، سخت و خشك و خاكستر شدSome say that Haggard's land was green and soft once, before he came, but the minute he touched it, it became hard and grey.
.و اقيانوس ها سنگين مي شوند با املاحAnd the oceans became heavy with salt.
، اگه من يه بالرين شده بودمCristina: If I had become a ballerina, it wouldn't have happened.
دستي که عفوني شده بود و در خطر آلوده کردن بدن قرار داشت و بايد قطع مي شدAn arm that had become infected, was in danger of exposing the body, and had to be cut off.
الفرد گوشه گير شده بودAlfred had become a recluse.
اون روز، بردن براي من همه چيز شده بودThat last day, winning had become everything to me.
دنیا واسمون به بدترین جای ممکن تبدیل شده بودThe world had become a cruel place.
...چيزي که قرار بوده به عنوان يک حالت گذرا باشد تبديل به شيوه زندگي شده بودWhat was going to be a passing phase... had become the way of life.
! من حاکم تمام دنيا خواهم شدI will become the master of the world!
تو هم در آینده مثل من خواهی شدYou who will become me.
.و عروس اهریمن خواهی شدAnd you will become bride of the Demon.
تو بزودی قهرمان این ایالت خواهی شدYou will become the greatest Lanistain the republic.
و شبکۀ " سی اِن اِن " میتونه پیش بینی کنه ... که " باراک اوباما" ی 47 ساله رئیس جمهور ایالات متحده خواهد شد ما پیش بینی میکنیمAnd CNN can now project that Barack Obama, 47 years old, will become the President-Elect of the United States.
،و محبوب مردم که روزي نخست وزير .اين مملکت خواهد شدa politician of the people, who one day will become prime minister of his country.
همه چي براتون روشن خواهد شد خانمAll will become clear, madame.
آشوب و بلوا خواهد شد و يونان کشوري ...جهان سومي مي شودThere will be chaos. Greece will become a third World country.
از این طریق سایر اخساسات ،شما قوی تر خواهد شد و یه تجربه آشپزی هیجان انگیز .جدیدی براتون به وجود میارهIn this way your other senses will become heightened to bring you an exciting, new culinary experience.
ما کامل خواهیم شد ما باید کامل بشیمWe will become. We must become.
همانند اونها خواهند شد- واقعاً؟-...will become like them. -Really?
که در اين صورت حالِ شما بهتر خواهد شد .و بعد پرنده‌ها بيمار خواهند شدYou will get better, and the birds will become ill.
زندگي مسابقه يه مهندس بشو ولي به صداي قلبت گوش کن پدربزرگت تو رو ميترسونه دستت رو بذار روي قلبت و بگو همه چيز روبراههlife is a race..run..be an engineer but you become watever your heart says if he scares you too much keep a hand on ur heart n say AAL IZZ WEll!
يه لحظه بي خيال همه چي بشو اين تخمک نوه من ميشهLet's put aside for the moment that this egg will become my grandchild.
نگرانی های مبارزه رو فراموش کن و یه فالتوی کامل بشو"Forget your worries tension and become fully Faltu! '
حالا دست از مبارزه بردار و یک فالتوی کامل بشوNow forget the tension and become fully.. -Faltu!
برو مدرسه, و حال کن که از همه باهوشتري و ارباب دنيا بشو, بجنب کير بزنGo to school, and enjoy being smarter than everyone, and become Master of the Universe.
زماني که توسط يک کارتون کشته شده باشند؟They become a doodle themselves.

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

زدن
beat

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'become':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In