Rzucać (to throw) conjugation

Polish
66 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
rzucam
I throw
rzucasz
you throw
rzuca
he/she/it throws
rzucamy
we throw
rzucacie
you all throw
rzucają
they throw
Imperfective future tense
będę rzucać
I will throw
będziesz rzucać
you will throw
będzie rzucać
he/she/it will throw
będziemy rzucać
we will throw
będziecie rzucać
you all will throw
będą rzucać
they will throw
Imperative
-
rzucaj
you throw!
niech rzuca
let him/her/it throw
rzucajmy
let's throw
rzucajcie
you all throw
niech rzucają
let them throw
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
rzucałam
I threw
rzucałaś
you threw
rzucała
she threw
rzucałyśmy
we threw
rzucałyście
you all threw
rzucały
they threw
Future feminine tense
będę rzucała
I will throw
będziesz rzucała
you will throw
będzie rzucała
she will throw
będziemy rzucały
we will throw
będziecie rzucały
you all will throw
będą rzucały
they will throw
Conditional feminine tense
rzucałabym
I would throw
rzucałabyś
you would throw
rzucałaby
she would throw
rzucałybyśmy
we would throw
rzucałybyście
you all would throw
rzucałyby
they would throw
Conditional perfective feminine tense
rzucałabym była
I would have thrown
rzucałabyś była
you would have thrown
rzucałaby była
she would have thrown
rzucałybyśmy były
we would have thrown
rzucałybyście były
you all would have thrown
rzucałyby były
they would have thrown
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
rzucałem
I threw
rzucałeś
you threw
rzucał
he threw
rzucaliśmy
we threw
rzucaliście
you all threw
rzucali
they threw
Future masculine tense
będę rzucał
I will throw
będziesz rzucał
you will throw
będzie rzucał
he will throw
będziemy rzucali
we will throw
będziecie rzucali
you all will throw
będą rzucali
they will throw
Conditional masculine tense
rzucałbym
I would throw
rzucałbyś
you would throw
rzucałby
he would throw
rzucalibyśmy
we would throw
rzucalibyście
you all would throw
rzucaliby
they would throw
Conditional perfective masculine tense
rzucałbym był
I would have thrown
rzucałbyś był
you would have thrown
rzucałby był
he would have thrown
rzucalibyśmy byli
we would have thrown
rzucalibyście byli
you all would have thrown
rzucaliby byli
they would have thrown
Impersonal
rzucano by
there would be thrown
rzucano by
there would be thrown

Examples of rzucać

Example in PolishTranslation in English
- Hej, mógłbym nauczyć cię rzucać.- Hey, I could teach you to throw.
"I wiesz dlaczego rzucam, jak dziewczynka, tato?"And you know, the reason I throw like a girl, Dad,
- Ja nie rzucam.-I'm not throwing any.
- Ja tak rzucam!That's the way I throw!
- Niczego nie rzucam.- I'm not throwing anything away.
- Powiedział, że rzucam jak dziewczyna!- He said I throw like a girl!
- A ty rzucasz się na Jeremy'ego.And you've been throwing yourself at Jeremy. That's not fair.
- Dlaczego rzucasz mi Tantrum?Why you throwing a Tantrum?
- I wtedy rzucasz to przed siebie.- Then you throw it out there.
"Burmistrz rzuca wszystko dla czarnowłosej niani.""Golden-boy mayor throws it all away for raven-haired nanny."
"Ostermueller robi zamach i rzuca.Ostermueller winds and throws.
"i rzuca się do ucieczki""and he throws a fit"
'Jak daleko ta mała świeca rzuca swe płomienie!"How far that little candle throws its beams!
- Bierze piłę łańcuchową i rzuca nią.He takes that chainsaw and he throws it.
A potem rzucamy zgniecionymi puszkami w gołębie.And then, we throw crumpled up beer cans at pigeons.
Budujemy z nich mosty, rzucamy nimi w kolesi z przyklejonym do głowy telefonem.We build bridges, throw them at guys wearing phones clipped to their heads.
Czasami dla zabawy rzucamy się ryzami papieru.No, sometimes, for fun, We throw reams of paper at each other.
Czasem rzucamy dyskiem.AI and I throw the discus sometimes.
Czasem rzucamy w nią groszami, a gdy robią nową drogę szukamy ich.Sometimes we throw pennies in there and then when they make a new road, we go looking for them.
- Boże, czemu rzucacie we mnie solą?- What are you throwing salt at me for?
Czemu rzucacie przedmiotami?Why are you throwing utensils?
Czemu się rzucacie?Why you all throwing fits now, huh?
Gdy je rzucacie, zasłońcie oczy.And cover your eyes when you throw these.
Na wiatr rzucacie słowa, piasek.You throw the sand against the wind,
* Dla twych oczu ludzie rzucają swoje serce i życieOne look at your eyes anybody would throw away his heart and lay down his life..
* Dla twych oczu... * ludzie rzucają swoje serce i życieOne look at your eyes.. ..anybody would throw away his heart and lay down his life..
- I rzucają kamieniami w mojego psa- And they throw rocks on my dogs.
- Jeśli mnie uwielbiają, dlaczego rzucają we mnie rzeczami?- If they loved me, why throw stuff?
- Kochanie, 30 minut dzieli cię od lizania się z 19-letnim, latynoskim byczkiem, a ja rezygnuję z ostrych dupeczek, które rzucają się na mnie każdego dnia nawet nie klepiąc ich w tyłek.- Baby you're 30 minutes away from getting it on with a 19-year-old latin bullfighter and I pass on hot pieces of ass that throw themselves at me all day every day without so much as a cupping of an ass cheek.
"Nie rzucaj łomami w ludzi!"."you don't throw crowbars at people!"
- Annabelle, możesz powiedzieć mi, co tylko chcesz, ale nie wrzeszcz, nie płacz i niczym nie rzucaj.Annabelle, you can tell me whatever you want, but don't scream, don't cry and don't throw anything.
- Dalej, Nelson, rzucaj!- Come on, Nelson, throw it in here!
- Dawaj, rzucaj!Come on, throw it.
- Kochanie, nie rzucaj tym.- Wendy, don't throw that. Honey.
- Dobra, rzucajcie!All right, just throw it!
- Nie rzucajcie piłką.Don't throw that thing around the bus.
- Nie rzucajcie się.- Stop throwing things at each other.
Chłopcy nie rzucajcie jedzeniem. Przestańcie.Yes, you do! You guys, don't throw them -- hey!
Dzieci, kiedy ludzie otworzą drzwi , nie rzucajcie za dużo mąki.Now, children, when people answer the doorbells, don't throw too much flour.
Kolejny raz rzucałam się w przepaść.One last time, I threw myself into the void,
Też rzucałam.And me. I threw a roll.
Więc rzucałam kamieniami.So I threw rocks.
Wczoraj rzucałaś we mnie cegłami.Last time we met, you threw bricks at me.
Zastanawiałem się, czy rzucałaś kości.I wondered if you threw the bones.
Ale kiedy rzucała tym... było złe. Także wtedy, kiedy mnie spoliczkował, też mu go przyniosłam.But when he threw this... it was angry, and that's when his hand slapped me, too, when I brought it to him.
"A niedyskretne drzewa rzucały liśćmi w szybę.(Astrid) "'And big, indiscreet trees "'threw out their leaves against the pane:
"Była zupełnie rozebrana, a niedyskretne drzewa rzucały liśćmi w szybę."She was very much half-dressed "and big, indiscreet trees "threw out their leaves against the pane:
- Nie, one rzucały kamieniami.No, no, no, no, no. Some kids, the kids, they threw the rocks at us.
Dzieci, te najmniejsz e, matki na dwór wy rzucały dla uratowania. l oni je widłami...Mothers threw the wee'uns outside to save them, and they pitched them back into the fire...
I rzucały ogniem. Mimo że prosiłem.And they threw fire, even though I said please.
Daję słowo żołnierza, że niczego nie rzucałem.On my word as a soldier, I threw nothing on his property.
Kiedy nadeszła wiosna i przestał padać śnieg, pociąłem na kawałeczki papier i rzucałem je do góry próbując odtworzyć to uczucie, które czułem kiedy pierwszy raz zobaczyłem śnieg.When spring came and the snow stopped I cut up little pieces of paper And threw them in the air to try to...
Kiedy ostatni raz się rzucałem?- Of course I'm not going to throw a wobbly. When was the last time I threw a wobbly?
- Do innego życia. We wczesnych latach NIS, Tom, rzucałeś nas wilkom na pożarcie.Those early, uh, NIS years, Tom... you sure threw us to the wolves.
A potem rzucałeś we mnie przeżutym stekiem.And then you threw a bit of chewed steak at me.
Krzyczałeś i rzucałeś meblami...You screamed, you threw furniture around--
- Ktoś rzucał kamieniami w twoje okno?- Yep. What? Someone threw a rock through your window?
Długo rzucaliśmy, co?Can you believe how long we threw it?
Nie sądzisz, że widziałem jak oszukiwałeś, gdy rzucaliśmy kośćmi?Don't you think I saw you cheating when we threw the dice?
Razem rzucaliśmy puszkami po piwie z dachu.And we, uh... Well, we used to... we threw beers from the roof together.
- Ludzie rzucali w niego kamieniami i butelkami.- people threw stones and bottles at him.
/Mężczyźni tak długo rzucali, /aż ich ręce osłabły.The warriors from the other tribe threw their spears until their arms were getting tired.
Bandyci rzucali same kamienie... ale krew trysnęła z twojej piersi, jakby trafiono cię pociskiem.Those bandits threw only rocks yet blood burst forth from your chest as if it had been hit with a bullet.
Co by było, gdyby wszyscy rzucali śmieci na podłogę?Dexter, what if everyone threw their litter in the aisle? Hey!
Kto inny rzucałby we mnie kamieniem?Who else would throw a rock at me? Good point.
Kiedy dziecko było dzieckiem, rzucało w drzewo kijem jak lancą.When the child was a child, it threw a stick like a lance into a tree.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'throw':

None found.
Learning languages?