Alkot (to make) conjugation

Hungarian
149 examples
This verb can also have the following meanings: create, to create

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
alkotok
I make
alkotsz
you make
alkot
he/she to make
alkotunk
we make
alkottok
you all make
alkotnak
they make
Present definite tense
alkotom
I make
alkotod
you make
alkotja
he/she makes
alkotjuk
we make
alkotjátok
you all make
alkotják
they make
Past indefinite tense
alkottam
I made
alkottál
you made
alkotott
he/she made
alkottunk
we made
alkottatok
you all made
alkottak
they made
Past definite tense
alkottam
I made
alkottad
you made
alkotta
he/she made
alkottuk
we made
alkottátok
you all made
alkották
they made
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
alkotnék
I would make
alkotnál
you would make
alkotna
he/she would make
alkotnánk
we would make
alkotnátok
you all would make
alkotnának
they would make
Conditional present definite tense
alkotnám
I would make
alkotnád
you would make
alkotná
he/she would make
alkotnánk
we would make
alkotnátok
you all would make
alkotnák
they would make
Conditional past indefinite tense
alkottam volna
I would have made
alkottál volna
you would have made
alkotott volna
he/she would have made
alkottunk volna
we would have made
alkottatok volna
you all would have made
alkottak volna
they would have made
Conditional past definite tense
alkottam volna
I would have made
alkottad volna
you would have made
alkotta volna
he/she would have made
alkottuk volna
we would have made
alkottátok volna
you all would have made
alkották volna
they would have made
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok alkotni
I will make
fogsz alkotni
you will make
fog alkotni
he/she will make
fogunk alkotni
we will make
fogtok alkotni
you all will make
fognak alkotni
they will make
Future definite tense
fogom alkotni
I will make
fogod alkotni
you will make
fogja alkotni
he/she will make
fogjuk alkotni
we will make
fogjátok alkotni
you all will make
fogják alkotni
they will make
Subjunctive present definite tense
alkossam
(if/so that) I make
alkosd
(if/so that) you make
alkossa
(if/so that) he/she make
alkossuk
(if/so that) we make
alkossátok
(if/so that) you all make
alkossák
(if/so that) they make
Subjunctive present indefinite tense
alkossak
(if/so that) I make
alkoss
(if/so that) you make
alkosson
(if/so that) he/she make
alkossunk
(if/so that) we make
alkossatok
(if/so that) you all make
alkossanak
(if/so that) they make
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
alkotnom
I to make
alkotnod
you to make
alkotnia
he/she to make
alkotnunk
we to make
alkotnotok
you all to make
alkotniuk
they to make

Examples of alkot

Example in HungarianTranslation in English
- Készen állunk emlékeket alkotni?All right, people, are we ready to make some memories?
Ahol a kezeiddel próbálsz.... valami maradandót alkotni...A job where you use your hands... to make something... that lasts.
Beckett mondta,"Ha művészit akarsz alkotni, buknod kell."Beckett said, "if you want to make art, you have to fail."
Egy fiatal rendező, egy újonc producer, és egy sikeres filmsztár. Mindnek egy célja van. Valami különlegeset alkotni.A young director, first-time producer, and an up-and-coming movie star all had one goal... to make something special.
A ruhát régen szereztem, amikor eldöntöttem, alkotok egy lányt, olyat, mint te...I took the dress some time ago, when I decided to make a girl... just like you...
Addig alkotok, míg valaki meg nem hal.I make art...until someone dies.
Bocs, én alkotok valamit a férfi mosdóban.Excuse me, I'm gonna go make some art in the men's room.
Dolgokat alkotok.I make things.
Fogadom, hogy törvényt alkotok és mindenkor igazságot szolgáltatok.I promise to make law and cause justice to the utmost of my power.
- Folyamatosan szabályokat alkotsz.- You make up the rules as you go along.
- Jó csapatot alkotsz a feleségeddel.-You and your wife make a good team.
Csendben szenvedsz az életed hátralévő részében, vagy alkotsz valami maradandót?You gonna suffer in silence for the rest of your life, or are you gonna make a mark?
Isten adott neked egy arcot, te magad pedig alkotsz magadnak egy másikat."God has given you one face, and you make yourself another."
Zenét alkotsz, Riley, és egy pillanatra az emberek elfeledkezhetnek a bajaikról.You make music, Riley, and for a moment, people forget the troubles in their lives.
Jól van, hány terrorista alkot egy sejtet?All right, so how many terrorists does it take to make a cell?
Nevetségesnek hangzik a tény, hogy minden, ami minket alkot, és minden mást a Földön, és ami azt illeti, minden csillagot és minden galaxist az égen, már az univerzum életének első perceiben ott volt.Well, it sounds ridiculous. The fact that everything you need to make up me and everything on planet Earth and, in fact, every star and every galaxy in the sky was there after the first minutes in the life of the universe.
"A sors az, amit mi alkotunk a végzettel dacolva."Destiny is what we make in spite of our fate."
- Akkor jó. - Remek csapatot alkotunk!We make an amazing team.
- Azt mondanám, jó kis csapatot alkotunk.- I'd say we make a pretty good team. - Yeah.
- Biztosan jó csapatot alkotunk majd.I'm sure we'll make a great team.
- Egész jó csapatot alkotunk.You know, we really make a good team.
- Te és Betty kiváló csapatot alkottok.You and Betty make quite a good team.
- Ti, együtt, egy gyönyürű párt alkottok.You guys make a beautiful couple.
Anyukáddal remek csapatot alkottok, mi?Wow, looks like you and mommy make a great team, huh?
Csinos párt alkottok.You do make a handsome couple.
- Jó kis hármast alkotnak.They make quite the trio.
- Ketten hatékony csapatot alkotnak.-The two make an effective team.
- Maguk egy jó párost alkotnak.You make a good team.
- maguk ketten elragadó párt alkotnak.- you two make an adorable couple.
A láb és a kánikula gyilkos kombinációt alkotnak.Feet and the return of warm weather sure makes for a deadly combination.
- Nem én alkotom a szabályokat.- I don't make the rules. - Yeah, but you can bend them.
Barátom, nem én alkotom a törvényeket.Friend, I'm no policy maker.
Bocs, hogy hazudtam, de tudod, a szabályokat én alkotom.Look, I'm sorry I lied, but, ya know, I make the rules.
Nem én alkotom a szabályokat hölgyem, csak kitalálom, és leírom.I don't make the rules, ma'am, I just think them up and write them down.
Nem én alkotom a szabályokat, uram.I don't make the rules, sir.
Csak mert az SZMK feje vagy, ez nem jelenti azt, hogy te alkotod a törvényeket!Just because you're head of P.T.A. doesn't mean you get to make the laws!
A csillag több millió éves élete alatt előállította az összes gyakori elemet, mindazon anyagot, ami a Föld 99%-át alkotja.In its millions of years of life, the star has made all the common elements, the stuff that makes up 99% of the Earth.
A vas, mely ezt a hajót alkotja, végül a rozsda martalékává válik, és elfújja a sivatag szele. Úgy gondoljuk, hogy a fekete törpékben lévő anyag... az univerzum utolsó anyaga, végül sugárzás formájában elillan a semmibe, abszolút semmit sem hagyva hátra.Just as the iron than makes up this ship will eventually rust and be carried away by the desert winds, so we think that the matter inside black dwarfs, the last matter in the universe, will eventually evaporate away and be carried off into the void as radiation,
Az anyag, ami az univerzum nagy részét alkotja.That's the stuff that makes up the universe.
Az egész hókuszpókusz arra szolgál, hogy az agyat a megfelelő elektrokémiai állapotba hozzák, ami megengedi a végső fizikai evolúciót. Amikor is az anyag, ami alkotja a testet, tiszta energiává alakul.All that hocus-pocus stuff is just a way of getting the brain into the proper electrochemical state to allow the final physical evolution at which point, the matter that makes up this body will turn into pure energy.
Ez alkotja köpeted, a véred és fikádat.That's what makes up your spit, your blood, and your boogers.
"Az élet vajon egy játék , ahol mi alkotjuk a szabályokat"ls lifejust a game where we make up the rules
De játékosok vagyunk, nem mi alkotjuk a szabályokat.But we're game players, not rule makers.
De mi alkotjuk az Apple-t, nem igaz?But we have the people who make Apple.
Együtt alkotjuk a történetünket."Togethermwe can make up our story."
Együtt alkotjuk az éjszakát."Together we make up the night."
"Az emberek a történelmüket egy őket kondicionáló környezetben alkotják meg.""Men make their history in an environment which conditions them. "
# Ők alkotják a francia partok igazi látványát #♪ Artists make art on the beaches of France ♪
# Ők alkotják a társadalmat, kik tisztábban látják a hibákat #♪ Artists make society see its faults clearer ♪
- ...alkotják a szabályokat.- ... make the rules.
A Föld tömege elég ahhoz, hogy megtartsa a gázrészecskéket, melyek a légkörünket alkotják.Earth has enough mass to keep a tight grip of the gas molecules that make up our atmosphere.
"Én, az ÚR, alkottam mindent egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárddá a földet."I am the Lord who has made all things, "who alone stretched out the heavens, "who spread out the earth by myself,
- A klinikán alkottam neked.- I made it for you in the burnout clinic.
- Ha én alkottam a szabályt, eltörölhetem.- If I made the rule, I can rescind it.
- Én alkottam ezt a szabályt?- I made that rule?
...a legeszményibb zene, amit valaha alkottam.the most ideal music I ever made.
- Te alkottál mindeneket.All creation was made for thee.
A puszta látványom arra emlékeztet, hogy hogy te nem alkottál semmi maradandót az orvostörténelemben, igaz?See, the very sight of me Reminds you that you've not made One worthwhile contribution to medical history,
Az vagyok, amit alkottál.I am what you have made me.
Emberek fogják, amit te alkottál, és csinálnak belőle valami újat.People taking what you made and making something new out of it.
Ez az amit alkottál, Victor.This is what you have made, Victor.
"Aki a Bárányt teremtette, az alkotott téged?""Did he who made the Lamb make thee?"
"Ő alkotott minket," az övéi vagyunk..."it is He that hath made us, and not we ourselves;
# Akkora bolond vagyok. # # égesd el a helyet, mit tudatlanságunk és büszkeségünk alkotott. ## I'm just a fool. # # burn the bed we made with ignorance and pride. #
- A valaha alkotott legszebb dolgot.- The most beautiful thing ever made and it's got...
"Sport autót alkottunk", oh,hogy nevettünk az irodában!"We've made a sports car," oh, how we laughed in the office!
- Amiket közösen alkottunk.That we made up together.
- Jó csapatot alkottunk a kampánystábban, igaz?- We made a hell of a team out on the campaign trail, didn't we?
Azért alkottunk meg téged, hogy te magad jöjj rá, mi a funkciód.We made you... so that you could find your own function.
De még ezermillió év múlva is, valami abból, kik voltunk, és milyen zenét alkottunk azon a régmúlt tavaszon... még élni fog.But even a thousand million years from now, something of who we were and the music that we made in that long-ago spring... will live on.
- Ti ketten nagyszerű csapatot alkottatok!- You two made a great team!
Klausszal valami különlegeset alkottatok.You and Klaus made something special.
Milyen csinos párt alkottatok.And you made such a handsome couple.
Nagyszerű csapatot alkottatok.You guys made a great team.
Semmit nem tudok már tenni a családomért ami szét szakadt... De az a fajta család... Amit ti alkottatok...I can't do anything about the family that left... but the family... that we have made now...
- Kempingezésre alkottak.- I was made for camping.
- Úgy alkottak meg, hogy fiamként szeressem.I was made to love him as one.
A válasz talán megtalálható abban, amit az őseink mindig is mondtak, ...hogy minket az Istenek alkottak, ...és nem vagyunk olyanok, mint bármi más, itt a Földön.The answer might be found in what our ancestors have always said, which is that we have been made by the gods, that we are not like anything else here on Planet Earth.
Akkoriban a ring még kör alakú volt, amit hangos, vérszomjas nézők alkottak.Back then, the so-called ring was an actual ring, made up of rowdy, bloodthirsty spectators.
Amy, lehet, hogy ezt a fickót csak te alkottad meg.Amy, is it possible that maybe you made this guy up in your mind?
Apukám azt mondta, Te alkottad mindet."My dad said You made them all.
Nekem alkottad meg.You made her for me.
Pedig te alkottad őket.You made them.
"A teremtő őt alkotta meg a legszebbnek.""The Creator has made you the most beautiful."
"Szeretettel alkotta meg.""He made you fall in love."
"a világ legmagasabb, legbüszkébb ember alkotta monstrumon.""on the highest, loftiest, man-made edifice In all the world.
"És alkotta az Úr Isten azt az oldalbordát, melyet kivett a férfiből, asszonnyá, és a férfihez vitte őt."Then the Lord God made a woman from the rib "he had taken out of the man and he brought her to the man.
# Az Úr alkotta meg #¶ The Lord God made them all
- Ezért alkottuk meg a Vásárlói Szabályzatot.- That's why we made the CCPP.
Mi alkottuk ezt a szabályt.We made the rules.
Mi alkottuk őket.We made them!
Nem egészen. Én és a díler haverjaim alkottuk meg ezt a pszichopata mexikói muksót, így rá tudunk ijeszteni az emberekre, hogy fizessenek.Me and my dealer buddies made up this psychopathic, crazy Mexican dude so that we could scare people into paying us.
Néha, azt hiszem, mi alkottuk meg Istent, csak hogy legyen valaki akit hibáztathatunk a hibáinkért.Sometimes I think we made up God just to have someone to blame for our mistakes.
2070 alkották meg..It was made in 2070.
A Föderációs eljárásokat bonyolultabbra alkották, mint az szükséges lenne.Federation procedures have made this more difficult than it needed to be.
A boomereket azért alkották meg, hogy embereket szolgáljanak.Boomers were made to serve people. I'm asking if it hurt you! Boomers were made to serve people.
A képregény egy ipar, azok alkották, akiket nem fogadtak el akik kétségbeesetten akarták, hogy elfogadják őket.Comic books is an industry made up of people who aren't accepted who desperately want to be accepted.
A legnagyobb tisztelettel, uram mindketten tudjuk, hogy akik a szabályokat alkották nem voltak ilyesmire felkészülve.With all due respect, sir, You and I both know the people who made the rules Were not prepared for anything like this.
Az egyetlen ok, hogy nem vágom ki saját kezűleg, az az, hogy a császározás hege és a báli sebhelyem egy bizarr keresztet alkotna pont a sünöm felett.The only reason I haven't cut this baby out myself is because a cesarean scar and my prom scar would make a weird little crucifix right above my landing strip.
- Pokoli jó csapatot alkotnánk, Ben Fox.We would make one hell of a team, Ben Fox.
- Úgy gondoltam, jó csapatot alkotnánk.I thought we would make a good team.
Craig azt mondta hogy mindig gondolkodott rólad és rólam hogy egy totál döngető párost alkotnánk.Craig said that he always thought that you and me... ..would make a totally banging couple.
Jó csapatot alkotnánk.We would make a good team.
Nem értem, miből gondolja, hogy jó párost alkotnánk.I mean, I just don't understand why she thinks that we would make a good couple.
Igazság szerint remek csapatot alkotnátok ti ketten.The truth is, you two would make a great team.
Mert mindig is úgy tartottam te és Zach nagyszerű párost alkotnátok.'Cause I always thought that you and Zach would make a really great couple.
Remek kettőst alkotnátok, ha felül emelkednétek saját magatokon!You guys would make an awesome team if you can get over yourselves.
Te és Alex jó párt alkotnátok!You and Alex would make a great team.
Apám szerint városaink tökéletes szövetséget alkotnának, és mi lehetne jobb módja a jövőjük biztosításának, mint egy házasság?My father thinks our two cities would make perfect allies, and what better way to secure their future than through marriage?
Gary, miért nem bízol bennem, hogy én alkossam meg a képet rólad?Gary, why don't you trust me to make up my own mind about you?
Miért ne alkossam meg a saját valóságomat?Why shouldn't I make this into my reality?
Nem, csak azt, hogy a tapasztalatodra és a hozzáértésedre alapozva alkosd meg a legkézenfekvőbb lehetőséget.Did you just tell me to guess? No, I said, make your best estimate based upon your experience and expertise.
Tégy valami csodát a kezeiddel, és alkosd meg az én szerelmi történetemet, barátom!Do some magic with your hands and make my love story my friend.
Törődj a darabbal, és alkosd meg életed legjobbját.Put on a play, and make it the best you've ever done.
Az a dolgunk hogy az államok legjobb ezredét alkossuk.Our job is to make this the finest regiment the United States ever saw.
Megvan a lehetőségünk, hogy meg- alkossuk a világ első bionikus emberét.We have the capability to make the world's first bionic man.
Nem mondom, hogy vonulj vissza, alkossuk meg a saját csapatunkat.Where am I telling you to retire... We'll make our own team.
Van valami oka, hogy ne ők alkossák a 2012-es olimpiai csapatot?Is there any reason we shouldn't make them our 2012 Olympic team?
35 éves vagyok és talán ez az utolsó lehetőségem, hogy valami nagyot alkossak.Jason Brock. I'm 35, and this might be my last chance to make it big.
Ha Isten odaadná az alkatrészeket, és azt mondaná, alkossak egy nőt, olyat csinálnék, mint a feleségem.In fact, if God gave me the ingredients and told me to make a woman... I'd make her just like my wife.
Ne feled, Chad, felbéreltél hogy, meséset alkossak.Remember, Chad, you hired me to make you fabulous.
Nézzék, azért jöttem, hogy a GD-ből erős és termelékeny gépet alkossak.Look, I came here to make GD a lean and commercially productive machine.
Természetesen laborra lesz szükségem, hogy pontos véleményt alkossak.Of course I'll need access to a lab to make a definitive conclusion.
Csak menj oda, alkoss róla véleményt, aztán döntsd el te magad.Just go out and size her up and make your own decision.
Dobj ki egy szót az ötből és alkoss a maradék szavakból értelmes mondatot.You need to drop the fifth word and unscramble the other words to make a coherent sentence.
Dolgozz keményen, hogy valami olyan jelentőségteljest és gyönyörűt alkoss, amilyet csak tudsz!Work hard. To make something as meaningful and beautiful as you can.
Filmesként lehetövé teszi számodra, hogy nagyon életszerü képet alkoss Középföldéröl a fejedben, mikor a könyvet olvasod.As a filmmaker, it allows you... to paint a very vivid picture of the world of Middle-earth in your mind... as you're reading the book.
Gondold újra az arculatunkat! Fogd ezeket a szavakat, és alkoss valami bámulatosat!Rethink our visual brand, take these words, and make something amazing.
Azelőtt mindenkit arra buzdítottam, hogy alkosson műalkotásokat, azt gondoltam, mindenkinek ezt kéne tennie.I mean, I always used to encourage everyone I met to make art. I used to think everyone should do it.
Célja, hogy a világot összerendezve az emberiség egy nagy családot alkosson.It is a way to reconcile the world and make human beings one family.
Elérem, hogy újra alkosson, bármi áron.I'm going to make it move again at all costs.
Esélyt akart arra, hogy törvényt alkosson.You wanted a chance to make law.
Hogy alkosson egy új Datát.To make another Data.
- És hogy most seregeket alkossunk velük?- And now make an army of them?
A célunk az, hogy valami jobbat alkossunk.I suppose to certain extenize her duties, _ Try to make a better human being.
A pénznél több kell ahhoz, hogy csapatot alkossunk, George.You need more than money to make a team, George.
Csak egy hős jelmezünk van, szóval alkossunk nagyot!We only got one hero costume, so let's make this count.
Gyerünk, emberek alkossunk láncot!Come, let's make a wall!
"Ja, és alkossanak mondatot azzal, hogy a 'volt' szócskát"Oh, and make it a sentence by putting 'was a'"
200 évvel ezelőtt egy csoport férfi összegyűlt Eidsvollban hogy törvényt alkossanak...For 200 years since gathered a group of men in Eidsvoll to make the law ...
A Continental már 10 éve itt van velünk, és ez a verzió olyan, mintha egy évtizednyi gépészet jönne össze, hogy valami különlegeset alkossanak.The Continental has been around for ten years now, and what this version feels like is a decade of engineering coming together to make something rather special.
Aztán rájöttek, ha a hétköznapi emberek imádják őket, akkor a hatalmuk nő, így arra használták a tudásukat, hogy minél több embert alkossanak, és olyan vallást hozzanak létre, ami imádatukba kényszeríti őket. Minél több az imádat, annál több a hatalom.Then they discovered that if regular humans worshipped them... that made them more powerful, so they used their knowledge to make as many people as they could... and then created a religion that would force them to prostrate in their name... the more prostrating the more power.
Nem kell szavakat alkotnod.You don't have to make up words.
- Raffnak saját véleményt kell alkotnia.And Raff has to make up his own mind about folk.
Meg kell alkotnia a sajátját, különben nem működik.You have to make your own house, otherwise it doesn't work.
Saját paktumot kell alkotnunk.We need to make our own pact.
Nektek kettőtöknek csapatot kell alkotnotok.The two of you have to make up a team.
Most Te csak alkotó szavak.Now you're just making up words.
Nem tudom, mi minden beszél róluk átölelve és alkotó, de van már idõmérõ Fred parole egy évre, felkészülnek arra, hogy rendezze fel a testvéreit!I don't know what you all talking about them hugging and making up, but he's been clocking Fred's parole for a year, getting ready to settle up for his brothers!

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

altat
make someone fall asleep

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ábrázol
represent
adalékol
additives given
adminisztrál
administrate
agyagol
clay answer
akar
want
alkalmazkodik
adapt oneself
áll
stand
átalakít
reshuffle
vonít
howl
zuhanyzik
shower oneself

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'make':

None found.
Learning languages?