Informál (to inform) conjugation

Hungarian
101 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
informálok
I inform
informálsz
you inform
informál
he/she to inform
informálunk
we inform
informáltok
you all inform
informálnak
they inform
Present definite tense
informálom
I inform
informálod
you inform
informálja
he/she informs
informáljuk
we inform
informáljátok
you all inform
informálják
they inform
Past indefinite tense
informáltam
I informed
informáltál
you informed
informált
he/she informed
informáltunk
we informed
informáltatok
you all informed
informáltak
they informed
Past definite tense
informáltam
I informed
informáltad
you informed
informálta
he/she informed
informáltuk
we informed
informáltátok
you all informed
informálták
they informed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
informálnék
I would inform
informálnál
you would inform
informálna
he/she would inform
informálnánk
we would inform
informálnátok
you all would inform
informálnának
they would inform
Conditional present definite tense
informálnám
I would inform
informálnád
you would inform
informálná
he/she would inform
informálnánk
we would inform
informálnátok
you all would inform
informálnák
they would inform
Conditional past indefinite tense
informáltam volna
I would have informed
informáltál volna
you would have informed
informált volna
he/she would have informed
informáltunk volna
we would have informed
informáltatok volna
you all would have informed
informáltak volna
they would have informed
Conditional past definite tense
informáltam volna
I would have informed
informáltad volna
you would have informed
informálta volna
he/she would have informed
informáltuk volna
we would have informed
informáltátok volna
you all would have informed
informálták volna
they would have informed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok informálni
I will inform
fogsz informálni
you will inform
fog informálni
he/she will inform
fogunk informálni
we will inform
fogtok informálni
you all will inform
fognak informálni
they will inform
Future definite tense
fogom informálni
I will inform
fogod informálni
you will inform
fogja informálni
he/she will inform
fogjuk informálni
we will inform
fogjátok informálni
you all will inform
fogják informálni
they will inform
Subjunctive present definite tense
informáljam
(if/so that) I inform
informáld
(if/so that) you inform
informálja
(if/so that) he/she inform
informáljuk
(if/so that) we inform
informáljátok
(if/so that) you all inform
informálják
(if/so that) they inform
Subjunctive present indefinite tense
informáljak
(if/so that) I inform
informálj
(if/so that) you inform
informáljon
(if/so that) he/she inform
informáljunk
(if/so that) we inform
informáljatok
(if/so that) you all inform
informáljanak
(if/so that) they inform
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
informálnom
I to inform
informálnod
you to inform
informálnia
he/she to inform
informálnunk
we to inform
informálnotok
you all to inform
informálniuk
they to inform

Examples of informál

Example in HungarianTranslation in English
- Csak informálni akartam, hogy O'Neill ezredes kérvényezte, hogy a CSK-1 maradjon aktív szolgálatban... addig is, míg megpróbálunk helyettest találni Dr. Jackson helyére.I just wanted to inform you that Colonel O'Neill requests that SG-1 remain on active duty while we try to find a replacement for Dr Jackson.
- Kötelességem informálni őt.- It's my duty to inform her.
- Próbáltam őlordságát is informálni. - Micsoda?- I did try to inform His Lordship.
- És hajlandó informálni róluk?And you're prepared to inform on them?
A törvény szerint informálni kell a másik céget a vételi szándékról.The law obliges us to inform the other company that it is the object of a takeover bid.
Köszönöm, hogy informálsz.Thanks for keepin' me informed, partner.
Odamész és informálsz.Get out there and keep me informed.
Te is csak addig informálsz, amig szükséged van rám.And you will feed me information as long as you need me.
Ezentúl nem informálunk senkit, beleértve a Kék Házat, de még az NTS dolgozókat sem.Hence we will not inform anyone about this, including Blue House and even NTS employees.
Mi majd informálunk titeket.We will keep you informed.
- Folyamatosan informálnak.They're keeping me informed.
Mondtam neki, hogy a helyiek megbíznak bennünk és informálnak.l told him the locals trust us, and inform us.
Nyilvánvalóan nem bízhatok abban, hogy informálnak.I obviously haven't been able to rely on those... whose job it is to keep me apprised and informed.
Értesítenek, és mindenrőI informálnak.They'll keep us informed, and they'll give us all the information they can.
- Majd informálom önt.- I'll keep you informed.
- Majd írok és informálom önt.I'll write and keep you informed.
Azonnal fölhívom és informálom a sportminisztert.I'll telephone and inform sports minister! Right now!
Azonnal informálom.I'll inform him at once.
Csak informálom az embereket, Richard. A perről, amiben most vagyok.Oh, I'm just givin' people information, Richard, about this trial I'm in.
Louise, örülök, hogy ilyen jól informálod a többieket.Louise, I'm delighted. You've done a good job passing on information.
Robert, informálod a tagokat hogy egy különleges találkozásunk lesz holnap éjszaka.Robert, inform the members... that there'll be a special meeting tomorrow night!
Vagy teszed a munkádat és tájékoztatod a kórházat, vagy segítesz nekem és nem informálod a kórházat és így időt nyersz nekem.I'm keeping him here. Either you can do your job and keep the hospital informed, or you can help me make sure the hospital is not informed and buy me some time.
Szükséges, hogy senki se tudjon a földi látogatásunkról, míg visszatérünk az anyahajónkra és az informálja a hadsereget.It is necessary, till we return to our mother ship and the mother ship informs the fleet, no one must know of our visit.
Valaki informálja, hogy ennek a cégnek az első ülést rögzítő bilincsei megbuknak a biztonsági teszten, a fékbetétei nem működnek 1000 mérföld után, és az üzemanyag-adagolója felrobban és élve égeti el utasait.Someone informs you that this company installs front-seat mounting brackets that naver pass collision tests, brake linings that fail after a thousand miles, and fuel injectors that explode and burn people alive.
- Elindulunk és reménykedünk, hogy a jelzésünket az Asgard időben észreveszi, amiben informáljuk őket, hogy ez egy Goa'uld támadás.- Number two? - We take off and hope that our signal can be picked up by the Asgard in time to inform them this was a Goa'uld attack.
A mi dolgunk, hogy informáljuk a hatóságokat komoly esetekben, mint amilyen ez is.It is our duty to inform the authorities about such matters, in a very serious case like this.
A pilótát informáljuk az irányról ha a gép kikerült az ország légteréből.The pilot will be informed of the destination once the plane is outside your country's airspace.
Amint többet tudunk, informáljuk önöket.As more information comes in, we'll relay it to you.
Azért hívtuk önöket ma itt össze, hogy informáljuk önöket egy szigorúan titkos, az Amerikai Légierő által irányított programról.We asked you here to inform you of a secret operation that the US Air Force is operating out of Cheyenne Mountain in Colorado.
Mindenről informáljátok őket.Make sure you keep 'em informed of everything that goes down.
Szükségem van rád és Emily-re, hogy kapcsolatba lépj a családokkal, akik érintettek a tűzesetben, hogy informáljátok őket az eseményekről.Affected by the fire and inform them what's going on. They need to be warned immediately.
Azt mondja, hogy vannak barátai, akik informálják...He says that he has friends who keep him informed...
Engedjék ki Bill Buchanant, és informálják a Központot arról, hogy a 112-es szakasz értelmében újra ő a CTU vezetője. Máris, uram.Release Bill Buchanan from holding and inform Division that he's been reinstated as director of CTU under Section 112 provisions.
Ha tudnak bármilyen információt Billa hollétéről, Kérem, informálják a legközelebbi rendőrőrsöt.If you know anything about Billa, please inform the nearest police station.
Kérem informálják a kapitányt, hogy sürgős ügyben vagyok távol, eltarthat egy darabig.Please inform the captain, barring an emergency, I may be a while.
Kérem informálják az amerikai közvéleményt.I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people.
Ahogy már informáltam róla Hicks századost.As I already informed.
Csak azt akartam, hogy tudja ezredes: informáltam a legénységet a frissen napvilágra került bizonyítékról.I just wanted you to know, Colonel, that I've informed the crew of the new evidence that's come to light.
Ezért is informáltam korábban a riportert arról, hogy egy zavarodott férfi vagy...Which is why I informed the reporter earlier that you're a deeply disturbed man...
Felség, erről már informáltam őket.Well, my good lord, I have informed them so.
Két nappal később találkoztam vele és Ken Lay-el, mert informáltam a céget, hogy vissza fogom sorolni a részvényüket Skilling lemondása miatt.Two days later I met with him and Ken Lay because I had informed the company that I was going to downgrade the stock on Skilling's resignation.
Nézd, volt valami oka, hogy nem informáltál erről a kis kirándulásról?Look, was there any reason I wasn't informed of this little field trip?
"A maga Leca-ja rosszul informált!"Your Leca isn't very well informed!
- Jól informált vagy.You're well-informed.
- Jól informált.- You're well-informed.
- Maga jól informált.You're well informed.
- Maga nagyon jól informált.-You're very well informed.
Rendben. Köszönöm, hogy informáltatok.Okay, well, thanks for keeping me informed.
"Kedves Joe, most informáltak arról,"Dear Joe, I've just been informed
- Akkor, azt hiszem minket informáltak félre.- Oh, well, I guess we were misinformed.
- Az ügyfeleink teljesen informáltak.- Our clients were fully informed.
- De. Engem informáltak róla.- Yes. I was informed.
54 00:36:42:82 Jól informáltak vagyunk errefelé.We're very well informed here.
Arra jutottál, hogy nem voltak benne, és erről informáltad a főnökeidet is.You determined it was not, and you informed your bosses of this.
O'Leary, bízom benne, hogy informáltad a Szentatyát hirtelen hitváltásodról!O'Leary, I trust you've informed the holy Father of your sudden change of faith.
Te "informáltad" őket?Are they informed of this?
- Nincsenek sokan, de valaki jól informálta őket, ... mert a pénzszállítással egyidőben érkeztek.- There aren't that many, but its like someone's informed them. at the same time, when we move the cash.
A náci-szovjet paktum idején ő informálta a titkosszolgálatot, hogy az amerikaiak belépnek a II. világháborúba.During the Nazi-Soviet pact, he kept the NKVD informed... on American plans to enter World War II.
Attól tartok, hogy Roger már informálta a Pond's-ot. Ahogy azt megbeszéltük.I'm afraid Roger's already informed Pond's that this was attended to.
Az egyik problémája, hogy Dr. Mahoney hogyan informálta magát a szörnyű eseményről.One of your allegations goes to... how Dr. Mahoney informed you of the tragic outcome.
Az egyik érzelmi sérülést annak tudja be, hogy ön hogyan informálta őt a férje haláláról.A part of her emotional distress claim goes to how you informed her of her husband's death.
"tévesen informáltuk arról, hogy megbukott az asztronavigációs vizsgán."you were wrongly informed that you had failed the astronavigation exam.
A briteket már informáltuk.The British were informed.
Most, hogy Dr. Weirt is informáltuk a tervünkről, nagyra értékelném, ha végrehajtaná a parancsomat, és kapcsolatba lépne az Alfa-bázissal.Now that Dr. Weir's been informed of our plans, I would greatly appreciate it if you'd execute my order and contact the Alpha site.
Nos, mi informáltuk az előző ügyvédet, és felajánlottuk, hogy lemásoljuk egy DVD-re az anyagot.Well, we informed prior counsel and offered to provide a copy upon receipt of a blank DVD.
Tudjuk mit tervez és informáltuk a Tok'ra-t.We know what you've got planned and we've informed the Tok'ra.
A helyzet az, hogy az albizottságot informálták.The situation is a subcommittee has been informed.
A kismadaradat rosszul informálták.Well, your bird is misinformed.
Amikor munkába állt, akkor ugye informálták... .. a kaszinólátogatás feltételeiről?Were you informed of the regulations about use of the casino by station personnel?
Az emberek sorban állnak, hogy itt vegyenek öröklakást... ahogy, biztos vagyok benne, a szüleim informálták önöket.There are people waiting in line to buy a condo out here - as I'm sure my partners have informed you.
Az orvosszakértői nyilatkozat megerősíti, hogy Benson őrmestert a letartóztatás másnapján informálták, a megvádolás előtt.The M.E.'s office's statement confirms that Sergeant Benson was informed one day after the arrest, which was before my client was even charged.
A maguk dolga a nemzetbiztonság, az enyém hogy informáljam a nyilvánosságot.Your job is national security, mine is informing the public.
A munkám az, hogy informáljam a sajtót és rajtuk keresztül a nyilvánosságot.I'm not saying that either. My job is making sure the press and, through them, the public, is informed.
Az én kötelességem az, hogy a terhességről informáljam a feletteseimet. És még azt sem tudom, hogy ki akarom-e hordani.It is my obligation to inform my superiors about a pregnancy, and I don't even know if I'm going to keep it yet!
Azt akarja, hogy informáljam őt magáról.He wants me to inform on you for him.
Azt hiszem, elérkezett a pillanat, hogy informáljam önöket arról, hogy ma reggel kaptam egy hírt, miszerint, a tulajdonosok által, egy Francia mentőtársaságnál... kezdeményezett légi felderítés, megtalálta a Mary Deare roncsát.I think the moment has come to inform you that this morning I received a piece of news which is that, as a result of an air survey initiated by the owners, a French salvage company has located the wreck of the Mary Deare.
Rendben, Eric menj vissza a hajóra és informáld a belügyminisztériumot kérlek, hogy a nyomozásunk fontosabb, mint a híd problémája.Okay, Eric, go back to the boat and inform DOI that our murder supersedes their bridge failure, please.
nos, ez egy barátságos város ha nem zavar, hogy informáld a barátaidat a saját dolgaidról.Well, it's a friendly town if you don't mind having your friends inform on you.
Állíts össze egy Photofitet, szórd szét, te pedig informáld.I want you to compile a Photofit and get it circulated, and I want you to keep him informed.
- Az a dolgod, hogy informálj.- You're supposed to keep me informed.
- Majd informálj.- Keep me informed.
-Csak informálj, rendben?- Just keep me informed, all right?
Aztán informálj engem.Then come and inform me.
Csak informálj a helyzetről.Just... keep me informed.
"Folyamatosan informáljon írásban!"Keep me informed wireless.
- Folyamatosan informáljon.Okay. Thanks for keeping me informed.
- Szervezett bűnözőkről informáljon?You want him to inform on organised crime?
- Ó, és... informáljon folyamatosan erről az összeesküvésről.-Very well, sir. -Oh, and keep me informed about your progress on the conspiracy.
A miniszter kéri, hogy informáljon percről-percre.The Minister wants to be kept fully informed.
Kérted, hogy informáljunk, ha Farád Gázi leszállt Johannesburgban.You asked to be informed when Farhad Ghazi landed in Johannesburg?
Folyamatosan informáljatok.This is good work. Keep me informed.
- Majd informáljanak.Keep me informed.
Az egész idő alatt informáljanak minket! Igen Uram!Keep us informed all the way.
Hogy félre informáljanak.Disinformation?
Magukra bíztam magam, hogy informáljanak és tanácsokat adjanak és mégis teljesen félrevezettek.I have relied upon you to inform and counsel me and yet I am the most deceived.
Sajnálattal kell informálnom, hogy Ms. Kaswell már nincs velünk.I regret to inform you that Ms. Kaswell is no longer with us.
És hogy informálnom kell a rendőrséget arról, amiről olvastam benne.And that I have to inform the police about what I read there.
Nem gondolod, hogy informálnod kellene engem a sétáidról?Muad'dib! I don't suppose you feel it's necessary to inform me... when you go on these walkabouts.
Felesleges mondanom... .. és azt hiszem nem is lenne bölcs dolog informálnia a kormányát a szövetségünkről.Needless to say... I think it would be unwise to inform your government of our alliance.
De informálnunk kell Hassant a fenyegetéssel kapcsolatban, - még a konferencia előtt.But we need to set up a call to inform Hassan about the threat, ideally before the conference gets started.
Főnök, informálnunk kell az OCBt?Boss, do we have to inform OCB?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

reformál
reform

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

call
hozzászól
comment on
immobilizál
immobilize
indukál
induce
indul
set off
ing
wobble
irányul
be directed towards
ismertet
state
jár
walk
jegyzetel
take notes

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'inform':

None found.
Learning languages?