Faligi (to drop) conjugation

Esperanto
22 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
faligas
I drop
estas faliganta
I am dropping
estas faligata
I am being dropped
Future tense
faligos
I will drop
estas faligonta
I will be dropping
estas faligota
I am to be dropped
Conditional mood
faligus
I would drop
estas faligunta
I would be dropping
estas faliguta
I am to potentially be dropped
Past tense
faligis
I dropped
estas faliginta
I have dropped
estas faligita
I was being dropped
Vi
Jussive / command
faligu
drop!

Examples of faligi

Example in EsperantoTranslation in English
La vero estas, ke antaŭ 50 jaroj, la patro de la nuna reĝo, nura oficiro... volis faligi la ĥaĝar-familian reĝon kaj starigi respublikon.Truth is that 50 years ago, the shah's father, an officer, wanted to overthrow the Qadjar emperor.
faligi la tiranismon de Nekonataj Patroj, kaj la racio konsilas... ĉar ne eblas eksplodigi la tiranismon de interne, ni batu ĝin de ekstere. ni ĵetu kontraŭ ĝi la barbarojn... estu pereantaj mutaciintoj.Advise reason: insofar as tyranny can not be detonated inside, it blows outside cast it against barbarians, let ginat mutants, let Ruslan Blue Snake is a zadrasti of carcasses let's start a big war ...
Ne la turojn faligi, sed rakontadi veron!Not to destroy towers, and telling them the truth.
Ni skuis la arbon por faligi la nuksojn.We shook nuts from the tree.
Vi devas estis atenta por ne faligi la ovojn.You must be careful not to drop the eggs.
Vi preskaŭ faligas min, Ĉihiro, se vi tenas min tiom forteChihiro, don't cling like that.
Usono estas amikema hundego en tre eta ĉambro. Ĉiun fojon ĝi skuas la voston, ĝi faligas seĝon.America is a large, friendly dog in a very small room. Every time it wags its tail, it knocks over a chair.
La troa atento por la danĝero, plej ofte faligas nin en ĝin.The excessive attention we pay to danger is most often responsible for us to fall into it.
Tom faligas muron.Tom is bringing down a wall.
- Nu, ĉesu, vi faligos min.- Stop. You're making me fall.
Post kvin sekundoj, kelnero faligos pleton.In five seconds, a waiter will drop a tray.
Ĉiuj vi mortaĉos eĉ antaŭ ol ni faligos viajn damnitajn turojn!You all will die, before we explode your lousy towers.
Mi ne faligos ĝin.I won't drop it.
Malgraŭ tiu akra sinriproĉo, ŝi ne ĉesis la ploradon, ĝis ŝi faligis kelkajn hektolitrojn da larmegoj, kaj etendis sin ĉirkaŭ ŝi larmlageto profunda je dek centimetroj kaj kovranta preskaŭ la tutan plankon de la halo.Stop this moment, I tell you!' But she went on all the same, shedding gallons of tears, until there was a large pool all round her, about four inches deep and reaching half down the hall.
Oni tuj komencis ĉirkaŭkuri en ĉiu direkto, kaj pro la klopodoj ĉeiĝi, faligis sin reciproke. Tamen en la fino (post kelke da minutoj) ĉiuj trovis la proprajn lokojn, kaj la ludo komenciĝis.'Get to your places!' shouted the Queen in a voice of thunder, and people began running about in all directions, tumbling up against each other; however, they got settled down in a minute or two, and the game began.
Pro la eksciteco sin trovi alvokata, ŝi tute forgesis ke dum la lastaj minutoj ŝi tre multe kreskis; kaj tiel subite ŝi eksaltis supren, ke ŝi renversis per la jupo la ĵurintarujon, kaj faligis ĉiujn ĵurintojn sur la kapojn de la sube starantoj. Jen ili kuŝis sur la planko kaj senhelpe baraktadis, rememorigante al ŝi kio okazis en la hejmo antaŭ unu semajno, kiam ŝi akcidente renversis el globo aron da ruĝaj fiŝoj.'Here!' cried Alice, quite forgetting in the flurry of the moment how large she had grown in the last few minutes, and she jumped up in such a hurry that she tipped over the jury-box with the edge of her skirt, upsetting all the jurymen on to the heads of the crowd below, and there they lay sprawling about, reminding her very much of a globe of goldfish she had accidentally upset the week before.
"Kaj nun la ĉampiono, eskapinte el la terura furiozo de la drako, pripensante la latunan ŝildon kaj la rompon de la ĉarmo ĝin surkuŝanta, forigis la kadavron de sur la vojo antaŭ si kaj alproksimiĝis kuraĝe trans la arĝentan pavimon de la kastelo ĝis la muro kie pendis la ŝildo; kiu verdire ne atendis lian finalvenon, sed sin faligis ĉe liaj piedoj sur la arĝentan plankon kun grandega kaj sonorega bruaĉo."“And now, the champion, having escaped from the terrible fury of the dragon, bethinking himself of the brazen shield, and of the breaking up of the enchantment which was upon it, removed the carcass from out of the way before him, and approached valorously over the silver pavement of the castle to where the shield was upon the wall; which in sooth tarried not for his full coming, but fell down at his feet upon the silver floor, with a mighty great and terrible ringing sound.”
Dum momento ŝi restis tremante kaj ŝanceliĝante de flanko al flanko sur la sojlo, tiam, kun mallaŭta ĝemanta krio, enfalis pezege sur la korpon de sia frato kaj en siaj perfortaj kaj nun finaj mortodoloregoj, lin faligis surplanken, kadavron kaj viktimon de la teruroj kiujn li antaŭtimis.For a moment she remained trembling and reeling to and fro upon the threshold—then, with a low moaning cry, fell heavily inward upon the person of her brother, and in her violent and now final death-agonies, bore him to the floor a corpse, and a victim to the terrors he had anticipated.
Ne faligu la alian!Don't drop the other one.
Ne faligu tiujn arbojn.Don't cut down those trees.
Ne faligu lin.Don't let him fall.
Ni faligu ĝin.Let's drop it.

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

beligi
beautify
boligi
boil
ebligi
enable
ekligi
do
faladi
do
falegi
do
faleti
stumble
faluni
do
famigi
tell of
farigi
do
filigi
do
finigi
finish
fluigi
do
forigi
remove
fruigi
do

Similar but longer

disfaligi
overthrow
faladi
do
falegi
do
faleti
stumble
fali
do
faligadi
do
faligebli
do
faligendi
do
refaligi
do

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'drop':

None found.
Learning languages?