Odejść (to leave) conjugation

Polish
67 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
odejdę
I will leave
odejdziesz
you will leave
odejdzie
he will leave
odejdziemy
we will leave
odejdziecie
you all will leave
odejdą
they will leave
Imperative
-
odejdź
you leave!
niech odejdzie
let him/her/it leave
odejdźmy
let's leave
odejdźcie
you all leave
niech odejdą
let them leave
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
odeszłam
I left
odeszłaś
you left
odeszła
she left
odeszłyśmy
we left
odeszłyście
you all left
odeszły
they left
Future feminine tense
odejdę
I will leave
odejdziesz
you will leave
odejdzie
she will leave
odejdziemy
we will leave
odejdziecie
you all will leave
odejdą
they will leave
Conditional feminine tense
odeszłabym
I would leave
odeszłabyś
you would leave
odeszłaby
she would leave
odeszłybyśmy
we would leave
odeszłybyście
you all would leave
odeszłyby
they would leave
Conditional perfective feminine tense
odeszłabym była
I would have left
odeszłabyś była
you would have left
odeszłaby była
she would have left
odeszłybyśmy były
we would have left
odeszłybyście były
you all would have left
odeszłyby były
they would have left
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
odszedłem
I left
odszedłeś
you left
odszedł
he left
odeszliśmy
we left
odeszliście
you all left
odeszli
they left
Future masculine tense
odejdę
I will leave
odejdziesz
you will leave
odejdzie
he will leave
odejdziemy
we will leave
odejdziecie
you all will leave
odejdą
they will leave
Conditional masculine tense
odszedłbym
I would leave
odszedłbyś
you would leave
odszedłby
he would leave
odeszlibyśmy
we would leave
odeszlibyście
you all would leave
odeszliby
they would leave
Conditional perfective masculine tense
odszedłbym był
I would have left
odszedłbyś był
you would have left
odszedłby był
he would have left
odeszlibyśmy byli
we would have left
odeszlibyście byli
you all would have left
odeszliby byli
they would have left
Impersonal
- by
there would be left
- by
there would be left

Examples of odejść

Example in PolishTranslation in English
! - Tak, chcę odejść!- Yes, I want to leave!
"A"... Zakończyć grę w tej chwili i odejść wolno wraz Lucasem. Z pustymi rękoma.A... end the game right now, you and Lucas free to leave, empty-handed but alive.
"Grałam przez 2 lata, później musiałam odejść.""Played two years and then I had to leave"?
"I gniewnym ruchem kazałeś mi odejść."But, with an angry wafture of your hand, Gave sign for me to leave you:
"Kiedy skończy się pora deszczowa będę musiała odejść" powiedziała"When the rainy season ends, it is time for me to leave" she said
"Mała podpowiedź, Becky odejdź.""Hint, hint, Becky, leave now."
Drogi Tungu, odejdźmy razem.My dear Tung, let's leave together.
- Myśleliśmy... - Weź dzieci i odejdźcie stąd.Take the children an leave.
"Joseph, jesteś kompletne zero!" I odeszłam."Joseph, you're full of beans!" And I left him.
"Mamo, mamo"... płakał, ale... odtrcilam jego małe ramie i odeszłam."Mommy, mommy"... he cried, but... I shook off his small arm, and left home.
- Jak odeszłam od twego ojca.You know, after I left your dad. I know.
- Jak to? - Rozmawiała z jakimś kolesiem, gdy odeszłam.- She was talking to some guy when I left.
- Już odeszłam.- I've left.
* Pozostały wspomnienia * nawet gdy odeszłaśYour memory remained even after you left.
- Ale to ty odeszłaś, kotku.- But it is you, who left, kitty.
- Ale to ty odeszłaś.But you're the one who left.
- Czy... dlatego odeszłaś? - Nie.- ls that why you left?
"Kiedy odeszła zaczęłam o tym myśleć, jak to powiedział ktoś kiedyś."When she left, she made me think of a line spoken by a killer;
"W dzień, gdy matka odeszła, ojciec postanowił, że nigdy nie zagra w kosza."When my mother left, my father stopped playing.
"znaleziony na podwórku, kiedy rodzina ją porzuciła i odeszła"."found hiding in a backyard after the family moved away and left her behind."
- ... póki nie odeszła.- ... unhappy until she left.
- Audrey odeszła. - Ode.. co?- Audrey's left.
Ale my nie odeszłyśmy.But we never really left.
Tak, ale odeszłyśmy.Yeah, but we left.
* Radości przyszły i odeszły * * Zostałem sam *Joys came and went away. I was left alone.
- Jak to? Mogą przebywać tu ze dwie osoby, które nie do końca odeszły.Well, there may be one or two occupants who haven't quite left the premises.
- Na szczęście odeszły.- Good thing it left.
"Droga Saro, odkąd odszedłem,"Dear Sarah, ever since I left,
"Droga Saro, odkąd odszedłem...""Dear Sarah, ever since I left..."
"Poniosłem klęskę prawie wszystko. "W każdym razie, przepraszam odszedłem."Anyway, I'm sorry I left.
- Byłem przed drzwiami i odszedłem.I was there and I heard a noise. I was at her door and I left.
- Cóż, Jo i ja, już nie jesteśmy prawdziwą parą odkąd odszedłem.- Well, Jo and I, we weren't even a real couple when I left.
- A gdy odszedłeś, to zabolało tak mocno.When you left, the hurt was so deep.
- Był przy mnie jak odszedłeś.-He was there for me when you left.
- Dla nas również to był cios kiedy odszedłeś.- We took a big hit when you left.
- Dlaczego jeszcze nie odszedłeś?Why haven't you left yet?
- Dlatego odszedłeś?Is that why you left?
"Bob Welch właśnie odszedł z zespołu"."Bob Welch just left the band".
"Mój ojciec odszedł od mojej matki do kogoś innego...""My father left my motherfor a 31-year-old model...
# Allemande odszedł od starej dłoni ## Allemande left to the ol´left hand#
'Więc odeszliśmy do naszego nowego domu, 'gdzie znaleźliśmy inne rodziny, nowych przyjaciół.'So we left for our new home, 'where we found other families, other friends.
- Ale my nigdy nie odeszliśmy.- But we never left.
- Nigdy od niej nie odeszliśmy.- We never left.
/Zanim szefowie się zorientowali, /uformowaliśmy nową grupę, /zabraliśmy swoich klientów /i odeszliśmy z agencji.As our bosses before us had done, we formed a new group, took most of our clients, and left the agency.
A jak sądzisz, czemu przede wszystkim stamtąd odeszliśmy?Why do you think we left in the first place?
Ale kiedy odeszliście, kiedy rozejrzałem się po biurze, nic nie było takie samo.But after you and Tom and Donna and April and Terry left, when I looked around this office, nothing was the same.
Gdy odeszliście, uciekliśmy.So after you left, well, we ran.
Minęło 10 tysięcy lat, odkąd odeszliście.Ten thousand years have gone by since you left.
Od kiedy odeszliście.Ever since you left.
Po prostu odeszliście.You guys just left.
'Jak nudno, odkąd odeszli towarzysze zabaw. ""he was used to say..." "lt's dull in our town since my playmates left."
- Chcę wiedzieć, czemu jestem karany za to, że moi klienci nie odeszli od nas.I want to know why I'm being punished For being the only business left around here.
- Chyba odeszli.We think they've left.
- Czy Przybysze odeszli?- Have the Visitors left?
"Wiem, że pewnego dnia odejdziesz.""I know than one day you will leave.
"Jeśli wyjadę... "może burza odejdzie ze mną.If I leave, hopefully, it will leave with me.
- Pan i szef ochrony odejdziecie.You and your security chief will leave.
A teraz odejdziecie i opuścicie ten ośrodek. Odejdziecie w pięciu innych kierunkach. I nie będziecie się ze sobą komunikować.Now you will walk away, you will leave this compound... and you will walk away in five different directions... and you will have no further communications with each other.
- Klienci odejdą.- Clients will leave.
Gdyby nie był, odszedłbym z wami.I mean, if I didn't, I would leave with you.
Więc dla własnego dobra, odszedłbym i trzymał się ode mnie z dala.So f y your own good, I would leave And stay as far away from me as possible.
I wiesz, że gdybyś ją zapytał o imię odszedłbyś z nią.And you know, if you just asked her her name, you would leave with her.
Dla ciebie faceci odeszliby od żon. A ja chcę, żeby Erni zapomniał o swojej. - Jeśli sądzisz, że...Men would leave their wives for you, and I need to make Ernie forget about his wife, so... –If you think that I...
"Dwóch ludzi stanęło do siebie plecami, potem odeszło 30 metrów, skręciło w lewo i przeszło kolejne 40"."2 people stand back-to-back then walk 30 feet, "turn left, and walk another 40 feet.
- Dużo dzieci odeszło?Have many kids left already?
- Potem dwoje odeszło to klubu francuskiego po obejrzeniu Listy Schindlera.But there were only three of us. Then two left for the French Club after seeing Schindler's List. What are your aspirations?
/Wraz z Caroline odeszło lekarstwo, /moja krew jest jedynym, co mi pozostało.With coraline and what's left of the cure gone, my blood is the only link I have left.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'leave':

None found.
Learning languages?