Разбира (to understand) conjugation

Macedonian
43 examples
This verb can also mean the following: comprehend

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
разбирам
I understand
разбираш
you understand
разбира
he/she/it understands
разбираме
we understand
разбирате
you all understand
разбираат
they understand
Future tense
ќе разбирам
I will understand
ќе разбираш
you will understand
ќе разбира
he/she/it will understand
ќе разбираме
we will understand
ќе разбирате
you all will understand
ќе разбираат
they will understand
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би разбирал
I (masculine) would have understood
би разбирала
I (feminine) would have understood
би разбирал
you (masculine) would have understood
би разбирала
you (feminine) would have understood
би разбирал
he would have understood
би разбирала
she would have understood
би разбирало
it would have understood
би разбирале
we would have understood
би разбирале
you all would have understood
би разбирале
they would have understood
Past perfect tense
сум разбирал
I (masculine) have understood
сум разбирала
I (feminine) have understood
си разбирал
you (masculine) have understood
си разбирала
you (feminine) have understood
е разбирал
he has understood
е разбирала
she has understood
е разбирало
it has understood
сме разбирале
we have understood
сте разбирале
you all have understood
сум разбирале
they have understood
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
разбирав
I was understanding
разбираше
you were understanding
разбираше
he/she/it was understanding
разбиравме
we were understanding
разбиравте
you all were understanding
разбираа
they were understanding
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев разбирал
I (masculine) had understood
бев разбирала
I (feminine) had understood
беше разбирал
you (masculine) had understood
беше разбирала
you (feminine) had understood
беше разбирал
he had understood
беше разбирала
she had understood
беше разбирало
it had understood
бевме разбирале
we had understood
бевте разбирале
you all had understood
беа разбирале
they had understood
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе разбирав
I will have understood
ќе разбираше
you will have understood
ќе разбираше
he/she/it will have understood
ќе разбиравме
we will have understood
ќе разбиравте
you all will have understood
ќе разбираа
they will have understood
Past aorist tense
Imperative tense
-
разбирај
you understand
-
-
разбирајте
you all understand
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум разбирал
I (masculine) will understand
ќе сум разбирала
I (feminine) will understand
ќе си разбирал
you (masculine) will understand
ќе си разбирала
you (feminine) will understand
ќе е разбирал
he will understand
ќе е разбирала
she will understand
ќе е разбирало
it will understand
ќе сме разбирале
we will understand
ќе сте разбирале
you all will understand
ќе сум разбирале
they will understand
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
разбиран
understanding
разбирајќи
understanding
разбирање
understanding
разбирал
understanding
разбирала
understanding
разбирало
understanding
разбирале
understanding
understood
understood
understood
understood

Examples of разбира

Example in MacedonianTranslation in English
Лично смета дека и дека уметниците на овој начин добиваат слава и излегуваат од анонимност по нивната смрт. - Ова воопшто не го говорам во циничен или ироничен стил доколку некој така ме разбира.This is a way for the artists to gain greater glory and escape anonymity after their deaths... I do not say this cynically or ironically, if someone understands me that way.
Се разбира имате разбирање дека зборувањето на оваа тема во Арапскиот свет е големо табу.Of course you understand that talking about this subject in the Arab World is very taboo.
Веи Вен објаснува објаснува на Фејсбук зошто ја разбира одлуката на владата:Wei Wen explains on Facebook why he understands the position taken by the government:
@MaliciaRogue: Турскиот премиер ја разбира демократијата како Олимпијадата: еднодневен настан со избори кој се одржува секои 4 години #occupygezi #Taksim@MaliciaRogue: Turkish Prime Minister's understanding of democracy is like Olympics: a 1-day election event organized every 4 years #occupygezi #Taksim
Јас не знаев што да му одговорам… Порано, јас можев да пратам такво парче до уште неколку издавачи, покрај мојот весник… Како е сега не знам… Мислам дека дури и во мојот весник, се случува само кога уредникот ќе се разболи, ќе заспие или генерално е фатен неподготвен, па јас можам да си го изразам мислењето (за тоа како благосостојбата на луѓето не расте брзо како што е објавено; за тоа како сме оставени со помалку механизми за контролирање на владата, итн.)… И не се работи за тоа дека таа не разбира ништо или е шармирана од успехот на состојбата на нашата држава… Таа е само внимателна… “За секој случај”… На начинот на којшто порано учителите во градинките ги учеа децата да го цртаат Путин - “за секој случај” – и официјалните лица ги излагаа неговите портрети на ѕидовите…What it's like now I don't know... I think that even in my paper it's only if my editor gets sick, falls asleep or is in general caught off guard that I could express my opinion (on how people's well-being isn't growing as fast as has been declared; on how we are left with fewer mechanisms of controlling the government, etc.)... And it's not because she doesn't understand anything or is charmed by our statewide successes...
Весела Георгиева: Не разбирам зошто целата ситуација е преувеличена кога жената себеси се смета за Бразилка.Vesela Georgieva: I don't understand why the whole situation is being inflated out of proportion when the woman considers herself a Brazilian.
Не ја разбирам сета врева околу бројките 7 милијарди и 7 милијарди плус еден.I don't understand all the fuss between 7 billion and 7 billion plus one numbers.
Ја разбирам дека потребата за енергија и знам дека таа промена е нус-продукт на напредокот; Ја објаснив мојата желба на Дјук Енерџи, да ги намалат, што е можно повеќе, визуелните последици на оваа структура-кула, што ќе ги има Чироки народот кога ќе ја посетува Китува.While I understand the need for power and know that change is by-product of progress, I explained my desire to have Duke Power mitigate as much as possible the visual impact this tower structure is going to have on the experience Cherokee people have when they visit Kituwah.
- Јас разбирам се, но сепак нема да се возам !- I understand everything, but I'm still not going !
Како што погоре кажав, јас имам Роми во моето семејство, но не ги разбирам како можат да живеат така, во таа нечистотија, без образование, каков живот е тоа?As I've already said here, I have Gypsies in my family, but I do not understand how they can live this way, in that dirt, without schools, what kind of life is it?
Ме разбираш, Лина?You understand, Lina?
Го разбираш тоа.You understand that.
Ме разбираш, Мери?You understand, Mary?
Ти разбираш што е федерацијата? Таа е важна.You understand what the Federation is, don't you?
Не разбираш.You don't understand.
Во Глобал Војсис, разбираме дека сите ние, колективно, сме интернетот.At Global Voices, we understand that we, collectively, are the Internet.
Денес разбираме дека е вистина дека Франција ги уби нашите родители пред 50 годиниToday we are understanding that it's true that France killed our parents 50 years ago
Ние разбираме дека каналот во својата историја на емитување „цртани филмови за возрасни“ се соочил со критицизам за ширење на насилство, екстремизам и педофилија.We understand that during this channel's lifetime of broadcasting 'cartoons for adults', it has time and again faced criticism for propagating violence, cruelty extremism and paedophilia.
Ова е исто така поради тоа како ја разбираме и дефинираме државата.This is also because of how we understand and define the state.
Сакаме дури да слушаме песни кои не секогаш ги разбираме, се додека звучат пријатно, не е важно на кој јазик се.We even like listening to songs that we do not always understand, so long as they sound pleasant, it doesn’t matter in which language they are.
Се случува само тогаш кога ќе почнете да разбирате што точно треба да биде направено и која ви е целта.It's only then when you start to understand what specifically needs to be done and where to go.
Andreas Lloyd понуди неколку практични совети , вклучувајќи „Кажете ги вистинските факти “и „Покажете почит кон културите кои не ги разбирате“.Andreas Lloyd offered some practical tips , including "Get the facts straight" and "Show respect for culture you don’t understand".
Сигурно разбирате, не им остануваат уште многу пари.As you understand, they don't have much money left.
Ме разбирате.You understand everything.
Не разбирате.You don't understand.
Сепак, некои регулатори се уште не разбираат дека самите го потиснуваат својот пазар во ќорсокак.However, some regulators still do not understand that they have pushed their market into a dead end.
Тие мораат да разбираат доволно за три домени на компјутерските науки, информатички системи, како и развој на студии да се подготват клучните лекции и да комуницираат и управуваат со домен професионалци.They must understand enough about the three domains of computer science, information systems, and development studies to draw key lessons and to interact with and manage domain professionals.
Во принцип, ние гледаме дека постојат неколку категории на луѓе кои пишуваат онлајн за ИКТ за развој: Луѓе кои ја разбираат и потребата за основен развој и се умешни во областа на ИКТ.In general, we observed that there are several categories of people writing online about ICT4D: People who both understand grassroots development needs and are proficient in ICT.
Уметничкиот директор смета дека Јапонците треба на подобар начин да му го претстават својот случај на светот, бидејќи многу луѓе во другите земји не разбираат зошто Јапонците јадат месо од кит.The art director thinks that Japan needs to do a better job at presenting its case to the world, as so many people in other countries don’t understand why Japanese people eat whale meat.
Крадењето на статуи во толкав број станува вообичаена работа и луѓето се навикнуваат на тоа... Градоначалниците, наместо да ги запрат овие грабежи, им објаснуваат на медиумите и на новинарите дека станува збор за група од крадци со високи способности и планирање... како Иранците да не разбираат дека крадењето на статуа тешка 400 килограми на дневна светлина, не е дело на обични крадци...stealing statues in such numbers is becoming an ordinary thing and people started to get used to that...Mayor officials instead of stopping this robbery explaining to media and reporters that it is a group of thieves with high ability and planning...as if Iranians did not understand that stealing a 400kg statue in daylight is not a work of ordinary thieves.
Ве молам не ме разбирајте погрешно мојата внимателност.-О,не одете одете-Don't misunderstand my impatience. -Oh, no. Go.
Ве молам не ме разбирајте погрешно мојата внимателност.-Don't misunderstand my impatience.
Ве молам не ме разбирајте погрешно, Холмс, јас...Please don't misunderstand me, Holmes, I...
Таа одговори со насмевка, разбирајќи ја мојата адолесцентна радозналост: „Не ни знаев дека и тој е уапсен додека не го видов еден месец подоцна.She responds with a smile, understanding my adolescent curiosity: "I wasn't aware he had also been arrested until I saw him a month later.
Овие структурни дијалози имаат за цел да го поддржат меѓусебното разбирање, билатералната соработка, размената на информации и најдобри практики во поглед на поставувањето и имплементацијата на регионалната политика.The Structured Dialogues seek to promote mutual understanding, bilateral co-operation, information exchange and best practices regarding the setting up and implementation of Regional Policy.
Други ресурси за разбирање на ефектите на SOPA/PIPA: Јои Ито и Итан Зукерман, „Зошто треба да ги сопреме SOPA и PIPA” „Легислативата за црната листа на интернет“, Електроник Фронтиер Фоундејшн, Кампањата за електронска пошта на ЕФФ против легислативата и Водич на ЕФФ за средба со вашите претставници.Other resources for understanding the effects of SOPA/PIPA: Joi Ito and Ethan Zuckerman, “Why we need to stop SOPA and PIPA” “Internet Blacklist Legislation", Electronic Frontier Foundation, EFF's email campaign against the legislation and EFF guide to meeting with your representatives.
Ние ќе документираме колку што можеме проекти кои користат технологија за транспарентност со цел да имаме подобро разбирање на нивното моментално влијание, нивните пречки и иден потенцијал.We will document in-depth as many technology for transparency projects as possible to gain a better understanding of their current impact, obstacles, and future potential.
Откако документираа десетици случаи во целиот свет, Мрежата Технологија за транспарентност, која е проект на Рајсинг војсис, ги документираше овие проекти за транспарентност, со цел да стекнат подобро разбирање на нивното тековно влијание, пречки и иден потенцијал.After documenting dozens of cases around the world, the Technology for Transparency Network, a project of Rising Voices, documented these transparency projects to gain a better understanding of their current impact, obstacles, and future potential.
Ја поддржувам секоја иницијатива која е за доброто на луѓето, за меѓусебното разбирање, за љубов, љубезност, за нудење помош...I support each initiative which contains a desire for well-being of the people, for mutual understanding, for love, for kindness, for offering aid...
Не го разбирал божеството на неговиот син, и поради тоа го тепал.Had no understanding of the divinity in his son, so he beat him.
Ух, чувствувам дека можеби цело време не сме се разбирале добро меѓу себе.Uh, I feel maybe this whole time we've just misunderstanding one another.
Uх, чувстувам дека можеби целото ова време не сме се разбирале еден со друг. Ние навистина...I feel maybe this whole time, we've just been misunderstanding one another, and we're really just...
Uх, чувстувам дека можеби целото ова време не сме се разбирале еден со друг.Uh, I feel maybe this whole time we've just misunderstanding one another.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

рангира
rank

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'understand':

None found.
Learning languages?