Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Прави (to make) conjugation

Macedonian
62 examples
This verb can also mean the following: do

Conjugation of прави

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
правам
I make
правиш
you make
прави
he/she/it makes
правиме
we make
правите
you all make
прават
they make
Future tense
ќе правам
I will make
ќе правиш
you will make
ќе прави
he/she/it will make
ќе правиме
we will make
ќе правите
you all will make
ќе прават
they will make
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би правел
I (masculine) would have made
би правела
I (feminine) would have made
би правел
you (masculine) would have made
би правела
you (feminine) would have made
би правел
he would have made
би правела
she would have made
би правело
it would have made
би правеле
we would have made
би правеле
you all would have made
би правеле
they would have made
Past perfect tense
сум правел
I (masculine) have made
сум правела
I (feminine) have made
си правел
you (masculine) have made
си правела
you (feminine) have made
е правел
he has made
е правела
she has made
е правело
it has made
сме правеле
we have made
сте правеле
you all have made
сум правеле
they have made
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
правев
I was making
правеше
you were making
правеше
he/she/it was making
правевме
we were making
правевте
you all were making
правеа
they were making
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев правел
I (masculine) had made
бев правела
I (feminine) had made
беше правел
you (masculine) had made
беше правела
you (feminine) had made
беше правел
he had made
беше правела
she had made
беше правело
it had made
бевме правеле
we had made
бевте правеле
you all had made
беа правеле
they had made
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе правев
I will have made
ќе правеше
you will have made
ќе правеше
he/she/it will have made
ќе правевме
we will have made
ќе правевте
you all will have made
ќе правеа
they will have made
Past aorist tense
Imperative tense
-
прави
you make
-
-
правете
you all make
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум правел
I (masculine) will make
ќе сум правела
I (feminine) will make
ќе си правел
you (masculine) will make
ќе си правела
you (feminine) will make
ќе е правел
he will make
ќе е правела
she will make
ќе е правело
it will make
ќе сме правеле
we will make
ќе сте правеле
you all will make
ќе сум правеле
they will make
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
правен
making
правејќи
making
правење
making
правел
making
правела
making
правело
making
правеле
making
made
made
made
made

Examples of прави

Example in MacedonianTranslation in English
Покрај тоа, нееднавоста во половите ги прави несразмерно ранливи на климатските промени.In addition, gender inequality makes them disproportionately vulnerable to environmental alterations.
Репета исто така објаснува дека законот не прави исклучоци во однос на информаторите (whistleblowers).Repeta also explains that the law does not make an exception for whistleblowers.
Да се разбудиш со веста за усвојување на Законот за геј бракови #matrimoniogay, ме прави горд што живеам во земја, која се стреми кон рамноправност.Waking up to the news of #matrimoniogay approval makes me proud of living in a country that seeks equality.
Но, овој едноставен живот ме прави многу здрава и ме исполнува.But it is this simply life that makes me very healthy and fulfilling.
Се погледнувам наутро во огледалото, високата влажност во оваа земја прави моите брчки да исчезнат, моите дневни вежби ме прават појака, многу балансирана, исхраната без маснотии и холестерол ме држи во добра форма.I look at the mirror in the morning, the high humidity of this country makes my wrinkles disappear, my daily exercise keeps me strong, a well balanced, greasy free, and cholesterol free diet keeps me in good shape.
Мајка ми внимателно нè гледаше и беше импресионирана од моите способности да правам и виткам тесто.My mom watched us intently and was very impressed with my abilities to make and roll out dough.
Јас сум капитализам и јас правам солзавец кои тие го употребуваат на демонстрантите, бидејќи сакам да гледам како протестантите плачат!I am capitalism and I make the tear gas canisters they use on protesters, because I like to watch protesters cry!
Кога ќе ме видиш да поминувам, те правам горд.When you see me passing It ought to make you proud
Вистината е дека правам авто делови за американскиот работник бидејки сум опасен продавач, и не знаам поинаку.The truth is i make car parts for the American working man because i'm a hell of a salesman, and he doesn't know any better.
На твое место, ќе правам што ми вика детето.You make this one... you're gonna be having breakfast once a month with the commissioner.
Сè што правиш е задоцнето, притоа, големите реформи на кои што се обложувавме дека ќе ја направат ситуацијата помалку тензична, нема повеќе да ни користат бидејќи секогаш доцниш, иако ветените реформи беа добра шанса да имаш добар почеток оваа година.Everything you do comes late, thus, the large reforms we've bet on to make the situation less tense, will no longer be useful because you are always too late although the promised reforms were a chance for you to have a good start this year.
Прв и појдовен услов, за да можеш воопшто да правиш муабет за каква и да е банана држава, е од жителите на државата постојано да правиш мајмуни.The first and basic precondition in order to start any kind of discussion about running a banana state is to constantly make monkeys out of the citizens.
Зошто го правиш тоа кога знаеш дека ме нервира?Why must you do that when you know it makes me angry?
Тој рече "Колумбијци," и ти ги правиш овие очи...What does it--He says Colombians, and you make these eyes--
Тоа е зошто мора да правиш свои потези.That's why you gotta make your own moves.
Доколку верувате дека она што го правиме го обогатува светот, донирајте.If you believe that what we do enriches the world, please make a donation.
Ние треба да се однесуваме како преживеани секој ден, со што секој чекор што го правиме напред во овој живот да биде одраз на нашата благодарност за благословот што ни го дал Господ секој ден од тој ден.We need to be survivors everyday so that every step we make forward in this life be the reflection of our gratitude for the blessings that God has bestowed upon us everyday since that day.
прави да се чувствувам непријатно тоа што и говори на партија која не го признава него, неговата титула, знамето на државата, народот кој што тој го претставува, а да не правиме муабет за тоа дека убивањето на невини цивили го прави тоа по малку нездраво.makes me feel uneasy, to speak at a party that does not recognise him, his title, the flag of the country, the people he represents never mind the killing of innocent civillians makes it all a bit sick.
Одбираме вистинска идннина, бидејќи сакаме да живееме и да бидеме среќни во нашата земја, сакаме да работиме, градиме, да откриваме и правиме важни чекори и пробив во науката и уметноста заради доброто на Русија.We choose a real future because we want to live and be happy in our own country, we want to work, build, make discoveries and breakthroughs in science and art for benefit.
Ние немаме претставници во Иран затоа што се плашиме за нивната безбедност; ние не сакаме да им правиме проблеми.We don't have representatives in Iran because we fear for their safety; we don't want to make problems for them.
Ова е еден од оние ретки моменти кога може да видите важни промени што ги донесуваат вашите акции и разликата што вие ја правите во светот.This is one of those rare moments when you can see the important changes your actions bring, and the difference you make in the world.
Прв чекор: ве покануваме да правите работи кои му помагаат на вебот.The first step: inviting you to do and make things that help the web.
Зашто кога го правите тоа, ми влегува под кожа и ме прави... тотално да полудам.Because when you do that, it just gets underneath my skin and it makes me... completely insane.
Вие ми правите да ми се грчи газот.You people make my ass twitch.
Г дине Вајсмен, кажете но за филмот кој го правите.Mr. Weissman, tell us about the film you're going to make.
Неговите ресурси во поглед на меката вода и биодиверзитетот ја прават оваа земја да биде еден од главните природни резервати во регионот.Its resources in terms of soft water and biodiversity make the country one of the principal natural reservoirs of the region.
„Дило“ е името на иконата направена од глина или кравја лепешка што жените ја прават да го симболизираат нивното божество. Поставена е на селската „maand“ (платформа или место за изведби и фестивали) каде жените изведуваат фолклорни танци познати како „khel“ (игра).‘Dhillo’ is the name of the icon made of clay or cow dung that the women make to symbolise their deity; it is placed on the village ‘maand’ (platform or space kept for performances or festivals) where the women proceed to perform folk dances, which are known as ‘khel’ (game).
Се погледнувам наутро во огледалото, високата влажност во оваа земја прави моите брчки да исчезнат, моите дневни вежби ме прават појака, многу балансирана, исхраната без маснотии и холестерол ме држи во добра форма.I look at the mirror in the morning, the high humidity of this country makes my wrinkles disappear, my daily exercise keeps me strong, a well balanced, greasy free, and cholesterol free diet keeps me in good shape.
Видео клиповите за зачувување на водата изгледа стануваат тренд бидејќи луѓето и организациите прават видео клипови со совети и сугестии за тоа како подобро да се управува со водните ресурси.Water conservation videos seem to be trending, as people and organizations make videos with tips and advice on how to better manage our water resources.
Произведувачите како Филип Морис и Бритиш-Американ Тобако го прават вториот чекор.Producers such as Phillip Morris and British-American Tobacco make the second step.
Памтиш ли, кога ги правев аранжманите и...Remember, I was making that arrangement, and the...
Мислам... јас сум астро-картограф, правев ѕвездена мапа... И... наеднаш, мојот брод беше нападнат.I mean, I'm an astrocartographer, see, and I was making a star map and all of a sudden my ship was attacked.
Се сеќавам на денот бидејќи правев разбој.I was making a loom.
Ти правеше многу бука.You were making too much noise.
-Додека го правевме филмот Кармен не знаеше дека тој се снима.Затоа е разбирливо што беше нервозна во тој период.When we were making the movie... Carmen didn't know she was in the film, and she was, understandably... a little freaked out at the time.
Дека правевме помфрит!Because, buddy, we were making french fri!
На пример, кога ја правевте.For example, when you were making it?
"Потивко." Не, не, само сакав да нарачам и не можев да го слушнам ќелнерот, зашто некои од вашите браќа правеа многу врева, на масата до нас, само тоа.No no, all that happened was I was trying to order and I couldn't hear the waiter because some of your brothers were making too much noise at the next table, that's all.
-Не разбирам-- -Не правете сцена.-I don't-- -Don't make a scene.
Прикриено, не правете сцена, ОК?- Hey, guard us. Low-profile, don't make a scene, okay?
Не правете ни звук Дали разбирате?Don't make a sound. Do you understand?
Или да дознаам како завршува "Изгубени". И ако се тешите дека ќе се извлечам бидејќи сега ви зборувам... ...не се правете паметни.And if you're reassuring yourself that I'm gonna make it through this since I'm talking to you now, quit being such a smart ass.
И ако се тешите дека ќе се извлечам бидејќи сега ви зборувам... ...не се правете паметни.And if you're reassuring yourself that I'm gonna make it through this since I'm talking to you now, quit being such a smartass.
Доколку го читате ова, тогаш сигурно сте веќе пријател на Глобални гласови кој верува во нашата мисија за засилување на гласовите кои што вообичаено не можете да ги слушнете во медиумите, за правејќи го возможно употребувањето на онлајн алатките од страна на сите граѓани во светот, за да учествуваат целосно во животите на нивните заедници и за штитење на слободата на изразување и слободен пристап до информациите онлајн.If you’re reading this, you’re more than likely already a friend of Global Voices who believes in our mission of amplifying voices not normally heard in the mainstream media, of making it possible for global citizens to use online tools to participate fully in the lives of their communities, and of protecting freedom of expression and free access to information online.
Додека немаше негирање дека човекот направи невнимателен потег, правејќи карактерискика за да се спомене дека тој е "22-годишен работник во салон за коцкарски игри" дава најава за внимателно смислено соопштение за јавна расправа.While there’s no denying that the man took a foolhardy action, making a point of mentioning that he was “a 22 year old pachinko parlor worker” gives off the air of a carefully designed public service announcement.
Прво, скоро да нема пристојни патеки за пешачење, правејќи го целото искуство ‘обиди се да не бидеш прегазен од автомобил додека пешачиш покрај патот' вежба..First, there are hardly any decent paths for pedestrians to walk on, making the whole experience a 'try not to get hit by car as you walk on side of road' exercise.
Со моите пријатели планиравме да ги собереме слатките кои допливуваа до нас и правејќи мала куќа од нив да се одмаздиме за нашите шатори.My friends and I were planning on gathering the sweets that were sailing towards us, and making a small house out of them to take revenge for our tents.
Неизмерно им благодарам на илјадниците кои искрено и недвосмислено ја изразија својата поддршка, правејќи го овој граѓански чин исто толку нивен, колку што беше И мој.I am immensely grateful to the thousands who sincerely and unambiguously expressed their support, making this civil act as much theirs, as it was mine.
Населен е од храбри и креативни индивидуи кои веруваат во правење на светот на подобро место.It's inhabited by brave and creative individuals who believe in making the world a better place.
Видео записи од кинеска техника за правење пуканки го обиколуваат интернетот.Videos of a Chinese popcorn making technique are doing their rounds on the internet.
„Речиси се откажав пробувајќи да ги изнесувам промените и пресвртите , секоја следна погуста и покомплицирана од претходните, секоја од нив ме вџашуваше со либанската способност за правење пари, завера и поединечни и масовни убиства.“I have almost given up trying to plot the changes and the turns , each of them denser and more complicated than the preceding ones, each of them astounding me with Lebanon’s capacity for money-making, conspiracy, and both individual and mass murder.
Tие редовно одбиваат да наплатат, иако јас инсистирам, тие се смеат на шегите на мојот син, а тоа е токму тоа што му треба на моето дете… Ако сум сама, тие скоро секогаш почнуваат да флертуваат, но пристојно, и јас научив да ги одвратам со правење шеги на нивна сметка, и понекогаш објаснувам многу љубезно дека сум во расположение и дека не е добро да се разговара во такво расположение – и тие ме оставаат на мира.They regularly refuse to take the money, even though I insist, they laugh at my son's jokes, and this is exactly what my kid needs... If I'm on my own, they almost always begin to flirt, but decently, and I've learned to deter them by making jokes about them, and sometimes I explain very politely that I'm in a mood and that it's not good to have conversations in such a mood - and they leave me alone.
Инструкциите за правење кранови беа покажани на видео, а посетителите уживаа и во јапонската музика во текот на нивните активности.Instructions for making cranes were shown on video, and visitors could enjoy the Japanese music during the activities.
Не можам ни да се сетам да сум правел таков потег.I can't ever remember making a move like that.
Геодет правел мапа.A surveyor making a map.
Бидејки ако ми кажеш, ќе знам и нема да ја трошам бањата бидејки сум го правел тоа еднаш и тогаш ќе ве уапсам сите за употреба на "крек".'Cause if you tell me what I want to know, then I won't bust into your bathroom, because once I do that, then I'm gonna have to bring you all in for making crack.
Овој тип правел бомба.This guy was making a bomb.
Ова име му го дал заради високите планини кои привлекувале дожд и го правеле поплоден од поголемиот дел од арапскиот полуостров.It acquired this name because of its high mountains, which attracted rain, making it more fertile than most of the Arabian peninsula.
Верувај ми, ако "Омикрон" правеле Сентокс легално или нелегално, Хендерсон знае.Trust me, if Omicron was making Sentox legally or illegally, Henderson knew about it.
Овие луѓе правеле договори со демонот.These people are actually making deals with the damn thing.
Ако сте правеле некаква бомба, кажете сега, пред некој да биде повреден.If you were involved in any kind of bomb-making, now's the time to let me know before anybody gets hurt.
Ги правеле бараните поправки.They were making requested repairs.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'make':

None found.