Znaleźć (to find) conjugation

Polish
113 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
znajdę
I will find
znajdziesz
you will find
znajdzie
he will find
znajdziemy
we will find
znajdziecie
you all will find
znajdą
they will find
Imperative
-
znajdź
you find!
niech znajdzie
let him/her/it find
znajdźmy
let's find
znajdźcie
you all find
niech znajdą
let them find
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
znalazłam
I found
znalazłaś
you found
znalazła
she found
znalazłyśmy
we found
znalazłyście
you all found
znalazły
they found
Future feminine tense
znajdę
I will find
znajdziesz
you will find
znajdzie
she will find
znajdziemy
we will find
znajdziecie
you all will find
znajdą
they will find
Conditional feminine tense
znalazłabym
I would find
znalazłabyś
you would find
znalazłaby
she would find
znalazłybyśmy
we would find
znalazłybyście
you all would find
znalazłyby
they would find
Conditional perfective feminine tense
znalazłabym była
I would have found
znalazłabyś była
you would have found
znalazłaby była
she would have found
znalazłybyśmy były
we would have found
znalazłybyście były
you all would have found
znalazłyby były
they would have found
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
znalazłem
I found
znalazłeś
you found
znalazł
he found
znaleźliśmy
we found
znaleźliście
you all found
znaleźli
they found
Future masculine tense
znajdę
I will find
znajdziesz
you will find
znajdzie
he will find
znajdziemy
we will find
znajdziecie
you all will find
znajdą
they will find
Conditional masculine tense
znalazłbym
I would find
znalazłbyś
you would find
znalazłby
he would find
znaleźlibyśmy
we would find
znaleźlibyście
you all would find
znaleźliby
they would find
Conditional perfective masculine tense
znalazłbym był
I would have found
znalazłbyś był
you would have found
znalazłby był
he would have found
znaleźlibyśmy byli
we would have found
znaleźlibyście byli
you all would have found
znaleźliby byli
they would have found
Impersonal
znaleziono by
there would be found
znaleziono by
there would be found

Examples of znaleźć

Example in PolishTranslation in English
! - Chciałem znaleźć kuchnię!-l was just trying to find the kitchen.
! A detektyw czeka na korytarzu, by je znaleźć.And a detective waiting in the hallway to find it.
! To jest "nie tak", że pojawia się was coraz więcej i muszę znaleźć przyczynę!What's wrong is that there's more of you showing up every day and I need to find out why!
"Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów", żeby znaleźć taki cytat.Wealth of Nations' to find this quote.
"Całe moje życie moje serce próbowało znaleźć to miejsce, którego nie mogę nazwać..."All my life, my heart has tried to find a place
! Następnym razem, jak będziesz szukał bójki, znajdź mnie.The next time you wanna get in a fight, you come find me.
"Aby pokonać potwora, znajdź kąt nachylenia linii między obecnym położeniem słońca - a punktem, w którym"... - Velmo!Here. "To find a creature's weakest point take the angle between the current position of the sun and your geographical point..."
"Chłopie, znajdź sobie wygodne miejsce zanim umrzesz.""Old son, find yourself a comfortable spot and lay down and die."
"Mamo! Mamo, znajdź moją rękę!" "Mamusiu!"Mama!" "Mother, find my arm!"
"Pozwól twoje perfumy rozwiać ponad i znajdź mnie""Let your perfume waft over and find me"
- Jeśli wilkołak istnieje, znajdźmy go.- If there's a werewolf, let's find him.
- Tak więc, znajdźmy to, Rummy. - W rzeczy samej.Well, let's find them, Rummy.
- Hoobler, Blithe, znajdźcie kompanię F.- Hoobler, take Blithe. Go find F Company. - Yes, sir.
- I znajdźcie tego kierowcę.- And find that driver.
- Idźcie tam i znajdźcie ją...I want you to go, find her and...
- No to znajdźcie ich!- Well, find them!
- No to znajdźcie ich.Then go find them.
! Nie lubię kiedy ludzie mają coś do mnie, a szczególnie nie chciałabym, żebyś mnie zabijał, Więc znalazłam dla was miejsce zamieszkania Gordona.- I don't like it when people hold grudges against me, and more to the point, I'd rather you didn't kill me, so I went ahead and found gordon's exact location for you.
"Bardzo, bardzo daleko, Hammond i wreszcie znalazłam drogowego 'powinniśmy być na na pierwszym miejscu".'Very, very far ahead, Hammond and I finally found the road 'we should have been on in the first place.'
"Chyba cię już znalazłam"I think I've found you
"Jestem szczęśliwa, że go znalazłam.""Fortunate am l that l found him."
"Jestem szczęśliwa, że znalazłam kogoś kto ma marzenia tak wielkie jak moje."I'm so glad I found someone whose dreams are as big as mine.
"A więc znalazłaś cudowne dziecko", jak powiedziałaby Sue.You found your gem, as Sue would say.
"Tak, a kogo znalazłaś?""Whom have you found?"
"To nie twoja wina. Nie znalazłaś tego jedynego."It's not me, I just haven't found the right guy?
- $400,000 przelane na zagraniczne konto na Kajmanach trzy dni po tym, jak znalazłaś ciało mojego syna.$400,000 wired to an offshore account in the cayman islands three days after you found my son's body.
- Ale nas znalazłaś.You found us.
"Do tej, która znalazła mnie na pustkowiu.""To the one who found me when I was nowhere,"
"Eva znalazła się w Terytorium Nebraski, pracując jako towarzyszka za pół stawki"."Eva found herself in the Nebraska territory, a cut-rate railroad dove."
"Lecz jak zatem znalazła trzy czyste chusteczki do rąk"?Hedgehog. GEMMA: "But then how could she have found three clean pocket handkins?"
"Ochrona kampusu znalazła zwłoki leżące na schodach starego budynku naukowego ze świeżym śladem odznaczenia wyrytym w zabalsamowanym ciele"""Campus security found the cadaver "lying on the steps of the old science block with a fresh check mark carved into her embalmed flesh""
"P" dla przyjaźni, ona szukając przyszła, znalazła wroga."F for friendship, she came seeking, you found a foe.
"Och, nic takiego-mówię - dziś znalazłyśmy żabę".And I say, "Oh, not much, you know. Today we found a frog."
- A my go znalazłyśmy. - Ukradłyśmy.- And we found it.
- Lorena, Lorena, znalazłyśmy pieniądze.Lorena! Lorena! Hey, we found the money.
- Tak, znalazłyśmy ją i uratowałyśmy.- Yes, we found her, we saved her.
/Nate, znalazłyśmy /tych ludzi w Arcadii.Nate, we found the people in Arcadia.
- Ale jeszcze nic nie znalazłyście.But you haven't found anything yet.
- Jak dobrze, że mnie znalazłyście.I'm so glad you guys found me. We need to get out of here.
Cieszę że znalazłyście się nawzajemI'm glad to see you two found each other.
Czy nie mówiłaś czasem, że znalazłyście mnie, ponieważ Piper rzuciła czar, by odszukać zaginioną czarodziejkę?Didn't you say you found me because Piper cast a spell to find a lost witch?
Dobrze, że mnie znalazłyście.Oh, I am so relieved you guys found me.
"Kulisy śledztwa" wzięły się do roboty i znalazły wszystkie ukryte kamery Erniego.Inside Probe went to work and found all of Ernie's hidden cameras.
"Marzec 1953 r. Moje koleżanki znalazły już miłość, lecz ja z jakiegoś powodu nie mogę się z nikim połączyć uczuciem, jakby część mojej duszy została mi zabrana i obumarła.While my girlfriends have all found love... for some reason I can't seem to connect with anyone.
(* 3 małe miasta znalazły *) (* prostą metodę walki. *)Three small cities there found a primitive method to defeat them.
* Na szczęście który znalazły ** At the joy They had found *
- Gliny znalazły lufkę Ray'a.The cops found Ray's pipe.
Jestem pewna, że jak bym zrobiła ankietę na West Side, znalazłabym więcej niż kilka kobiet, które czuły się wykorzystane przez ciebie.You know, I'm sure that if I canvassed the west side, I would find more than a few girls who feel used and abused by you.
Gdyby był tam jakiś dowód, zagrażający naszemu przyjacielowi, z pewnością znalazłaby go pani przed Donnellym.If there was any evidence that threatened our mutual friend, I'm confident that you would find it before Donnelly would.
/Na przykład: jeśli chcesz /dostarczyć lek do komórki rakowej, nanocząsteczki najpierw znalazłyby raka, zidentyfikowało je za pomocą systemu obrazującego, tak, że byłbyś w stanie zobaczyć raka.For example, if you want to deliver a drug to a cancer cell, the nanoparticle first would find the cancer cells, it would identify them with an imaging model so you can actually see the cancer.
Chciałem stworzyć miejsce, gdzie rodziny znalazłyby siebie z powrotem.I wanted a place where families would find their way back together.
! Poza tym, znalazłem to, gdzie zaatakował dzieci.Plus, I found this where the kids were attacked.
"15.7 metrów w dół, znalazłem, bardzo precyzyjnie, jest tutaj." Bardzo po niemiecku."15.7 metres down, I found it, very precise, it's here." In a very German way.
"21 czerwca, znalazłem patyk.""June 21st -- found a stick."
"Bo super gorąca z ciebie lisiczka" "znalazłem sens mojego życia""'Cause you're a super hot fox" "I've found the meaning of my life"
"Droga Pinky, znalazłem kogoś innego, jeżeli to cię zasmuca, to idź się wypłakać we własną pierś."Dear, Pinky, I found someone else. "If this upsets you, "go cry into one of your boots.
"Drogi Douglasie, skoro to czytasz, to znaczy, że znalazłeś stary pistolet mojego ojca"'Dear Douglas, if you're reading this it's because you've found 'my father's old service revolver.'
"Drogi Earlu, jeżeli używasz pokarmu, który ci zostawiłem, to znaczy, że znalazłeś Pana Żółwia."Dear Earl: If you're using this food I left you... "that means you found Mr. Turtle.
"I jak myślisz, że znalazłeś bezpieczne miejsce" "to lepiej pędź do domu do mamusi""And if you think you found a safe spot" "You better run home to momma"
"Jeśli jesteś Lukrecją, znalazłeś swego Tarkwiniusza"."If you're Lucretia, you've found your Tarquin."
"Jeśli znalazłeś - zadzwoń""If found, please call."
! - Wilfred Woodruff znalazł swoją szablę!- Wilfred Woodruff found his sword!
! -Ktoś znalazł trzy ciała.- Someone found three bodies.
" W tym stanie, Ivan Illitch znalazł pocieszenie".Even in this disagreeable situation Ivan Ilich found comfort
"A kiedy ją znalazł,"And when he hath found it, he layeth it,
"Ale Człowiek Harry znalazł je i wyskoczył spod ich łożek.""But Harry the Human found them and jumped out from under their bed."
! - Panie McIndoe, znaleźliśmy próbki.Mr McIndoe, I've found the sample.
"Ale, znaleźliśmy Ci wspaniały dom z kochającymi, opiekującymi się ludźmi."But we've found you a great home, with lovely and caring nice people.
"Hank, twój chłopak nie tylko ma rację, ale myślę, że znaleźliśmy nowego bankiera na nasze niedzielne bingo!"not only is your boy here right, but I think we found ourselves a new bingo caller for sunday nights."
"Hej, znaleźliśmy wasz samochód."Hey, we found your car.
"Lewis" to imię z etykiety wina, które znaleźliśmy na miejscu zbrodni."Lewis" is the name on a custom wine label that we found at the crime scene.
- Boże, znaleźliście go!Oh, God! You found him!
- Boże, znaleźliście ją?My God, have you found her?
- Cieszę się, że znaleźliście go pierwsi.- I'm glad you found him before security.
- Cieszę się, że znaleźliście młodego.- I'm really glad you found the kid. - Yeah, thanks.
- Co z ciałem, które znaleźliście?- What about the body you found?
"Detektywi wytarli krew gangsterów ze swoich butów i znaleźli twarde narkotyki.""The detectives wiped the mobsters' blood off their boots and found the scag."
"Kolejowa Jane"... Więc to tutaj ją znaleźli."railroad jane"--so this is where they found her.
"Ludzie znaleźli dziewczynę."- "Men found a girl." - (screaming)
"Moje gratulacje, znaleźli cię.""Congratulations, they've found you."
"Na ul.Jagiceva brutalnie zaatakowano cygańskiego mężczyznę, którego znaleźli... dwaj pracownicy Kolei Chorwackich."In Jagiceva street there was a cruel attack on gipsy male who was found by two workers... of Croatian railroads...
"Danielle, zakładam, że znajdziesz miejsce mojego wiecznego spoczynku."Danielle, enclosed you will find my final resting place.
"Dla spokoju znajdziesz"For peace you will find
"Docierając nawet na koniec świata znajdziesz mnie tam, czekającą na ciebie."You will go to the end of the world, and you will find me waiting there.
"Lepszego towarzystwa nie znajdziesz# A better companion You never will find #
"Matt, w załączniku znajdziesz moją świeżą fotkę.""Matt,enclosed you will find a recent snapshot. "
" Wigilia znajdzie mnie "♪ Christmas Eve will find me ♪
"Gdzie droga nieznana, Poszukiwacz znajdzie ścieżkę.""where there is no way, the seeker will find a path."
"Jeżeli syn Brennidon będzie szukać świętego Kamienia, znajdzie go tylko po to, by dostarczyć Wrogowi Światła"."Should the son of Brennidon seek the sacred stone, he will find it, only to deliver it to the enemy of the light."
"Mówią, że miłość znajdzie drogę".they say love will find a way.
! /To my znajdziemy pana, ambasadorze...We will find you, ambassador.
"Ale Helius przekonywał, że znajdziemy tu źródło wody!""But Helius is convinced that that we will find a source !"
"Chodź mężu, jeśli pójdziesz ze mną jestem pewna, że go znajdziemy.""if you come with me, I am sure we will find him."
"Zapłać całość, albo ich znajdziemy i zabijemy.""págenos o encontraremos y matarlos." "pay us in full or we will find them and kill them."
"Wewnątrz znajdziecie: dwie notatki, jedną różową i jedną niebieską mapę i jeszcze jedną torebkę."Inside this bag you will find: one, a pair of Post-its, one pink, one blue. Two, a map. Three, another bag.
"Nie szukaj ich, oni cię znajdą."Do not seek them, they will find you.
* Bezradni znajdą wsparcie"The drowning will find shores..." "the storm will subside at once..."
- ...i znajdą na to sposób.- ...and they will find a way through this.
- A oni znajdą twoje.And they will find yours.
- To sprawa duchowa, i to byłoby fair dla Anglii, jeśli znalazłbym innego wikara, inny kościół.~ .. and that would be fair, for in England I would find ~ another vicar, another church.
Ale po tych wszystkich miesiącach zamartwiania się, znalazłbym jakiegoś tekściarza i napisał piosenkę o mojej depresji.But then, after, you know, months of brooding l would find a lyricist and write a song about how horribly depressed l was.
Ciągle go szukam. Nic nie powiem. Ale znalazłbym go, gdybym był Tobą.I won't say anything, but I would find it if I were you.
- Nawet jeśli znalazłbyś sobie miejsce.- Even if you would find me place.
- Bear Grylls znalazłby rzekę.- Bear Grylls would find a river.
Ash znalazłby ci ludzką pracęThe ash would find you a human job
Chyba żartujesz, Widener znalazłby mnie bez problemu.- I can give you that... - You must be joking. Widener would find me in Witness Protection.
Coś, czego nie znalazłby policjant.Not something a cop would find.
Gdyby istniał, znaleźlibyśmy go i aresztowali.If there were, we would find and arrest him.
"A" znalazło sposób na ominięcie kamery."A" found a way to override the camera.
- Albo Rossum nas znalazło.Or Rossum found us.
- Albo to znalazło nas.~ Or perhaps it found us.
- CTU mnie znalazło.CTU found me.
- CTU znalazło klub.CTU found the club.

More Polish verbs

Related

naleźć
do
odnaleźć
find
wynaleźć
invent

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'find':

None found.
Learning languages?