Resti (to stay) conjugation

Esperanto
30 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
restas
I stay
estas restanta
I am staying
estas restata
I am being stayed
Future tense
restos
I will stay
estas restonta
I will be staying
estas restota
I am to be stayed
Conditional mood
restus
I would stay
estas restunta
I would be staying
estas restuta
I am to potentially be stayed
Past tense
restis
I stayed
estas restinta
I have stayed
estas restita
I was being stayed
Vi
Jussive / command
restu
stay!

Examples of resti

Example in EsperantoTranslation in English
Sed mi kredas ke, se Dajna komencus tiamaniere estri la domanojn, oni ne permesus al ŝi resti en la domo."Only I don't think,' Alice went on, 'that they'd let Dinah stop in the house if it began ordering people about like that!'
Pri la projekto eltiri min el la fenestro, se nur ili povus, mi estus tute kontenta, ĉar mi ja ne volas resti tie ĉi eterne."As for pulling me out of the window, I only wish they could! I'm sure I don't want to stay in here any longer!'
Ĉar ŝi havis nenion alian por fari kaj ĉar la Raŭpo eble diros ion atentindan, ŝi decidis resti.Alice thought she might as well wait, as she had nothing else to do, and perhaps after all it might tell her something worth hearing.
Unue ŝi preskaŭ decidiĝis stariĝi kaj eliri la juĝejon. Tamen post plua pripenso, ŝi opiniis ke estos pli bone resti kie ŝi nun sidas, ĝis manko da spaco devigos la eliron.Just at this moment Alice felt a very curious sensation, which puzzled her a good deal until she made out what it was: she was beginning to grow larger again, and she thought at first she would get up and leave the court; but on second thoughts she decided to remain where she was as long as there was room for her.
En tiu momento la Reĝo subite ordonis "Silenton!"—Li ja en la lastaj minutoj diligente skribis en sia notlibro—kaj nun li legis el tiu libro: "'Regulo Kvardekdua' 'Neniu persono, kies alteco superas unu kilometron, rajtas resti en la juĝejo.'"At this moment the King, who had been for some time busily writing in his note-book, cackled out 'Silence!' and read out from his book, 'Rule Forty-two. All persons more than a mile hight to leave the court.'
"Sed tiu ŝajnigo ne utilus nun"—ŝi malĝoje ekpensis—"ĉar ja restas da mi apenaŭ sufiĉe por fari eĉ unu respektindan personon!"'But it's no use now,' thought poor Alice, 'to pretend to be two people! Why, there's hardly enough of me left to make one respectable person!'
Sekve ŝi manĝis peceton de la kuko dirante al si "Laŭ kiu direkto, laŭ kiu do?" kaj tenante la manon sur la verto por palpe sciiĝi ĉu ĝi plialtiĝas aŭ male; kaj tre surprizis ŝin la konstato ke ŝi restas konstante samalta. Kiam oni manĝas kukon, tio ja okazas ordinare, sed Alicio jam tiom alkutimis atendi ke nenio okazos krom la neordinara, ke estis por ŝi tede kaj malinterese kiam okazis nur ordinaraĵoj.She ate a little bit, and said anxiously to herself, 'Which way? Which way?', holding her hand on the top of her head to feel which way it was growing, and she was quite surprised to find that she remained the same size: to be sure, this generally happens when one eats cake, but Alice had got so much into the way of expecting nothing but out-of-the-way things to happen, that it seemed quite dull and stupid for life to go on in the common way.
Senmova restas la buŝeg','How cheerfully he seems to grin,
Sed ho ve! mi tre, tre volas ke oni venu. Jam tro longan tempon mi restas tie ĉi tutsola, kaj mi sopiras la hejmon."I am so very tired of being all alone here!'
restas. "Vi ne atentas," diris la Muso al Alicio kun severa mieno.'You are not attending!' said the Mouse to Alice severely.
Pri tio mi decidiĝis. Se mi estos Mabelo, mi restos ĉi tie, kaj neniom utilos ke oni demetu la kapon ĉe la enirejo al la tunelo kaj diru per karesa voĉo 'Resupreniru, karulo.'No, I've made up my mind about it; if I'm Mabel, I'll stay down here! It'll be no use their putting their heads down and saying "Come up again, dear!"
Vi certigu tion, kaj poste, se mi ŝatos esti tiu persono, mi konsentos supreniri. Se ne, mi restos ĉi tie, ĝis mi fariĝos iu alia.'Tell me that first, and then, if I like being that person, I'll come up: if not, I'll stay down here till I'm somebody else"--but, oh dear!' cried Alice, with a sudden burst of tears, 'I do wish they would put their heads down!
Anoncis li ke restos mi Ĉi tie—ni ĝin sciis. "Se la aferon puŝos ŝi, Ho ve al mi," vi kriis.He sent them word I had not gone (We know it to be true): If she should push the matter on, What would become of you?
Mi restos sekura', kvazaŭ la aferoj tute ne rilatus al mi, eĉ post ripetitaj elmetiĝoj al radiado.I’m sure it’s safe.’
Mi shatus scii kiomlonge li restos.But I'd like to know how long he's going to stay here.
Mi estus tre dankema al vi, kaj, kredu, mi ne restus ŝulda, Se vi helpus min trovi junulon nomatan Viktor Sereda.I would appreciate it, and believe me I will return the favor, if you helped me find a young man named
Se vi restus sur la Tero, do vi jam estus 40jara.No I am not... No I am not. Yes, grown up!
Li restus!He would stay !
- Paca. Kaj mi ĝojus, se restus tiel.- Peaceful, and I hope it stays that way.
Se vi restus vian tutan vivon en la lud-mondo vi povus vivi por atingi, mi ne scias, 500 jarojn.If you stayed your whole life in the game world you could live to about, I don't know, 500 years.
Do, por ion okazigi, ŝi laboradis per la dentoj ĝis de la kuko neniom restis.So she set to work, and very soon finished off the cake.
Ŝi havis longan argumentadon kun la Loro, kiu en la fino fariĝis malagrabla kaj volis diri nenion krom "mi estas la pli aĝa, kaj pro tio mi scias pli." Ĉar Alicio rifuzis konsenti al tio, ne sciante kiom da jaroj li havas, kaj ĉar la Loro absolute rifuzis doni tiun sciigon, restis nenio plu direbla.Indeed, she had quite a long argument with the Lory, who at last turned sulky, and would only say, 'I am older than you, and must know better'; and this Alice would not allow without knowing how old it was, and, as the Lory positively refused to tell its age, there was no more to be said.
Pro diversaj tiaj pretekstoj ĉiuj foriris unu post alia, ĝis Alicio restis tute sola.'I wish I hadn't mentioned Dinah!' she said to herself in a melancholy tone.
Alicio restis senmova kaj zorge rigardis la fungon, penante eltrovi kie estas ĝiaj du "flankoj," kaj ĉar ĝi estis plenronda, ŝi trovis tiun problemon tre malfacila.Alice remained looking thoughtfully at the mushroom for a minute, trying to make out which were the two sides of it; and as it was perfectly round, she found this a very difficult question.
"Laŭ via plaĉo," diris la Kato, kaj tuj ekmalaperis tutmalrapide, komencante per la vostpinto kaj finante per la grimaco, kiu restis kelkajn momentojn post kiam la cetera korpo malaperis.'All right,' said the Cat; and this time it vanished quite slowly, beginning with the end of the tail, and ending with the grin, which remained some time after the rest of it had gone.
La verkistino kaj blogistino Shilpa Garg donas kelkajn konsilojn en la angla por ke virinoj restu atentaj kaj sendanĝeraj.Writer and blogger Shilpa Garg provides some tips on how women can stay alert and safe.
Nu, foriru. Ne restu tie.Come on, get out of here!
Sed ne restu tie, fughu!But you'd better beat it.
La viroj restu tie-chi.You men, stay right here.
Ni restu chi-tie ghis kiam ili decidos.Stay here until they've made up their minds.

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

festi
celebrate
gesti
do
nesti
do
rasti
rake
rekti
do
rosti
roast
rusti
rust
testi
test
vesti
dress

Similar but longer

gesti
do
restadi
stay
restari
do
restigi
do

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'stay':

None found.
Learning languages?