Zweren (to swear) conjugation

Dutch
33 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
zweer
I swear
zweert
you swear
zweert
he/she/it swears
zweren
we swear
zweren
you all swear
zweren
they swear
Present perfect tense
heb gezworen
I have sworn
hebt gezworen
you have sworn
heeft gezworen
he/she/it has sworn
hebben gezworen
we have sworn
hebben gezworen
you all have sworn
hebben gezworen
they have sworn
Past tense
zwoer
I swore
zwoer
you swore
zwoer
he/she/it swore
zwoeren
we swore
zwoeren
you all swore
zwoeren
they swore
Future tense
zal zweren
I will swear
zult zweren
you will swear
zal zweren
he/she/it will swear
zullen zweren
we will swear
zullen zweren
you all will swear
zullen zweren
they will swear
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou zweren
I would swear
zou zweren
you would swear
zou zweren
he/she/it would swear
zouden zweren
we would swear
zouden zweren
you all would swear
zouden zweren
they would swear
Subjunctive mood
zwere
I swear
zwere
you swear
zwere
he/she/it swear
zwere
we swear
zwere
you all swear
zwere
they swear
Past perfect tense
had gezworen
I had sworn
had gezworen
you had sworn
had gezworen
he/she/it had sworn
hadden gezworen
we had sworn
hadden gezworen
you all had sworn
hadden gezworen
they had sworn
Future perf.
zal gezworen hebben
I will have sworn
zal gezworen hebben
you will have sworn
zal gezworen hebben
he/she/it will have sworn
zullen gezworen hebben
we will have sworn
zullen gezworen hebben
you all will have sworn
zullen gezworen hebben
they will have sworn
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gezworen hebben
I would have sworn
zou gezworen hebben
you would have sworn
zou gezworen hebben
he/she/it would have sworn
zouden gezworen hebben
we would have sworn
zouden gezworen hebben
you all would have sworn
zouden gezworen hebben
they would have sworn
Du
Ihr
Imperative mood
zweer
swear
zweert
swear

Examples of zweren

Example in DutchTranslation in English
"Leden van het nieuwe parlement zullen een eed van trouw zweren aan...""Members of the new Parliament will swear an oath of allegiance to... "
"Wij mannen praten meer, wij zweren meer,""We men say more, swear more,
"Wij zweren dat deze dingen in deze doos blijven totdat we D.B. Cooper's schat vinden.""We swear that these things will remain in this box until we find D.B. Cooper's treasure. "
"Wij, de overlevenden van 't 2e peloton B-compagnie zweren dat we als we thuiskomen, niet zullen vergeten wat we zagen."""We, the survivors of the Second Marine Platoon, ""Company B, First Battalion, hereby swear ""that if any of us return home,
'Niet voor de hele wereld. Niet tot jij toestemt om te zweren...' Vertelt verder stukjes uit een verhaal.'Not for all the world, not until... you consent to swear, goddess, a blinding oath you'll never... plot some new intrigue to harm me.'
"Ik beloof plechtig dat ik zo goed mogelijk... de regering van het Ierse Republiek, het Dail Eirann, zal steunen en verdedigen... tegen alle buitenlandse en binnenlandse vijanden... en ik zweer trouw aan hetzelfde... en ik doe dit geheel vrijwillig... zonder mentaal voorbehoud of als uitvlucht.""I do solemnly swear that to the best of my ability I will support and defend the Government of the Irish Republic, which is Dail Eireann, against all enemies, foreign and domestic, and I will bear true faith and allegiance to the same, and I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion. "
"Ik zweer als burger van de Verenigde Staten '."'"I swear as a citizen of the United States. '"
"Ik zweer als burger van de Verenigde Staten."'"I swear as a citizen of the United States. '"
"Ik zweer bij Apollo de arts, en Asclepius, en alle Goden en Godinnen...""I swear by Apollo the physician, "and Asclepius, and all the gods and goddesses... "
"Ik zweer bij God dat mijn bewijs de waarheid is,I swear by Almighty God that the evidence I give shall be the truth... the whole truth and nothing but the truth.
"Als mijn liefde zweert dat zij van de waarheid gemaakt is..."When my love swears that she is made of truth...
- Bill zweert toch... dat hij Floyd zag snijden.Bill staton swears on his oath that he seen floyd cut that notch.
- Dat kan. Haas zweert dat hij de peuken niet daar heeft gelegd.Well, Haas swears he didn't put the cigarette butts there.
- De CIA zweert erbij.The American CIA swear by them.
- De betreffende agent zweert...The processing agent swears he followed...
"Ik heb het gezworen"l have sworn it
"Tot mijzelf, heb ik gezworen, zei de Heer...""'By myself, I have sworn, ' saith the Lord-- "
'Lk heb bij God gezworen... dat ik me altijd zal verzetten tegen elke vorm van tirannie... over de geest van de mens.'"I have sworn upon the altar of God... eternal hostility against every form of tyranny... over the mind of man."
- Als je informatie hebt is het je gezworen plicht om....- If you have information it's your sworn duty to...
- Cenred is onze gezworen vijand.Cenred is our sworn enemy.
'Dit is de beruchte terroristenleider, Mohammed Mustafa... 'die zwoer...'This is the infamous terrorist leader, Mohammed Mustafa, - who swore...
(Zucht) Mijn tante zwoer hij samen kreeg zijn daad.(sighs) My auntie swore he got his act together.
- De senator zwoer zojuist... op een entiteit waar ze niet in gelooft.What, sir, is the point? The senator just swore an oath to an entity she does not believe in.
- Hij zwoer dat hij 't niet had.Mr. Pollock swore he didn't have it.
- Hij zwoer dat hij niet vreemdging.He swore he wasn't cheating.
- Eenmaal nuchter zwoeren we... dat we eindelijk zouden doen wat was voorbestemd.And when we got sober, we swore we'd finally do what we were supposed to do.
- We zwoeren de wakers op de Muur te zijn.- We swore to be the Watchers on the Wall.
Als door een wonder werden ze verliefd en zwoeren ze elkaar eeuwige liefde.Impossibly, they fell in love and swore their hearts to each other.
Als ik weigerde om me jouw macht toe te eigenen, dan zwoeren de heksen dat ze m'n ongeboren kind zouden doden.If I didn't agree to usurp your power, the witches swore to kill my unborn child.
De laatste van drie broers die zwoeren de graal te vinden en die te bewaken.The last of three brothers who swore an oath to find the Grail and to guard it.
Al komt hij eruit met een hanenkam, ik zal mijn graf ingaan zwerend dat het van Finn is.I don't care if that baby comes out with a mohawk I will go to my grave swearing it's Finn's.
Ik wil dat Harvey deze verklaring ondertekend zwerend dat zijn kantoor nooit het memo ontving.I'd like Harvey to sign this affidavit swearing that his office never received the memo.
Saros leefde en stierf honderd jaar geleden, verteerd door vlammen... diegenen vervloekend die tegen hem waren... zwerend om terug te komen uit het rijk na de dood... om wraak te nemen op de levenden.Saros lived and died hundreds of years ago, consumed by flames... cursing those who rose against him... swearing to return from the realm beyond death... to take vengeance on the living.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

aderen
do
ageren
act
boeren
burp
fleren
do
gieren
yaw
hoeren
do
kieren
do
koeren
bill and coo
loeren
pry
mieren
do
moeren
do
oreren
orate
pieren
do
poeren
do
roeren
stir

Similar but longer

afzweren
do
bezweren
defraud
inzweren
do
zwermen
swarm
zwerven
roam
zwieren
sway

Random

aanbesterven
do
wonen
live
zoeken
search
zouten
salt
zuiveren
purify
zwartvissen
black fish
zwatelen
do
zwepen
encourage
zwermen
swarm
zwijmeren
swoon honor

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'swear':

None found.
Learning languages?