Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Virsti (to become) conjugation

Lithuanian
12 examples
This verb takes on the case: kuo?

Conjugation of virsti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
virstu
I become
virsti
you become
virsta
he/she becomes
virstame
we become
virstate
you all become
virsta
they become
Past tense
virtau
I became
virtai
you became
virto
he/she became
virtome
we became
virtote
you all became
virto
they became
Future tense
virsiu
I will become
virsi
you will become
virs
he/she will become
virsime
we will become
virsite
you all will become
virs
they will become
Conditional mood
virsčiau
I would become
virstum
you would become
virstų
he/she would become
virstume
we would become
virstute
you all would become
virstų
they would become
Tu
Jūs
Imperative mood
virsk
you become
virskite
you all become
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
virsdavau
I used to become
virsdavai
you become
virsdavo
he/she used to become
virsdavome
we used to become
virsdavote
you all used to become
virsdavo
they used to become

Examples of virsti

Example in LithuanianTranslation in English
O pažiūrėkit, kuo aš virtauLook what's become of me
Liaukis persekioti tą vargšą vaiką ir pažiūrėk į ką tu virtai.Stop persecuting the poor kid and look at who yöu've become.
Aštuonios bendrovės daro išvadą, kad pagalba 2004 m. ketvirtąjį ketvirtį nebuvo reikalinga, o 2005 m. pirmąjį pusmetį jos prireikė dvigubai daugiau, negu numatyta; dėl tos priežasties, jų nuomone, pagalba virto neteista ir turėtų būti iš naujo peržiūrima, remiantis naujomis 2004 metų įmonės gelbėjimo ir restruktūrizavimo gairėmis, kuriose numatyta maksimali šešių mėnesių (o ne dvylikos mėnesių) laikotarpio kompensacija, t.y. nagrinėjamu atveju toks laikotarpis baigiasi 2005 m. birželio 15 d.;The eight companies conclude that the aid was not necessary in the fourth quarter of 2004 but in the first quarter of 2005 by double the amount provided for; according to them, the aid has thus become unlawful and should be re-examined in light of the new 2004 rescue and restructuring guidelines, under which a refund must be paid within not more than six (rather than twelve) months, that is to say before 15 June 2005 in this case;
Iš tikrųjų, kadangi jokia banko įstaiga nebūtų suteikusi tokių avansų, kokius gavo ŽRMF ir pagal turimą informaciją šie avansai negrąžinti, minėti avansai virto tiesiogine dotacija (žr. 67 konstatuojamąją dalį), kitaip tariant – minėto dydžio valstybės pagalba.This is because, since no bank would have granted advances such as those granted to the FPAP and, according to the information available, the advances have not been repaid, the advances have become a direct subsidy (see recital 67) and therefore State aid covering the amount in question.
Taip laisvas asmenų judėjimas virto laisvų piliečių judėjimu.Thus, the free movement of persons becomes the movement of free citizens.
Šiandien mačiau, kaip diena virto naktimi...Today I saw the day become like night.
Mano gyvenimas virto dėžėmis, visa tai yra pogrindis, ar tai tau patinka?This is what my life has become. I got stuff in boxes. I'm underground.
Saloje praleidome tik vieną dieną, o jau virtome žvėrimis!One day on this island and we've become animals!
Greitai šis ramus miestelis virs skerdynių vieta.Soon, this quiet town will become a bloodbath.
O mūsų nuotraukos virs senomis fotografijomis.And our pictures will become old photographs.
Bet galiu jus patikinti, kad jei žengsite dar vieną žingsnį, gyvenimas virs dar didesniu pragaru nei iki šiol.But I can assure you, take one step further, and life will become even more challenging than I'm sure it already is.
Gerasis bankas virstų gerokai mažesniu valstybės valdomu komerciniu banku, kuris, turėdamas gerokai sumažintą balansą, kurio rizikos profilis būtų mažesnis, galėtų užsitikrinti ilgalaikį gyvybingumą.The good bank would become a significantly smaller State-owned commercial bank which could deliver long-term viability with a sharply reduced balance sheet having a lower risk profile.

More Lithuanian verbs

Related

apvirsti
overturn
išvirsti
tip out
pavirsti
turn into

Similar

karsti
become bitter
kirsti
cut
kirstis
intersect
persti
fart
širsti
be angry
veisti
breed
veistis
breed
versti
translate
verstis
roll over
vilkti
drag
vilktis
be dragged
virbti
shoot up
virinti
boil
virpėti
oscillate
viršyti
exceed

Similar but longer

apvirsti
overturn
išvirsti
tip out
pavirsti
turn into

Random

grobstyti
embezzle
išplatinti
disseminate
minėti
mention
nusipirkti
purchase
peršlapti
get drenched
prisiskambinti
reach (by calling)
suleisti
inject
susipainioti
get confused
susukti
twist
žiūrėti
watch

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'become':

None found.